interpersonalne

Temat Miasto Termin

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

Wrocław

Kraków

Warszawa

27-08-2018 - 28-08-2018

12-11-2018 - 13-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 28-08-2018

25-09-2018 - 26-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

Warszawa

Katowice

Warszawa

27-08-2018 - 28-08-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 27-08-2018

19-09-2018 - 19-09-2018

17-10-2018 - 17-10-2018

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

Warszawa

Wrocław

Katowice

27-08-2018 - 28-08-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Poznań

Sopot

Warszawa

27-08-2018 - 28-08-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

06-09-2018 - 07-09-2018

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 28-08-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

08-10-2018 - 09-10-2018

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

Warszawa

Poznań

Warszawa

27-08-2018 - 28-08-2018

24-09-2018 - 25-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

Sopot

Warszawa

Wrocław

30-08-2018 - 31-08-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

20-11-2018 - 21-11-2018

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Sopot

Warszawa

Kraków

30-08-2018 - 31-08-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Sopot

Warszawa

Wrocław

30-08-2018 - 31-08-2018

20-09-2018 - 21-09-2018

20-11-2018 - 21-11-2018

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Sopot

Wrocław

Kraków

30-08-2018 - 31-08-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

Sopot

Warszawa

Kraków

30-08-2018 - 31-08-2018

11-10-2018 - 12-10-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

Kraków

Wrocław

Warszawa

19-09-2018 - 19-09-2018

17-10-2018 - 17-10-2018

18-12-2018 - 18-12-2018

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

Kraków

Warszawa

Poznań

20-09-2018 - 21-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Warszawa

Wrocław

Warszawa

20-09-2018 - 21-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

Katowice

Wrocław

Warszawa

20-09-2018 - 21-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

Menedżer w roli coacha – doskonalenie umiejętności

Warszawa

Kraków

24-09-2018 - 25-09-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

Wrocław

Sopot

Warszawa

24-09-2018 - 25-09-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Warszawa

Kraków

Sopot

24-09-2018 - 25-09-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Rozwój osobisty. Budowa autorytetu menadżera

Kraków

Warszawa

24-09-2018 - 25-09-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

Kraków

Sopot

Warszawa

25-09-2018 - 26-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

12-11-2018 - 13-11-2018

Zakupy nie tylko dla kupców

Kraków

Poznań

Katowice

26-09-2018 - 26-09-2018

24-10-2018 - 24-10-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

MS Excel – poziom zaawansowany

Kraków

Warszawa

27-09-2018 - 28-09-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

Wrocław

Warszawa

04-10-2018 - 05-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

Wrocław

Warszawa

Kraków

11-10-2018 - 12-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

Wrocław

18-10-2018 - 19-10-2018

Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

Wrocław

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

Wrocław

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

Warszawa

25-10-2018 - 26-10-2018

Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

Warszawa

25-10-2018 - 26-10-2018

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy

Warszawa

Wrocław

25-10-2018 - 26-10-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Doskonalenie postawy trenerskiej

Wrocław

Warszawa

25-10-2018 - 26-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

E-COMMERCE – jak skutecznie sprzedawać on line

Wrocław

Warszawa

15-11-2018 - 16-11-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Akademia Asystentki i Sekretarki

Warszawa

Zakopane

15-11-2018 - 16-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Skuteczna obrona przed manipulacjami

Warszawa

Karpacz

15-11-2018 - 16-11-2018

03-12-2018 - 04-12-2018

Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy

Warszawa

Zakopane

22-11-2018 - 23-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

Warszawa

Zakopane

26-11-2018 - 27-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Warszawa

13-12-2018 - 14-12-2018

Motywowanie i zarządzanie wiekiem – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze

Warszawa

17-12-2018 - 18-12-2018

hr i kadry

Temat Miasto Termin

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Sopot

Warszawa

Zakopane

27-08-2018 - 27-08-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

Warszawa

Katowice

Kraków

27-08-2018 - 27-08-2018

21-09-2018 - 21-09-2018

15-10-2018 - 15-10-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 27-08-2018

19-09-2018 - 19-09-2018

17-10-2018 - 17-10-2018

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2018 r.

