Temat Termin

VSM – Mapowanie strumienia wartości

11-04-2024 - 12-04-2024

12-12-2024 - 13-12-2024

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

18-04-2024 - 19-04-2024

19-09-2024 - 20-09-2024

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

22-04-2024 - 23-04-2024

Zarządzanie gospodarką materiałową

25-04-2024 - 26-04-2024

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym

24-06-2024 - 25-06-2024

09-12-2024 - 10-12-2024

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

29-08-2024 - 30-08-2024

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

19-09-2024 - 20-09-2024

Harmonogram i planowanie produkcji

24-10-2024 - 25-10-2024

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

18-11-2024 - 19-11-2024

Przygotowanie inwentaryzacji

20-11-2024 - 20-11-2024

SMED – skracanie czasów przezbrojeń

11-12-2024 - 11-12-2024