Temat Miasto Termin

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik 2021

Online

Online

Online

23-09-2021 - 23-09-2021

07-10-2021 - 07-10-2021

22-11-2021 - 22-11-2021

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

Online

Online

Online

23-09-2021 - 24-09-2021

25-10-2021 - 26-10-2021

25-11-2021 - 26-11-2021

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

Kraków

Wrocław

Warszawa

23-09-2021 - 24-09-2021

18-10-2021 - 19-10-2021

25-11-2021 - 26-11-2021

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Kraków

Gdańsk

Wrocław

23-09-2021 - 24-09-2021

14-10-2021 - 15-10-2021

21-10-2021 - 22-10-2021

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Kraków

Wrocław

Warszawa

23-09-2021 - 24-09-2021

21-10-2021 - 22-10-2021

25-11-2021 - 26-11-2021

Kontrola w administracji rządowej – online

Online

Online

Online

24-09-2021 - 24-09-2021

08-10-2021 - 08-10-2021

23-11-2021 - 23-11-2021

Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia

Kraków

Warszawa

24-09-2021 - 24-09-2021

03-12-2021 - 03-12-2021

Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

Online

Online

27-09-2021 - 27-09-2021

18-11-2021 - 18-11-2021

Przywództwo sytuacyjne w czasach niepewności – warsztaty online

Online

27-09-2021 - 28-09-2021

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Warszawa

Kraków

27-09-2021 - 28-09-2021

18-11-2021 - 19-11-2021

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak przeciwdziałać, wykrywać symptomy oraz skutecznie się porozumiewać

Warszawa

Poznań

Gdańsk

27-09-2021 - 28-09-2021

04-11-2021 - 05-11-2021

02-12-2021 - 03-12-2021

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

Online

Online

Online

29-09-2021 - 30-09-2021

19-10-2021 - 20-10-2021

29-11-2021 - 30-11-2021

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

Online

Online

30-09-2021 - 30-09-2021

30-11-2021 - 30-11-2021

Indywidualne plany rozwoju – jak zatrzymać talenty w organizacji? – warsztaty online

Online

Online

08-10-2021 - 08-10-2021

19-11-2021 - 19-11-2021

Fundusze Europejskie w okresie budżetowym 2021–2027 – warsztaty online

Online

Online

08-10-2021 - 08-10-2021

30-11-2021 - 30-11-2021

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

Warszawa

Warszawa

08-10-2021 - 08-10-2021

23-11-2021 - 23-11-2021

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

Online

Online

11-10-2021 - 11-10-2021

15-11-2021 - 15-11-2021

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

Gdańsk

Warszawa

11-10-2021 - 11-10-2021

15-11-2021 - 15-11-2021

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Online

Online

12-10-2021 - 13-10-2021

22-11-2021 - 23-11-2021

System zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości w miejscu pracy. Nowe obowiązki pracodawcy – zasady wdrażania systemu

Warszawa

Wrocław

12-10-2021 - 13-10-2021

16-11-2021 - 17-11-2021

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

Online

Online

14-10-2021 - 15-10-2021

04-11-2021 - 05-11-2021

Informacja zwrotna i egzekwowanie – warsztaty online

Online

14-10-2021 - 15-10-2021

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Wrocław

Warszawa

Kraków

14-10-2021 - 14-10-2021

24-11-2021 - 24-11-2021

13-12-2021 - 13-12-2021

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Gdańsk

Warszawa

Wrocław

14-10-2021 - 15-10-2021

22-11-2021 - 23-11-2021

09-12-2021 - 10-12-2021

MS Excel – poziom zaawansowany

Warszawa

Kraków

14-10-2021 - 15-10-2021

16-12-2021 - 17-12-2021

Zarządzanie szkoleniami

Gdańsk

Warszawa

Kraków

14-10-2021 - 15-10-2021

18-11-2021 - 19-11-2021

16-12-2021 - 17-12-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

Wrocław

Warszawa

Kraków

14-10-2021 - 15-10-2021

22-11-2021 - 23-11-2021

13-12-2021 - 14-12-2021

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych. Szkolenie dla administracji publicznej i beneficjentów