Warszawa

Kraków

Wrocław

28-08-2018 - 28-08-2018

16-10-2018 - 16-10-2018

20-11-2018 - 20-11-2018

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Warszawa

Katowice

Warszawa

28-08-2018 - 28-08-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

Sopot

Warszawa

Kraków

30-08-2018 - 31-08-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

Kraków

Wrocław

Warszawa

17-09-2018 - 18-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Poznań

Wrocław

Warszawa

17-09-2018 - 18-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Kraków

Wrocław

Warszawa

18-09-2018 - 18-09-2018

19-10-2018 - 19-10-2018

20-11-2018 - 20-11-2018

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

Kraków

Wrocław

Warszawa

19-09-2018 - 19-09-2018

17-10-2018 - 17-10-2018

18-12-2018 - 18-12-2018

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

Kraków

Warszawa

Wrocław

20-09-2018 - 21-09-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Zarządzanie szkoleniami

Kraków

Wrocław

Warszawa

20-09-2018 - 21-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Czas pracy kierowców

Katowice

Warszawa

Kraków

21-09-2018 - 21-09-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

Wrocław

Warszawa

04-10-2018 - 05-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

Kraków

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

Poznań

Katowice

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

12-11-2018 - 13-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

System Okresowych Ocen Pracowniczych

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

Kraków

Wrocław

Warszawa

18-10-2018 - 19-10-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

Wrocław

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

Wrocław

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

Kraków

Warszawa

24-10-2018 - 24-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

Doskonalenie postawy trenerskiej

Wrocław

Warszawa

25-10-2018 - 26-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Zatrudnianie cudzoziemców

Kraków

Wrocław

Warszawa

29-10-2018 - 29-10-2018

12-11-2018 - 12-11-2018

20-12-2018 - 20-12-2018

Lean management w działach HR

Warszawa

Zakopane

15-11-2018 - 16-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Lista płac 2018 r. a pułapki w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

Warszawa

Kraków

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Warszawa

Kraków

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy

Warszawa

Zakopane

22-11-2018 - 23-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Motywowanie i zarządzanie wiekiem – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze

Warszawa

17-12-2018 - 18-12-2018

logistyka

Temat Miasto Termin

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

Wrocław

Katowice

23-08-2018 - 24-08-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

Warszawa

Kraków

23-08-2018 - 24-08-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Zarządzanie zespołem logistycznym

Warszawa

Wrocław

Warszawa

27-08-2018 - 28-08-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Controlling logistyki

Warszawa

Kraków

27-08-2018 - 28-08-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

Warszawa

Poznań

Wrocław

27-08-2018 - 27-08-2018

21-09-2018 - 21-09-2018

19-10-2018 - 19-10-2018

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

Wrocław

Warszawa

Zakopane

27-08-2018 - 28-08-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

Sopot

Wrocław

Kraków

27-08-2018 - 29-08-2018

24-09-2018 - 26-09-2018

24-10-2018 - 26-10-2018

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 28-08-2018

24-09-2018 - 25-09-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

INCOTERMS 2010

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 27-08-2018

24-09-2018 - 24-09-2018

22-10-2018 - 22-10-2018

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

Poznań

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 28-08-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

08-10-2018 - 09-10-2018

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

Warszawa

Kraków

Warszawa

27-08-2018 - 28-08-2018

24-09-2018 - 25-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

Katowice

Wrocław

Kraków

27-08-2018 - 28-08-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

Warszawa

Poznań

Wrocław

28-08-2018 - 28-08-2018

20-09-2018 - 20-09-2018

18-10-2018 - 18-10-2018

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

Warszawa

Kraków

Wrocław

28-08-2018 - 28-08-2018

25-09-2018 - 25-09-2018

23-10-2018 - 23-10-2018

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE

Sopot

Wrocław

Kraków

29-08-2018 - 29-08-2018

26-09-2018 - 26-09-2018

26-10-2018 - 26-10-2018

Motywowanie i angażowanie pracowników w firmach produkcyjnych – warsztat kompetencyjny – mistrz, kierownik, dyrektor

Sopot

Wrocław

Warszawa

30-08-2018 - 31-08-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

Warszawa

Wrocław

Warszawa

30-08-2018 - 31-08-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

Sopot

Warszawa

Poznań

30-08-2018 - 31-08-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Wrocław

Warszawa

06-09-2018 - 07-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

Warszawa

Kraków

Karpacz

24-09-2018 - 25-09-2018

15-10-2018 - 16-10-2018

03-12-2018 - 04-12-2018

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

Kraków

Warszawa

Wrocław

26-09-2018 - 28-09-2018

15-10-2018 - 17-10-2018

19-11-2018 - 21-11-2018

Zakupy nie tylko dla kupców

Kraków

Poznań

Katowice

26-09-2018 - 26-09-2018

24-10-2018 - 24-10-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 15-10-2018

