Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Kraków 22-04-2024 23-04-2024
Wrocław 16-05-2024 17-05-2024
Gdańsk 13-06-2024 14-06-2024
Warszawa 04-07-2024 05-07-2024
Kraków 23-09-2024 24-09-2024
Warszawa 17-10-2024 18-10-2024
Wrocław 21-11-2024 22-11-2024
Zakopane 09-12-2024 10-12-2024
Warszawa 16-12-2024 17-12-2024

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności negocjacji i komunikacji z dostawcami. Szkolenie ma za zadanie usprawnienie procesu pozyskiwania dóbr i usług dla organizacji, w tym optymalizacji procesu i zmniejszenie kosztów zakupów.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej i koncentruje się na rozwoju umiejętności: organizacji pracy działu zakupów, stosowania technik negocjacyjnych, budowania przewagi w negocjacjach, komunikacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz postępowania z „trudnymi” dostawcami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działu zakupów:

 • Kupców
 • Specjalistów
 • Kierowników działu zakupów.

PROGRAM SZKOLENIA

Rola działu zakupów w firmie:

 • Wpływ działu zakupów na zwiększenie wartości firmy.
 • Czynniki wpływające na zwiększenie efektywności negocjacji zakupowych i współpracę z dostawcami.
 • Poszukiwanie dostawców.
 • Przygotowanie zapytania ofertowego.

Ustalanie priorytetów działań kupca:

 • Podstawowe analizy wykorzystywane w dziale zakupów.
 • Wybór kierunków działań w celu optymalizacji procesów.

Istota negocjacji zakupowych:

 • Czym są negocjacje?
 • Mechanizmy negocjacji.
 • Motywacja negocjatora.

Negocjacje jako proces:

 • Etapy negocjacji zakupowych.
 • Działania na poszczególnych etapach.

Style negocjowania:

 • Wpływ preferowanego stylu na wynik negocjacji i relacje z dostawcą.
 • Zwiększanie własnej efektywności.
 • Jak dążyć do wyniku „win-win”?

Przygotowanie do negocjacji zakupowych:

 • Wprowadzenie zmiennych negocjacyjnych.
 • Przedziały negocjacyjne.
 • BATNA – wpływ posiadanych alternatyw na wynik negocjacji.

Stanowiska, a interesy w procesie negocjacji:

 • Pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie.
 • Pytania wykorzystywane w negocjacjach.

Negocjowanie oferty:

 • Przedstawienie propozycji.
 • Techniki negocjacji.
 • Jak osiągnąć cel podczas negocjacji?
 • Parafraza w negocjacjach.

Zakończenie negocjacji:

 • Ustalenia i dalsza współpraca.
 • Wnioski podsumowujące negocjacje.

Komunikacja z dostawcą:

 • Wpływ komunikacji z dostawcą na wynik biznesowy firmy.
 • Budowania przewagi przez kupca.
 • Obrona przed manipulacją dostawcy.

Symulacje negocjacyjne:

 • Negocjacje prowadzone w parach/grupach według opracowanego scenariusza.
 • Rozwojowa informacja zwrotna.

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • Symulacje negocjacyjne
 • Testy
 • Prezentacja
 • Dyskusja

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Negocjacje zakupowe" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.