Temat Termin

Harmonogram i planowanie produkcji

22-08-2019 - 23-08-2019

18-06-2020 - 19-06-2020

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

26-08-2019 - 27-08-2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

26-08-2019 - 26-08-2019

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy w 2019 r.

27-08-2019 - 27-08-2019

Zarządzanie gospodarką materiałową

29-08-2019 - 30-08-2019

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

12-09-2019 - 13-09-2019

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

16-09-2019 - 17-09-2019

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

16-09-2019 - 16-09-2019

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

16-09-2019 - 17-09-2019

27-04-2020 - 28-04-2020

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

16-09-2019 - 16-09-2019

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

16-09-2019 - 16-09-2019

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

17-09-2019 - 17-09-2019

Zatrudnianie cudzoziemców

17-09-2019 - 17-09-2019

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

18-09-2019 - 20-09-2019

09-12-2019 - 11-12-2019

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

18-09-2019 - 18-09-2019

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

19-09-2019 - 20-09-2019

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE – aktualności i zmiany w 2019 roku

20-09-2019 - 20-09-2019

11-12-2019 - 11-12-2019

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

23-09-2019 - 24-09-2019

13-07-2020 - 14-07-2020

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

24-09-2019 - 25-09-2019

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

24-09-2019 - 25-09-2019

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

24-09-2019 - 25-09-2019

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

26-09-2019 - 27-09-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

26-09-2019 - 27-09-2019

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

26-09-2019 - 27-09-2019

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

26-09-2019 - 27-09-2019

Controlling logistyki

14-10-2019 - 15-10-2019

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

14-10-2019 - 15-10-2019

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

14-10-2019 - 15-10-2019

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

14-10-2019 - 15-10-2019

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

14-10-2019 - 15-10-2019

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

16-10-2019 - 18-10-2019

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

16-10-2019 - 16-10-2019

Przygotowanie inwentaryzacji

16-10-2019 - 16-10-2019

Lean management w działach HR

17-10-2019 - 18-10-2019

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

17-10-2019 - 18-10-2019

INCOTERMS 2010

17-10-2019 - 17-10-2019

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

18-10-2019 - 18-10-2019

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

21-10-2019 - 22-10-2019

21-05-2020 - 22-05-2020

Compliance HR jako ochrona przed odpowiedzialnością przedsiębiorstw i menedżerów w świetle zmian przepisów

23-10-2019 - 23-10-2019

Zakupy nie tylko dla kupców

23-10-2019 - 23-10-2019

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

24-10-2019 - 25-10-2019

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

24-10-2019 - 25-10-2019

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

13-11-2019 - 13-11-2019

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

25-11-2019 - 26-11-2019

Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

25-11-2019 - 26-11-2019

Optymalizacja kosztów magazynu i zapasów magazynowych w arkuszu Excel’a

28-11-2019 - 29-11-2019

System Okresowych Ocen Pracowniczych

28-11-2019 - 29-11-2019

20-01-2020 - 21-01-2020

Uprawnienia kierownicze w praktyce. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

05-12-2019 - 06-12-2019

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

09-12-2019 - 10-12-2019

Doskonalenie postawy trenerskiej

09-12-2019 - 10-12-2019

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

11-12-2019 - 11-12-2019

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

22-01-2020 - 22-01-2020

Zarządzanie szkoleniami

23-01-2020 - 24-01-2020

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

24-02-2020 - 25-02-2020

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

27-02-2020 - 28-02-2020

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

12-03-2020 - 13-03-2020

Zarządzanie kosztami na produkcji

27-04-2020 - 28-04-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

18-05-2020 - 18-05-2020

ADR 2019 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-05-2020 - 19-05-2020

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

21-09-2020 - 22-09-2020