Temat Termin

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

28-09-2017 - 28-09-2017

Lean management w działach HR

16-10-2017 - 17-10-2017

E-COMMERCE – jak skutecznie sprzedawać on line

23-10-2017 - 24-10-2017

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

14-12-2017 - 15-12-2017

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

11-12-2017 - 12-12-2017

Nieznane aspekty pozornie typowej rozmowy handlowej.

19-10-2017 - 20-10-2017

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

14-12-2017 - 15-12-2017

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

06-11-2017 - 07-11-2017

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

28-09-2017 - 29-09-2017

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

19-10-2017 - 20-10-2017

Kierowanie zespołem produkcyjnym

19-04-2018 - 20-04-2018

Zarządzanie zespołem logistycznym

20-11-2017 - 21-11-2017

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

29-09-2017 - 29-09-2017

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

20-11-2017 - 22-11-2017

Operacyjne zarządzanie zakupami

09-11-2017 - 10-11-2017

Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

16-11-2017 - 17-11-2017

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

26-10-2017 - 27-10-2017

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

26-10-2017 - 27-10-2017

INCOTERMS 2010

26-10-2017 - 26-10-2017

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

28-09-2017 - 29-09-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Ochrona środowiska w firmie/instytucji 2017/2018 r.

04-12-2017 - 04-12-2017

Przygotowanie inwentaryzacji

22-11-2017 - 22-11-2017

Fundusze unijne 2014-2020 dla administracji państwowej i samorządowej. Jak skutecznie aplikować?

28-09-2017 - 29-09-2017

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

20-11-2017 - 20-11-2017

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

19-10-2017 - 20-10-2017

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

18-10-2017 - 18-10-2017

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

13-10-2017 - 13-10-2017

Systemy wynagradzania i premiowania – warsztaty

11-12-2017 - 12-12-2017

Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian

19-10-2017 - 20-10-2017

19-03-2018 - 20-03-2018

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11-12-2017 - 11-12-2017

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

11-12-2017 - 12-12-2017

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

23-10-2017 - 24-10-2017

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

14-12-2017 - 15-12-2017

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

16-10-2017 - 17-10-2017

Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie

28-09-2017 - 29-09-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Zakupy nie tylko dla kupców

25-10-2017 - 25-10-2017

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy

14-12-2017 - 15-12-2017

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

26-09-2017 - 27-09-2017

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

25-09-2017 - 26-09-2017

Call Center – zarządzanie poprzez coaching i statystyki

25-09-2017 - 26-09-2017

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

16-11-2017 - 17-11-2017

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

21-03-2018 - 21-03-2018

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

26-09-2017 - 27-09-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

28-09-2017 - 29-09-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

26-09-2017 - 27-09-2017

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

14-12-2017 - 15-12-2017

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

22-11-2017 - 22-11-2017