Temat Termin

Lista płac 2019 r. a pułapki w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

17-12-2018 - 17-12-2018

20-05-2019 - 20-05-2019

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

17-12-2018 - 17-12-2018

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

17-12-2018 - 18-12-2018

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

17-12-2018 - 17-12-2018

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

15-02-2019 - 15-02-2019

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

18-02-2019 - 19-02-2019

Zarządzanie zespołem logistycznym

18-02-2019 - 19-02-2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018/2019 r.

18-02-2019 - 18-02-2019

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2019 r.

19-02-2019 - 19-02-2019

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

20-02-2019 - 22-02-2019

Przygotowanie inwentaryzacji

20-02-2019 - 20-02-2019

15-05-2019 - 15-05-2019

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2019 r.

21-02-2019 - 21-02-2019

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

21-02-2019 - 22-02-2019

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2019 r.

21-02-2019 - 22-02-2019

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2019 r.

22-02-2019 - 22-02-2019

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE – aktualności i zmiany w 2019 roku

22-02-2019 - 22-02-2019

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

11-03-2019 - 12-03-2019

Postępowanie etyczne i praktyka antykorupcyjna w urzędzie i firmie

13-03-2019 - 13-03-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

14-03-2019 - 15-03-2019

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

14-03-2019 - 15-03-2019

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

14-03-2019 - 15-03-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

15-03-2019 - 15-03-2019

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

18-03-2019 - 19-03-2019

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

25-03-2019 - 26-03-2019

Operacyjne zarządzanie zakupami

04-04-2019 - 05-04-2019

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

11-04-2019 - 12-04-2019

Zatrudnianie cudzoziemców

12-04-2019 - 12-04-2019

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

12-04-2019 - 12-04-2019

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

25-04-2019 - 26-04-2019

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

26-04-2019 - 26-04-2019

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

13-05-2019 - 13-05-2019

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

13-05-2019 - 14-05-2019

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

13-05-2019 - 14-05-2019

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

14-05-2019 - 14-05-2019

Controlling logistyki

16-05-2019 - 17-05-2019

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

16-05-2019 - 17-05-2019

Lean Manufacturing

20-05-2019 - 21-05-2019

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

20-05-2019 - 21-05-2019

INCOTERMS 2010

20-05-2019 - 20-05-2019

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

20-05-2019 - 21-05-2019

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

21-05-2019 - 21-05-2019

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

21-05-2019 - 22-05-2019

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

21-05-2019 - 22-05-2019

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

21-05-2019 - 22-05-2019

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

22-05-2019 - 24-05-2019

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

22-05-2019 - 22-05-2019

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

23-05-2019 - 24-05-2019

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

23-05-2019 - 24-05-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

23-05-2019 - 24-05-2019

Skuteczna obrona przed manipulacjami

23-05-2019 - 24-05-2019

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

23-05-2019 - 24-05-2019

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

23-05-2019 - 24-05-2019

Kodeks postępowania administracyjnego

27-05-2019 - 28-05-2019

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

17-06-2019 - 18-06-2019

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

17-06-2019 - 18-06-2019

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

24-06-2019 - 25-06-2019

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

08-07-2019 - 09-07-2019

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

10-07-2019 - 12-07-2019

Zarządzanie gospodarką materiałową

28-08-2019 - 29-08-2019

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

14-10-2019 - 15-10-2019

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

14-10-2019 - 15-10-2019

Lean management w działach HR

17-10-2019 - 18-10-2019

Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

25-11-2019 - 26-11-2019

Menedżer w roli coacha – doskonalenie umiejętności

09-12-2019 - 10-12-2019