Temat Miasto Termin

Zatrudnianie cudzoziemców

Warszawa

Kraków

Warszawa

15-07-2020 - 15-07-2020

17-09-2020 - 17-09-2020

11-12-2020 - 11-12-2020

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok

Warszawa

Kraków

Wrocław

16-07-2020 - 16-07-2020

24-09-2020 - 24-09-2020

22-10-2020 - 22-10-2020

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

Warszawa

Kraków

Wrocław

16-07-2020 - 17-07-2020

24-09-2020 - 25-09-2020

22-10-2020 - 23-10-2020

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Warszawa

Kraków

Katowice

17-07-2020 - 17-07-2020

25-09-2020 - 25-09-2020

28-09-2020 - 28-09-2020

Lean management w działach HR

Wrocław

Wrocław

Warszawa

23-07-2020 - 24-07-2020

22-10-2020 - 23-10-2020

14-12-2020 - 15-12-2020

Proces odchodzenia pracowników – czyli przygotowanie rozmowy zwalniającej oraz informacji dla pracowników

Online

28-07-2020 - 29-07-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Online

20-08-2020 - 20-08-2020

Optymalizacja zatrudnienia w sytuacji kryzysowej

Online

21-08-2020 - 21-08-2020

Czas pracy kierowców

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

21-08-2020 - 21-08-2020

26-10-2020 - 26-10-2020

07-12-2020 - 07-12-2020

Zarządzanie szkoleniami

Gdańsk

Wrocław

Warszawa

24-08-2020 - 25-08-2020

19-10-2020 - 20-10-2020

23-11-2020 - 24-11-2020

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

Gdańsk

26-08-2020 - 27-08-2020

Skuteczny mentor

Warszawa

Wrocław

27-08-2020 - 28-08-2020

26-10-2020 - 27-10-2020

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Warszawa

Kraków

Warszawa

27-08-2020 - 27-08-2020

18-09-2020 - 18-09-2020

25-11-2020 - 25-11-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Warszawa

Wrocław

Kraków

28-08-2020 - 28-08-2020

21-10-2020 - 21-10-2020

26-10-2020 - 26-10-2020

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Online

03-09-2020 - 04-09-2020

Prawo pracy dla menedżerów

Online

10-09-2020 - 10-09-2020

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Gdańsk

Wrocław

Warszawa

10-09-2020 - 11-09-2020

15-10-2020 - 16-10-2020

23-11-2020 - 24-11-2020

Zarządzanie zespołem zdalnym. Aspekty prawne, organizacyjne, psychologiczne

Online

15-09-2020 - 15-09-2020

Czas pracy

Online

16-09-2020 - 16-09-2020

Controlling personalny w firmie. Optymalizacja zasobów i procesów pracy w organizacji.

Kraków

Wrocław

Warszawa

17-09-2020 - 18-09-2020

26-10-2020 - 27-10-2020

17-12-2020 - 18-12-2020

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

Warszawa

Wrocław

21-09-2020 - 22-09-2020

10-12-2020 - 11-12-2020

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

Kraków

Warszawa

Wrocław

21-09-2020 - 22-09-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

17-12-2020 - 18-12-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

Kraków

Wrocław

Warszawa

23-09-2020 - 23-09-2020

21-10-2020 - 21-10-2020

25-11-2020 - 25-11-2020

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

Kraków

Wrocław

Warszawa

24-09-2020 - 25-09-2020

22-10-2020 - 23-10-2020

26-11-2020 - 27-11-2020

Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia

Kraków

Warszawa

24-09-2020 - 25-09-2020

16-11-2020 - 17-11-2020

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

Wrocław

Warszawa

24-09-2020 - 25-09-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Kraków

Wrocław

Warszawa

24-09-2020 - 24-09-2020

22-10-2020 - 22-10-2020

26-11-2020 - 26-11-2020

Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

Wrocław

Warszawa

28-09-2020 - 29-09-2020

07-12-2020 - 08-12-2020

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Katowice

Warszawa

Kraków

29-09-2020 - 29-09-2020

27-11-2020 - 27-11-2020

16-12-2020 - 16-12-2020

Systemy ocen pracowniczych jako narzędzia wspomagające realizację strategii firmy

Warszawa

Kraków

15-10-2020 - 15-10-2020

10-12-2020 - 10-12-2020

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

Warszawa

Kraków

15-10-2020 - 16-10-2020

10-12-2020 - 11-12-2020

Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów systemu ocen okresowych pracowników

Warszawa

Kraków

16-10-2020 - 16-10-2020

11-12-2020 - 11-12-2020

Doskonalenie postawy trenerskiej

Wrocław

Warszawa

20-10-2020 - 21-10-2020

07-12-2020 - 08-12-2020

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Wrocław

Warszawa

21-10-2020 - 21-10-2020

25-11-2020 - 25-11-2020

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

Gdańsk

Warszawa

21-10-2020 - 21-10-2020

25-11-2020 - 25-11-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

Gdańsk

Wrocław

Warszawa

22-10-2020 - 23-10-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

10-12-2020 - 11-12-2020

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

Warszawa

18-11-2020 - 18-11-2020

Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC

Warszawa

Kraków

23-11-2020 - 24-11-2020

16-12-2020 - 17-12-2020

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

Wrocław

Warszawa

23-11-2020 - 24-11-2020

17-12-2020 - 18-12-2020