Temat Termin

Kierowanie zespołem produkcyjnym

17-04-2023 - 18-04-2023

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

25-04-2023 - 26-04-2023

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

13-07-2023 - 14-07-2023

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

28-09-2023 - 29-09-2023

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

28-09-2023 - 29-09-2023

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

23-10-2023 - 24-10-2023

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

16-11-2023 - 17-11-2023

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

16-11-2023 - 17-11-2023

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

16-11-2023 - 17-11-2023

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

23-11-2023 - 24-11-2023

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym

14-12-2023 - 15-12-2023