Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 23-04-2024 24-04-2024
Warszawa 21-05-2024 22-05-2024
Kraków 23-09-2024 24-09-2024
Warszawa 21-11-2024 22-11-2024

Cel i program szkolenia

Rzeczywistość BANI (krucha, niespokojna, nielinearna i niezrozumiała) oraz doświadczenie światowej pandemii, uzmysłowiły organizacjom istotny związek samopoczucia pracowników z poziomem efektywności pracy. Nowe na rynku pracy zjawiska takie jak: przeniesienie pracy do online, przeciążenie informacyjne oraz poczucie osamotnienia w pracy zdalnej, wpłynęły na znacznie gorsze samopoczucie pracowników, wzrost zachorowań oraz spadek poziomu zaangażowania. Jednoczesne pojawienie się nowych pokoleń na rynku pracy dobitnie pokazało, że źródłem motywacji i chęci pozostania na jakimś stanowisku niekoniecznie są pieniądze. To zatem na organizacjach spoczął obowiązek zapewnienia takiego środowiska pracy, które będzie niosło korzyści zarówno pracownikom jak i pracodawcy. To co jeszcze parę lat temu wydawało się tylko tendencją jest obecnie realną reakcją na znaczące zmiany na rynku pracy oraz nowe potrzeby pracowników.

W świetle ostatnich badań nad aktualnymi trendami na rynku pracy, działania mające na celu poprawę dobrostanu pracowniczego powinny stać się codziennością organizacji, które chcą zapobiegać rotacji pracowniczej, wypaleniu zawodowemu i dodatkowym kosztom związanym z rekrutacjami. Co więcej – budowanie kultury dobrostanu staje się istotnym elementem decydującym o przewadze konkurencyjnej i przetrwaniu firm na rynku.

Cele szkolenia:

 • uczestnicy poznają najnowsze trendy i prognozy dla rynku pracy,
 • zrozumieją jak rzeczywistość biznesowa wpływa na zachowania i działania pracowników,
 • uczestnicy zrozumieją związek poziomu dobrostanu ze skutecznością działania
  w organizacjach,
 • uświadomią sobie istotność i niezbędność promowania idei dobrostanu w organizacjach,
 • poznają podstawowe modele dobrostanu w miejscu pracy,
 • uczestnicy będą w stanie zdiagnozować dobrostan w miejscu pracy i adekwatnie do wyników zaproponować skuteczne rozwiązania,
 • uczestnicy będą w stanie projektować całe procesy wdrażania dobrostanu w miejscu pracy,
 • nauczą się tworzyć własne narzędzia do badania poziomu dobrostanu we wszystkich jego aspektach,
 • nauczą się monitorować i weryfikować wdrażanie tego rodzaju projektów w środowisku pracy
 • uczestnicy nauczą się jak promować ideę dobrostanu w organizacjach.

Korzyści:

 • poprawa jakości pracy i współpracy dzięki wdrożonym działaniom,
 • zmniejszenie absencji pracowników,
 • zapobieganie zjawisku uciekaniu na chorobowe ,
 • znaczna poprawa poziomu zaangażowania pracowników,
 • wzrost aktywności i poczucia sprawczości pracowników,
 • dzięki lepszemu samopoczuciu wzrost gotowości do brania przez pracowników odpowiedzialności,
 • zmniejszenie rotacji pracowników,
 • na skutek mniejszej rotacji zredukowane koszty rekrutacji,
 • znaczna poprawa atmosfery pracy,
 • większa otwartość do sygnalizowania trudnych emocji co zapobiega ich kumulowaniu,
 • wzrost umiejętności obniżania poziomu stresu i relaksowania się,
 • rozwój organizacji i wzrost konkurencyjności poprzez budowanie kultury dobrostanu.

Adresaci:

 • kadra zarządzająca,
 • właściciele firm,
 • pracownicy działów HR,
 • liderzy,
 • kandydaci na funkcje kierownicze.

PROGRAM SZKOLENIA

Pojęcie dobrostanu:

 • koncepcje dobrostanu,
 • rzeczywistość biznesowa BANI jako szerszy kontekst dobrostanu,
 • trendy na rynku pracy wpływające na rosnące znaczenie dobrostanu (osamotnienie, srebrne tsunami, migracja).

Model witaminowy P. Warra:

 • dwie grupy czynników- „witamin”,
 • sposób oraz konsekwencje stosowania każdej z grup „witamin”.

Czego potrzebujemy od pracy ( model cech pracy R. Hackmana):

 • po co nam poczucie sensu, autonomia i informacja zwrotna.

Budowanie pozytywnej organizacji poprzez nadawanie sensu pracy:

 • sens jako niezbędny element dobrostanu:
 • rodzaje i źródła tworzenia sensu w pracy,
 • praktyki i narzędzia tworzenia sensu pracy.

Bezpieczeństwo psychologiczne jako podstawa kultury dobrostan:

 • rodzaje bezpieczeństwa psychologicznego w organizacji wg T. Clarka,
 • rodzaje działań podnoszące poczucie bezpieczeństwa w każdym z obszarów.

Dobrostan z perspektywy efektywności i realizacji celów w organizacji:

 • ważność dla pracownika,
 • prawdopodobieństwo realizacji,
 • możliwość wdrożenia,
 • możliwość wyboru.

Digital detox i digital wellbeing jako elementy dobrostanu:

 • syndrom FOMO,
 • dobre praktyki organizacyjne.

Fizyczne metody poprawy dobrostanu i obniżenia poziomu stresu:

 • techniki oddechowe,
 • elaksacja metodą Schultza.

Szkolenie realizowane aktywnymi formami pracy w oparciu o model uczenia się osób dorosłych (cykl Kolba) oraz o tworzenie sytuacji edukacyjnej.

 • praca własna
 • dyskusje i praca w grupach
 • open space technology
 • sesja Q&A
 • tworzenie własnych narzędzi diagnostycznych
 • microlearninng

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1890 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Tworzenie kultury dobrostanu jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy" - 1890 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.