Temat Miasto Termin

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

Wrocław

Sopot

Warszawa

25-06-2018 - 26-06-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

11-10-2018 - 12-10-2018

Czas pracy kierowców

Poznań

Katowice

Warszawa

02-07-2018 - 02-07-2018

21-09-2018 - 21-09-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Zakopane

Poznań

Wrocław

02-07-2018 - 03-07-2018

17-09-2018 - 18-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

Warszawa

Kraków

02-07-2018 - 03-07-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

Wrocław

Sopot

Warszawa

02-07-2018 - 03-07-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Wrocław

Sopot

Warszawa

02-07-2018 - 03-07-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

20-09-2018 - 21-09-2018

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Zakopane

Sopot

Wrocław

02-07-2018 - 03-07-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

System Okresowych Ocen Pracowniczych

Wrocław

Wrocław

Warszawa

03-07-2018 - 04-07-2018

15-10-2018 - 16-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Kraków

Kraków

Sopot

05-07-2018 - 06-07-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Wrocław

Warszawa

Wrocław

05-07-2018 - 06-07-2018

20-09-2018 - 21-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Warszawa

Poznań

Sopot

05-07-2018 - 06-07-2018

27-08-2018 - 28-08-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

Wrocław

Kraków

Warszawa

09-07-2018 - 10-07-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

Katowice

Wrocław

Warszawa

09-07-2018 - 10-07-2018

11-10-2018 - 12-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Wrocław

Sopot

Warszawa

09-07-2018 - 10-07-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

Wrocław

Kraków

Wrocław

12-07-2018 - 13-07-2018

17-09-2018 - 18-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

Poznań

Kraków

Warszawa

12-07-2018 - 13-07-2018

20-09-2018 - 21-09-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Wrocław

Kraków

Wrocław

13-07-2018 - 13-07-2018

18-09-2018 - 18-09-2018

19-10-2018 - 19-10-2018

Zatrudnianie cudzoziemców

Warszawa

Kraków

Wrocław

16-07-2018 - 16-07-2018

29-10-2018 - 29-10-2018

12-11-2018 - 12-11-2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

Warszawa

Katowice

Kraków

27-08-2018 - 27-08-2018

21-09-2018 - 21-09-2018

15-10-2018 - 15-10-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 27-08-2018

19-09-2018 - 19-09-2018

17-10-2018 - 17-10-2018

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

Warszawa

Poznań

Warszawa

27-08-2018 - 28-08-2018

24-09-2018 - 25-09-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2018 r.

Warszawa

Kraków

Wrocław

28-08-2018 - 28-08-2018

16-10-2018 - 16-10-2018

20-11-2018 - 20-11-2018

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Warszawa

Katowice

Warszawa

28-08-2018 - 28-08-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Sopot

Warszawa

Zakopane

29-08-2018 - 29-08-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Zarządzanie szkoleniami

Kraków

Wrocław

Warszawa

20-09-2018 - 21-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

Kraków

Wrocław

27-09-2018 - 28-09-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

MS Excel – poziom zaawansowany

Kraków

Warszawa

27-09-2018 - 28-09-2018

06-12-2018 - 07-12-2018

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

Kraków

Warszawa

Wrocław

28-09-2018 - 28-09-2018

15-11-2018 - 15-11-2018

14-12-2018 - 14-12-2018

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 15-10-2018

15-11-2018 - 15-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Wartościowanie stanowisk w administracji

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

Poznań

Katowice

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

12-11-2018 - 13-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

Kraków

Wrocław

Warszawa

16-10-2018 - 16-10-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

18-12-2018 - 18-12-2018

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

Warszawa

17-10-2018 - 18-10-2018

Przygotowanie inwentaryzacji

Kraków

Wrocław

Zakopane

17-10-2018 - 17-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

Wrocław

18-10-2018 - 19-10-2018

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych.

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

Kraków

Warszawa

24-10-2018 - 24-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

Kodeks postępowania administracyjnego

Kraków

Warszawa

Wrocław

25-10-2018 - 26-10-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

Warszawa

25-10-2018 - 26-10-2018

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy

Warszawa

25-10-2018 - 26-10-2018

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Warszawa

26-10-2018 - 26-10-2018

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2018 r.

Wrocław

Warszawa

09-11-2018 - 09-11-2018

07-12-2018 - 07-12-2018

Akademia Asystentki i Sekretarki

Warszawa

Zakopane

15-11-2018 - 16-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Lista płac 2018 r. a pułapki w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

Warszawa

Kraków

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Warszawa

Kraków

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

Warszawa

11-12-2018 - 12-12-2018

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Warszawa

13-12-2018 - 14-12-2018