Temat Termin

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

26-06-2019 - 28-06-2019

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

27-06-2019 - 28-06-2019

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

27-06-2019 - 28-06-2019

INCOTERMS 2010

27-06-2019 - 27-06-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

27-06-2019 - 28-06-2019

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

27-06-2019 - 28-06-2019

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

27-06-2019 - 28-06-2019

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

28-06-2019 - 28-06-2019

Trudne sytuacje na produkcji – rozwiązywanie i zapobieganie

04-07-2019 - 05-07-2019

Doskonalenie postawy trenerskiej

09-12-2019 - 10-12-2019