Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Zachęcamy do uczestnictwa wszystkie osoby, które wcześniej już były na dowolnych warsztatach z NVC lub zapoznały się z metoda w inny, aktywny sposób.

Komunikacja w oparciu o założenia NVC (Nonviolence Communication) Porozumienie bez Przemocy, w trakcie których, m.in.:

 • będziemy uczyć się i praktykować dawanie EMPATII,
 • będziemy mówić, o tym co tak naprawdę budzi nasz sprzeciw i złość,
 • zobaczymy jakie komunikaty eskalują sytuację konfliktową,
 • nauczymy się dostrzegać ukryte za trudnymi komunikatami ważne dla nas i dla innych potrzeby,
 • odpowiemy sobie na pytanie co robić, by stwarzać przestrzeń do rozwiązania pozornie trudnych sytuacji,
 • poznamy metody dawania empatii zarówno sobie jak i innym,
 • poznamy sposoby kontroli własnych emocji.

 

Po warsztatach uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę o narzędzia budujące kontakt z klientem, zapobiegające eskalacji złości i frustracji po obu stronach.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie pozwalające praktykować założenia NVC (Nonviolence Communication) Porozumienie bez Przemocy, w trakcie których:

 • zmierzymy się z komunikatami, które blokują porozumienie,
 • nauczymy się dostrzegać ukryte za trudnymi komunikatami ważne dla nas i dla innych potrzeby,
 • poznamy jaka jest moc wyrażania uczuć,
 • dowiemy się jak udzielać informacji zwrotnej,
 • odpowiemy na pytanie czy lepiej jest żądać czy prosić,
 • zastanowimy się czy empatia w pracy ma sens i czy w ogóle jest możliwa.

 

Udział w tych szkoleniach  może być pierwszym etapem w podróży do egzaminu certyfikacyjnego The Center For Nonviolent Comuninacation.

Po warsztatach uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę o narzędzia budujące wzajemny kontakt oraz wzmocnią umiejętność wyrażania siebie w relacjach z innymi.

Adresaci szkolenia:

 • Kadra zarządzająca
 • Pracownicy działów HR
 • Menadżerowie
 • Pracownicy
 • Każdy kto chce rozwijać umiejętność komunikacji

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Przypomnienie założeń metody NVC

 • Trochę opowieści i historycznych informacji
 • Na jakich przekonaniach bazujemy i czy w to wierzymy, w praktyce?
 • Dzielenie się doświadczeniem z życia zawodowego.
 • Praktyczne wnioski i jak unikacie „szakalowatych postaw”

Jak „żyrafy dają empatię”?

 • Komu potrzebna i w jakich sytuacjach jest empatia w pracy?
 • „Język żyrafy” w zawodowych rozmowach – między pracownikami
 • „Język żyrafy” w zawodowych rozmowach – między menadżerem i pracownikiem
 • Wasze przykłady i sytuacje – dużo praktycznych ćwiczeń

Budowanie kultury „komunikacji otwartej na drugiego człowieka”

 • „Cztery kroki” w zawodowym środowisku, w praktyce
 • Odróżnianie spostrzeżeń od ocen i co to daje w kontaktach zawodowych?
 • Publiczne wyrażanie emocji i branie za nie odpowiedzialność
 • Dostrzeganie ukrytych potrzeb innych ludzi w sytuacjach trudnych
 • Precyzyjne wyrażanie próśb i akceptowanie odmowy czyli jak dalej prowadzić dialog?

 Rekomendacja – jeśli chcesz kontynuować

 • Czy to w ogóle możliwe? Kiedy, gdzie, jak?
 • Wzorce i Księga Dobrych Praktyk

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Relacja teorii do praktyki wynosi jak 20:80. Szkolenie kształci przede wszystkim kompetencje i rozpoczyna proces zmian w postawie. Poza niektórymi ćwiczeniami wprowadzającymi, jak testy czy zadania indywidualne – przez większość szkolenia uczestnicy ćwiczą w parach, trójkach lub kilkuosobowych grupach symulacje scenek komunikacyjnych. Nie przewidujemy używanie pomocy dydaktycznych z grupy: dyktafon, kamera. Stawiamy na pracę według Cyklu Kolb’a oraz indywidualnych doświadczeniach. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu skutecznego komunikowania się oraz motywowania. Każde ćwiczenie jest omawiane. W ciągu całego szkolenia prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole.

 • Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w komunikacji i zarządzaniu poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach komunikacji i mediacji
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych ze współpracą z innymi ludźmi
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Ćwiczenia grupowe umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej szybszemu przełożeniu pozyskanej wiedzy do sytuacji zawodowych

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1590 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte: Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Empatia w opozycji do konfliktu, w oparciu o metodę NVC, w pracy i życiu osobistym – wersja rozszerzona" - 1590 zł/os

  Szybki kontakt