Temat Termin

Controlling logistyki

05-10-2023 - 06-10-2023

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

17-10-2023 - 18-10-2023

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

19-10-2023 - 20-10-2023

16-04-2024 - 17-04-2024

Klient wymagający – współczesne wyzwania

19-10-2023 - 20-10-2023

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

19-10-2023 - 19-10-2023

20-02-2024 - 20-02-2024

15-05-2024 - 15-05-2024

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym

19-10-2023 - 20-10-2023

ADR przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-10-2023 - 19-10-2023

19-03-2024 - 19-03-2024

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

19-10-2023 - 20-10-2023

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

20-10-2023 - 20-10-2023

16-05-2024 - 16-05-2024

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

20-10-2023 - 20-10-2023

18-03-2024 - 18-03-2024

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

23-10-2023 - 24-10-2023

18-03-2024 - 19-03-2024

18-11-2024 - 19-11-2024

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

25-10-2023 - 25-10-2023

20-03-2024 - 20-03-2024

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

13-11-2023 - 14-11-2023

19-09-2024 - 20-09-2024

Zarządzanie szkoleniami

16-11-2023 - 17-11-2023

20-05-2024 - 21-05-2024

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

16-11-2023 - 17-11-2023

Zarządzanie kosztami na produkcji

16-11-2023 - 17-11-2023

Negocjacje zakupowe

20-11-2023 - 21-11-2023

16-05-2024 - 17-05-2024

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

20-11-2023 - 21-11-2023

15-04-2024 - 16-04-2024

Przygotowanie inwentaryzacji

22-11-2023 - 22-11-2023

17-04-2024 - 17-04-2024

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

23-11-2023 - 24-11-2023

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

23-11-2023 - 24-11-2023

18-04-2024 - 19-04-2024

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

23-11-2023 - 24-11-2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

27-11-2023 - 27-11-2023

17-05-2024 - 17-05-2024

Kierowanie zespołem produkcyjnym

27-11-2023 - 28-11-2023

22-04-2024 - 23-04-2024

26-09-2024 - 27-09-2024

Harmonogram i planowanie produkcji

27-11-2023 - 28-11-2023

20-05-2024 - 21-05-2024

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

28-11-2023 - 28-11-2023

SMED – skracanie czasów przezbrojeń

29-11-2023 - 29-11-2023

Operacyjne zarządzanie zakupami

30-11-2023 - 01-12-2023

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

13-12-2023 - 13-12-2023

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

14-12-2023 - 15-12-2023

16-04-2024 - 17-04-2024

Profesjonalne wystąpienia publiczne

14-12-2023 - 15-12-2023

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

14-12-2023 - 15-12-2023

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

14-12-2023 - 15-12-2023

23-05-2024 - 24-05-2024

Zarządzanie łańcuchem dostaw

15-02-2024 - 16-02-2024

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

19-02-2024 - 20-02-2024

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

18-03-2024 - 19-03-2024

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

25-03-2024 - 26-03-2024

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

16-04-2024 - 17-04-2024

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

17-04-2024 - 17-04-2024

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

18-04-2024 - 19-04-2024

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

18-04-2024 - 19-04-2024

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

18-04-2024 - 19-04-2024

Incoterms 2020

18-04-2024 - 18-04-2024

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

18-04-2024 - 19-04-2024

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

19-04-2024 - 19-04-2024

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

20-05-2024 - 22-05-2024

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

22-05-2024 - 22-05-2024

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

23-05-2024 - 24-05-2024

APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w praktyce pracy planisty

27-05-2024 - 28-05-2024

Problem solving – warsztat systematycznego rozwiązywania problemów

24-06-2024 - 25-06-2024

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

08-07-2024 - 10-07-2024