Temat Termin

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

25-08-2021 - 26-08-2021

Zarządzanie łańcuchem dostaw

16-09-2021 - 17-09-2021

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

20-09-2021 - 20-09-2021

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

20-09-2021 - 22-09-2021

ADR 2021 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

21-09-2021 - 21-09-2021

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – praktyczne dopasowanie metod

22-09-2021 - 24-09-2021

Controlling logistyki

23-09-2021 - 24-09-2021

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

23-09-2021 - 24-09-2021

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

12-10-2021 - 13-10-2021

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

13-10-2021 - 13-10-2021

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

14-10-2021 - 15-10-2021

Incoterms 2020

14-10-2021 - 14-10-2021

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

14-10-2021 - 15-10-2021

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

14-10-2021 - 14-10-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

14-10-2021 - 15-10-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

15-10-2021 - 15-10-2021

Problem solving – warsztat systematycznego rozwiązywania problemów

18-10-2021 - 19-10-2021

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

18-10-2021 - 19-10-2021

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

19-10-2021 - 20-10-2021

Klient wymagający – współczesne wyzwania

19-10-2021 - 20-10-2021

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

19-10-2021 - 20-10-2021

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

20-10-2021 - 20-10-2021

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

20-10-2021 - 20-10-2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

20-10-2021 - 20-10-2021

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

20-10-2021 - 20-10-2021

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany

21-10-2021 - 21-10-2021

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

21-10-2021 - 22-10-2021

Harmonogram i planowanie produkcji

21-10-2021 - 22-10-2021

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

21-10-2021 - 22-10-2021

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

21-10-2021 - 22-10-2021

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

21-10-2021 - 22-10-2021

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

21-10-2021 - 22-10-2021

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

22-10-2021 - 22-10-2021

Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC

25-10-2021 - 26-10-2021

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

25-10-2021 - 26-10-2021

Przywództwo sytuacyjne – skuteczny styl zarządzania

27-10-2021 - 28-10-2021

Zarządzanie gospodarką materiałową

08-11-2021 - 09-11-2021

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

08-11-2021 - 09-11-2021

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

15-11-2021 - 16-11-2021

Rentowność w transporcie drogowym

16-11-2021 - 16-11-2021

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

16-11-2021 - 17-11-2021

Czas pracy kierowców oraz pakiet mobilności

17-11-2021 - 17-11-2021

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

17-11-2021 - 19-11-2021

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

18-11-2021 - 19-11-2021

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

18-11-2021 - 19-11-2021

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

22-11-2021 - 23-11-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

25-11-2021 - 26-11-2021

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

25-11-2021 - 26-11-2021

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

29-11-2021 - 30-11-2021

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

02-12-2021 - 03-12-2021

Kierowanie zespołem produkcyjnym

02-12-2021 - 03-12-2021

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

06-12-2021 - 07-12-2021

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

06-12-2021 - 07-12-2021

Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia

07-12-2021 - 08-12-2021

Przygotowanie inwentaryzacji

08-12-2021 - 08-12-2021

Ninja negocjacji – praktyczny rozwój kompetencji

09-12-2021 - 10-12-2021

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

09-12-2021 - 10-12-2021

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

09-12-2021 - 10-12-2021

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

09-12-2021 - 10-12-2021

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

09-12-2021 - 10-12-2021

Inteligencja emocjonalna

16-12-2021 - 17-12-2021

Operacyjne zarządzanie zakupami

16-12-2021 - 17-12-2021

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

16-12-2021 - 17-12-2021

Doskonalenie postawy trenerskiej

16-12-2021 - 17-12-2021