Online

Online

15-10-2021 - 15-10-2021

10-11-2021 - 10-11-2021

Przygotowanie inwentaryzacji

Wrocław

Warszawa

Kraków

15-10-2021 - 15-10-2021

20-10-2021 - 20-10-2021

17-11-2021 - 17-11-2021

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

Online

Online

18-10-2021 - 19-10-2021

02-12-2021 - 03-12-2021

Lean Management – warsztaty online

Online

Online

18-10-2021 - 19-10-2021

22-11-2021 - 23-11-2021

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Wrocław

Warszawa

Katowice

18-10-2021 - 19-10-2021

09-12-2021 - 10-12-2021

20-12-2021 - 21-12-2021

Klient wymagający – współczesne wyzwania

Wrocław

Warszawa

Katowice

19-10-2021 - 20-10-2021

09-12-2021 - 10-12-2021

20-12-2021 - 21-12-2021

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Wrocław

Warszawa

20-10-2021 - 20-10-2021

17-11-2021 - 17-11-2021

Czas pracy kierowców oraz pakiet mobilności

Gdańsk

Wrocław

Warszawa

20-10-2021 - 20-10-2021

17-11-2021 - 17-11-2021

08-12-2021 - 08-12-2021

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

Wrocław

Warszawa

Kraków

20-10-2021 - 20-10-2021

24-11-2021 - 24-11-2021

15-12-2021 - 15-12-2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wrocław

Warszawa

Kraków

20-10-2021 - 20-10-2021

17-11-2021 - 17-11-2021

15-12-2021 - 15-12-2021

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Wrocław

Warszawa

20-10-2021 - 20-10-2021

23-11-2021 - 23-11-2021

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

Online

Online

21-10-2021 - 22-10-2021

09-12-2021 - 10-12-2021

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

Online

21-10-2021 - 22-10-2021

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

Wrocław

Warszawa

Kraków

21-10-2021 - 22-10-2021

18-11-2021 - 19-11-2021

13-12-2021 - 14-12-2021

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wrocław

Kraków

Warszawa

21-10-2021 - 22-10-2021

13-12-2021 - 14-12-2021

20-12-2021 - 21-12-2021

Kodeks postępowania administracyjnego

Warszawa

Warszawa

21-10-2021 - 22-10-2021

09-12-2021 - 10-12-2021

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

Online

Online

Online

22-10-2021 - 22-10-2021

26-11-2021 - 26-11-2021

10-12-2021 - 10-12-2021

Podstawy postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji – online

Online

22-10-2021 - 22-10-2021

Prawne i etyczne aspekty procesu rekrutacji – online

Online

Online

22-10-2021 - 22-10-2021

24-11-2021 - 24-11-2021

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

Online

Online

22-10-2021 - 22-10-2021

10-12-2021 - 10-12-2021

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Wrocław

Warszawa

Kraków

22-10-2021 - 22-10-2021

18-11-2021 - 18-11-2021

14-12-2021 - 14-12-2021

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii – „sygnaliści” w praktyce

Online

Online

25-10-2021 - 25-10-2021

29-11-2021 - 29-11-2021

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online

Online

Online

25-10-2021 - 26-10-2021

18-11-2021 - 19-11-2021

Akademia Asystentki i Sekretarki – warsztaty online

Online

25-10-2021 - 26-10-2021

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

Wrocław

Warszawa

Zakopane

25-10-2021 - 26-10-2021

18-11-2021 - 19-11-2021

13-12-2021 - 14-12-2021

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

Kraków

Warszawa

Wrocław

25-10-2021 - 26-10-2021

22-11-2021 - 23-11-2021

09-12-2021 - 10-12-2021

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Katowice

Wrocław

Warszawa

25-10-2021 - 26-10-2021

18-11-2021 - 19-11-2021

16-12-2021 - 17-12-2021

Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online

Online

Online

27-10-2021 - 27-10-2021

29-11-2021 - 29-11-2021

Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

Online

Online

27-10-2021 - 27-10-2021

17-12-2021 - 17-12-2021

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Kraków

Warszawa

28-10-2021 - 29-10-2021

02-12-2021 - 03-12-2021

Excel od podstaw – warsztaty online

Online

04-11-2021 - 05-11-2021

Dostęp do informacji publicznej – online

Online

05-11-2021 - 05-11-2021

Przygotowanie inwentaryzacji środków trwałych – online

Online

Online

08-11-2021 - 08-11-2021

02-12-2021 - 02-12-2021

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

Warszawa

08-11-2021 - 09-11-2021

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

Warszawa

15-11-2021 - 16-11-2021

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Wrocław

Warszawa

15-11-2021 - 16-11-2021

07-12-2021 - 08-12-2021

Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia

Warszawa

Wrocław

16-11-2021 - 17-11-2021

07-12-2021 - 08-12-2021

Akademia Asystentki i Sekretarki

Warszawa

Kraków

16-11-2021 - 17-11-2021

16-12-2021 - 17-12-2021

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

Warszawa

18-11-2021 - 19-11-2021

Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie – online

Online

19-11-2021 - 19-11-2021

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Warszawa

22-11-2021 - 22-11-2021

Zatrudnianie cudzoziemców

Warszawa

Kraków

24-11-2021 - 24-11-2021

13-12-2021 - 13-12-2021

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

Online

Online

Online

29-11-2021 - 29-11-2021

26-01-2022 - 26-01-2022

08-03-2022 - 08-03-2022

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

Warszawa

09-12-2021 - 10-12-2021