Temat Termin

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

16-05-2024 - 17-05-2024

10-10-2024 - 11-10-2024

Brygadzista, mistrz – mały menedżer®

20-05-2024 - 21-05-2024

Przygotowanie inwentaryzacji

05-06-2024 - 05-06-2024

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

06-06-2024 - 07-06-2024

10-10-2024 - 11-10-2024

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

06-06-2024 - 07-06-2024

ADR przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

06-06-2024 - 06-06-2024

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

07-06-2024 - 07-06-2024

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

10-06-2024 - 11-06-2024

Narzędzia HR: strategia, procesy, procedury, dokumenty – najlepsze wzory i praktyki

10-06-2024 - 11-06-2024

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

10-06-2024 - 11-06-2024

Incoterms 2020

10-06-2024 - 10-06-2024

21-10-2024 - 21-10-2024

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

10-06-2024 - 11-06-2024

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

11-06-2024 - 12-06-2024

29-08-2024 - 30-08-2024

10-10-2024 - 11-10-2024

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

11-06-2024 - 12-06-2024

10-10-2024 - 11-10-2024

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

11-06-2024 - 12-06-2024

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

11-06-2024 - 11-06-2024

22-10-2024 - 22-10-2024

Pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem: Alpha, Z, Y, X, Baby Boomers

12-06-2024 - 12-06-2024

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

13-06-2024 - 14-06-2024

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

13-06-2024 - 14-06-2024

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

13-06-2024 - 14-06-2024

Zarządzanie szkoleniami

13-06-2024 - 14-06-2024

Efektywna obsługa trudnego klienta – wyzwania i strategie

13-06-2024 - 14-06-2024

Negocjacje zakupowe

13-06-2024 - 14-06-2024

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

13-06-2024 - 14-06-2024

18-11-2024 - 19-11-2024

Controlling logistyki

13-06-2024 - 14-06-2024

Skuteczny zespół – doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

13-06-2024 - 14-06-2024

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

17-06-2024 - 18-06-2024

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

17-06-2024 - 18-06-2024

26-08-2024 - 27-08-2024

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

17-06-2024 - 19-06-2024

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

19-06-2024 - 19-06-2024

28-08-2024 - 28-08-2024

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

21-08-2024 - 23-08-2024

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

26-08-2024 - 27-08-2024

Informacja zwrotna, feedback i feedforward – warsztat w pigułce

28-08-2024 - 28-08-2024

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z innymi

29-08-2024 - 30-08-2024

Skuteczna komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem metody NVC

29-08-2024 - 30-08-2024

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

23-09-2024 - 24-09-2024

Zarządzanie zespołem rozproszonym

09-10-2024 - 09-10-2024

Perswazja i wywieranie wpływu w biznesie – osiągaj sukcesy bez zrażania innych

10-10-2024 - 11-10-2024

Jak uwolnić swoje mocne strony? (na podstawie testów Gallupa)

14-10-2024 - 14-10-2024

Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia

14-10-2024 - 15-10-2024

Kaizen dla firm. Jak identyfikować marnotrawstwa i jak identyfikować marginalne zmiany, które dają największe efekty?

15-10-2024 - 15-10-2024

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

16-10-2024 - 16-10-2024

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

24-10-2024 - 25-10-2024

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania

05-12-2024 - 06-12-2024

APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w praktyce pracy planisty

05-12-2024 - 06-12-2024

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

12-12-2024 - 13-12-2024