15-11-2018 - 15-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

16-10-2018 - 16-10-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

18-12-2018 - 18-12-2018

Przygotowanie inwentaryzacji

Kraków

Wrocław

Zakopane

17-10-2018 - 17-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

Warszawa

18-10-2018 - 19-10-2018

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

Kraków

Warszawa

18-10-2018 - 19-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Operacyjne zarządzanie zakupami

Warszawa

Zakopane

25-10-2018 - 26-10-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2018 r.

Wrocław

Warszawa

09-11-2018 - 09-11-2018

07-12-2018 - 07-12-2018

Zarządzanie gospodarką materiałową

Katowice

Wrocław

12-11-2018 - 13-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

Warszawa

21-11-2018 - 21-11-2018

Statystyczne narzędzia w zarządzaniu jakością

Warszawa

26-11-2018 - 27-11-2018

Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

Warszawa

26-11-2018 - 28-11-2018

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

Warszawa

Zakopane

26-11-2018 - 27-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

produkcja

Temat Miasto Termin

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

Wrocław

Katowice

Warszawa

23-08-2018 - 24-08-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

Wrocław

Katowice

23-08-2018 - 24-08-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

Warszawa

Kraków

23-08-2018 - 24-08-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

Wrocław

Kraków

Poznań

27-08-2018 - 28-08-2018

24-09-2018 - 25-09-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

Harmonogram i planowanie produkcji

Katowice

Kraków

Warszawa

27-08-2018 - 28-08-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

Kierowanie zespołem produkcyjnym

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 28-08-2018

24-09-2018 - 25-09-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

Katowice

Wrocław

Kraków

27-08-2018 - 28-08-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

Sopot

Wrocław

Warszawa

29-08-2018 - 31-08-2018

12-09-2018 - 14-09-2018

26-09-2018 - 28-09-2018

Motywowanie i angażowanie pracowników w firmach produkcyjnych – warsztat kompetencyjny – mistrz, kierownik, dyrektor

Sopot

Wrocław

Warszawa

30-08-2018 - 31-08-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Budowanie autorytetu wśród pracowników produkcyjnych

Katowice

30-08-2018 - 31-08-2018

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

Katowice

Wrocław

Warszawa

20-09-2018 - 21-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

Kraków

Warszawa

Karpacz

24-09-2018 - 25-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

03-12-2018 - 04-12-2018

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

Warszawa

Kraków

Karpacz

24-09-2018 - 25-09-2018

15-10-2018 - 16-10-2018

03-12-2018 - 04-12-2018

Zakupy nie tylko dla kupców

Kraków

Poznań

Katowice

26-09-2018 - 26-09-2018

24-10-2018 - 24-10-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

Wrocław

Kraków

Warszawa

27-09-2018 - 28-09-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Lean Manufacturing

Katowice

Warszawa

08-10-2018 - 09-10-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Zarządzanie kosztami na produkcji

Warszawa

Zakopane

18-10-2018 - 19-10-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Trudne sytuacje na produkcji – rozwiązywanie i zapobieganie

Kraków

Wrocław

18-10-2018 - 19-10-2018

19-12-2018 - 20-12-2018

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

Warszawa

18-10-2018 - 19-10-2018

Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów

Wrocław

22-10-2018 - 23-10-2018

Statystyczne narzędzia w zarządzaniu jakością

Warszawa

26-11-2018 - 27-11-2018

sprzedaz i marketing

Temat Miasto Termin

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 28-08-2018

25-09-2018 - 26-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

Warszawa

Wrocław

Katowice

27-08-2018 - 28-08-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 28-08-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

08-10-2018 - 09-10-2018

Windykacja należności – skuteczne negocjacje

Wrocław

Warszawa

27-09-2018 - 28-09-2018

12-11-2018 - 13-11-2018

SOCIAL MEDIA – skuteczne sposoby komunikacji

Kraków

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

E-COMMERCE – jak skutecznie sprzedawać on line

Wrocław

Warszawa

15-11-2018 - 16-11-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Skuteczna obrona przed manipulacjami

