Temat Termin

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

18-10-2018 - 19-10-2018

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

18-10-2018 - 19-10-2018

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

18-10-2018 - 19-10-2018

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

15-11-2018 - 16-11-2018

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

15-11-2018 - 16-11-2018

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

28-01-2019 - 30-01-2019

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE

30-01-2019 - 30-01-2019

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

13-03-2019 - 15-03-2019

12-06-2019 - 14-06-2019

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

23-05-2019 - 24-05-2019

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

10-06-2019 - 12-06-2019

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

10-06-2019 - 10-06-2019

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

10-06-2019 - 11-06-2019

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

10-06-2019 - 11-06-2019

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

10-06-2019 - 11-06-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

10-06-2019 - 11-06-2019

Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

10-06-2019 - 11-06-2019

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

11-06-2019 - 11-06-2019

Zatrudnianie cudzoziemców

12-06-2019 - 12-06-2019

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

12-06-2019 - 12-06-2019

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

12-06-2019 - 12-06-2019

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

12-06-2019 - 12-06-2019

Motywowanie i angażowanie pracowników w firmach produkcyjnych – warsztat kompetencyjny – mistrz, kierownik, dyrektor

13-06-2019 - 14-06-2019

Lean Manufacturing

13-06-2019 - 14-06-2019

Kierowanie zespołem produkcyjnym

13-06-2019 - 14-06-2019

Zarządzanie zespołem logistycznym

13-06-2019 - 14-06-2019

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

13-06-2019 - 14-06-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

13-06-2019 - 14-06-2019

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

13-06-2019 - 14-06-2019

Zarządzanie szkoleniami

13-06-2019 - 14-06-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

14-06-2019 - 14-06-2019