Temat Termin

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

23-08-2018 - 24-08-2018

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

23-08-2018 - 24-08-2018

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

27-08-2018 - 28-08-2018

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

27-08-2018 - 28-08-2018

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

27-08-2018 - 28-08-2018

Zarządzanie łańcuchem dostaw

06-09-2018 - 07-09-2018

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

12-09-2018 - 14-09-2018

24-10-2018 - 26-10-2018

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

24-09-2018 - 26-09-2018

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

24-09-2018 - 25-09-2018

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE

26-09-2018 - 26-09-2018

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

27-09-2018 - 28-09-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Windykacja należności – skuteczne negocjacje

27-09-2018 - 28-09-2018

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

27-09-2018 - 28-09-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

04-10-2018 - 05-10-2018

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

08-10-2018 - 09-10-2018

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

08-10-2018 - 09-10-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

08-10-2018 - 09-10-2018

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

11-10-2018 - 12-10-2018

System Okresowych Ocen Pracowniczych

15-10-2018 - 16-10-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

17-10-2018 - 17-10-2018

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

17-10-2018 - 17-10-2018

Motywowanie i angażowanie pracowników w firmach produkcyjnych – warsztat kompetencyjny – mistrz, kierownik, dyrektor

18-10-2018 - 19-10-2018

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

18-10-2018 - 18-10-2018

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

18-10-2018 - 19-10-2018

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

18-10-2018 - 19-10-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

18-10-2018 - 19-10-2018

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

18-10-2018 - 19-10-2018

Zarządzanie szkoleniami

18-10-2018 - 19-10-2018

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

18-10-2018 - 19-10-2018

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

19-10-2018 - 19-10-2018

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

19-10-2018 - 19-10-2018

Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów

22-10-2018 - 23-10-2018

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

22-10-2018 - 23-10-2018

INCOTERMS 2010

22-10-2018 - 22-10-2018

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

22-10-2018 - 23-10-2018

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

22-10-2018 - 23-10-2018

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

22-10-2018 - 23-10-2018

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

22-10-2018 - 23-10-2018

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

23-10-2018 - 23-10-2018

Doskonalenie postawy trenerskiej

25-10-2018 - 26-10-2018

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2018 r.

09-11-2018 - 09-11-2018

Zatrudnianie cudzoziemców

12-11-2018 - 12-11-2018

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2018 r.

15-11-2018 - 15-11-2018

E-COMMERCE – jak skutecznie sprzedawać on line

15-11-2018 - 16-11-2018

Kierowanie zespołem produkcyjnym

15-11-2018 - 16-11-2018

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.

15-11-2018 - 16-11-2018

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

16-11-2018 - 16-11-2018

Harmonogram i planowanie produkcji

19-11-2018 - 20-11-2018

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

19-11-2018 - 21-11-2018

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

19-11-2018 - 20-11-2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

19-11-2018 - 19-11-2018

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2018 r.

20-11-2018 - 20-11-2018

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

20-11-2018 - 21-11-2018

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

20-11-2018 - 21-11-2018

Przygotowanie inwentaryzacji

21-11-2018 - 21-11-2018

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

22-11-2018 - 23-11-2018

Zarządzanie zespołem logistycznym

22-11-2018 - 23-11-2018

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

22-11-2018 - 23-11-2018

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

22-11-2018 - 23-11-2018

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

22-11-2018 - 23-11-2018

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

22-11-2018 - 23-11-2018

Profesjonalne wystąpienia publiczne

22-11-2018 - 23-11-2018

Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

26-11-2018 - 27-11-2018

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy

06-12-2018 - 07-12-2018

Kodeks postępowania administracyjnego

13-12-2018 - 14-12-2018

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

13-12-2018 - 14-12-2018

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

14-12-2018 - 14-12-2018

Zarządzanie gospodarką materiałową

17-12-2018 - 18-12-2018

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

17-12-2018 - 18-12-2018

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

17-12-2018 - 18-12-2018

Trudne sytuacje na produkcji – rozwiązywanie i zapobieganie

19-12-2018 - 20-12-2018