Temat Termin

Incoterms 2020

05-12-2022 - 05-12-2022

03-07-2023 - 03-07-2023

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

09-12-2022 - 09-12-2022

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

12-12-2022 - 12-12-2022

20-04-2023 - 20-04-2023

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

13-12-2022 - 13-12-2022

21-04-2023 - 21-04-2023

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

15-12-2022 - 16-12-2022

22-06-2023 - 23-06-2023

Kierowanie zespołem produkcyjnym

06-02-2023 - 07-02-2023

09-10-2023 - 10-10-2023

Informacja zwrotna, feedback i feedforward – warsztat w pigułce

22-02-2023 - 22-02-2023

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

23-02-2023 - 24-02-2023

25-09-2023 - 26-09-2023

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

23-02-2023 - 24-02-2023

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

23-02-2023 - 24-02-2023

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

27-02-2023 - 28-02-2023

Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia

16-03-2023 - 17-03-2023

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

17-04-2023 - 18-04-2023

Zatrudnianie cudzoziemców

21-04-2023 - 21-04-2023

Negocjacje zakupowe

24-04-2023 - 25-04-2023

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

24-04-2023 - 26-04-2023

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

27-04-2023 - 28-04-2023

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

16-05-2023 - 17-05-2023

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

16-05-2023 - 17-05-2023

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

18-05-2023 - 19-05-2023

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

18-05-2023 - 19-05-2023

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

18-05-2023 - 19-05-2023

ADR 2022 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

18-05-2023 - 18-05-2023

Inteligencja emocjonalna

18-05-2023 - 19-05-2023

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

19-05-2023 - 19-05-2023

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

22-06-2023 - 23-06-2023

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

26-06-2023 - 27-06-2023

Harmonogram i planowanie produkcji

26-06-2023 - 27-06-2023

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

03-07-2023 - 04-07-2023

07-12-2023 - 08-12-2023

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

03-07-2023 - 04-07-2023

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

03-07-2023 - 04-07-2023

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

04-07-2023 - 04-07-2023

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

05-07-2023 - 05-07-2023

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

10-07-2023 - 11-07-2023

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

18-09-2023 - 19-09-2023

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

18-09-2023 - 19-09-2023

Przygotowanie inwentaryzacji

20-09-2023 - 20-09-2023

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

21-09-2023 - 22-09-2023

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

23-10-2023 - 24-10-2023

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

13-12-2023 - 15-12-2023