Temat Termin

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

23-10-2019 - 23-10-2019

22-01-2020 - 22-01-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

23-10-2019 - 23-10-2019

Harmonogram i planowanie produkcji

24-10-2019 - 25-10-2019

30-01-2020 - 31-01-2020

14-05-2020 - 15-05-2020

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

24-10-2019 - 25-10-2019

Kodeks postępowania administracyjnego

24-10-2019 - 25-10-2019

11-05-2020 - 12-05-2020

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

24-10-2019 - 25-10-2019

25-05-2020 - 26-05-2020

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

28-10-2019 - 29-10-2019

19-10-2020 - 20-10-2020

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

28-10-2019 - 29-10-2019

23-04-2020 - 24-04-2020

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

07-11-2019 - 08-11-2019

MS Excel – poziom zaawansowany

07-11-2019 - 08-11-2019

12-03-2020 - 13-03-2020

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

13-11-2019 - 14-11-2019

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

14-11-2019 - 15-11-2019

Zarządzanie i planowanie produkcji w arkuszu Excel’a

18-11-2019 - 19-11-2019

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

18-11-2019 - 19-11-2019

27-01-2020 - 28-01-2020

11-05-2020 - 12-05-2020

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

18-11-2019 - 19-11-2019

27-01-2020 - 28-01-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

18-11-2019 - 18-11-2019

16-03-2020 - 16-03-2020

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

18-11-2019 - 19-11-2019

20-01-2020 - 21-01-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

18-11-2019 - 19-11-2019

23-01-2020 - 24-01-2020

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy

19-11-2019 - 19-11-2019

17-03-2020 - 17-03-2020

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

19-11-2019 - 20-11-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

19-11-2019 - 20-11-2019

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

19-11-2019 - 20-11-2019

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

19-11-2019 - 20-11-2019

Lista płac 2019 r. w aspekcie zmian przepisów a także pułapek w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

20-11-2019 - 20-11-2019

Przygotowanie inwentaryzacji

20-11-2019 - 20-11-2019

29-01-2020 - 29-01-2020

13-05-2020 - 13-05-2020

Zakupy nie tylko dla kupców

20-11-2019 - 20-11-2019

Zarządzanie zespołem logistycznym

21-11-2019 - 22-11-2019

14-05-2020 - 15-05-2020

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

21-11-2019 - 22-11-2019

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

21-11-2019 - 22-11-2019

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

21-11-2019 - 22-11-2019

Prawne i etyczne aspekty procesu rekrutacji

22-11-2019 - 22-11-2019

Zarządzanie gospodarką materiałową

25-11-2019 - 26-11-2019

22-06-2020 - 23-06-2020

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

25-11-2019 - 25-11-2019

18-03-2020 - 18-03-2020

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

25-11-2019 - 27-11-2019

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

25-11-2019 - 26-11-2019

14-05-2020 - 15-05-2020

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

28-11-2019 - 28-11-2019

25-05-2020 - 25-05-2020

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

28-11-2019 - 29-11-2019

25-05-2020 - 26-05-2020

Controlling personalny, jako strategiczne narzędzie HR

28-11-2019 - 29-11-2019

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania

29-11-2019 - 29-11-2019

26-05-2020 - 26-05-2020

Skuteczny mentor

05-12-2019 - 06-12-2019

Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów

05-12-2019 - 06-12-2019

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

10-12-2019 - 11-12-2019

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

11-12-2019 - 11-12-2019

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

12-12-2019 - 13-12-2019

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

12-12-2019 - 13-12-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

12-12-2019 - 13-12-2019

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

12-12-2019 - 12-12-2019

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

13-12-2019 - 13-12-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

13-12-2019 - 13-12-2019

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

16-12-2019 - 17-12-2019

18-05-2020 - 19-05-2020

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

19-12-2019 - 20-12-2019

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

13-01-2020 - 14-01-2020

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

15-01-2020 - 17-01-2020

System Intrastat w pigułce – aktualności i zmiany w 2019 roku

17-01-2020 - 17-01-2020

Operacyjne zarządzanie zakupami

30-01-2020 - 31-01-2020

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

30-01-2020 - 31-01-2020

15-10-2020 - 16-10-2020

Uprawnienia kierownicze w praktyce. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

03-02-2020 - 04-02-2020

System Okresowych Ocen Pracowniczych

24-02-2020 - 25-02-2020

04-06-2020 - 05-06-2020

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

24-02-2020 - 25-02-2020

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

12-03-2020 - 13-03-2020

Incoterms 2020

12-03-2020 - 12-03-2020

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

13-03-2020 - 13-03-2020

ADR 2019 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-03-2020 - 19-03-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

20-03-2020 - 20-03-2020

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

23-03-2020 - 24-03-2020

Zarządzanie szkoleniami

23-03-2020 - 24-03-2020

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

25-03-2020 - 27-03-2020

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

26-03-2020 - 27-03-2020

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

30-03-2020 - 31-03-2020

Ochrona środowiska w firmie/instytucji

17-04-2020 - 17-04-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

23-04-2020 - 24-04-2020

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

27-04-2020 - 28-04-2020

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

03-06-2020 - 03-06-2020

Zarządzanie kosztami na produkcji

02-07-2020 - 03-07-2020

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

06-07-2020 - 07-07-2020

Zarządzanie łańcuchem dostaw

13-07-2020 - 14-07-2020

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

21-09-2020 - 22-09-2020

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

22-10-2020 - 23-10-2020