Temat Termin

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

13-05-2019 - 14-05-2019

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

15-05-2019 - 17-05-2019

16-10-2019 - 18-10-2019

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

15-05-2019 - 15-05-2019

23-10-2019 - 23-10-2019

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

16-05-2019 - 16-05-2019

28-11-2019 - 28-11-2019

Zarządzanie kosztami na produkcji

16-05-2019 - 17-05-2019

23-09-2019 - 24-09-2019

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

16-05-2019 - 17-05-2019

28-11-2019 - 29-11-2019

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

16-05-2019 - 17-05-2019

21-10-2019 - 22-10-2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

16-05-2019 - 16-05-2019

18-11-2019 - 18-11-2019

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania

17-05-2019 - 17-05-2019

29-11-2019 - 29-11-2019

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy w 2019 r.

17-05-2019 - 17-05-2019

19-11-2019 - 19-11-2019

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE – aktualności i zmiany w 2019 roku

17-05-2019 - 17-05-2019

18-10-2019 - 18-10-2019

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

20-05-2019 - 21-05-2019

Zarządzanie szkoleniami

20-05-2019 - 21-05-2019

21-10-2019 - 22-10-2019

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

20-05-2019 - 20-05-2019

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

22-05-2019 - 22-05-2019

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

23-05-2019 - 24-05-2019

24-10-2019 - 25-10-2019

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

23-05-2019 - 24-05-2019

Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

23-05-2019 - 24-05-2019

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

27-05-2019 - 29-05-2019

25-11-2019 - 27-11-2019

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

27-05-2019 - 28-05-2019

18-11-2019 - 19-11-2019

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

27-05-2019 - 28-05-2019

23-09-2019 - 24-09-2019

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

27-05-2019 - 28-05-2019

28-10-2019 - 29-10-2019

Zakupy nie tylko dla kupców

29-05-2019 - 29-05-2019

20-11-2019 - 20-11-2019

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

06-06-2019 - 06-06-2019

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

06-06-2019 - 07-06-2019

21-11-2019 - 22-11-2019

Profesjonalne wystąpienia publiczne

06-06-2019 - 07-06-2019

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

06-06-2019 - 07-06-2019

19-09-2019 - 20-09-2019

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

10-06-2019 - 11-06-2019

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

13-06-2019 - 14-06-2019

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

14-06-2019 - 14-06-2019

25-11-2019 - 25-11-2019

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

17-06-2019 - 18-06-2019

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

17-06-2019 - 18-06-2019

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

24-06-2019 - 25-06-2019

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

24-06-2019 - 25-06-2019

19-11-2019 - 20-11-2019

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

24-06-2019 - 25-06-2019

19-11-2019 - 20-11-2019

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

24-06-2019 - 25-06-2019

19-11-2019 - 20-11-2019

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

27-06-2019 - 28-06-2019

16-12-2019 - 17-12-2019

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

04-07-2019 - 05-07-2019

12-12-2019 - 13-12-2019

Harmonogram i planowanie produkcji

04-07-2019 - 05-07-2019

24-10-2019 - 25-10-2019

Kierowanie zespołem produkcyjnym

04-07-2019 - 05-07-2019

Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

04-07-2019 - 05-07-2019

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

04-07-2019 - 04-07-2019

12-12-2019 - 12-12-2019

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

08-07-2019 - 09-07-2019

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

08-07-2019 - 09-07-2019

19-11-2019 - 20-11-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

08-07-2019 - 09-07-2019

19-11-2019 - 20-11-2019

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

08-07-2019 - 09-07-2019

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

11-07-2019 - 12-07-2019

18-11-2019 - 19-11-2019

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

15-07-2019 - 15-07-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

22-08-2019 - 23-08-2019

17-10-2019 - 18-10-2019

12-12-2019 - 13-12-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

23-08-2019 - 23-08-2019

18-10-2019 - 18-10-2019

13-12-2019 - 13-12-2019

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

29-08-2019 - 30-08-2019

Postępowanie etyczne i praktyka antykorupcyjna w urzędzie i firmie

18-09-2019 - 18-09-2019

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

18-09-2019 - 18-09-2019

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

19-09-2019 - 20-09-2019

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

19-09-2019 - 20-09-2019

INCOTERMS 2010

19-09-2019 - 19-09-2019

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

19-09-2019 - 20-09-2019

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

20-09-2019 - 20-09-2019

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

25-09-2019 - 27-09-2019

Rozwój osobisty. Budowa autorytetu menadżera

26-09-2019 - 27-09-2019

Doskonalenie postawy trenerskiej

26-09-2019 - 27-09-2019

MS Excel – poziom zaawansowany

10-10-2019 - 11-10-2019

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

10-10-2019 - 11-10-2019

Ochrona środowiska w firmie/instytucji

11-10-2019 - 11-10-2019

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

14-10-2019 - 14-10-2019

Operacyjne zarządzanie zakupami

14-10-2019 - 15-10-2019

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

15-10-2019 - 15-10-2019

Problemy psychologiczne we współczesnej organizacji

17-10-2019 - 18-10-2019

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

17-10-2019 - 18-10-2019

19-12-2019 - 20-12-2019

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura wdrożenia jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

23-10-2019 - 23-10-2019

Kodeks postępowania administracyjnego

24-10-2019 - 25-10-2019

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

24-10-2019 - 25-10-2019

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

28-10-2019 - 29-10-2019

Lean Manufacturing

07-11-2019 - 08-11-2019

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

07-11-2019 - 08-11-2019

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

14-11-2019 - 15-11-2019

Zarządzanie zespołem logistycznym

18-11-2019 - 19-11-2019

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

18-11-2019 - 19-11-2019

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

18-11-2019 - 19-11-2019

Lista płac 2019 r. w aspekcie zmian przepisów a także pułapek w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

20-11-2019 - 20-11-2019

Przygotowanie inwentaryzacji

20-11-2019 - 20-11-2019

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

21-11-2019 - 22-11-2019

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

21-11-2019 - 22-11-2019

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

21-11-2019 - 22-11-2019

Zarządzanie gospodarką materiałową

25-11-2019 - 26-11-2019

Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów

05-12-2019 - 06-12-2019

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

09-12-2019 - 10-12-2019