Temat Miasto Termin

Skuteczna i profesjonalna sekretarka – warsztaty online

Online

Online

27-05-2024 - 27-05-2024

04-11-2024 - 04-11-2024

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja – trening profesjonalnej autoprezentacji, prezentacji produktowej, sprzedażowej, rozmów z klientami i pracownikami

Warszawa

Warszawa

06-06-2024 - 07-06-2024

26-08-2024 - 27-08-2024

Studium wykonalności w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 – online

Online

Online

Online

07-06-2024 - 07-06-2024

08-11-2024 - 08-11-2024

16-12-2024 - 16-12-2024

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

Gdańsk

Kraków

Wrocław

10-06-2024 - 11-06-2024

26-09-2024 - 27-09-2024

25-11-2024 - 26-11-2024

Narzędzia HR: strategia, procesy, procedury, dokumenty – najlepsze wzory i praktyki

Gdańsk

Warszawa

10-06-2024 - 11-06-2024

21-11-2024 - 22-11-2024

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Gdańsk

Gdynia

Kraków

11-06-2024 - 12-06-2024

29-08-2024 - 30-08-2024

17-09-2024 - 18-09-2024

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Gdańsk

Warszawa

Gdańsk

11-06-2024 - 12-06-2024

26-08-2024 - 27-08-2024

10-10-2024 - 11-10-2024

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Gdańsk

Warszawa

Kraków

13-06-2024 - 14-06-2024

01-07-2024 - 02-07-2024

19-09-2024 - 20-09-2024

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Gdańsk

Wrocław

Wrocław

13-06-2024 - 14-06-2024

04-07-2024 - 05-07-2024

15-10-2024 - 16-10-2024

Zarządzanie szkoleniami

Gdańsk

Warszawa

Wrocław

13-06-2024 - 14-06-2024

04-07-2024 - 05-07-2024

25-11-2024 - 26-11-2024

Efektywna obsługa trudnego klienta – wyzwania i strategie

Gdańsk

Warszawa

13-06-2024 - 14-06-2024

12-12-2024 - 13-12-2024

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Warszawa

Kraków

Wrocław

13-06-2024 - 13-06-2024

27-08-2024 - 27-08-2024

22-10-2024 - 22-10-2024

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Warszawa

Katowice

Wrocław

14-06-2024 - 14-06-2024

26-09-2024 - 26-09-2024

23-10-2024 - 23-10-2024

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – online

Online

Online

Online

14-06-2024 - 14-06-2024

27-09-2024 - 27-09-2024

22-11-2024 - 22-11-2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Warszawa

Kraków

Katowice

17-06-2024 - 17-06-2024

26-08-2024 - 26-08-2024

25-09-2024 - 25-09-2024

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

Gdańsk

Gdańsk

Kraków

17-06-2024 - 18-06-2024

26-08-2024 - 27-08-2024

18-09-2024 - 19-09-2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

Online

Online

Online

17-06-2024 - 17-06-2024

26-08-2024 - 26-08-2024

25-09-2024 - 25-09-2024

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii – „sygnaliści” w praktyce

Online

Online

Online

17-06-2024 - 17-06-2024

24-10-2024 - 24-10-2024

12-12-2024 - 12-12-2024

Obowiązki organów administracji rządowej i państwowych jednostek organizacyjnych jako jednostek współpracujących w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi, praktyczne wdrożenie przepisów ustawy – instrukcja na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa (art. 83 AML)

Online

Online

Online

17-06-2024 - 17-06-2024

23-09-2024 - 23-09-2024

18-11-2024 - 18-11-2024

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Warszawa

Katowice

Katowice

18-06-2024 - 18-06-2024

24-09-2024 - 24-09-2024

13-12-2024 - 13-12-2024

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO) – warsztat online

Online

Online

Online

18-06-2024 - 18-06-2024

25-10-2024 - 25-10-2024

13-12-2024 - 13-12-2024

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

Gdańsk

Gdańsk

Kraków

19-06-2024 - 19-06-2024

28-08-2024 - 28-08-2024

20-09-2024 - 20-09-2024

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Online

Online

Online

24-06-2024 - 25-06-2024

24-10-2024 - 25-10-2024

16-12-2024 - 17-12-2024

Proces odchodzenia pracowników – czyli przygotowanie rozmowy zwalniającej oraz informacji dla pracowników – warsztaty online

