Temat Miasto Termin

Czas pracy kierowców

Wrocław

Kraków

Warszawa

20-10-2017 - 20-10-2017

17-11-2017 - 17-11-2017

15-12-2017 - 15-12-2017

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

Warszawa

27-11-2017 - 28-11-2017

Wartościowanie stanowisk w administracji

Warszawa

20-11-2017 - 21-11-2017

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych.

Warszawa

Zakopane

20-11-2017 - 21-11-2017

04-12-2017 - 05-12-2017

Ochrona środowiska w firmie/instytucji 2017/2018 r.

Warszawa

Wrocław

13-11-2017 - 13-11-2017

04-12-2017 - 04-12-2017

Przygotowanie inwentaryzacji

Kraków

Wrocław

Warszawa

25-10-2017 - 25-10-2017

22-11-2017 - 22-11-2017

20-12-2017 - 20-12-2017

Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji 2017 r.

Warszawa

Warszawa

23-10-2017 - 24-10-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

Warszawa

Zakopane

23-10-2017 - 24-10-2017

04-12-2017 - 05-12-2017

Fundusze unijne 2014-2020 dla administracji państwowej i samorządowej. Jak skutecznie aplikować?

Wrocław

Warszawa

Kraków

28-09-2017 - 29-09-2017

06-11-2017 - 07-11-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

Kraków

Warszawa

28-09-2017 - 29-09-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

Warszawa

Warszawa

26-09-2017 - 26-09-2017

24-11-2017 - 24-11-2017

Prawne aspekty rekrutacji oraz procesu ocen pracowników

Warszawa

20-11-2017 - 21-11-2017

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

Wrocław

Warszawa

19-10-2017 - 20-10-2017

20-11-2017 - 21-11-2017

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

Wrocław

Warszawa

18-10-2017 - 18-10-2017

22-11-2017 - 22-11-2017

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Wrocław

Warszawa

Kraków

13-10-2017 - 13-10-2017

22-11-2017 - 22-11-2017

14-12-2017 - 14-12-2017

Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce

Warszawa

Warszawa

10-10-2017 - 10-10-2017

11-12-2017 - 11-12-2017

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

Kraków

Warszawa

Zakopane

25-09-2017 - 26-09-2017

14-11-2017 - 15-11-2017

04-12-2017 - 05-12-2017

Systemy wynagradzania i premiowania – warsztaty

Warszawa

Wrocław

16-11-2017 - 17-11-2017

11-12-2017 - 12-12-2017

Urlopy i zwolnienia od pracy w 2017 r.

Wrocław

Warszawa

Zakopane

20-10-2017 - 20-10-2017

21-11-2017 - 21-11-2017

05-12-2017 - 05-12-2017

Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian

Wrocław

Warszawa

Zakopane

19-10-2017 - 20-10-2017

20-11-2017 - 21-11-2017

04-12-2017 - 05-12-2017

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Warszawa

Zakopane

11-10-2017 - 11-10-2017

06-12-2017 - 06-12-2017

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Warszawa

Wrocław

29-11-2017 - 29-11-2017

11-12-2017 - 11-12-2017

System Okresowych Ocen Pracowniczych

Kraków

Warszawa

19-10-2017 - 20-10-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Wrocław

Warszawa

16-10-2017 - 17-10-2017

23-11-2017 - 24-11-2017

Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

Warszawa

14-12-2017 - 15-12-2017

Akademia Asystentki i Sekretarki

Warszawa

Warszawa

06-11-2017 - 07-11-2017

18-12-2017 - 19-12-2017

Jak przeprowadzać efektywne zebrania?

Warszawa

06-11-2017 - 07-11-2017

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

Kraków

Warszawa

Wrocław

26-10-2017 - 27-10-2017

23-11-2017 - 24-11-2017

11-12-2017 - 12-12-2017

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

Warszawa

23-10-2017 - 24-10-2017

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

Warszawa

Wrocław

19-10-2017 - 20-10-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

Warszawa

Zakopane

16-10-2017 - 17-10-2017

04-12-2017 - 05-12-2017

Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie

Wrocław

Warszawa

Wrocław

28-09-2017 - 29-09-2017

09-11-2017 - 10-11-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

MS Excel – poziom zaawansowany

Kraków

Warszawa

28-09-2017 - 29-09-2017

07-12-2017 - 08-12-2017

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy

Warszawa

Wrocław

16-11-2017 - 17-11-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Wrocław

Warszawa

Karpacz

25-09-2017 - 26-09-2017

23-10-2017 - 24-10-2017

23-11-2017 - 24-11-2017

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Kraków

Warszawa

25-09-2017 - 26-09-2017

09-11-2017 - 10-11-2017

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Warszawa

Warszawa

21-09-2017 - 22-09-2017

07-12-2017 - 08-12-2017

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Warszawa

Wrocław

Warszawa

25-10-2017 - 26-10-2017

27-11-2017 - 28-11-2017

11-12-2017 - 12-12-2017

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Warszawa

Warszawa

Sopot

13-10-2017 - 13-10-2017

13-12-2017 - 13-12-2017

18-12-2017 - 18-12-2017

Zarządzanie szkoleniami

Kraków

Wrocław

Warszawa

21-09-2017 - 22-09-2017

16-10-2017 - 17-10-2017

16-11-2017 - 17-11-2017

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Wrocław

Warszawa

Kraków

28-09-2017 - 29-09-2017

19-10-2017 - 20-10-2017

25-10-2017 - 26-10-2017

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Wrocław

Kraków

Warszawa

26-09-2017 - 27-09-2017

23-10-2017 - 24-10-2017

16-11-2017 - 17-11-2017

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Kraków

Karpacz

Warszawa

25-09-2017 - 26-09-2017

23-11-2017 - 24-11-2017

27-11-2017 - 28-11-2017

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

Warszawa

Wrocław

Zakopane

02-10-2017 - 03-10-2017

15-11-2017 - 16-11-2017

04-12-2017 - 05-12-2017

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

Kraków

Warszawa

Wrocław

12-10-2017 - 13-10-2017

16-11-2017 - 17-11-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Warszawa

Wrocław

Zakopane

13-10-2017 - 13-10-2017

22-11-2017 - 22-11-2017

06-12-2017 - 06-12-2017