Temat Termin

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

25-08-2021 - 25-08-2021

15-12-2021 - 15-12-2021

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany

26-08-2021 - 26-08-2021

13-12-2021 - 13-12-2021

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

26-08-2021 - 27-08-2021

13-12-2021 - 14-12-2021

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

30-08-2021 - 31-08-2021

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

30-08-2021 - 30-08-2021

14-12-2021 - 14-12-2021

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

13-09-2021 - 14-09-2021

Controlling personalny w firmie. Optymalizacja zasobów i procesów pracy w organizacji.

16-09-2021 - 17-09-2021

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

16-09-2021 - 16-09-2021

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

17-09-2021 - 17-09-2021

13-12-2021 - 13-12-2021

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

20-09-2021 - 21-09-2021

Zatrudnianie cudzoziemców

21-09-2021 - 21-09-2021

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

21-09-2021 - 22-09-2021

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

21-09-2021 - 22-09-2021

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

21-09-2021 - 22-09-2021

Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia

22-09-2021 - 23-09-2021

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

23-09-2021 - 24-09-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

23-09-2021 - 24-09-2021

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

23-09-2021 - 24-09-2021

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

23-09-2021 - 24-09-2021

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

23-09-2021 - 24-09-2021

Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia

24-09-2021 - 24-09-2021

Harmonogram i planowanie produkcji

27-09-2021 - 28-09-2021

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

27-09-2021 - 28-09-2021

Incoterms 2020

27-09-2021 - 27-09-2021

Przywództwo sytuacyjne – skuteczny styl zarządzania

27-09-2021 - 28-09-2021

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

27-09-2021 - 28-09-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

28-09-2021 - 28-09-2021

Ninja negocjacji – praktyczny rozwój kompetencji

29-09-2021 - 30-09-2021

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

14-10-2021 - 15-10-2021

Kierowanie zespołem produkcyjnym

18-10-2021 - 19-10-2021

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

18-10-2021 - 18-10-2021

ADR 2021 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-10-2021 - 19-10-2021

Zarządzanie łańcuchem dostaw

21-10-2021 - 22-10-2021

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

25-10-2021 - 27-10-2021

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

25-10-2021 - 26-10-2021

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

25-10-2021 - 26-10-2021

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

28-10-2021 - 29-10-2021

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

15-11-2021 - 16-11-2021

Przygotowanie inwentaryzacji

17-11-2021 - 17-11-2021

15-12-2021 - 15-12-2021

Controlling logistyki

18-11-2021 - 19-11-2021

Skuteczna obrona przed manipulacjami

25-11-2021 - 26-11-2021

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

25-11-2021 - 26-11-2021

Zarządzanie kosztami na produkcji

29-11-2021 - 30-11-2021

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

13-12-2021 - 14-12-2021

Zarządzanie zespołem logistycznym

13-12-2021 - 14-12-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

13-12-2021 - 14-12-2021

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – praktyczne dopasowanie metod

15-12-2021 - 17-12-2021

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

15-12-2021 - 16-12-2021

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

15-12-2021 - 15-12-2021

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

15-12-2021 - 15-12-2021

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

16-12-2021 - 17-12-2021

MS Excel – poziom zaawansowany

16-12-2021 - 17-12-2021

Zarządzanie szkoleniami

16-12-2021 - 17-12-2021