Temat Miasto Termin

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Katowice

Warszawa

Wrocław

22-10-2019 - 22-10-2019

19-11-2019 - 19-11-2019

13-12-2019 - 13-12-2019

Compliance HR jako ochrona przed odpowiedzialnością przedsiębiorstw i menedżerów w świetle zmian przepisów

Kraków

Warszawa

23-10-2019 - 23-10-2019

20-11-2019 - 20-11-2019

Prawne i etyczne aspekty procesu rekrutacji

Warszawa

Wrocław

23-10-2019 - 23-10-2019

22-11-2019 - 22-11-2019

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

Wrocław

Warszawa

Wrocław

23-10-2019 - 23-10-2019

11-12-2019 - 11-12-2019

22-01-2020 - 22-01-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

Wrocław

Zakopane

Kraków

23-10-2019 - 23-10-2019

18-12-2019 - 18-12-2019

22-01-2020 - 22-01-2020

Uprawnienia kierownicze w praktyce. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

Warszawa

Kraków

Wrocław

24-10-2019 - 25-10-2019

05-12-2019 - 06-12-2019

03-02-2020 - 04-02-2020

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

Wrocław

Warszawa

Katowice

24-10-2019 - 25-10-2019

14-11-2019 - 15-11-2019

17-02-2020 - 18-02-2020

Skuteczny mentor

Warszawa

Wrocław

28-10-2019 - 29-10-2019

05-12-2019 - 06-12-2019

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

Warszawa

Kraków

Wrocław

07-11-2019 - 08-11-2019

12-03-2020 - 13-03-2020

27-04-2020 - 28-04-2020

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

Kraków

Warszawa

Wrocław

13-11-2019 - 13-11-2019

29-11-2019 - 29-11-2019

11-12-2019 - 11-12-2019

Zatrudnianie cudzoziemców

Warszawa

Katowice

14-11-2019 - 14-11-2019

18-12-2019 - 18-12-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

Katowice

Warszawa

Wrocław

14-11-2019 - 15-11-2019

18-11-2019 - 19-11-2019

12-12-2019 - 13-12-2019

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

Warszawa

Zakopane

Warszawa

14-11-2019 - 15-11-2019

16-12-2019 - 17-12-2019

23-01-2020 - 24-01-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rzeszów

Wrocław

Warszawa

14-11-2019 - 14-11-2019

18-11-2019 - 18-11-2019

16-12-2019 - 16-12-2019

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

Wrocław

14-11-2019 - 15-11-2019

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy

Rzeszów

Wrocław

Warszawa

15-11-2019 - 15-11-2019

19-11-2019 - 19-11-2019

17-12-2019 - 17-12-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Katowice

Warszawa

Wrocław

15-11-2019 - 15-11-2019

19-11-2019 - 19-11-2019

13-12-2019 - 13-12-2019

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Warszawa

15-11-2019 - 15-11-2019

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

Warszawa

Wrocław

Zakopane

18-11-2019 - 19-11-2019

12-12-2019 - 13-12-2019

16-12-2019 - 17-12-2019

Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Warszawa

18-11-2019 - 19-11-2019

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Wrocław

Warszawa

Wrocław

18-11-2019 - 19-11-2019

12-12-2019 - 13-12-2019

20-01-2020 - 21-01-2020

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Warszawa

Wrocław

Zakopane

18-11-2019 - 18-11-2019

12-12-2019 - 12-12-2019

16-12-2019 - 16-12-2019

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

Warszawa

Kraków

Warszawa

19-11-2019 - 19-11-2019

11-12-2019 - 11-12-2019

24-04-2020 - 24-04-2020

Postępowanie etyczne i praktyka antykorupcyjna w urzędzie i firmie

Warszawa

20-11-2019 - 20-11-2019

Lista płac 2019 r. w aspekcie zmian przepisów a także pułapek w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

Wrocław

Warszawa

Kraków

20-11-2019 - 20-11-2019

09-12-2019 - 09-12-2019

22-01-2020 - 22-01-2020

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Warszawa

Katowice

20-11-2019 - 20-11-2019

18-12-2019 - 18-12-2019

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

Warszawa

21-11-2019 - 22-11-2019

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

Warszawa

21-11-2019 - 22-11-2019

Zarządzanie szkoleniami

Warszawa

Zakopane

Kraków

21-11-2019 - 22-11-2019

16-12-2019 - 17-12-2019

23-01-2020 - 24-01-2020

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

Wrocław

Warszawa

Kraków

25-11-2019 - 25-11-2019

10-12-2019 - 10-12-2019

17-01-2020 - 17-01-2020

Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy

Rzeszów

25-11-2019 - 26-11-2019

Controlling personalny, jako strategiczne narzędzie HR

Wrocław

Warszawa

28-11-2019 - 29-11-2019

16-12-2019 - 17-12-2019

System Okresowych Ocen Pracowniczych

Kraków

Warszawa

Kraków

28-11-2019 - 29-11-2019

09-12-2019 - 10-12-2019

20-01-2020 - 21-01-2020

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

Warszawa

Katowice

Warszawa

09-12-2019 - 10-12-2019

17-02-2020 - 18-02-2020

18-05-2020 - 19-05-2020

Doskonalenie postawy trenerskiej

Kraków

09-12-2019 - 10-12-2019

Lean management w działach HR

Warszawa

12-12-2019 - 13-12-2019

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

Warszawa

16-12-2019 - 17-12-2019