Temat Termin

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

15-11-2018 - 16-11-2018

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

15-11-2018 - 16-11-2018

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

28-01-2019 - 30-01-2019

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

13-03-2019 - 15-03-2019

12-06-2019 - 14-06-2019

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

23-05-2019 - 24-05-2019

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

10-06-2019 - 11-06-2019

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

10-06-2019 - 12-06-2019

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

10-06-2019 - 11-06-2019

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

10-06-2019 - 10-06-2019

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

10-06-2019 - 11-06-2019

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

10-06-2019 - 11-06-2019

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

10-06-2019 - 11-06-2019

INCOTERMS 2010

10-06-2019 - 10-06-2019

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

10-06-2019 - 11-06-2019

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

10-06-2019 - 11-06-2019

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

10-06-2019 - 11-06-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

10-06-2019 - 11-06-2019

Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

10-06-2019 - 11-06-2019

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

10-06-2019 - 11-06-2019

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

11-06-2019 - 11-06-2019

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

11-06-2019 - 11-06-2019

Zatrudnianie cudzoziemców

12-06-2019 - 12-06-2019

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

12-06-2019 - 12-06-2019

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2018 r.

12-06-2019 - 12-06-2019

Przygotowanie inwentaryzacji

12-06-2019 - 12-06-2019

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

12-06-2019 - 12-06-2019

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

12-06-2019 - 12-06-2019

Zakupy nie tylko dla kupców

12-06-2019 - 12-06-2019

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

12-06-2019 - 12-06-2019

Motywowanie i angażowanie pracowników w firmach produkcyjnych – warsztat kompetencyjny – kierownik, mistrz, brygadzista

13-06-2019 - 14-06-2019

Lean Manufacturing

13-06-2019 - 14-06-2019

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2018 r.

13-06-2019 - 13-06-2019

Kierowanie zespołem produkcyjnym

13-06-2019 - 14-06-2019

Zarządzanie zespołem logistycznym

13-06-2019 - 14-06-2019

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

13-06-2019 - 14-06-2019

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.

13-06-2019 - 14-06-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

13-06-2019 - 14-06-2019

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

13-06-2019 - 14-06-2019

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

13-06-2019 - 14-06-2019

Zarządzanie szkoleniami

13-06-2019 - 14-06-2019

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

14-06-2019 - 14-06-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

14-06-2019 - 14-06-2019