Temat Termin

Optymalizacja kosztów magazynu i zapasów magazynowych w arkuszu Excel’a

27-01-2020 - 28-01-2020

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok

27-01-2020 - 27-01-2020

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

27-01-2020 - 28-01-2020

11-05-2020 - 12-05-2020

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

27-01-2020 - 28-01-2020

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

27-01-2020 - 28-01-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

27-01-2020 - 28-01-2020

28-05-2020 - 29-05-2020

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

28-01-2020 - 28-01-2020

Przygotowanie inwentaryzacji

29-01-2020 - 29-01-2020

13-05-2020 - 13-05-2020

Harmonogram i planowanie produkcji

30-01-2020 - 31-01-2020

14-05-2020 - 15-05-2020

Operacyjne zarządzanie zakupami

30-01-2020 - 31-01-2020

08-06-2020 - 09-06-2020

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

30-01-2020 - 31-01-2020

15-10-2020 - 16-10-2020

Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

03-02-2020 - 04-02-2020

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

24-02-2020 - 25-02-2020

06-07-2020 - 07-07-2020

System Okresowych Ocen Pracowniczych

24-02-2020 - 25-02-2020

04-06-2020 - 05-06-2020

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

24-02-2020 - 25-02-2020

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

12-03-2020 - 13-03-2020

Incoterms 2020

12-03-2020 - 12-03-2020

MS Excel – poziom zaawansowany

12-03-2020 - 13-03-2020

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

13-03-2020 - 13-03-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

16-03-2020 - 16-03-2020

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy

17-03-2020 - 17-03-2020

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

18-03-2020 - 18-03-2020

ADR 2020 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-03-2020 - 19-03-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

20-03-2020 - 20-03-2020

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

23-03-2020 - 24-03-2020

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

23-03-2020 - 24-03-2020

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

23-03-2020 - 24-03-2020

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

23-03-2020 - 24-03-2020

Zarządzanie szkoleniami

23-03-2020 - 24-03-2020

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

25-03-2020 - 27-03-2020

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

25-03-2020 - 27-03-2020

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

26-03-2020 - 27-03-2020

Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania

27-03-2020 - 27-03-2020

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

30-03-2020 - 31-03-2020

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

30-03-2020 - 31-03-2020

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2020 r.

17-04-2020 - 17-04-2020

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

20-04-2020 - 21-04-2020

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

21-04-2020 - 22-04-2020

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

21-04-2020 - 22-04-2020

Profesjonalne wystąpienia publiczne

21-04-2020 - 22-04-2020

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

23-04-2020 - 24-04-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

23-04-2020 - 24-04-2020

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

23-04-2020 - 24-04-2020

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

23-04-2020 - 24-04-2020

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

23-04-2020 - 24-04-2020

Kodeks postępowania administracyjnego

11-05-2020 - 12-05-2020

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad

12-05-2020 - 13-05-2020

Zarządzanie i planowanie produkcji w arkuszu Excel’a

14-05-2020 - 15-05-2020

Zarządzanie zespołem logistycznym

14-05-2020 - 15-05-2020

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

14-05-2020 - 15-05-2020

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

18-05-2020 - 19-05-2020

22-10-2020 - 23-10-2020

Kierowanie zespołem produkcyjnym

18-05-2020 - 19-05-2020

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

18-05-2020 - 19-05-2020

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

18-05-2020 - 18-05-2020

22-10-2020 - 22-10-2020

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

20-05-2020 - 20-05-2020

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

20-05-2020 - 20-05-2020

21-10-2020 - 21-10-2020

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

25-05-2020 - 25-05-2020

Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.

25-05-2020 - 26-05-2020

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

25-05-2020 - 26-05-2020

Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

26-05-2020 - 26-05-2020

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

28-05-2020 - 29-05-2020

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

01-06-2020 - 02-06-2020

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

03-06-2020 - 03-06-2020

Optymalizacja gospodarki opakowaniami wielokrotnego użycia

18-06-2020 - 19-06-2020

Przywództwo sytuacyjne – skuteczny styl zarządzania

18-06-2020 - 19-06-2020

Zarządzanie gospodarką materiałową

22-06-2020 - 23-06-2020

Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

02-07-2020 - 03-07-2020

Zarządzanie kosztami na produkcji

02-07-2020 - 03-07-2020

Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC

06-07-2020 - 07-07-2020

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

06-07-2020 - 07-07-2020

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

09-07-2020 - 10-07-2020

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

09-07-2020 - 10-07-2020

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

13-07-2020 - 14-07-2020

Zarządzanie łańcuchem dostaw

13-07-2020 - 14-07-2020

Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie

17-09-2020 - 18-09-2020

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

21-09-2020 - 22-09-2020

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

19-10-2020 - 20-10-2020

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

22-10-2020 - 23-10-2020

Lean management w działach HR

22-10-2020 - 23-10-2020

Skuteczny mentor

26-10-2020 - 27-10-2020

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

23-11-2020 - 24-11-2020

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

10-12-2020 - 11-12-2020