Temat Termin

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

22-10-2019 - 22-10-2019

Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

28-10-2019 - 29-10-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

14-11-2019 - 15-11-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

15-11-2019 - 15-11-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

25-11-2019 - 26-11-2019

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

02-12-2019 - 03-12-2019

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

09-12-2019 - 10-12-2019

Zakupy nie tylko dla kupców

11-12-2019 - 11-12-2019

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

12-12-2019 - 13-12-2019

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

16-12-2019 - 17-12-2019

Zatrudnianie cudzoziemców

18-12-2019 - 18-12-2019

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

18-12-2019 - 18-12-2019

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

19-12-2019 - 19-12-2019

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

06-02-2020 - 06-02-2020

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

06-02-2020 - 07-02-2020

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania

07-02-2020 - 07-02-2020

Zarządzanie łańcuchem dostaw

10-02-2020 - 11-02-2020

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

10-02-2020 - 11-02-2020

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

12-02-2020 - 14-02-2020

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

17-02-2020 - 18-02-2020

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

17-02-2020 - 18-02-2020

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

18-02-2020 - 20-02-2020

System Intrastat w pigułce – aktualności i zmiany w 2019 roku

20-02-2020 - 20-02-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

20-02-2020 - 20-02-2020

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy

21-02-2020 - 21-02-2020

Harmonogram i planowanie produkcji

24-02-2020 - 25-02-2020

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

27-02-2020 - 28-02-2020

Incoterms 2020

27-02-2020 - 27-02-2020

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

28-02-2020 - 28-02-2020

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

18-05-2020 - 19-05-2020

Uprawnienia kierownicze w praktyce. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

28-05-2020 - 29-05-2020

Ochrona środowiska w firmie/instytucji

05-06-2020 - 05-06-2020

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

22-06-2020 - 23-06-2020

Zarządzanie szkoleniami

06-07-2020 - 07-07-2020

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

09-07-2020 - 10-07-2020

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

17-12-2020 - 18-12-2020