Temat Termin

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

20-04-2020 - 21-04-2020

26-10-2020 - 27-10-2020

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

21-04-2020 - 22-04-2020

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

21-04-2020 - 22-04-2020

Profesjonalne wystąpienia publiczne

21-04-2020 - 22-04-2020

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

21-04-2020 - 22-04-2020

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

22-04-2020 - 22-04-2020

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

23-04-2020 - 24-04-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

23-04-2020 - 24-04-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

23-04-2020 - 24-04-2020

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

23-04-2020 - 24-04-2020

22-10-2020 - 23-10-2020

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

23-04-2020 - 24-04-2020

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

11-05-2020 - 12-05-2020

21-09-2020 - 22-09-2020

Kodeks postępowania administracyjnego

11-05-2020 - 12-05-2020

Analizy w arkuszu Excel’a w dziale handlowym i sprzedaży

12-05-2020 - 13-05-2020

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad

12-05-2020 - 13-05-2020

Przygotowanie inwentaryzacji

13-05-2020 - 13-05-2020

23-09-2020 - 23-09-2020

Zarządzanie i planowanie produkcji w arkuszu Excel’a

14-05-2020 - 15-05-2020

Harmonogram i planowanie produkcji

14-05-2020 - 15-05-2020

26-10-2020 - 27-10-2020

Zarządzanie zespołem logistycznym

14-05-2020 - 15-05-2020

24-09-2020 - 25-09-2020

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

14-05-2020 - 15-05-2020

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

18-05-2020 - 19-05-2020

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok

18-05-2020 - 18-05-2020

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

18-05-2020 - 19-05-2020

22-10-2020 - 23-10-2020

Kierowanie zespołem produkcyjnym

18-05-2020 - 19-05-2020

27-08-2020 - 28-08-2020

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

18-05-2020 - 20-05-2020

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

18-05-2020 - 19-05-2020

Incoterms 2020

18-05-2020 - 18-05-2020

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

18-05-2020 - 19-05-2020

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

18-05-2020 - 19-05-2020

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

18-05-2020 - 18-05-2020

22-10-2020 - 22-10-2020

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

19-05-2020 - 19-05-2020

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

19-05-2020 - 19-05-2020

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

20-05-2020 - 20-05-2020

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

20-05-2020 - 20-05-2020

21-10-2020 - 21-10-2020

System Intrastat w pigułce – aktualności i zmiany w 2020 roku

20-05-2020 - 20-05-2020

Ninja negocjacji – praktyczny rozwój kompetencji

25-05-2020 - 26-05-2020

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

25-05-2020 - 26-05-2020

17-12-2020 - 18-12-2020

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

28-05-2020 - 29-05-2020

24-09-2020 - 25-09-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

28-05-2020 - 29-05-2020

10-12-2020 - 11-12-2020

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

01-06-2020 - 02-06-2020

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

03-06-2020 - 03-06-2020

Systemy ocen pracowniczych jako narzędzia wspomagające realizację strategii firmy

04-06-2020 - 04-06-2020

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

04-06-2020 - 05-06-2020

Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów systemu ocen okresowych pracowników

05-06-2020 - 05-06-2020

Operacyjne zarządzanie zakupami

15-06-2020 - 16-06-2020

03-12-2020 - 04-12-2020

Optymalizacja gospodarki opakowaniami wielokrotnego użycia

18-06-2020 - 19-06-2020

Przywództwo sytuacyjne – skuteczny styl zarządzania

18-06-2020 - 19-06-2020

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

22-06-2020 - 23-06-2020

Zarządzanie gospodarką materiałową

25-06-2020 - 26-06-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Controlling personalny w firmie. Optymalizacja zasobów i procesów pracy w organizacji.

25-06-2020 - 26-06-2020

26-10-2020 - 27-10-2020

Zarządzanie kosztami na produkcji

02-07-2020 - 03-07-2020

Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC

06-07-2020 - 07-07-2020

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

06-07-2020 - 06-07-2020

10-12-2020 - 10-12-2020

Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

06-07-2020 - 07-07-2020

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

06-07-2020 - 07-07-2020

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

06-07-2020 - 07-07-2020

03-12-2020 - 04-12-2020

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

06-07-2020 - 07-07-2020

Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.

06-07-2020 - 07-07-2020

10-12-2020 - 11-12-2020

Zarządzanie szkoleniami

06-07-2020 - 07-07-2020

19-10-2020 - 20-10-2020

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak przeciwdziałać, wykrywać symptomy oraz skutecznie się porozumiewać

06-07-2020 - 07-07-2020

Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

07-07-2020 - 07-07-2020

11-12-2020 - 11-12-2020

Optymalizacja i racjonalizacja decyzji logistycznych – Excel w logistyce

09-07-2020 - 10-07-2020

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

09-07-2020 - 10-07-2020

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

09-07-2020 - 10-07-2020

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych

10-07-2020 - 10-07-2020

06-11-2020 - 06-11-2020

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

13-07-2020 - 14-07-2020

Zarządzanie łańcuchem dostaw

13-07-2020 - 14-07-2020

17-12-2020 - 18-12-2020

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

20-08-2020 - 21-08-2020

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

24-08-2020 - 26-08-2020

Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie

17-09-2020 - 18-09-2020

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

21-09-2020 - 22-09-2020

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

21-09-2020 - 22-09-2020

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

21-09-2020 - 22-09-2020

30-11-2020 - 01-12-2020

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

23-09-2020 - 25-09-2020

Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania

28-09-2020 - 28-09-2020

Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

28-09-2020 - 29-09-2020

Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów

28-09-2020 - 29-09-2020

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

15-10-2020 - 16-10-2020

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

15-10-2020 - 16-10-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

19-10-2020 - 19-10-2020

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

19-10-2020 - 20-10-2020

ADR 2020 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

20-10-2020 - 20-10-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

21-10-2020 - 21-10-2020

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

22-10-2020 - 23-10-2020

Lean management w działach HR

22-10-2020 - 23-10-2020

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

22-10-2020 - 23-10-2020

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

22-10-2020 - 23-10-2020

Skuteczny mentor

26-10-2020 - 27-10-2020

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

26-10-2020 - 27-10-2020

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

05-11-2020 - 06-11-2020

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

05-11-2020 - 06-11-2020

Facebook w firmie

16-11-2020 - 16-11-2020

Social Media w marketingu i biznesie

16-11-2020 - 17-11-2020

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

19-11-2020 - 20-11-2020

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

23-11-2020 - 24-11-2020

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

10-12-2020 - 11-12-2020

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

10-12-2020 - 11-12-2020

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

14-12-2020 - 15-12-2020