Temat Miasto Termin

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

Kraków

Kraków

Wrocław

27-06-2018 - 27-06-2018

19-09-2018 - 19-09-2018

17-10-2018 - 17-10-2018

Opracowywanie wniosków o dotację dla firmy w 2018 r.

Warszawa

02-07-2018 - 03-07-2018

Czas pracy kierowców

Poznań

Katowice

Warszawa

02-07-2018 - 02-07-2018

21-09-2018 - 21-09-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Zakopane

Poznań

Wrocław

02-07-2018 - 03-07-2018

17-09-2018 - 18-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

System Okresowych Ocen Pracowniczych

Wrocław

Wrocław

Warszawa

03-07-2018 - 04-07-2018

15-10-2018 - 16-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Motywowanie i zarządzanie wiekiem – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze

Wrocław

Warszawa

03-07-2018 - 04-07-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Doskonalenie postawy trenerskiej

Kraków

Wrocław

Warszawa

05-07-2018 - 06-07-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Lean management w działach HR

Wrocław

Warszawa

Zakopane

09-07-2018 - 10-07-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

Wrocław

Kraków

Warszawa

09-07-2018 - 10-07-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

Kraków

Wrocław

Warszawa

09-07-2018 - 10-07-2018

04-10-2018 - 05-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

Wrocław

Kraków

Wrocław

12-07-2018 - 13-07-2018

17-09-2018 - 18-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

Poznań

Kraków

Warszawa

12-07-2018 - 13-07-2018

20-09-2018 - 21-09-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy

Wrocław

Warszawa

Zakopane

12-07-2018 - 13-07-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Wrocław

Kraków

Wrocław

13-07-2018 - 13-07-2018

18-09-2018 - 18-09-2018

19-10-2018 - 19-10-2018

Zatrudnianie cudzoziemców

Warszawa

Kraków

Wrocław

16-07-2018 - 16-07-2018

29-10-2018 - 29-10-2018

12-11-2018 - 12-11-2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

Warszawa

Katowice

Kraków

27-08-2018 - 27-08-2018

21-09-2018 - 21-09-2018

15-10-2018 - 15-10-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-08-2018 - 27-08-2018

19-09-2018 - 19-09-2018

17-10-2018 - 17-10-2018

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2018 r.

Warszawa

Kraków

Wrocław

28-08-2018 - 28-08-2018

16-10-2018 - 16-10-2018

20-11-2018 - 20-11-2018

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Warszawa

Katowice

Warszawa

28-08-2018 - 28-08-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Sopot

Warszawa

Zakopane

29-08-2018 - 29-08-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

12-12-2018 - 12-12-2018

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

Sopot

Warszawa

Kraków

30-08-2018 - 31-08-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

Kraków

Warszawa

20-09-2018 - 21-09-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Zarządzanie szkoleniami

Kraków

Wrocław

Warszawa

20-09-2018 - 21-09-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

Poznań

Katowice

Warszawa

15-10-2018 - 16-10-2018

12-11-2018 - 13-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

Kraków

Wrocław

Warszawa

18-10-2018 - 19-10-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

Wrocław

Warszawa

22-10-2018 - 23-10-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

Kraków

Warszawa

24-10-2018 - 24-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

Lista płac 2018 r. a pułapki w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

Warszawa

Kraków

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Warszawa

Kraków

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018