Warszawa

Karpacz

15-11-2018 - 16-11-2018

03-12-2018 - 04-12-2018

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

Warszawa

Zakopane

19-11-2018 - 20-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

Wrocław

Warszawa

22-11-2018 - 23-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

Warszawa

Zakopane

26-11-2018 - 27-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

administracja publiczna

Temat Miasto Termin

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Sopot

Warszawa

Zakopane

27-08-2018 - 27-08-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

Warszawa

Katowice

Kraków

27-08-2018 - 27-08-2018

21-09-2018 - 21-09-2018

15-10-2018 - 15-10-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 27-08-2018

19-09-2018 - 19-09-2018

17-10-2018 - 17-10-2018

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Poznań

Sopot

Warszawa

27-08-2018 - 28-08-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

06-09-2018 - 07-09-2018

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

Warszawa

Poznań

Warszawa

27-08-2018 - 28-08-2018

24-09-2018 - 25-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2018 r.

Warszawa

Kraków

Wrocław

28-08-2018 - 28-08-2018

16-10-2018 - 16-10-2018

20-11-2018 - 20-11-2018

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Warszawa

Katowice

Warszawa

28-08-2018 - 28-08-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

Sopot

Warszawa

Wrocław

30-08-2018 - 31-08-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

20-11-2018 - 21-11-2018

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Sopot

Warszawa

Kraków

30-08-2018 - 31-08-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Sopot

Warszawa

Wrocław

30-08-2018 - 31-08-2018

20-09-2018 - 21-09-2018

20-11-2018 - 21-11-2018

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Sopot

Wrocław

Kraków

30-08-2018 - 31-08-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

Sopot

Warszawa

Kraków

30-08-2018 - 31-08-2018

11-10-2018 - 12-10-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

Kraków

Wrocław

Warszawa

17-09-2018 - 18-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Poznań

Wrocław

Warszawa

17-09-2018 - 18-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Kraków

Wrocław

Warszawa

18-09-2018 - 18-09-2018

19-10-2018 - 19-10-2018

20-11-2018 - 20-11-2018

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

Kraków

Warszawa

Wrocław

20-09-2018 - 21-09-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

Kraków

Warszawa

Poznań

20-09-2018 - 21-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Warszawa

Wrocław

Warszawa

20-09-2018 - 21-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Zarządzanie szkoleniami

Kraków

Wrocław

Warszawa

20-09-2018 - 21-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Czas pracy kierowców

Katowice

Warszawa

Kraków

21-09-2018 - 21-09-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Warszawa

Kraków

Sopot

24-09-2018 - 25-09-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

Kraków

Wrocław

27-09-2018 - 28-09-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

MS Excel – poziom zaawansowany

Kraków

Warszawa

27-09-2018 - 28-09-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

Kraków

Warszawa

Wrocław

28-09-2018 - 28-09-2018

15-11-2018 - 15-11-2018

14-12-2018 - 14-12-2018

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

Wrocław

Warszawa

Kraków

11-10-2018 - 12-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 15-10-2018

15-11-2018 - 15-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Wartościowanie stanowisk w administracji

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

Poznań

Katowice

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

12-11-2018 - 13-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

System Okresowych Ocen Pracowniczych

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

16-10-2018 - 16-10-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

18-12-2018 - 18-12-2018

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

Warszawa

17-10-2018 - 18-10-2018

Przygotowanie inwentaryzacji

Kraków

Wrocław

Zakopane

17-10-2018 - 17-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

Wrocław

18-10-2018 - 19-10-2018

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych.

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

Wrocław

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

Kraków

Warszawa

24-10-2018 - 24-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

Kodeks postępowania administracyjnego

Kraków

Warszawa

Wrocław

25-10-2018 - 26-10-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

Warszawa

25-10-2018 - 26-10-2018

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy

Warszawa

Wrocław

25-10-2018 - 26-10-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Warszawa

26-10-2018 - 26-10-2018

Zatrudnianie cudzoziemców

Kraków

Wrocław

Warszawa

29-10-2018 - 29-10-2018

12-11-2018 - 12-11-2018

20-12-2018 - 20-12-2018

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2018 r.

Wrocław

Warszawa

09-11-2018 - 09-11-2018

07-12-2018 - 07-12-2018

Akademia Asystentki i Sekretarki

Warszawa

Zakopane

15-11-2018 - 16-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Lista płac 2018 r. a pułapki w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

Warszawa

Kraków

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Warszawa

Kraków

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

Warszawa

11-12-2018 - 12-12-2018

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Warszawa

13-12-2018 - 14-12-2018