Temat Miasto Termin

Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów systemu ocen okresowych pracowników

Wrocław

Warszawa

Wrocław

25-02-2020 - 25-02-2020

24-04-2020 - 24-04-2020

05-06-2020 - 05-06-2020

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

Katowice

Warszawa

Wrocław

25-02-2020 - 26-02-2020

20-04-2020 - 21-04-2020

18-05-2020 - 19-05-2020

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Katowice

Warszawa

Wrocław

26-02-2020 - 26-02-2020

21-04-2020 - 21-04-2020

19-05-2020 - 19-05-2020

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

Warszawa

Kraków

Warszawa

28-02-2020 - 28-02-2020

17-04-2020 - 17-04-2020

08-06-2020 - 08-06-2020

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

Warszawa

Kraków

09-03-2020 - 10-03-2020

18-06-2020 - 19-06-2020

MS Excel – poziom zaawansowany

Wrocław

Warszawa

Kraków

12-03-2020 - 13-03-2020

14-05-2020 - 15-05-2020

17-09-2020 - 18-09-2020

Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia

Warszawa

Katowice

13-03-2020 - 13-03-2020

27-05-2020 - 27-05-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

Warszawa

Warszawa

Gdańsk

16-03-2020 - 16-03-2020

20-05-2020 - 20-05-2020

17-06-2020 - 17-06-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wrocław

Warszawa

Rzeszów

16-03-2020 - 16-03-2020

21-05-2020 - 21-05-2020

22-06-2020 - 22-06-2020

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Gdańsk

Warszawa

16-03-2020 - 17-03-2020

14-05-2020 - 15-05-2020

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy

Wrocław

Warszawa

Rzeszów

17-03-2020 - 17-03-2020

22-05-2020 - 22-05-2020

23-06-2020 - 23-06-2020

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

Gdańsk

Kraków

Warszawa

17-03-2020 - 18-03-2020

19-05-2020 - 20-05-2020

02-07-2020 - 03-07-2020

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

Wrocław

Kraków

18-03-2020 - 18-03-2020

21-04-2020 - 21-04-2020

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

Gdańsk

Wrocław

Warszawa

18-03-2020 - 18-03-2020

22-04-2020 - 22-04-2020

13-05-2020 - 13-05-2020

Zatrudnianie cudzoziemców

Warszawa

Kraków

Warszawa

19-03-2020 - 19-03-2020

26-05-2020 - 26-05-2020

15-07-2020 - 15-07-2020

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Warszawa

Gdańsk

19-03-2020 - 19-03-2020

17-06-2020 - 17-06-2020

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

Warszawa

Kraków

Warszawa

19-03-2020 - 20-03-2020

27-04-2020 - 28-04-2020

18-05-2020 - 19-05-2020

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

Gdańsk

Kraków

Warszawa

19-03-2020 - 20-03-2020

21-05-2020 - 22-05-2020

04-06-2020 - 05-06-2020

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

Gdańsk

Warszawa

Wrocław

19-03-2020 - 20-03-2020

04-06-2020 - 05-06-2020

09-07-2020 - 10-07-2020

Kodeks postępowania administracyjnego

Kraków

Wrocław

23-03-2020 - 24-03-2020

11-05-2020 - 12-05-2020

Zarządzanie szkoleniami

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

23-03-2020 - 24-03-2020

21-05-2020 - 22-05-2020

15-06-2020 - 16-06-2020

Przygotowanie inwentaryzacji

Warszawa

Kraków

Wrocław

25-03-2020 - 25-03-2020

22-04-2020 - 22-04-2020

13-05-2020 - 13-05-2020

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Warszawa

Wrocław

26-03-2020 - 26-03-2020

20-05-2020 - 20-05-2020

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Warszawa

Wrocław

26-03-2020 - 26-03-2020

25-05-2020 - 25-05-2020

Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.

