Temat Termin

Zarządzanie zespołem logistycznym

05-12-2022 - 06-12-2022

18-05-2023 - 19-05-2023

Przygotowanie inwentaryzacji

07-12-2022 - 07-12-2022

17-05-2023 - 17-05-2023

22-11-2023 - 22-11-2023

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

08-12-2022 - 09-12-2022

Controlling logistyki

08-12-2022 - 09-12-2022

05-10-2023 - 06-10-2023

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

14-12-2022 - 15-12-2022

06-07-2023 - 07-07-2023

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym

15-12-2022 - 16-12-2022

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

19-12-2022 - 19-12-2022

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

19-12-2022 - 20-12-2022

27-03-2023 - 28-03-2023

Zatrudnianie cudzoziemców

20-12-2022 - 20-12-2022

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

26-01-2023 - 27-01-2023

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

30-01-2023 - 31-01-2023

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

15-03-2023 - 15-03-2023

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

15-03-2023 - 17-03-2023

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

16-03-2023 - 16-03-2023

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

17-03-2023 - 17-03-2023

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

20-03-2023 - 21-03-2023

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

20-03-2023 - 21-03-2023

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

20-03-2023 - 20-03-2023

ADR 2022 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

21-03-2023 - 21-03-2023

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

22-03-2023 - 22-03-2023

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

27-03-2023 - 28-03-2023

19-09-2023 - 20-09-2023

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

27-03-2023 - 29-03-2023

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

27-03-2023 - 28-03-2023

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

30-03-2023 - 31-03-2023

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

18-04-2023 - 19-04-2023

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

18-04-2023 - 19-04-2023

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

18-04-2023 - 19-04-2023

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

20-04-2023 - 21-04-2023

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

20-04-2023 - 21-04-2023

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

20-04-2023 - 21-04-2023

Incoterms 2020

24-04-2023 - 24-04-2023

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

24-04-2023 - 25-04-2023

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

24-04-2023 - 25-04-2023

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

25-04-2023 - 25-04-2023

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

26-04-2023 - 26-04-2023

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

15-05-2023 - 16-05-2023

20-11-2023 - 21-11-2023

Negocjacje zakupowe

18-05-2023 - 19-05-2023

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

18-05-2023 - 19-05-2023

SMED – skracanie czasów przezbrojeń

24-05-2023 - 24-05-2023

Harmonogram i planowanie produkcji

25-05-2023 - 26-05-2023

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

29-05-2023 - 30-05-2023

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

03-07-2023 - 04-07-2023

Zarządzanie szkoleniami

03-07-2023 - 04-07-2023

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

03-07-2023 - 04-07-2023

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

12-10-2023 - 13-10-2023

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

13-11-2023 - 14-11-2023

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

23-11-2023 - 24-11-2023

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

23-11-2023 - 24-11-2023

Kierowanie zespołem produkcyjnym

27-11-2023 - 28-11-2023