Temat Termin

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

24-06-2024 - 25-06-2024

Techniki sprzedaży

24-06-2024 - 25-06-2024

Harmonogram i planowanie produkcji

24-06-2024 - 25-06-2024

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

01-07-2024 - 02-07-2024

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

01-07-2024 - 02-07-2024

Incoterms 2020

03-07-2024 - 03-07-2024

04-12-2024 - 04-12-2024

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

03-07-2024 - 04-07-2024

04-12-2024 - 05-12-2024

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

04-07-2024 - 04-07-2024

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

04-07-2024 - 04-07-2024

05-12-2024 - 05-12-2024

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

05-07-2024 - 05-07-2024

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

05-07-2024 - 05-07-2024

06-12-2024 - 06-12-2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

26-08-2024 - 26-08-2024

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

27-08-2024 - 27-08-2024

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

16-09-2024 - 17-09-2024

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

16-09-2024 - 16-09-2024

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z innymi

17-09-2024 - 18-09-2024

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

17-09-2024 - 18-09-2024

ADR przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

17-09-2024 - 17-09-2024

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

18-09-2024 - 19-09-2024

Przygotowanie inwentaryzacji

18-09-2024 - 18-09-2024

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

19-09-2024 - 20-09-2024

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

19-09-2024 - 20-09-2024

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

19-09-2024 - 20-09-2024

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

20-09-2024 - 20-09-2024

Tworzenie kultury dobrostanu jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy

23-09-2024 - 24-09-2024

Negocjacje zakupowe

23-09-2024 - 24-09-2024

VSM – Mapowanie strumienia wartości

23-09-2024 - 24-09-2024

Brygadzista, mistrz – mały menedżer®

23-09-2024 - 24-09-2024

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

26-09-2024 - 27-09-2024

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

14-10-2024 - 15-10-2024

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

21-10-2024 - 23-10-2024

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

21-10-2024 - 23-10-2024

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

24-10-2024 - 25-10-2024

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

24-10-2024 - 25-10-2024

Informacja zwrotna, feedback i feedforward – warsztat w pigułce

06-11-2024 - 06-11-2024

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

07-11-2024 - 08-11-2024

Assessment Center / Development Center – co trzeba wiedzieć o AC/DC

07-11-2024 - 07-11-2024

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

14-11-2024 - 15-11-2024

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

18-11-2024 - 19-11-2024

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

21-11-2024 - 22-11-2024

Kierowanie zespołem produkcyjnym

25-11-2024 - 26-11-2024

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

09-12-2024 - 10-12-2024

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak przeciwdziałać, wykrywać symptomy oraz skutecznie się porozumiewać

16-12-2024 - 17-12-2024

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

16-12-2024 - 17-12-2024

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

16-12-2024 - 17-12-2024

Rozwój inteligencji emocjonalnej jako sposób na wzrost efektywności, spokoju i dobrych relacji

16-12-2024 - 17-12-2024