Temat Termin

Opracowywanie wniosków o dotację dla firmy w 2018 r.

19-03-2018 - 20-03-2018

23-04-2018 - 24-04-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

Budowanie autorytetu wśród pracowników produkcyjnych

19-03-2018 - 20-03-2018

18-06-2018 - 19-06-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

19-03-2018 - 19-03-2018

16-04-2018 - 16-04-2018

18-05-2018 - 18-05-2018

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

19-03-2018 - 20-03-2018

21-05-2018 - 22-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

19-03-2018 - 20-03-2018

23-04-2018 - 24-04-2018

24-05-2018 - 25-05-2018

INCOTERMS 2010

19-03-2018 - 19-03-2018

23-04-2018 - 23-04-2018

24-05-2018 - 25-05-2018

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

19-03-2018 - 20-03-2018

23-04-2018 - 24-04-2018

24-05-2018 - 25-05-2018

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

19-03-2018 - 20-03-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

20-09-2018 - 21-09-2018

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

19-03-2018 - 20-03-2018

17-05-2018 - 18-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian

19-03-2018 - 20-03-2018

17-05-2018 - 18-05-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

19-03-2018 - 20-03-2018

21-05-2018 - 22-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

19-03-2018 - 20-03-2018

21-05-2018 - 22-05-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

19-03-2018 - 20-03-2018

09-04-2018 - 10-04-2018

24-05-2018 - 25-05-2018

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

19-03-2018 - 20-03-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

20-03-2018 - 20-03-2018

17-04-2018 - 17-04-2018

17-05-2018 - 17-05-2018

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

20-03-2018 - 20-03-2018

24-04-2018 - 24-04-2018

25-05-2018 - 25-05-2018

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

20-03-2018 - 20-03-2018

17-04-2018 - 17-04-2018

18-05-2018 - 18-05-2018

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

20-03-2018 - 21-03-2018

19-04-2018 - 20-04-2018

14-05-2018 - 15-05-2018

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

20-03-2018 - 21-03-2018

23-04-2018 - 24-04-2018

08-05-2018 - 09-05-2018

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

21-03-2018 - 23-03-2018

23-05-2018 - 25-05-2018

11-06-2018 - 13-06-2018

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

21-03-2018 - 23-03-2018

25-04-2018 - 27-04-2018

09-05-2018 - 11-05-2018

Przygotowanie inwentaryzacji

21-03-2018 - 21-03-2018

18-04-2018 - 18-04-2018

23-05-2018 - 23-05-2018

Zakupy nie tylko dla kupców

21-03-2018 - 21-03-2018

23-05-2018 - 23-05-2018

13-06-2018 - 13-06-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

21-03-2018 - 21-03-2018

26-03-2018 - 26-03-2018

16-04-2018 - 16-04-2018

Zarządzanie szkoleniami

21-03-2018 - 22-03-2018

16-04-2018 - 17-04-2018

21-05-2018 - 22-05-2018

Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

22-03-2018 - 23-03-2018

28-05-2018 - 29-05-2018

27-08-2018 - 28-08-2018

Harmonogram i planowanie produkcji

22-03-2018 - 23-03-2018

14-05-2018 - 15-05-2018

17-05-2018 - 18-05-2018

Zarządzanie zespołem logistycznym

22-03-2018 - 23-03-2018

24-05-2018 - 25-05-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

22-03-2018 - 23-03-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

27-08-2018 - 28-08-2018

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

22-03-2018 - 23-03-2018

23-04-2018 - 25-04-2018

23-05-2018 - 25-05-2018

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

22-03-2018 - 23-03-2018

23-04-2018 - 24-04-2018

08-05-2018 - 09-05-2018

Windykacja należności – skuteczne negocjacje

22-03-2018 - 23-03-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

22-03-2018 - 23-03-2018

31-05-2018 - 01-06-2018

23-08-2018 - 24-08-2018

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

22-03-2018 - 23-03-2018

14-05-2018 - 15-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

22-03-2018 - 23-03-2018

19-04-2018 - 20-04-2018

21-05-2018 - 22-05-2018

Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

22-03-2018 - 23-03-2018

23-04-2018 - 24-04-2018

24-05-2018 - 25-05-2018

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

22-03-2018 - 23-03-2018

19-04-2018 - 20-04-2018

17-05-2018 - 18-05-2018

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

22-03-2018 - 23-03-2018

12-04-2018 - 13-04-2018

17-05-2018 - 18-05-2018

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

22-03-2018 - 23-03-2018

23-04-2018 - 24-04-2018

14-05-2018 - 15-05-2018

Doskonalenie postawy trenerskiej

22-03-2018 - 23-03-2018

05-07-2018 - 06-07-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE

23-03-2018 - 23-03-2018

25-04-2018 - 25-04-2018

25-05-2018 - 25-05-2018

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

26-03-2018 - 26-03-2018

24-05-2018 - 24-05-2018

26-10-2018 - 26-10-2018

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

26-03-2018 - 27-03-2018

23-04-2018 - 24-04-2018

14-05-2018 - 15-05-2018

SOCIAL MEDIA – skuteczne sposoby komunikacji

26-03-2018 - 27-03-2018

24-05-2018 - 25-05-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

Kierowanie zespołem produkcyjnym

26-03-2018 - 27-03-2018

19-04-2018 - 20-04-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

System Okresowych Ocen Pracowniczych

26-03-2018 - 27-03-2018

03-07-2018 - 04-07-2018

27-08-2018 - 28-08-2018

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

26-03-2018 - 27-03-2018

24-05-2018 - 25-05-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

26-03-2018 - 27-03-2018

09-04-2018 - 10-04-2018

21-05-2018 - 22-05-2018

KAIZEN – ukierunkowane doskonalenie

28-03-2018 - 29-03-2018

21-06-2018 - 22-06-2018

Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

04-04-2018 - 05-04-2018

18-06-2018 - 19-06-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

09-04-2018 - 10-04-2018

21-06-2018 - 22-06-2018

05-07-2018 - 06-07-2018

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

16-04-2018 - 17-04-2018

18-06-2018 - 19-06-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

Motywowanie i angażowanie pracowników w firmach produkcyjnych – warsztat kompetencyjny – mistrz, kierownik, dyrektor

