Temat Miasto Termin

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2018 r.

Wrocław

Kraków

23-04-2018 - 23-04-2018

18-06-2018 - 18-06-2018

Kodeks postępowania administracyjnego

Warszawa

Kraków

Warszawa

23-04-2018 - 24-04-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

26-11-2018 - 27-11-2018

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

Wrocław

Warszawa

Kraków

23-04-2018 - 24-04-2018

02-07-2018 - 03-07-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

Poznań

Wrocław

Sopot

23-04-2018 - 24-04-2018

02-07-2018 - 03-07-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

Kraków

Warszawa

Wrocław

23-04-2018 - 24-04-2018

24-05-2018 - 25-05-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie

Poznań

Warszawa

23-04-2018 - 24-04-2018

28-05-2018 - 29-05-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Rzeszów

Wrocław

Warszawa

23-04-2018 - 23-04-2018

27-04-2018 - 27-04-2018

16-05-2018 - 16-05-2018

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Rzeszów

Toruń

Warszawa

23-04-2018 - 24-04-2018

14-05-2018 - 15-05-2018

24-05-2018 - 25-05-2018

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

Warszawa

Wrocław

Sopot

23-04-2018 - 24-04-2018

14-05-2018 - 15-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

Warszawa

Wrocław

Sopot

23-04-2018 - 24-04-2018

25-06-2018 - 26-06-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

MS Excel – poziom zaawansowany

Poznań

Wrocław

Kraków

26-04-2018 - 27-04-2018

14-05-2018 - 15-05-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy

Rzeszów

Warszawa

Warszawa

26-04-2018 - 27-04-2018

07-06-2018 - 08-06-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Rzeszów

Wrocław

Toruń

26-04-2018 - 27-04-2018

08-05-2018 - 09-05-2018

14-05-2018 - 15-05-2018

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Wrocław

Warszawa

Kraków

10-05-2018 - 10-05-2018

23-05-2018 - 23-05-2018

19-06-2018 - 19-06-2018

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

Katowice

Wrocław

Kraków

14-05-2018 - 15-05-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Katowice

Warszawa

Sopot

14-05-2018 - 14-05-2018

18-05-2018 - 18-05-2018

15-06-2018 - 15-06-2018

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Warszawa

Warszawa

14-05-2018 - 15-05-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

Warszawa

Sopot

Poznań

17-05-2018 - 18-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

12-07-2018 - 13-07-2018

Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian

Warszawa

Sopot

Wrocław

17-05-2018 - 18-05-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

12-07-2018 - 13-07-2018

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Kraków

Sopot

Warszawa

17-05-2018 - 18-05-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

05-07-2018 - 06-07-2018

Czas pracy kierowców

Warszawa

Kraków

18-05-2018 - 18-05-2018

15-06-2018 - 15-06-2018

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

Warszawa

Kraków

Wrocław

21-05-2018 - 22-05-2018

27-09-2018 - 28-09-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

Katowice

Wrocław

21-05-2018 - 21-05-2018

15-06-2018 - 15-06-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Kraków

Sopot

Zakopane

21-05-2018 - 22-05-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

02-07-2018 - 03-07-2018

Zarządzanie szkoleniami

Warszawa

Sopot

Kraków

21-05-2018 - 22-05-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

20-09-2018 - 21-09-2018

Przygotowanie inwentaryzacji

Warszawa

Sopot

Kraków

23-05-2018 - 23-05-2018

13-06-2018 - 13-06-2018

17-10-2018 - 17-10-2018

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wrocław

Warszawa

24-05-2018 - 24-05-2018

26-10-2018 - 26-10-2018

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

Warszawa

Katowice

Wrocław

24-05-2018 - 25-05-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

11-10-2018 - 12-10-2018

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Warszawa

Sopot

Kraków

24-05-2018 - 25-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

05-07-2018 - 06-07-2018

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Warszawa

Sopot

Wrocław

24-05-2018 - 25-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

05-07-2018 - 06-07-2018

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2018 r.

Warszawa

Wrocław

Warszawa

25-05-2018 - 25-05-2018

09-11-2018 - 09-11-2018

07-12-2018 - 07-12-2018

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

Wrocław

Warszawa

Kraków

25-05-2018 - 25-05-2018

18-06-2018 - 18-06-2018

28-09-2018 - 28-09-2018

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

Kraków

Warszawa

28-05-2018 - 29-05-2018

08-10-2018 - 09-10-2018

Akademia Asystentki i Sekretarki

Sopot

Warszawa

Zakopane

11-06-2018 - 12-06-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

Sopot

Kraków

Warszawa

13-06-2018 - 13-06-2018

24-10-2018 - 24-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

Zatrudnianie cudzoziemców

Sopot

Warszawa

Kraków

14-06-2018 - 14-06-2018

16-07-2018 - 16-07-2018

29-10-2018 - 29-10-2018

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2018 r.

Sopot

Kraków

Wrocław

14-06-2018 - 14-06-2018

15-10-2018 - 15-10-2018

15-11-2018 - 15-11-2018

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.

Sopot

Kraków

Wrocław

14-06-2018 - 15-06-2018

15-10-2018 - 16-10-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

Warszawa

14-06-2018 - 15-06-2018

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Katowice

Warszawa

Kraków

14-06-2018 - 14-06-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

Sopot

Kraków

Wrocław

15-06-2018 - 15-06-2018

16-10-2018 - 16-10-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

Wrocław

Poznań

Katowice

18-06-2018 - 19-06-2018

15-10-2018 - 16-10-2018

12-11-2018 - 13-11-2018

Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

Kraków

Warszawa

21-06-2018 - 22-06-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

System Okresowych Ocen Pracowniczych

Wrocław

Sopot

Wrocław

03-07-2018 - 04-07-2018

27-08-2018 - 28-08-2018

15-10-2018 - 16-10-2018

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Wrocław

Sopot

Warszawa

09-07-2018 - 10-07-2018

30-08-2018 - 31-08-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Warszawa

Katowice

Warszawa

28-08-2018 - 28-08-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Wartościowanie stanowisk w administracji

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018