Temat Termin

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

13-07-2020 - 14-07-2020

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

16-07-2020 - 17-07-2020

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

16-07-2020 - 17-07-2020

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

16-07-2020 - 17-07-2020

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

16-07-2020 - 17-07-2020

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

16-07-2020 - 17-07-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

24-08-2020 - 24-08-2020

ADR 2020 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

25-08-2020 - 25-08-2020