Temat Termin

Compliance HR jako ochrona przed odpowiedzialnością przedsiębiorstw i menedżerów w świetle zmian przepisów

23-10-2019 - 23-10-2019

Zakupy nie tylko dla kupców

23-10-2019 - 23-10-2019

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

24-10-2019 - 25-10-2019

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

24-10-2019 - 25-10-2019

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

13-11-2019 - 13-11-2019

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

25-11-2019 - 26-11-2019

Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

25-11-2019 - 26-11-2019

Optymalizacja kosztów magazynu i zapasów magazynowych w arkuszu Excel’a

28-11-2019 - 29-11-2019

System Okresowych Ocen Pracowniczych

28-11-2019 - 29-11-2019

20-01-2020 - 21-01-2020

Uprawnienia kierownicze w praktyce. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

05-12-2019 - 06-12-2019

06-07-2020 - 07-07-2020

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

09-12-2019 - 10-12-2019

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

09-12-2019 - 11-12-2019

22-01-2020 - 24-01-2020

Doskonalenie postawy trenerskiej

09-12-2019 - 10-12-2019

System Intrastat w pigułce – aktualności i zmiany w 2019 roku

11-12-2019 - 11-12-2019

24-01-2020 - 24-01-2020

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

11-12-2019 - 11-12-2019

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

17-01-2020 - 17-01-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

20-01-2020 - 20-01-2020

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy

21-01-2020 - 21-01-2020

Lista płac 2019 r. w aspekcie zmian przepisów a także pułapek w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

22-01-2020 - 22-01-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

22-01-2020 - 22-01-2020

Zarządzanie szkoleniami

23-01-2020 - 24-01-2020

Zarządzanie gospodarką materiałową

13-02-2020 - 14-02-2020

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

24-02-2020 - 25-02-2020

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

27-02-2020 - 28-02-2020

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

12-03-2020 - 13-03-2020

Kodeks postępowania administracyjnego

23-03-2020 - 24-03-2020

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

17-04-2020 - 17-04-2020

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

20-04-2020 - 21-04-2020

Przygotowanie inwentaryzacji

22-04-2020 - 22-04-2020

Controlling logistyki

23-04-2020 - 24-04-2020

Zarządzanie kosztami na produkcji

27-04-2020 - 28-04-2020

Operacyjne zarządzanie zakupami

27-04-2020 - 28-04-2020

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

27-04-2020 - 28-04-2020

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

27-04-2020 - 28-04-2020

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

07-05-2020 - 08-05-2020

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

14-05-2020 - 15-05-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

18-05-2020 - 18-05-2020

ADR 2019 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-05-2020 - 19-05-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

21-05-2020 - 22-05-2020

Harmonogram i planowanie produkcji

18-06-2020 - 19-06-2020

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

18-06-2020 - 19-06-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

22-06-2020 - 23-06-2020

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

22-06-2020 - 23-06-2020

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

09-07-2020 - 10-07-2020

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

13-07-2020 - 14-07-2020

MS Excel – poziom zaawansowany

17-09-2020 - 18-09-2020

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

21-09-2020 - 22-09-2020