Temat Termin

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

18-04-2023 - 19-04-2023

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

18-04-2023 - 19-04-2023

14-12-2023 - 15-12-2023

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

18-04-2023 - 19-04-2023

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

20-04-2023 - 21-04-2023

17-10-2023 - 18-10-2023

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

20-04-2023 - 21-04-2023

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

20-04-2023 - 21-04-2023

19-10-2023 - 20-10-2023

Incoterms 2020

24-04-2023 - 24-04-2023

21-09-2023 - 21-09-2023

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

24-04-2023 - 25-04-2023

21-09-2023 - 22-09-2023

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

24-04-2023 - 26-04-2023

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

24-04-2023 - 25-04-2023

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

25-04-2023 - 25-04-2023

22-09-2023 - 22-09-2023

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

26-04-2023 - 26-04-2023

20-09-2023 - 20-09-2023

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

15-05-2023 - 16-05-2023

20-11-2023 - 21-11-2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

17-05-2023 - 17-05-2023

Przygotowanie inwentaryzacji

17-05-2023 - 17-05-2023

22-11-2023 - 22-11-2023

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

18-05-2023 - 18-05-2023

Negocjacje zakupowe

18-05-2023 - 19-05-2023

20-11-2023 - 21-11-2023

Zarządzanie zespołem logistycznym

18-05-2023 - 19-05-2023

Zarządzanie gospodarką materiałową

18-05-2023 - 19-05-2023

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

19-05-2023 - 19-05-2023

SMED – skracanie czasów przezbrojeń

24-05-2023 - 24-05-2023

29-11-2023 - 29-11-2023

Harmonogram i planowanie produkcji

25-05-2023 - 26-05-2023

27-11-2023 - 28-11-2023

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

29-05-2023 - 30-05-2023

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

26-06-2023 - 27-06-2023

14-12-2023 - 15-12-2023

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

03-07-2023 - 04-07-2023

17-10-2023 - 18-10-2023

Zarządzanie szkoleniami

03-07-2023 - 04-07-2023

16-11-2023 - 17-11-2023

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

03-07-2023 - 04-07-2023

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy

06-07-2023 - 07-07-2023

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

06-07-2023 - 07-07-2023

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

28-08-2023 - 29-08-2023

23-11-2023 - 24-11-2023

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

14-09-2023 - 15-09-2023

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

19-09-2023 - 20-09-2023

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

25-09-2023 - 27-09-2023

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

28-09-2023 - 29-09-2023

Controlling logistyki

05-10-2023 - 06-10-2023

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

12-10-2023 - 13-10-2023

Klient wymagający – współczesne wyzwania

19-10-2023 - 20-10-2023

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym

19-10-2023 - 20-10-2023

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

13-11-2023 - 14-11-2023

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

16-11-2023 - 17-11-2023

Zarządzanie kosztami na produkcji

16-11-2023 - 17-11-2023

Operacyjne zarządzanie zakupami

20-11-2023 - 21-11-2023

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

23-11-2023 - 24-11-2023

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

23-11-2023 - 24-11-2023

Kierowanie zespołem produkcyjnym

27-11-2023 - 28-11-2023

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

13-12-2023 - 13-12-2023

Profesjonalne wystąpienia publiczne

14-12-2023 - 15-12-2023

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

14-12-2023 - 15-12-2023

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

18-12-2023 - 19-12-2023