Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 23-10-2019 23-10-2019
Warszawa 11-12-2019 11-12-2019

Cel i program szkolenia

Podczas szkolenia przedstawiane są praktyczne aspekty przeciwdziałania w odniesieniu do patologicznych zachowań w miejscu pracy. Przedstawione są sposoby rozpoznawania i klasyfikowania tych patologicznych zachowań i postaw, a także sposoby przeciwdziałania na gruncie prawnym, zarządczym i psychologicznym. Wskazana jest rola różnych podmiotów w zwalczaniu mobbingu, molestowania i dyskryminacji, a także możliwości pomocy pracodawcy i pracownikom oraz zarówno ofiarom jak i sprawcom. Przedstawiona jest również praktyka przeciwdziałania w realiach miejsca pracy ze szczególnym naciskiem na procedury przeciwdziałania. Zajęcia mają również na celu wspólne wypracowanie i przekazanie gotowego schematu procedury antymobbingowej i/lub antydyskryminacyjnej, a także określenie faktycznych możliwości oddziaływania w zwalczaniu (przeciwdziałaniu, ograniczaniu, łagodzeniu skutków) tych patologii. Uczestnicy poznają również przykładowe (z praktyki) procedury i schematy postępowania w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zachowań w miejscu pracy.

Adresaci szkolenia:

Dla menedżerów działów kadr i dyrektorów komórek personalnych, dla wszystkich osób zajmujących się problematyką porządku procesu pracy, przygotowujących procedury antymobbingowe, członków zespołów zajmujących się walką z niepożądanymi zjawiskami, pracowników działów organizacji i zarządzania, prawników pracujących na rzecz zakładów pracy (tworzących dokumenty wewnętrzne w organizacjach).

Program szkolenia:

MOBBING, DYSKRYMINACJA – WPROWADZENIE

  • Definicje mobbingu a praktyka
  • Zjawisko mobbingu – próba uchwycenia kluczowych elementów
  • Tendencje w prawie pracy – w stronę procedur
  • Charakterystyka pojęcia dyskryminacji
  • Zmiany przepisów – konkretyzacja i uszczegółowienie
  • Definicja molestowania
  • Czym jest, a czym nie jest molestowanie seksualne?
  • Dynamika i formy molestowania
  • Cechy molestowania seksualnego i specyficzne zachowania sprawcy
  • Jakie powinno być podejście pracodawców

KONSEKWENCJE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI, MOLESTOWANIA DLA ZAKŁADU PRACY

  • Konsekwencje prawne
  • Praktyka sądowa
  • Konsekwencje zarządcze
  • Konsekwencje społeczne
  • Konsekwencje indywidualne

FAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM – OBOWOWIĄZEK PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

  • Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania
  • Projektowane zmiany przepisów – skutki dla pracodawców i pracowników
  • Wytyczne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczące działań antymobbingowych
  • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy
  • Punkt wyjścia – deklaracja woli pracodawcy
  • Działania diagnostyczne
  • Przykład ankiety antymobbingowej
  • Działania informacyjne oraz uświadamiające
  • Przykład zawartości biuletynu dotyczącego zjawiska mobbingu przeznaczonego dla pracowników
  • Inne rozwiązania systemowe
  • Szczegółowe rekomendacje dotyczące obszaru rekrutacji

TWORZENIE PROCEDURY

  • Cel procedury antymobbingowej (antydyskryminacyjnej) – realne możliwości oddziaływania
  • Zakres procedury i jej szczegółowość
  • Powołanie zespołu
  • Podział zadań
  • Niezbędne uzgodnienia
  • Redakcja tekstu
  • Jak wdrożyć procedurę antymobbingową (antydyskryminacyjną)
  • Przestrzeganie zapisów – wytyczne dla działu personalnego i menedżerów w zakładzie pracy
  • Stosowanie sankcji wobec sprawców – w jakim zakresie

PRZYKŁADY PROCEDUR I ICH OMÓWIENIE

  • Przykład 1 procedury antymobbingowej (wersja uproszczona)
  • Przykład 2 procedury antymobbingowej (wersja rozbudowania)
  • Przykład 3 kompleksowej procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi (formularze, zgłoszenia, protokoły)

Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:00

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne
 • Analizy przypadków
 • Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników
 • Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce

Cena udziału w szkoleniu wynosi 750 + 23% VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

“Szkolenie przeprowadzono w sposób profesjonalny – duża wiedza praktyczna trenera jest dużym atutem, komunikatywność jest też ok.”

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Formularz zapisu na szkolenie:

"Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne" - 750 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.