Temat Termin

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

20-04-2020 - 22-04-2020

17-06-2020 - 19-06-2020

Zakupy nie tylko dla kupców

22-04-2020 - 22-04-2020

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

23-04-2020 - 24-04-2020

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

27-04-2020 - 28-04-2020

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

15-06-2020 - 16-06-2020

26-10-2020 - 27-10-2020

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

15-06-2020 - 17-06-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

15-06-2020 - 15-06-2020

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

15-06-2020 - 16-06-2020

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

15-06-2020 - 17-06-2020

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

15-06-2020 - 16-06-2020

Incoterms 2020

15-06-2020 - 15-06-2020

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

15-06-2020 - 16-06-2020

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

15-06-2020 - 16-06-2020

26-10-2020 - 27-10-2020

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

15-06-2020 - 16-06-2020

Zarządzanie szkoleniami

15-06-2020 - 16-06-2020

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

15-06-2020 - 16-06-2020

15-10-2020 - 16-10-2020

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

15-06-2020 - 16-06-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

15-06-2020 - 16-06-2020

19-10-2020 - 20-10-2020

ADR 2020 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

16-06-2020 - 16-06-2020

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

16-06-2020 - 16-06-2020

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

16-06-2020 - 17-06-2020

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych

17-06-2020 - 17-06-2020

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

17-06-2020 - 17-06-2020

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

17-06-2020 - 18-06-2020

Przygotowanie inwentaryzacji

17-06-2020 - 17-06-2020

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

17-06-2020 - 17-06-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

17-06-2020 - 17-06-2020

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

17-06-2020 - 18-06-2020

Profesjonalne wystąpienia publiczne

17-06-2020 - 18-06-2020

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

17-06-2020 - 18-06-2020

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

17-06-2020 - 18-06-2020

03-12-2020 - 04-12-2020

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok

18-06-2020 - 18-06-2020

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

18-06-2020 - 19-06-2020

Lean management w działach HR

18-06-2020 - 19-06-2020

Kierowanie zespołem produkcyjnym

18-06-2020 - 19-06-2020

Zarządzanie zespołem logistycznym

18-06-2020 - 19-06-2020

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

18-06-2020 - 19-06-2020

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

18-06-2020 - 19-06-2020

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

18-06-2020 - 19-06-2020

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

18-06-2020 - 18-06-2020

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

19-06-2020 - 19-06-2020

Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

24-06-2020 - 26-06-2020

Facebook w firmie

13-07-2020 - 13-07-2020

Social Media w marketingu i biznesie

13-07-2020 - 14-07-2020

Informacja zwrotna, budowanie kultury feedbacku i egzekwowanie

24-08-2020 - 25-08-2020

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

24-08-2020 - 25-08-2020

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

24-08-2020 - 25-08-2020

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

26-08-2020 - 27-08-2020

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

15-10-2020 - 16-10-2020

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

21-10-2020 - 21-10-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

22-10-2020 - 23-10-2020

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

03-12-2020 - 04-12-2020