Temat Termin

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym

24-06-2024 - 25-06-2024

09-12-2024 - 10-12-2024

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

29-08-2024 - 30-08-2024

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

19-09-2024 - 20-09-2024

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

19-09-2024 - 20-09-2024

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

24-09-2024 - 24-09-2024

13-12-2024 - 13-12-2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

25-09-2024 - 25-09-2024

12-12-2024 - 12-12-2024

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

26-09-2024 - 26-09-2024

Harmonogram i planowanie produkcji

24-10-2024 - 25-10-2024

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

18-11-2024 - 19-11-2024

Przygotowanie inwentaryzacji

20-11-2024 - 20-11-2024

SMED – skracanie czasów przezbrojeń

11-12-2024 - 11-12-2024

VSM – Mapowanie strumienia wartości

12-12-2024 - 13-12-2024