Temat Miasto Termin

Opracowywanie wniosków o dotację dla firmy w 2018 r.

Wrocław

Sopot

Warszawa

23-04-2018 - 24-04-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

02-07-2018 - 03-07-2018

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2018 r.

Wrocław

Kraków

23-04-2018 - 23-04-2018

18-06-2018 - 18-06-2018

Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy

Warszawa

Wrocław

Warszawa

23-04-2018 - 24-04-2018

12-07-2018 - 13-07-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Rzeszów

Wrocław

Warszawa

23-04-2018 - 23-04-2018

27-04-2018 - 27-04-2018

16-05-2018 - 16-05-2018

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

Wrocław

Sopot

Kraków

09-05-2018 - 09-05-2018

13-06-2018 - 13-06-2018

27-06-2018 - 27-06-2018

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Wrocław

Warszawa

Kraków

10-05-2018 - 10-05-2018

23-05-2018 - 23-05-2018

19-06-2018 - 19-06-2018

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

Warszawa

Sopot

Kraków

14-05-2018 - 15-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

Katowice

Wrocław

Kraków

14-05-2018 - 15-05-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Katowice

Warszawa

Sopot

14-05-2018 - 14-05-2018

18-05-2018 - 18-05-2018

15-06-2018 - 15-06-2018

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

Warszawa

Sopot

Warszawa

14-05-2018 - 15-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Lean management w działach HR

Kraków

Wrocław

Warszawa

17-05-2018 - 18-05-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

Warszawa

Sopot

Poznań

17-05-2018 - 18-05-2018

11-06-2018 - 12-06-2018

12-07-2018 - 13-07-2018

Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian

Warszawa

Sopot

Wrocław

17-05-2018 - 18-05-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

12-07-2018 - 13-07-2018

Czas pracy kierowców

Warszawa

Kraków

18-05-2018 - 18-05-2018

15-06-2018 - 15-06-2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

Katowice

Wrocław

21-05-2018 - 21-05-2018

15-06-2018 - 15-06-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Kraków

Sopot

Zakopane

21-05-2018 - 22-05-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

02-07-2018 - 03-07-2018

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

Warszawa

Kraków

Warszawa

21-05-2018 - 22-05-2018

09-07-2018 - 10-07-2018

19-11-2018 - 20-11-2018

Zarządzanie szkoleniami

Warszawa

Sopot

Kraków

21-05-2018 - 22-05-2018

14-06-2018 - 15-06-2018

20-09-2018 - 21-09-2018

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

Sopot

Kraków

Warszawa

13-06-2018 - 13-06-2018

24-10-2018 - 24-10-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

Zatrudnianie cudzoziemców

Sopot

Warszawa

Kraków

14-06-2018 - 14-06-2018

16-07-2018 - 16-07-2018

29-10-2018 - 29-10-2018

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

Wrocław

Kraków

Warszawa

14-06-2018 - 15-06-2018

20-09-2018 - 21-09-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

Sopot

Wrocław

Warszawa

14-06-2018 - 15-06-2018

22-10-2018 - 23-10-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Katowice

Warszawa

Kraków

14-06-2018 - 14-06-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

Wrocław

Poznań

Katowice

18-06-2018 - 19-06-2018

15-10-2018 - 16-10-2018

12-11-2018 - 13-11-2018

System Okresowych Ocen Pracowniczych

Wrocław

Sopot

Wrocław

03-07-2018 - 04-07-2018

27-08-2018 - 28-08-2018

15-10-2018 - 16-10-2018

Motywowanie i zarządzanie wiekiem – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze

Wrocław

Warszawa

03-07-2018 - 04-07-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Doskonalenie postawy trenerskiej

Kraków

Wrocław

Warszawa

05-07-2018 - 06-07-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Warszawa

Katowice

Warszawa

28-08-2018 - 28-08-2018

16-11-2018 - 16-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018