Temat Termin

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

24-10-2019 - 25-10-2019

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

24-10-2019 - 25-10-2019

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

04-11-2019 - 05-11-2019

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

14-11-2019 - 15-11-2019

Zarządzanie i planowanie produkcji w arkuszu Excel’a

05-12-2019 - 06-12-2019

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

05-12-2019 - 06-12-2019

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

05-12-2019 - 06-12-2019

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

09-12-2019 - 10-12-2019

17-06-2020 - 18-06-2020

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

04-02-2020 - 06-02-2020

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

16-03-2020 - 17-03-2020

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

18-03-2020 - 18-03-2020

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

26-03-2020 - 27-03-2020

Incoterms 2020

26-03-2020 - 26-03-2020

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

27-03-2020 - 27-03-2020

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

20-04-2020 - 22-04-2020

17-06-2020 - 19-06-2020

Zakupy nie tylko dla kupców

22-04-2020 - 22-04-2020

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

23-04-2020 - 24-04-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

15-06-2020 - 15-06-2020

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

15-06-2020 - 16-06-2020

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

15-06-2020 - 16-06-2020

Zarządzanie szkoleniami

15-06-2020 - 16-06-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

15-06-2020 - 16-06-2020

ADR 2019 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

16-06-2020 - 16-06-2020

Przygotowanie inwentaryzacji

17-06-2020 - 17-06-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

17-06-2020 - 17-06-2020

Zarządzanie zespołem logistycznym

18-06-2020 - 19-06-2020

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

18-06-2020 - 19-06-2020

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

18-06-2020 - 19-06-2020

Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

24-06-2020 - 26-06-2020