Temat Termin

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

24-06-2019 - 25-06-2019

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

24-06-2019 - 25-06-2019

19-11-2019 - 20-11-2019

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

24-06-2019 - 25-06-2019

19-11-2019 - 20-11-2019

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

24-06-2019 - 25-06-2019

19-11-2019 - 20-11-2019

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

27-06-2019 - 28-06-2019

16-12-2019 - 17-12-2019

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

04-07-2019 - 05-07-2019

12-12-2019 - 13-12-2019

Harmonogram i planowanie produkcji

04-07-2019 - 05-07-2019

24-10-2019 - 25-10-2019

Kierowanie zespołem produkcyjnym

04-07-2019 - 05-07-2019

Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

04-07-2019 - 05-07-2019

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

04-07-2019 - 04-07-2019

12-12-2019 - 12-12-2019

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

08-07-2019 - 09-07-2019

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

08-07-2019 - 09-07-2019

19-11-2019 - 20-11-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

08-07-2019 - 09-07-2019

19-11-2019 - 20-11-2019

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

08-07-2019 - 09-07-2019

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

11-07-2019 - 12-07-2019

18-11-2019 - 19-11-2019

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

15-07-2019 - 15-07-2019

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

21-08-2019 - 21-08-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

22-08-2019 - 23-08-2019

17-10-2019 - 18-10-2019

12-12-2019 - 13-12-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

23-08-2019 - 23-08-2019

18-10-2019 - 18-10-2019

13-12-2019 - 13-12-2019

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

29-08-2019 - 30-08-2019

Postępowanie etyczne i praktyka antykorupcyjna w urzędzie i firmie

18-09-2019 - 18-09-2019

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

18-09-2019 - 18-09-2019

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

19-09-2019 - 20-09-2019

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

19-09-2019 - 20-09-2019

INCOTERMS 2010

19-09-2019 - 19-09-2019

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

19-09-2019 - 20-09-2019

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

19-09-2019 - 20-09-2019

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

20-09-2019 - 20-09-2019

Zarządzanie kosztami na produkcji

23-09-2019 - 24-09-2019

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

23-09-2019 - 24-09-2019

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

25-09-2019 - 27-09-2019

Rozwój osobisty. Budowa autorytetu menadżera

26-09-2019 - 27-09-2019

Doskonalenie postawy trenerskiej

26-09-2019 - 27-09-2019

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

10-10-2019 - 11-10-2019

Ochrona środowiska w firmie/instytucji

11-10-2019 - 11-10-2019

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

14-10-2019 - 14-10-2019

Operacyjne zarządzanie zakupami

14-10-2019 - 15-10-2019

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

15-10-2019 - 15-10-2019

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

16-10-2019 - 18-10-2019

Problemy psychologiczne we współczesnej organizacji

17-10-2019 - 18-10-2019

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

17-10-2019 - 18-10-2019

19-12-2019 - 20-12-2019

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE – aktualności i zmiany w 2019 roku

18-10-2019 - 18-10-2019

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

21-10-2019 - 22-10-2019

Zarządzanie szkoleniami

21-10-2019 - 22-10-2019

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

23-10-2019 - 23-10-2019

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

23-10-2019 - 23-10-2019

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

24-10-2019 - 25-10-2019

Kodeks postępowania administracyjnego

24-10-2019 - 25-10-2019

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

24-10-2019 - 25-10-2019

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

28-10-2019 - 29-10-2019

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

28-10-2019 - 29-10-2019

Lean Manufacturing

07-11-2019 - 08-11-2019

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

07-11-2019 - 08-11-2019

MS Excel – poziom zaawansowany

07-11-2019 - 08-11-2019

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

14-11-2019 - 15-11-2019

Zarządzanie zespołem logistycznym

18-11-2019 - 19-11-2019

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

18-11-2019 - 19-11-2019

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

18-11-2019 - 19-11-2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

18-11-2019 - 18-11-2019

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

18-11-2019 - 19-11-2019

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy w 2019 r.

19-11-2019 - 19-11-2019

Lista płac 2019 r. w aspekcie zmian przepisów a także pułapek w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

20-11-2019 - 20-11-2019

Przygotowanie inwentaryzacji

20-11-2019 - 20-11-2019

Zakupy nie tylko dla kupców

20-11-2019 - 20-11-2019

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

21-11-2019 - 22-11-2019

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

21-11-2019 - 22-11-2019

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

21-11-2019 - 22-11-2019

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

21-11-2019 - 22-11-2019

Prawne i etyczne aspekty procesu rekrutacji

22-11-2019 - 22-11-2019

Zarządzanie gospodarką materiałową

25-11-2019 - 26-11-2019

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

25-11-2019 - 25-11-2019

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

25-11-2019 - 27-11-2019

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

28-11-2019 - 28-11-2019

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

28-11-2019 - 29-11-2019

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania

29-11-2019 - 29-11-2019

Skuteczny mentor

05-12-2019 - 06-12-2019

Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów

05-12-2019 - 06-12-2019

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

10-12-2019 - 11-12-2019