Temat Miasto Termin

Optymalizacja zatrudnienia w sytuacji kryzysowej

Online

14-04-2020 - 14-04-2020

Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia

Warszawa

Katowice

17-04-2020 - 17-04-2020

27-05-2020 - 27-05-2020

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

Kraków

Warszawa

17-04-2020 - 17-04-2020

08-06-2020 - 08-06-2020

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

Warszawa

Wrocław

Gdańsk

20-04-2020 - 21-04-2020

18-05-2020 - 19-05-2020

18-06-2020 - 19-06-2020

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

Warszawa

Wrocław

20-04-2020 - 21-04-2020

21-09-2020 - 22-09-2020

Lista płac 2020 r. w aspekcie zmian przepisów a także pułapek w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

Warszawa

20-04-2020 - 20-04-2020

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

Warszawa

Wrocław

Gdańsk

20-04-2020 - 21-04-2020

18-05-2020 - 19-05-2020

18-06-2020 - 19-06-2020

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Warszawa

Wrocław

Gdańsk

20-04-2020 - 20-04-2020

18-05-2020 - 18-05-2020

18-06-2020 - 18-06-2020

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

Wrocław

Gdańsk

Kraków

20-04-2020 - 21-04-2020

17-06-2020 - 18-06-2020

13-07-2020 - 14-07-2020

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Warszawa

Wrocław

Gdańsk

21-04-2020 - 21-04-2020

19-05-2020 - 19-05-2020

19-06-2020 - 19-06-2020

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Wrocław

Gdańsk

21-04-2020 - 22-04-2020

17-06-2020 - 18-06-2020

Przygotowanie inwentaryzacji

Kraków

Wrocław

Gdańsk

22-04-2020 - 22-04-2020

13-05-2020 - 13-05-2020

17-06-2020 - 17-06-2020

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

22-04-2020 - 22-04-2020

13-05-2020 - 13-05-2020

21-10-2020 - 21-10-2020

Zarządzanie zespołem zdalnym. Aspekty prawne, organizacyjne, psychologiczne

Online

23-04-2020 - 23-04-2020

Lider – zarządzanie zespołem rozproszonym

Online

23-04-2020 - 23-04-2020

Systemy ocen pracowniczych jako narzędzia wspomagające realizację strategii firmy

Warszawa

Wrocław

Warszawa

23-04-2020 - 23-04-2020

04-06-2020 - 04-06-2020

15-10-2020 - 15-10-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

Wrocław

Kraków

Warszawa

23-04-2020 - 24-04-2020

22-06-2020 - 23-06-2020

09-07-2020 - 10-07-2020

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

Warszawa

Wrocław

Warszawa

23-04-2020 - 24-04-2020

04-06-2020 - 05-06-2020

15-10-2020 - 16-10-2020

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

Warszawa

Kraków

Wrocław

23-04-2020 - 24-04-2020

22-06-2020 - 23-06-2020

15-10-2020 - 16-10-2020

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Kraków

Warszawa

Gdańsk

23-04-2020 - 24-04-2020

14-05-2020 - 15-05-2020

15-06-2020 - 16-06-2020

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Wrocław

Szczecin

Kraków

23-04-2020 - 24-04-2020

11-05-2020 - 12-05-2020

21-05-2020 - 22-05-2020

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

23-04-2020 - 24-04-2020

25-05-2020 - 26-05-2020

15-06-2020 - 16-06-2020

Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów systemu ocen okresowych pracowników

Warszawa

Wrocław

Warszawa

24-04-2020 - 24-04-2020

05-06-2020 - 05-06-2020

16-10-2020 - 16-10-2020

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

Kraków

Warszawa

Wrocław

27-04-2020 - 28-04-2020

18-05-2020 - 19-05-2020

25-05-2020 - 26-05-2020

Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie

Warszawa

Wrocław

Warszawa

27-04-2020 - 28-04-2020

17-09-2020 - 18-09-2020

05-11-2020 - 06-11-2020

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

Warszawa

Wrocław

Warszawa

05-05-2020 - 06-05-2020

19-10-2020 - 20-10-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Kodeks postępowania administracyjnego

