Temat Termin

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

16-11-2023 - 17-11-2023

22-01-2024 - 23-01-2024

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

16-11-2023 - 17-11-2023

22-01-2024 - 23-01-2024

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

16-11-2023 - 17-11-2023

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

23-11-2023 - 24-11-2023

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym

14-12-2023 - 15-12-2023

24-06-2024 - 25-06-2024

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

17-01-2024 - 17-01-2024

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

18-01-2024 - 18-01-2024

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

18-01-2024 - 19-01-2024

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

25-01-2024 - 26-01-2024

Harmonogram i planowanie produkcji

25-01-2024 - 26-01-2024

VSM – Mapowanie strumienia wartości

11-04-2024 - 12-04-2024

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

18-04-2024 - 19-04-2024

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

22-04-2024 - 23-04-2024

Zarządzanie gospodarką materiałową

25-04-2024 - 26-04-2024

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

27-05-2024 - 29-05-2024