Temat Miasto Termin

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 15-10-2018

15-11-2018 - 15-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Wartościowanie stanowisk w administracji

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 15-10-2018

19-11-2018 - 19-11-2018

14-12-2018 - 14-12-2018

System Okresowych Ocen Pracowniczych

Wrocław

Warszawa

Wrocław

15-10-2018 - 16-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

14-03-2019 - 15-03-2019

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

16-10-2018 - 16-10-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

18-12-2018 - 18-12-2018

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

16-10-2018 - 16-10-2018

20-11-2018 - 20-11-2018

13-12-2018 - 13-12-2018

Przygotowanie inwentaryzacji

Kraków

Wrocław

Zakopane

17-10-2018 - 17-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Wrocław

Warszawa

Zakopane

17-10-2018 - 17-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

Wrocław

Warszawa

Zakopane

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Wrocław

Warszawa

Zakopane

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

Wrocław

Warszawa

Kraków

18-10-2018 - 19-10-2018

18-03-2019 - 19-03-2019

24-06-2019 - 25-06-2019

Zarządzanie szkoleniami

Wrocław

Warszawa

Zakopane

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Wrocław

Warszawa

Zakopane

19-10-2018 - 19-10-2018

20-11-2018 - 20-11-2018

11-12-2018 - 11-12-2018

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych.

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

Wrocław

Warszawa

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

11-04-2019 - 12-04-2019

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Warszawa

Kraków

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

18-02-2019 - 19-02-2019

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

Kraków

Warszawa

Warszawa

24-10-2018 - 24-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

20-02-2019 - 20-02-2019

Kodeks postępowania administracyjnego

Kraków

Warszawa

Wrocław

25-10-2018 - 26-10-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

Warszawa

Wrocław

25-10-2018 - 26-10-2018

23-05-2019 - 24-05-2019

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

Warszawa

Wrocław

Warszawa

25-10-2018 - 26-10-2018

20-11-2018 - 21-11-2018

14-03-2019 - 15-03-2019

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Kraków

Sopot

Wrocław

25-10-2018 - 26-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Warszawa

Wrocław

Warszawa

25-10-2018 - 26-10-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Kraków

Warszawa

Karpacz

25-10-2018 - 26-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

03-12-2018 - 04-12-2018

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Warszawa

26-10-2018 - 26-10-2018

Zatrudnianie cudzoziemców

Kraków

Wrocław

Warszawa

29-10-2018 - 29-10-2018

12-11-2018 - 12-11-2018

20-12-2018 - 20-12-2018

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

Warszawa

Wrocław

Warszawa

29-10-2018 - 30-10-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

14-03-2019 - 15-03-2019

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2018 r.

Wrocław

Warszawa

09-11-2018 - 09-11-2018

07-12-2018 - 07-12-2018

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

Warszawa

Wrocław

15-11-2018 - 15-11-2018

14-12-2018 - 14-12-2018

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

Warszawa

Wrocław

Warszawa

15-11-2018 - 16-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

21-01-2019 - 22-01-2019

Akademia Asystentki i Sekretarki

Warszawa

Zakopane

Warszawa

15-11-2018 - 16-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

13-05-2019 - 14-05-2019

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

Warszawa

Kraków

15-11-2018 - 16-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Lista płac 2018 r. a pułapki w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

Warszawa

Kraków

Warszawa

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

20-02-2019 - 20-02-2019

Czas pracy kierowców

Warszawa

Kraków

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Katowice

Warszawa

Warszawa

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

16-01-2019 - 16-01-2019

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Warszawa

Kraków

Wrocław

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

16-01-2019 - 16-01-2019

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

Wrocław

19-11-2018 - 20-11-2018

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Wrocław

Warszawa

Poznań

20-11-2018 - 21-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

21-02-2019 - 22-02-2019

Postępowanie etyczne i praktyka antykorupcyjna w urzędzie i firmie

Warszawa

Wrocław

Kraków

21-11-2018 - 21-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

13-03-2019 - 13-03-2019

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Warszawa

Zakopane

Warszawa

21-11-2018 - 21-11-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

23-01-2019 - 23-01-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

Warszawa

Poznań

Warszawa

22-11-2018 - 23-11-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

25-03-2019 - 26-03-2019

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Wrocław

Warszawa

Katowice

22-11-2018 - 23-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

22-01-2019 - 23-01-2019

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

Warszawa

Zakopane

Wrocław

22-11-2018 - 23-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

Kraków

Warszawa

Sopot

26-11-2018 - 27-11-2018

07-03-2019 - 08-03-2019

23-05-2019 - 24-05-2019

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

Katowice

Warszawa

Wrocław

28-11-2018 - 29-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

18-03-2019 - 19-03-2019

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

Warszawa

Warszawa

03-12-2018 - 04-12-2018

21-03-2019 - 22-03-2019

MS Excel – poziom zaawansowany

Warszawa

06-12-2018 - 07-12-2018

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

Warszawa

11-12-2018 - 12-12-2018

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Warszawa

Warszawa

13-12-2018 - 14-12-2018

11-04-2019 - 12-04-2019