Temat Termin

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

16-01-2019 - 16-01-2019

20-05-2019 - 20-05-2019

Lean Manufacturing

21-01-2019 - 22-01-2019

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

21-01-2019 - 22-01-2019

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

21-01-2019 - 22-01-2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

21-01-2019 - 21-01-2019

16-05-2019 - 16-05-2019

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

21-01-2019 - 22-01-2019

11-07-2019 - 12-07-2019

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2019 r.

22-01-2019 - 22-01-2019

17-05-2019 - 17-05-2019

Zarządzanie gospodarką materiałową

22-01-2019 - 23-01-2019

Operacyjne zarządzanie zakupami

04-02-2019 - 05-02-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

18-02-2019 - 19-02-2019

Zarządzanie szkoleniami

18-02-2019 - 19-02-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

19-02-2019 - 19-02-2019

Zatrudnianie cudzoziemców

20-02-2019 - 20-02-2019

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

20-02-2019 - 20-02-2019

21-05-2019 - 21-05-2019

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

20-02-2019 - 20-02-2019

Lean management w działach HR

21-02-2019 - 22-02-2019

Menedżer w roli coacha – doskonalenie umiejętności

21-02-2019 - 22-02-2019

Kierowanie zespołem produkcyjnym

25-02-2019 - 26-02-2019

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

25-02-2019 - 27-02-2019

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE – aktualności i zmiany w 2019 roku

27-02-2019 - 27-02-2019

Rozwój osobisty. Budowa autorytetu menadżera

04-03-2019 - 05-03-2019

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

08-03-2019 - 08-03-2019

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

11-03-2019 - 12-03-2019

Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

13-03-2019 - 15-03-2019

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura wdrożenia jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

13-03-2019 - 13-03-2019

System Okresowych Ocen Pracowniczych

14-03-2019 - 15-03-2019

Harmonogram i planowanie produkcji

18-03-2019 - 19-03-2019

04-07-2019 - 05-07-2019

Zarządzanie zespołem logistycznym

18-03-2019 - 19-03-2019

Controlling logistyki

18-03-2019 - 19-03-2019

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

18-03-2019 - 18-03-2019

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

18-03-2019 - 19-03-2019

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

18-03-2019 - 19-03-2019

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

18-03-2019 - 19-03-2019

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-03-2019 - 19-03-2019

Prawne i etyczne aspekty procesu rekrutacji

20-03-2019 - 20-03-2019

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

20-03-2019 - 22-03-2019

Przygotowanie inwentaryzacji

20-03-2019 - 20-03-2019

Problemy psychologiczne we współczesnej organizacji

21-03-2019 - 22-03-2019

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

21-03-2019 - 22-03-2019

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

21-03-2019 - 22-03-2019

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

25-03-2019 - 26-03-2019

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

25-03-2019 - 26-03-2019

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

03-04-2019 - 03-04-2019

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

04-04-2019 - 05-04-2019

INCOTERMS 2010

04-04-2019 - 04-04-2019

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

05-04-2019 - 05-04-2019

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

08-04-2019 - 09-04-2019

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

09-04-2019 - 10-04-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

09-04-2019 - 10-04-2019

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

09-04-2019 - 10-04-2019

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

09-04-2019 - 10-04-2019

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

09-04-2019 - 10-04-2019

24-06-2019 - 25-06-2019

Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

11-04-2019 - 12-04-2019

Trudne sytuacje na produkcji – rozwiązywanie i zapobieganie

11-04-2019 - 12-04-2019

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

11-04-2019 - 12-04-2019

24-06-2019 - 25-06-2019

Windykacja należności – skuteczne negocjacje

11-04-2019 - 12-04-2019

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

11-04-2019 - 12-04-2019

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

11-04-2019 - 12-04-2019

Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

11-04-2019 - 12-04-2019

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

11-04-2019 - 12-04-2019

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

11-04-2019 - 12-04-2019

24-06-2019 - 25-06-2019

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

15-04-2019 - 16-04-2019

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

15-04-2019 - 16-04-2019

Motywowanie i angażowanie pracowników w firmach produkcyjnych – warsztat kompetencyjny – kierownik, mistrz, brygadzista

24-04-2019 - 25-04-2019

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

13-05-2019 - 14-05-2019

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

15-05-2019 - 15-05-2019

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

16-05-2019 - 16-05-2019

28-11-2019 - 28-11-2019

Zarządzanie kosztami na produkcji

16-05-2019 - 17-05-2019

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

16-05-2019 - 17-05-2019

28-11-2019 - 29-11-2019

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

16-05-2019 - 17-05-2019

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania

17-05-2019 - 17-05-2019

29-11-2019 - 29-11-2019

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

20-05-2019 - 21-05-2019

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

23-05-2019 - 24-05-2019

Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

23-05-2019 - 24-05-2019

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

27-05-2019 - 29-05-2019

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

27-05-2019 - 28-05-2019

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

27-05-2019 - 28-05-2019

Zakupy nie tylko dla kupców

29-05-2019 - 29-05-2019

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

30-05-2019 - 31-05-2019

Zarządzanie łańcuchem dostaw

06-06-2019 - 07-06-2019

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

06-06-2019 - 06-06-2019

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

06-06-2019 - 07-06-2019

Profesjonalne wystąpienia publiczne

06-06-2019 - 07-06-2019

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

06-06-2019 - 07-06-2019

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

10-06-2019 - 11-06-2019

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

13-06-2019 - 14-06-2019

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

14-06-2019 - 14-06-2019

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

17-06-2019 - 18-06-2019

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

17-06-2019 - 18-06-2019

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

24-06-2019 - 25-06-2019

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

27-06-2019 - 28-06-2019

Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

04-07-2019 - 05-07-2019

Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy

04-07-2019 - 05-07-2019

Doskonalenie postawy trenerskiej

26-09-2019 - 27-09-2019

MS Excel – poziom zaawansowany

10-10-2019 - 11-10-2019

Ochrona środowiska w firmie/instytucji

11-10-2019 - 11-10-2019

Kodeks postępowania administracyjnego

24-10-2019 - 25-10-2019

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

28-10-2019 - 29-10-2019

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

14-11-2019 - 15-11-2019