Temat Miasto Termin

Informacja zwrotna, feedback i feedforward – warsztaty online

Online

14-04-2023 - 14-04-2023

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. – online

Online

Online

Online

17-04-2023 - 17-04-2023

15-05-2023 - 15-05-2023

20-06-2023 - 20-06-2023

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Wrocław

Kraków

Warszawa

18-04-2023 - 19-04-2023

18-05-2023 - 19-05-2023

25-05-2023 - 26-05-2023

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Wrocław

Gdańsk

Warszawa

18-04-2023 - 19-04-2023

19-06-2023 - 20-06-2023

24-08-2023 - 25-08-2023

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Wrocław

Kraków

Gdańsk

20-04-2023 - 21-04-2023

18-05-2023 - 19-05-2023

19-06-2023 - 20-06-2023

Zarządzanie szkoleniami

Gdańsk

Warszawa

Wrocław

20-04-2023 - 21-04-2023

22-05-2023 - 23-05-2023

03-07-2023 - 04-07-2023

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Kraków

Wrocław

Gdańsk

20-04-2023 - 20-04-2023

19-05-2023 - 19-05-2023

22-06-2023 - 22-06-2023

Systemy wynagradzania i premiowania – online

Online

20-04-2023 - 21-04-2023

Zatrudnianie cudzoziemców

Kraków

21-04-2023 - 21-04-2023

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

Online

21-04-2023 - 21-04-2023

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

Warszawa

Gdańsk

Kraków

24-04-2023 - 25-04-2023

19-06-2023 - 20-06-2023

25-09-2023 - 26-09-2023

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Gdańsk

Kraków

24-04-2023 - 25-04-2023

22-06-2023 - 23-06-2023

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

Online

Online

Online

24-04-2023 - 25-04-2023

22-06-2023 - 23-06-2023

07-12-2023 - 08-12-2023

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

Online

Online

Online

25-04-2023 - 25-04-2023

24-08-2023 - 24-08-2023

28-11-2023 - 28-11-2023

Urlop wypoczynkowy i usprawiedliwione dni nieobecności w pracy w praktyce – warsztaty online

Online

25-04-2023 - 25-04-2023

Prowadzenie dokumentacji w zakresie czasu pracy po zmianach prawa pracy w 2023 – ewidencja czasu pracy, grafiki, rozkłady, listy obecności i inne dokumenty – warsztaty online

Online

Online

25-04-2023 - 25-04-2023

26-05-2023 - 26-05-2023

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Kraków

Wrocław

Warszawa

28-04-2023 - 28-04-2023

18-05-2023 - 18-05-2023

25-05-2023 - 25-05-2023

Fundusze Europejskie dla sektora publicznego – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – online

Online

Online

Online

12-05-2023 - 12-05-2023

24-11-2023 - 24-11-2023

15-12-2023 - 15-12-2023

Skuteczna i profesjonalna sekretarka – warsztaty online

Online

Online

12-05-2023 - 12-05-2023

08-11-2023 - 08-11-2023

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Kraków

Warszawa

Warszawa

16-05-2023 - 17-05-2023

12-06-2023 - 13-06-2023

25-09-2023 - 26-09-2023

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

Kraków

Wrocław

Gdańsk

16-05-2023 - 17-05-2023

03-07-2023 - 04-07-2023

28-08-2023 - 29-08-2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wrocław

Kraków

17-05-2023 - 17-05-2023

13-07-2023 - 13-07-2023

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

Online

17-05-2023 - 17-05-2023

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

Kraków

Gdańsk

Wrocław

18-05-2023 - 19-05-2023

15-06-2023 - 16-06-2023

26-06-2023 - 27-06-2023

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Online

18-05-2023 - 19-05-2023

Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik – online

Online

18-05-2023 - 18-05-2023

Kontrola w administracji rządowej – online

Online

19-05-2023 - 19-05-2023

Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej

Online

Online

Online

19-05-2023 - 19-05-2023

06-10-2023 - 06-10-2023

08-12-2023 - 08-12-2023

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii – „sygnaliści” w praktyce

Online

23-05-2023 - 23-05-2023

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak przeciwdziałać, wykrywać symptomy oraz skutecznie się porozumiewać

Warszawa

Warszawa

25-05-2023 - 26-05-2023

26-10-2023 - 27-10-2023

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

Warszawa

25-05-2023 - 26-05-2023

Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia

Warszawa

25-05-2023 - 26-05-2023

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

Warszawa

25-05-2023 - 26-05-2023

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Warszawa

Kraków

26-05-2023 - 26-05-2023

14-07-2023 - 14-07-2023

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Wrocław

Gdańsk

Kraków

29-05-2023 - 30-05-2023

28-08-2023 - 29-08-2023

23-10-2023 - 24-10-2023

Zarządzanie różnorodnością w praktyce. Tworzenie strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie

Warszawa

Warszawa

29-05-2023 - 30-05-2023

25-09-2023 - 26-09-2023

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

Online

Online

29-05-2023 - 30-05-2023

12-10-2023 - 13-10-2023

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

Online

Online

Online

29-05-2023 - 30-05-2023

14-09-2023 - 15-09-2023

27-11-2023 - 28-11-2023

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

Online

29-05-2023 - 30-05-2023

Standardy etyczne i rozwijające kulturę organizacyjną w instytucji. Etyka i kultura uczciwości służby cywilnej – wdrażanie zaleceń Szefa Służby Cywilnej

Online

Online

Online

02-06-2023 - 02-06-2023

24-11-2023 - 24-11-2023

15-12-2023 - 15-12-2023

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

Online

Online

Online

12-06-2023 - 12-06-2023

13-11-2023 - 13-11-2023

11-12-2023 - 11-12-2023

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

Gdańsk

14-06-2023 - 14-06-2023

Obowiązki organów administracji rządowej i państwowych jednostek organizacyjnych jako jednostek współpracujących w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi, praktyczne wdrożenie przepisów ustawy – instrukcja na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa (art. 83 AML)

Online

Online

16-06-2023 - 16-06-2023

17-11-2023 - 17-11-2023

Narzędzia HR: strategia, procesy, procedury, dokumenty – najlepsze wzory i praktyki

Warszawa

Warszawa

19-06-2023 - 20-06-2023

21-09-2023 - 22-09-2023

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

Online

20-06-2023 - 21-06-2023

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO) – warsztat online

Online

20-06-2023 - 20-06-2023

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – online

Online

Online

23-06-2023 - 23-06-2023

30-11-2023 - 30-11-2023

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Warszawa

Warszawa

26-06-2023 - 27-06-2023

06-11-2023 - 07-11-2023

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Wrocław

Wrocław

Warszawa

03-07-2023 - 04-07-2023

17-10-2023 - 18-10-2023

07-12-2023 - 08-12-2023

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

Kraków

Warszawa

03-07-2023 - 04-07-2023

20-11-2023 - 21-11-2023

Klient wymagający – współczesne wyzwania

Warszawa

Wrocław

Warszawa

06-07-2023 - 07-07-2023

19-10-2023 - 20-10-2023

23-11-2023 - 24-11-2023

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

Kraków

Warszawa

Wrocław

20-09-2023 - 20-09-2023

22-11-2023 - 22-11-2023

13-12-2023 - 13-12-2023