Temat Termin

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

14-03-2024 - 15-03-2024

12-12-2024 - 13-12-2024

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

18-03-2024 - 19-03-2024

18-11-2024 - 19-11-2024

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

18-03-2024 - 18-03-2024

ADR przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-03-2024 - 19-03-2024

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

20-03-2024 - 20-03-2024

Kierowanie zespołem produkcyjnym

21-03-2024 - 22-03-2024

26-09-2024 - 27-09-2024

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

25-03-2024 - 26-03-2024

19-09-2024 - 20-09-2024

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

25-03-2024 - 26-03-2024

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

15-04-2024 - 16-04-2024

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

16-04-2024 - 17-04-2024

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

16-04-2024 - 17-04-2024

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

16-04-2024 - 17-04-2024

24-10-2024 - 25-10-2024

Przygotowanie inwentaryzacji

17-04-2024 - 17-04-2024

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

17-04-2024 - 17-04-2024

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z innymi

18-04-2024 - 19-04-2024

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

18-04-2024 - 19-04-2024

24-10-2024 - 25-10-2024

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

18-04-2024 - 19-04-2024

22-10-2024 - 23-10-2024

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

18-04-2024 - 19-04-2024

Incoterms 2020

18-04-2024 - 18-04-2024

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

18-04-2024 - 19-04-2024

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

19-04-2024 - 19-04-2024

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

15-05-2024 - 15-05-2024

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

16-05-2024 - 16-05-2024

Negocjacje zakupowe

16-05-2024 - 17-05-2024

21-11-2024 - 22-11-2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

17-05-2024 - 17-05-2024

Zarządzanie szkoleniami

20-05-2024 - 21-05-2024

25-11-2024 - 26-11-2024

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

20-05-2024 - 22-05-2024

23-09-2024 - 25-09-2024

Harmonogram i planowanie produkcji

20-05-2024 - 21-05-2024

Pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem: Alpha, Z, Y, X, Baby Boomers

22-05-2024 - 22-05-2024

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

23-05-2024 - 24-05-2024

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

23-05-2024 - 24-05-2024

23-10-2024 - 24-10-2024

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

23-05-2024 - 24-05-2024

26-09-2024 - 27-09-2024

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

04-07-2024 - 05-07-2024

22-10-2024 - 23-10-2024

Perswazja i wywieranie wpływu w biznesie – osiągaj sukcesy bez zrażania innych

04-07-2024 - 05-07-2024

Skuteczna komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem metody NVC

04-07-2024 - 05-07-2024

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

08-07-2024 - 10-07-2024

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

08-07-2024 - 09-07-2024

Zarządzanie łańcuchem dostaw

26-08-2024 - 27-08-2024

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

29-08-2024 - 30-08-2024

Assessment Center / Development Center – co trzeba wiedzieć o AC/DC

18-09-2024 - 18-09-2024

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

19-09-2024 - 20-09-2024

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

17-10-2024 - 18-10-2024

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

21-10-2024 - 22-10-2024

Empatia w opozycji do konfliktu, w oparciu o metodę NVC, w pracy i życiu osobistym – wersja rozszerzona

24-10-2024 - 25-10-2024

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

25-10-2024 - 25-10-2024

Operacyjne zarządzanie zakupami

28-10-2024 - 29-10-2024

Brygadzista, mistrz – mały menedżer®

18-11-2024 - 19-11-2024

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

25-11-2024 - 26-11-2024