Temat Miasto Termin

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Sopot

Warszawa

Zakopane

27-08-2018 - 27-08-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

Warszawa

Katowice

Kraków

27-08-2018 - 27-08-2018

21-09-2018 - 21-09-2018

15-10-2018 - 15-10-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 27-08-2018

19-09-2018 - 19-09-2018

17-10-2018 - 17-10-2018

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Poznań

Sopot

Warszawa

27-08-2018 - 28-08-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

06-09-2018 - 07-09-2018

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

Warszawa

Poznań

Warszawa

27-08-2018 - 28-08-2018

24-09-2018 - 25-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2018 r.

Warszawa

Kraków

Wrocław

28-08-2018 - 28-08-2018

16-10-2018 - 16-10-2018

20-11-2018 - 20-11-2018

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Warszawa

Katowice

Warszawa

28-08-2018 - 28-08-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

Sopot

Warszawa

Wrocław

30-08-2018 - 31-08-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

20-11-2018 - 21-11-2018

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Sopot

Warszawa

Kraków

30-08-2018 - 31-08-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Sopot

Warszawa

Wrocław

30-08-2018 - 31-08-2018

20-09-2018 - 21-09-2018

20-11-2018 - 21-11-2018

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Sopot

Wrocław

Kraków

30-08-2018 - 31-08-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

Sopot

Warszawa

Kraków

30-08-2018 - 31-08-2018

11-10-2018 - 12-10-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

Kraków

Wrocław

Warszawa

17-09-2018 - 18-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Poznań

Wrocław

Warszawa

17-09-2018 - 18-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Kraków

Wrocław

Warszawa

18-09-2018 - 18-09-2018

19-10-2018 - 19-10-2018

20-11-2018 - 20-11-2018

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

Kraków

Warszawa

Wrocław

20-09-2018 - 21-09-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

Kraków

Warszawa

Poznań

20-09-2018 - 21-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Warszawa

Wrocław

Warszawa

20-09-2018 - 21-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Zarządzanie szkoleniami

Kraków

Wrocław

Warszawa

20-09-2018 - 21-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Czas pracy kierowców

Katowice

Warszawa

Kraków

21-09-2018 - 21-09-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Warszawa

Kraków

Sopot

24-09-2018 - 25-09-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

Kraków

Wrocław

27-09-2018 - 28-09-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

MS Excel – poziom zaawansowany

Kraków

Warszawa

27-09-2018 - 28-09-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

Kraków

Warszawa

Wrocław

28-09-2018 - 28-09-2018

15-11-2018 - 15-11-2018

14-12-2018 - 14-12-2018

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

Wrocław

Warszawa

Kraków

11-10-2018 - 12-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 15-10-2018

15-11-2018 - 15-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Wartościowanie stanowisk w administracji

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

Poznań

Katowice

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

12-11-2018 - 13-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

System Okresowych Ocen Pracowniczych

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

16-10-2018 - 16-10-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

18-12-2018 - 18-12-2018

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

Warszawa

17-10-2018 - 18-10-2018

Przygotowanie inwentaryzacji

Kraków

Wrocław

Zakopane

17-10-2018 - 17-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

Wrocław

18-10-2018 - 19-10-2018

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych.

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

Wrocław

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

Kraków

Warszawa

24-10-2018 - 24-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

Kodeks postępowania administracyjnego

Kraków

Warszawa

Wrocław

25-10-2018 - 26-10-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

Warszawa

25-10-2018 - 26-10-2018

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy

Warszawa

Wrocław

25-10-2018 - 26-10-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Warszawa

26-10-2018 - 26-10-2018

Zatrudnianie cudzoziemców

Kraków

Wrocław

Warszawa

29-10-2018 - 29-10-2018

12-11-2018 - 12-11-2018

20-12-2018 - 20-12-2018

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2018 r.

Wrocław

Warszawa

09-11-2018 - 09-11-2018

07-12-2018 - 07-12-2018

Akademia Asystentki i Sekretarki

Warszawa

Zakopane

15-11-2018 - 16-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Lista płac 2018 r. a pułapki w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

Warszawa

Kraków

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Warszawa

Kraków

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

Warszawa

11-12-2018 - 12-12-2018

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Warszawa

13-12-2018 - 14-12-2018