Warszawa

Wrocław

26-03-2020 - 27-03-2020

25-05-2020 - 26-05-2020

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Wrocław

Kraków

Warszawa

26-03-2020 - 27-03-2020

23-04-2020 - 24-04-2020

14-05-2020 - 15-05-2020

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Warszawa

Kraków

Wrocław

26-03-2020 - 27-03-2020

21-05-2020 - 22-05-2020

09-07-2020 - 10-07-2020

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Warszawa

Wrocław

Gdańsk

27-03-2020 - 27-03-2020

20-05-2020 - 20-05-2020

17-06-2020 - 17-06-2020

Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

Warszawa

Wrocław

27-03-2020 - 27-03-2020

26-05-2020 - 26-05-2020

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Warszawa

Kraków

Warszawa

27-03-2020 - 27-03-2020

25-05-2020 - 25-05-2020

15-07-2020 - 15-07-2020

Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

Warszawa

Katowice

Kraków

30-03-2020 - 31-03-2020

28-05-2020 - 29-05-2020

06-07-2020 - 07-07-2020

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Warszawa

30-03-2020 - 30-03-2020

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Wrocław

Warszawa

Poznań

30-03-2020 - 31-03-2020

11-05-2020 - 12-05-2020

04-06-2020 - 05-06-2020

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2020 r.

Wrocław

Katowice

17-04-2020 - 17-04-2020

05-06-2020 - 05-06-2020

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

Warszawa

Wrocław

Gdańsk

20-04-2020 - 21-04-2020

18-05-2020 - 19-05-2020

18-06-2020 - 19-06-2020

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

Warszawa

Wrocław

20-04-2020 - 21-04-2020

21-09-2020 - 22-09-2020

Lista płac 2020 r. w aspekcie zmian przepisów a także pułapek w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

Warszawa

20-04-2020 - 20-04-2020

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Warszawa

Wrocław

Gdańsk

20-04-2020 - 20-04-2020

18-05-2020 - 18-05-2020

18-06-2020 - 18-06-2020

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

Wrocław

Gdańsk

Kraków

20-04-2020 - 21-04-2020

17-06-2020 - 18-06-2020

13-07-2020 - 14-07-2020

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Wrocław

Gdańsk

21-04-2020 - 22-04-2020

17-06-2020 - 18-06-2020

Systemy ocen pracowniczych jako narzędzia wspomagające realizację strategii firmy

Warszawa

Wrocław

23-04-2020 - 23-04-2020

04-06-2020 - 04-06-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

Wrocław

Kraków

23-04-2020 - 24-04-2020

22-06-2020 - 23-06-2020

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

Warszawa

Wrocław

23-04-2020 - 24-04-2020

04-06-2020 - 05-06-2020

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

Warszawa

Kraków

Wrocław

23-04-2020 - 24-04-2020

22-06-2020 - 23-06-2020

15-10-2020 - 16-10-2020

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Wrocław

Szczecin

Kraków

23-04-2020 - 24-04-2020

11-05-2020 - 12-05-2020

21-05-2020 - 22-05-2020

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

23-04-2020 - 24-04-2020

28-05-2020 - 29-05-2020

15-06-2020 - 16-06-2020

Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie

Warszawa

Wrocław

Warszawa

27-04-2020 - 28-04-2020

17-09-2020 - 18-09-2020

05-11-2020 - 06-11-2020

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Warszawa

27-04-2020 - 28-04-2020

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

Warszawa

Wrocław

Warszawa

07-05-2020 - 08-05-2020

19-10-2020 - 20-10-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

Wrocław

Gdańsk

18-05-2020 - 19-05-2020

26-08-2020 - 27-08-2020

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

Warszawa

Gdańsk

18-05-2020 - 19-05-2020

18-06-2020 - 19-06-2020

Akademia Asystentki i Sekretarki

Warszawa

28-05-2020 - 29-05-2020

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

Warszawa

02-07-2020 - 03-07-2020