Temat Termin

Kierowanie zespołem produkcyjnym

09-10-2023 - 10-10-2023

25-11-2024 - 26-11-2024

Negocjacje w biznesie

16-10-2023 - 17-10-2023

Zarządzanie szkoleniami

23-10-2023 - 24-10-2023

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

23-10-2023 - 24-10-2023

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

25-10-2023 - 25-10-2023

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

26-10-2023 - 27-10-2023

25-01-2024 - 26-01-2024

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

06-11-2023 - 07-11-2023

22-01-2024 - 23-01-2024

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

20-11-2023 - 21-11-2023

25-03-2024 - 26-03-2024

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

27-11-2023 - 29-11-2023

22-01-2024 - 24-01-2024

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

04-12-2023 - 05-12-2023

01-07-2024 - 02-07-2024

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

07-12-2023 - 08-12-2023

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

11-12-2023 - 11-12-2023

Incoterms 2020

11-12-2023 - 11-12-2023

22-01-2024 - 22-01-2024

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

11-12-2023 - 12-12-2023

22-01-2024 - 23-01-2024

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

12-12-2023 - 12-12-2023

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

12-12-2023 - 12-12-2023

23-01-2024 - 23-01-2024

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

13-12-2023 - 13-12-2023

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

13-12-2023 - 15-12-2023

21-10-2024 - 23-10-2024

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

14-12-2023 - 15-12-2023

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

18-01-2024 - 19-01-2024

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

22-01-2024 - 23-01-2024

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

24-01-2024 - 24-01-2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

25-01-2024 - 25-01-2024

Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia

25-01-2024 - 26-01-2024

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

26-01-2024 - 26-01-2024

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

29-01-2024 - 30-01-2024

Operacyjne zarządzanie zakupami

05-02-2024 - 06-02-2024

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym

25-03-2024 - 26-03-2024

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

18-04-2024 - 19-04-2024

Negocjacje zakupowe

22-04-2024 - 23-04-2024

23-09-2024 - 24-09-2024

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

13-05-2024 - 13-05-2024

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

14-05-2024 - 15-05-2024

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

14-05-2024 - 15-05-2024

ADR przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

14-05-2024 - 14-05-2024

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

16-05-2024 - 17-05-2024

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

16-05-2024 - 17-05-2024

Inteligencja emocjonalna

16-05-2024 - 17-05-2024

Zarządzanie łańcuchem dostaw

20-05-2024 - 21-05-2024

Techniki sprzedaży

24-06-2024 - 25-06-2024

Harmonogram i planowanie produkcji

04-07-2024 - 05-07-2024

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

14-11-2024 - 15-11-2024