Temat Termin

Zarządzanie łańcuchem dostaw

26-08-2019 - 27-08-2019

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

26-08-2019 - 27-08-2019

Przygotowanie inwentaryzacji

28-08-2019 - 28-08-2019

Zarządzanie zespołem logistycznym

29-08-2019 - 30-08-2019

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

12-09-2019 - 12-09-2019

19-12-2019 - 19-12-2019

Kierowanie zespołem produkcyjnym

19-09-2019 - 20-09-2019

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

23-09-2019 - 25-09-2019

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

23-09-2019 - 23-09-2019

ADR 2019 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

24-09-2019 - 24-09-2019

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

30-09-2019 - 30-09-2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

14-10-2019 - 14-10-2019

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy w 2019 r.

15-10-2019 - 15-10-2019

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

17-10-2019 - 18-10-2019

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

21-10-2019 - 22-10-2019

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

21-10-2019 - 21-10-2019

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

21-10-2019 - 22-10-2019

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

21-10-2019 - 22-10-2019

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

21-10-2019 - 21-10-2019

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

22-10-2019 - 22-10-2019

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania

22-10-2019 - 22-10-2019

Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

28-10-2019 - 29-10-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

14-11-2019 - 15-11-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

15-11-2019 - 15-11-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

25-11-2019 - 26-11-2019

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

09-12-2019 - 10-12-2019

Zakupy nie tylko dla kupców

11-12-2019 - 11-12-2019

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

12-12-2019 - 13-12-2019

Zatrudnianie cudzoziemców

18-12-2019 - 18-12-2019

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

18-12-2019 - 18-12-2019

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

18-12-2019 - 19-12-2019

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

17-02-2020 - 18-02-2020

Harmonogram i planowanie produkcji

24-02-2020 - 25-02-2020

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

18-05-2020 - 19-05-2020

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

22-06-2020 - 23-06-2020

Zarządzanie szkoleniami

06-07-2020 - 07-07-2020