Temat Termin

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

04-07-2024 - 05-07-2024

15-10-2024 - 16-10-2024

Perswazja i wywieranie wpływu w biznesie – osiągaj sukcesy bez zrażania innych

04-07-2024 - 05-07-2024

Skuteczna komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem metody NVC

04-07-2024 - 05-07-2024

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

08-07-2024 - 10-07-2024

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

08-07-2024 - 09-07-2024

Zarządzanie łańcuchem dostaw

26-08-2024 - 27-08-2024

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

29-08-2024 - 30-08-2024

Negocjacje w biznesie

16-09-2024 - 17-09-2024

Assessment Center / Development Center – co trzeba wiedzieć o AC/DC

18-09-2024 - 18-09-2024

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

19-09-2024 - 20-09-2024

Incoterms 2020

23-09-2024 - 23-09-2024

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

23-09-2024 - 24-09-2024

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

23-09-2024 - 25-09-2024

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

24-09-2024 - 24-09-2024

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

26-09-2024 - 27-09-2024

Kierowanie zespołem produkcyjnym

26-09-2024 - 27-09-2024

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

03-10-2024 - 04-10-2024

Techniki sprzedaży

10-10-2024 - 11-10-2024

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

14-10-2024 - 14-10-2024

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

15-10-2024 - 16-10-2024

ADR przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

15-10-2024 - 15-10-2024

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

17-10-2024 - 18-10-2024

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

17-10-2024 - 18-10-2024

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

17-10-2024 - 18-10-2024

Empatia w opozycji do konfliktu, w oparciu o metodę NVC, w pracy i życiu osobistym – wersja rozszerzona

17-10-2024 - 18-10-2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

21-10-2024 - 21-10-2024

Skuteczny zespół – doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

21-10-2024 - 22-10-2024

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

22-10-2024 - 22-10-2024

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

23-10-2024 - 23-10-2024

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

23-10-2024 - 24-10-2024

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

25-10-2024 - 25-10-2024

Operacyjne zarządzanie zakupami

28-10-2024 - 29-10-2024

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

18-11-2024 - 19-11-2024

Brygadzista, mistrz – mały menedżer®

18-11-2024 - 19-11-2024

Negocjacje zakupowe

21-11-2024 - 22-11-2024

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

25-11-2024 - 26-11-2024

Zarządzanie szkoleniami

25-11-2024 - 26-11-2024

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

12-12-2024 - 13-12-2024