Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdańsk 16-10-2024 16-10-2024
Warszawa 27-11-2024 27-11-2024

Cel i program szkolenia

Podczas szkolenia przedstawiane są praktyczne aspekty przeciwdziałania w odniesieniu do patologicznych zachowań w miejscu pracy. Przedstawione są sposoby rozpoznawania i klasyfikowania tych patologicznych zachowań i postaw, a także sposoby przeciwdziałania na gruncie prawnym, zarządczym i psychologicznym. Wskazana jest rola różnych podmiotów w zwalczaniu mobbingu, molestowania i dyskryminacji, a także możliwości pomocy pracodawcy i pracownikom oraz zarówno ofiarom jak i sprawcom. Przedstawiona jest również praktyka przeciwdziałania w realiach miejsca pracy ze szczególnym naciskiem na procedury przeciwdziałania.

Zajęcia mają również na celu wspólne wypracowanie i przekazanie gotowego schematu procedury antymobbingowej i/lub antydyskryminacyjnej, a także określenie faktycznych możliwości oddziaływania w zwalczaniu (przeciwdziałaniu, ograniczaniu, łagodzeniu skutków) tych patologii. Uczestnicy poznają również przykładowe (z praktyki) procedury i schematy postępowania w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zachowań w miejscu pracy.

 Adresaci szkolenia

Dla menedżerów HR działów kadr i specjalistów, dla wszystkich osób zajmujących się problematyką zarządzania procesem pracy i ludźmi, także dla osób przygotowujących procedury antymobbingowe, członków zespołów zajmujących się walką z niepożądanymi zjawiskami, pracowników działów organizacji i zarządzania, prawników pracujących na rzecz zakładów pracy (tworzących dokumenty wewnętrzne w organizacjach).

PROGRAM SZKOLENIA

MOBBING, DYSKRYMINACJA – WPROWADZENIE:

 • Definicje mobbingu a praktyka.
 • Zjawisko mobbingu – określenie kluczowych elementów.
 • Jak odróżnić mobbing i dyskryminację od zachowań dopuszczalnych w miejscu pracy.
 • Zmiany przepisów kodeksu pracy – aktualne (wrzesień 2019) i zmiany przygotowywane.
 • Charakterystyka pojęcia dyskryminacji.
 • Definicja molestowania.
 • Czym jest, a czym nie jest molestowanie seksualne?
 • Jakie powinno być podejście pracodawców.

KONSEKWENCJE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI, MOLESTOWANIA DLA ZAKŁADU PRACY:

 • Konsekwencje prawne.
 • Praktyka sądowa.
 • Konsekwencje zarządcze.
 • Konsekwencje społeczne.
 • Konsekwencje indywidualne.

FAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM – OBOWOWIĄZEK PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW:

 • Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania.
 • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy- najnowsze praktyki.
 • Punkt wyjścia – deklaracja woli pracodawcy.
 • Działania diagnostyczne.
 • Przykład ankiety antymobbingowej.
 • Działania informacyjne oraz uświadamiające.
 • Inne rozwiązania systemowe.
 • Rola i zadania kadry kierowniczej w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.
 • Obowiązki pracowników.
 • Szczegółowe rekomendacje dotyczące obszaru rekrutacji.

TWORZENIE PROCEDURY:

 • Cel procedury antymobbingowej (antydyskryminacyjnej) – realne możliwości oddziaływania.
 • Zakres procedury i jej szczegółowość.
 • Zawartość procedury.
 • Powołanie zespołu.
 • Podział zadań.
 • Niezbędne uzgodnienia.
 • Jak wdrożyć procedurę antymobbingową (antydyskryminacyjną)- warunki do skutecznego wdrożenia.
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – jakie sankcje i w jakim zakresie.

PRZYKŁADY PROCEDUR I ICH OMÓWIENIE:

 • Przykład 1 procedury antymobbingowej (wersja uproszczona).
 • Przykład 2 procedury antymobbingowej (wersja rozbudowania).
 • Przykład 3 kompleksowej procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi (formularze, zgłoszenia, protokoły).

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Rozkład godzinowy: 
10:00 – 16:00

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne
 • Analizy przypadków
 • Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników
 • Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 990 + 23% VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

„Szkolenie przeprowadzono w sposób profesjonalny – duża wiedza praktyczna trenera jest dużym atutem, komunikatywność jest też ok.”

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Formularz zapisu na szkolenie:

"Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania" - 990 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.