Wrocław

11-05-2020 - 12-05-2020

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Warszawa

Wrocław

Warszawa

11-05-2020 - 12-05-2020

22-06-2020 - 23-06-2020

26-10-2020 - 27-10-2020

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Warszawa

Poznań

Kraków

11-05-2020 - 12-05-2020

04-06-2020 - 05-06-2020

24-09-2020 - 25-09-2020

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Warszawa

Gdańsk

Wrocław

14-05-2020 - 15-05-2020

16-06-2020 - 17-06-2020

15-10-2020 - 16-10-2020

MS Excel – poziom zaawansowany

Warszawa

Kraków

Warszawa

14-05-2020 - 15-05-2020

17-09-2020 - 18-09-2020

03-12-2020 - 04-12-2020

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

Wrocław

Gdańsk

18-05-2020 - 19-05-2020

26-08-2020 - 27-08-2020

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

Warszawa

Gdańsk

Kraków

18-05-2020 - 19-05-2020

18-06-2020 - 19-06-2020

24-09-2020 - 25-09-2020

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

Kraków

Warszawa

Szczecin

19-05-2020 - 20-05-2020

02-07-2020 - 03-07-2020

16-07-2020 - 17-07-2020

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych

Warszawa

Gdańsk

Wrocław

20-05-2020 - 20-05-2020

17-06-2020 - 17-06-2020

10-07-2020 - 10-07-2020

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Wrocław

20-05-2020 - 20-05-2020

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Wrocław

Gdańsk

Wrocław

20-05-2020 - 20-05-2020

17-06-2020 - 17-06-2020

21-10-2020 - 21-10-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

Warszawa

Gdańsk

Kraków

20-05-2020 - 20-05-2020

17-06-2020 - 17-06-2020

23-09-2020 - 23-09-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Warszawa

Rzeszów

21-05-2020 - 21-05-2020

22-06-2020 - 22-06-2020

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

Kraków

Warszawa

Szczecin

21-05-2020 - 22-05-2020

01-06-2020 - 02-06-2020

16-07-2020 - 17-07-2020

Zarządzanie szkoleniami

Warszawa

Gdańsk

Wrocław

21-05-2020 - 22-05-2020

15-06-2020 - 16-06-2020

06-07-2020 - 07-07-2020

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Kraków

Wrocław

21-05-2020 - 22-05-2020

09-07-2020 - 10-07-2020

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy

Warszawa

Rzeszów

22-05-2020 - 22-05-2020

23-06-2020 - 23-06-2020

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Warszawa

Wrocław

Kraków

25-05-2020 - 25-05-2020

06-07-2020 - 06-07-2020

14-09-2020 - 14-09-2020

Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.

Warszawa

Wrocław

Kraków

25-05-2020 - 26-05-2020

06-07-2020 - 07-07-2020

14-09-2020 - 15-09-2020

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Kraków

Warszawa

25-05-2020 - 25-05-2020

15-07-2020 - 15-07-2020

Zatrudnianie cudzoziemców

Kraków

Warszawa

26-05-2020 - 26-05-2020

15-07-2020 - 15-07-2020

Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

Warszawa

Wrocław

Kraków

26-05-2020 - 26-05-2020

07-07-2020 - 07-07-2020

15-09-2020 - 15-09-2020

Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

Katowice

Kraków

Wrocław

28-05-2020 - 29-05-2020

06-07-2020 - 07-07-2020

28-09-2020 - 29-09-2020

Akademia Asystentki i Sekretarki

Warszawa

Wrocław

Warszawa

28-05-2020 - 29-05-2020

20-10-2020 - 21-10-2020

03-12-2020 - 04-12-2020

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

Warszawa

Wrocław

04-06-2020 - 05-06-2020

09-07-2020 - 10-07-2020

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2020 r.

Katowice

Warszawa

Kraków

05-06-2020 - 05-06-2020

29-06-2020 - 29-06-2020

06-11-2020 - 06-11-2020

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Gdańsk

17-06-2020 - 17-06-2020

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

Kraków

18-06-2020 - 19-06-2020

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

Warszawa

Warszawa

02-07-2020 - 03-07-2020

05-11-2020 - 06-11-2020

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak przeciwdziałać, wykrywać symptomy oraz skutecznie się porozumiewać

Wrocław

06-07-2020 - 07-07-2020