Temat Termin

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

11-10-2021 - 12-10-2021

09-06-2022 - 10-06-2022

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

11-10-2021 - 11-10-2021

Inteligencja emocjonalna

12-10-2021 - 13-10-2021

Controlling personalny w firmie. Optymalizacja zasobów i procesów pracy w organizacji.

12-10-2021 - 13-10-2021

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

13-10-2021 - 14-10-2021

07-06-2022 - 08-06-2022

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

14-10-2021 - 15-10-2021

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

14-10-2021 - 15-10-2021

Zarządzanie szkoleniami

14-10-2021 - 15-10-2021

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

18-10-2021 - 19-10-2021

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

18-10-2021 - 19-10-2021

Rentowność w transporcie drogowym

19-10-2021 - 19-10-2021

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

21-10-2021 - 22-10-2021

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

25-10-2021 - 27-10-2021

08-06-2022 - 10-06-2022

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

04-11-2021 - 05-11-2021

Incoterms 2020

04-11-2021 - 04-11-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

05-11-2021 - 05-11-2021

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

01-12-2021 - 03-12-2021

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

02-12-2021 - 03-12-2021

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak przeciwdziałać, wykrywać symptomy oraz skutecznie się porozumiewać

02-12-2021 - 03-12-2021

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

06-12-2021 - 07-12-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

25-04-2022 - 26-04-2022

Kierowanie zespołem produkcyjnym

06-06-2022 - 07-06-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

09-06-2022 - 10-06-2022