Temat Termin

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

26-08-2019 - 28-08-2019

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

26-08-2019 - 27-08-2019

INCOTERMS 2010

26-08-2019 - 26-08-2019

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

27-08-2019 - 27-08-2019

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

29-08-2019 - 30-08-2019

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

29-08-2019 - 30-08-2019

05-12-2019 - 06-12-2019

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

29-08-2019 - 30-08-2019

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

29-08-2019 - 30-08-2019

05-12-2019 - 06-12-2019

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

29-08-2019 - 30-08-2019

17-06-2020 - 18-06-2020

Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

16-09-2019 - 17-09-2019

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

16-09-2019 - 17-09-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

21-10-2019 - 22-10-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

22-10-2019 - 22-10-2019

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

24-10-2019 - 25-10-2019

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

24-10-2019 - 25-10-2019

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

24-10-2019 - 25-10-2019

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

04-11-2019 - 05-11-2019

Zarządzanie i planowanie produkcji w arkuszu Excel’a

05-12-2019 - 06-12-2019

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

18-12-2019 - 18-12-2019

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

15-06-2020 - 15-06-2020

Zarządzanie szkoleniami

15-06-2020 - 16-06-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

15-06-2020 - 16-06-2020

ADR 2019 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

16-06-2020 - 16-06-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

17-06-2020 - 17-06-2020