Temat Termin

Przygotowanie inwentaryzacji

04-12-2024 - 04-12-2024

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

05-12-2024 - 06-12-2024

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

05-12-2024 - 06-12-2024

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

05-12-2024 - 06-12-2024

Perswazja i wywieranie wpływu w biznesie – osiągaj sukcesy bez zrażania innych

05-12-2024 - 06-12-2024

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

05-12-2024 - 06-12-2024

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

05-12-2024 - 05-12-2024

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

05-12-2024 - 06-12-2024

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

05-12-2024 - 05-12-2024

Brygadzista, mistrz – mały menedżer®

05-12-2024 - 06-12-2024

Harmonogram i planowanie produkcji

05-12-2024 - 06-12-2024

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

06-12-2024 - 06-12-2024

ADR przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

06-12-2024 - 06-12-2024

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

09-12-2024 - 10-12-2024

Negocjacje zakupowe

09-12-2024 - 10-12-2024