16-04-2018 - 17-04-2018

18-06-2018 - 19-06-2018

02-07-2018 - 03-07-2018

Trudne sytuacje na produkcji – rozwiązywanie i zapobieganie

16-04-2018 - 17-04-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

11-07-2018 - 12-07-2018

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

16-04-2018 - 17-04-2018

18-06-2018 - 19-06-2018

15-10-2018 - 16-10-2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

16-04-2018 - 16-04-2018

18-05-2018 - 18-05-2018

15-06-2018 - 15-06-2018

Sygnalizowanie nieprawidłowości w świetle nowych przepisów. Ochrona sygnalistów. Obowiązkowe procedury antykorupcyjne.

18-04-2018 - 18-04-2018

18-06-2018 - 18-06-2018

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

18-04-2018 - 18-04-2018

13-06-2018 - 13-06-2018

24-10-2018 - 24-10-2018

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

18-04-2018 - 18-04-2018

09-05-2018 - 09-05-2018

13-06-2018 - 13-06-2018

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

19-04-2018 - 20-04-2018

21-05-2018 - 22-05-2018

12-07-2018 - 13-07-2018

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

19-04-2018 - 20-04-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2018 r.

23-04-2018 - 23-04-2018

18-06-2018 - 18-06-2018

E-COMMERCE – jak skutecznie sprzedawać on line

23-04-2018 - 24-04-2018

18-06-2018 - 19-06-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

23-04-2018 - 24-04-2018

21-05-2018 - 22-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

23-04-2018 - 24-04-2018

24-05-2018 - 25-05-2018

05-07-2018 - 06-07-2018

Kodeks postępowania administracyjnego

23-04-2018 - 24-04-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

23-04-2018 - 24-04-2018

02-07-2018 - 03-07-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

23-04-2018 - 24-04-2018

02-07-2018 - 03-07-2018

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

23-04-2018 - 24-04-2018

24-05-2018 - 25-05-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy

23-04-2018 - 24-04-2018

12-07-2018 - 13-07-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie

23-04-2018 - 24-04-2018

28-05-2018 - 29-05-2018

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

23-04-2018 - 24-04-2018

14-05-2018 - 15-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

Rozwój osobisty. Budowa autorytetu menadżera

23-04-2018 - 24-04-2018

21-06-2018 - 22-06-2018

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

23-04-2018 - 24-04-2018

25-06-2018 - 26-06-2018

27-08-2018 - 28-08-2018

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

26-04-2018 - 27-04-2018

21-06-2018 - 22-06-2018

23-08-2018 - 24-08-2018

Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów

26-04-2018 - 27-04-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

Operacyjne zarządzanie zakupami

26-04-2018 - 27-04-2018

25-06-2018 - 26-06-2018

12-07-2018 - 13-07-2018

MS Excel – poziom zaawansowany

26-04-2018 - 27-04-2018

14-05-2018 - 15-05-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy

26-04-2018 - 27-04-2018

07-06-2018 - 08-06-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

26-04-2018 - 27-04-2018

08-05-2018 - 09-05-2018

14-05-2018 - 15-05-2018

Lean Manufacturing

10-05-2018 - 11-05-2018

02-07-2018 - 03-07-2018

08-10-2018 - 09-10-2018

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

10-05-2018 - 10-05-2018

23-05-2018 - 23-05-2018

26-06-2018 - 26-06-2018

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

14-05-2018 - 15-05-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

14-05-2018 - 15-05-2018

23-08-2018 - 24-08-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

14-05-2018 - 15-05-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

Lean management w działach HR

17-05-2018 - 18-05-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Zarządzanie łańcuchem dostaw

17-05-2018 - 18-05-2018

02-07-2018 - 03-07-2018

06-09-2018 - 07-09-2018

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

21-05-2018 - 22-05-2018

12-07-2018 - 13-07-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

21-05-2018 - 22-05-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Menedżer w roli coacha – doskonalenie umiejętności

24-05-2018 - 25-05-2018

24-09-2018 - 25-09-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Profesjonalne wystąpienia publiczne

24-05-2018 - 25-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

05-07-2018 - 06-07-2018

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2018 r.

25-05-2018 - 25-05-2018

09-11-2018 - 09-11-2018

07-12-2018 - 07-12-2018

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

25-05-2018 - 25-05-2018

18-06-2018 - 18-06-2018

28-09-2018 - 28-09-2018

Zarządzanie gospodarką materiałową

07-06-2018 - 08-06-2018

02-07-2018 - 03-07-2018

12-11-2018 - 13-11-2018

Zarządzanie kosztami na produkcji

07-06-2018 - 08-06-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

07-06-2018 - 08-06-2018

23-08-2018 - 24-08-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2018 r.

14-06-2018 - 14-06-2018

15-10-2018 - 15-10-2018

15-11-2018 - 15-11-2018

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.

14-06-2018 - 15-06-2018

15-10-2018 - 16-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

15-06-2018 - 15-06-2018

16-10-2018 - 16-10-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

Jak stworzyć biznes partnerski, odpowiedzialny i etyczny za pomocą konstruktywnej komunikacji opartej na metodzie NVC

21-06-2018 - 22-06-2018

25-10-2018 - 26-10-2018