Online

Online

26-06-2024 - 26-06-2024

06-11-2024 - 06-11-2024

Skuteczna komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem metody NVC

Wrocław

Gdynia

Warszawa

04-07-2024 - 05-07-2024

29-08-2024 - 30-08-2024

23-09-2024 - 24-09-2024

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

Online

Online

Online

08-07-2024 - 09-07-2024

12-09-2024 - 13-09-2024

04-11-2024 - 05-11-2024

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

Online

Online

08-07-2024 - 09-07-2024

05-12-2024 - 06-12-2024

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Gdańsk

Kraków

26-08-2024 - 27-08-2024

24-10-2024 - 25-10-2024

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

Online

12-09-2024 - 13-09-2024

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak przeciwdziałać, wykrywać symptomy oraz skutecznie się porozumiewać

Warszawa

Kraków

23-09-2024 - 24-09-2024

16-12-2024 - 17-12-2024

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Gdańsk

Wrocław

Warszawa

23-09-2024 - 24-09-2024

18-11-2024 - 19-11-2024

12-12-2024 - 13-12-2024

Zarządzanie zespołem rozproszonym – online

Online

Online

09-10-2024 - 09-10-2024

18-12-2024 - 18-12-2024

Zarządzanie różnorodnością w praktyce. Tworzenie strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie

Warszawa

14-10-2024 - 15-10-2024

Systemy wynagradzania i premiowania. Optymalizacja rozwiązań w świetle planowanych zmian przepisów

Gdańsk

Warszawa

14-10-2024 - 15-10-2024

25-11-2024 - 26-11-2024

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

Gdańsk

Warszawa

16-10-2024 - 16-10-2024

27-11-2024 - 27-11-2024

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Warszawa

17-10-2024 - 18-10-2024

Standardy etyczne i rozwijające kulturę organizacyjną w instytucji. Etyka i kultura uczciwości służby cywilnej – wdrażanie zaleceń Szefa Służby Cywilnej

Online

Online

18-10-2024 - 18-10-2024

09-12-2024 - 09-12-2024

Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik – online

Online

Online

18-10-2024 - 18-10-2024

06-12-2024 - 06-12-2024

Jak uniknąć wypalenia w swojej pracy zawodowej, dzięki umiejętności zarządzania stresem oraz kontrolowania emocji

Warszawa

21-10-2024 - 22-10-2024

Fundusze Europejskie dla sektora publicznego – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – online

Online

Online

21-10-2024 - 21-10-2024

09-12-2024 - 09-12-2024

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników – warsztat online

Online

21-10-2024 - 22-10-2024

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

Online

Online

25-10-2024 - 25-10-2024

09-12-2024 - 09-12-2024

Kontrola w administracji rządowej – online

Online

28-10-2024 - 28-10-2024

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

Online

28-10-2024 - 28-10-2024

Systemy wynagradzania i premiowania – online

Online

14-11-2024 - 15-11-2024

Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej

Online

15-11-2024 - 15-11-2024

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

Warszawa

18-11-2024 - 19-11-2024

Poprawność językowa i komunikatywność tekstów

Warszawa

18-11-2024 - 19-11-2024

Skuteczna i profesjonalna sekretarka

Warszawa

22-11-2024 - 22-11-2024

Kodeks postępowania administracyjnego

Warszawa

25-11-2024 - 26-11-2024

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania – online

Online

06-12-2024 - 06-12-2024

Lean management w działach administracji i wsparcia

Warszawa

09-12-2024 - 10-12-2023

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

Warszawa

11-12-2024 - 12-12-2024

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

Online

16-12-2024 - 17-12-2024

Zatrudnianie cudzoziemców

Warszawa

18-12-2024 - 18-12-2024