Temat Termin

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

17-04-2020 - 17-04-2020

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

20-04-2020 - 22-04-2020

28-09-2020 - 30-09-2020

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

20-04-2020 - 21-04-2020

16-11-2020 - 17-11-2020

Przygotowanie inwentaryzacji

22-04-2020 - 22-04-2020

18-11-2020 - 18-11-2020

Kierowanie zespołem produkcyjnym

23-04-2020 - 24-04-2020

Controlling logistyki

23-04-2020 - 24-04-2020

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

23-04-2020 - 24-04-2020

Zarządzanie kosztami na produkcji

27-04-2020 - 28-04-2020

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

27-04-2020 - 28-04-2020

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

27-04-2020 - 28-04-2020

21-09-2020 - 22-09-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

18-05-2020 - 18-05-2020

21-09-2020 - 21-09-2020

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

18-05-2020 - 19-05-2020

Savoir vivre w biznesie

19-05-2020 - 20-05-2020

ADR 2020 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-05-2020 - 19-05-2020

22-09-2020 - 22-09-2020

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

19-05-2020 - 20-05-2020

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

19-05-2020 - 20-05-2020

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

21-05-2020 - 22-05-2020

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

21-05-2020 - 22-05-2020

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

21-05-2020 - 22-05-2020

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

21-05-2020 - 22-05-2020

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

25-05-2020 - 25-05-2020

Zatrudnianie cudzoziemców

26-05-2020 - 26-05-2020

Harmonogram i planowanie produkcji

18-06-2020 - 19-06-2020

10-12-2020 - 11-12-2020

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

18-06-2020 - 19-06-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

22-06-2020 - 23-06-2020

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

22-06-2020 - 23-06-2020

Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

06-07-2020 - 07-07-2020

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

09-07-2020 - 10-07-2020

16-11-2020 - 17-11-2020

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

13-07-2020 - 14-07-2020

17-12-2020 - 18-12-2020

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

24-08-2020 - 26-08-2020

Zarządzanie szkoleniami

24-08-2020 - 25-08-2020

System Intrastat w pigułce – aktualności i zmiany w 2020 roku

26-08-2020 - 26-08-2020

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

27-08-2020 - 28-08-2020

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

14-09-2020 - 14-09-2020

Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.

14-09-2020 - 15-09-2020

Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

15-09-2020 - 15-09-2020

Zarządzanie łańcuchem dostaw

17-09-2020 - 18-09-2020

Controlling personalny w firmie. Optymalizacja zasobów i procesów pracy w organizacji.

17-09-2020 - 18-09-2020

MS Excel – poziom zaawansowany

17-09-2020 - 18-09-2020

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych

18-09-2020 - 18-09-2020

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

21-09-2020 - 22-09-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

23-09-2020 - 23-09-2020

16-12-2020 - 16-12-2020

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

24-09-2020 - 25-09-2020

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

24-09-2020 - 25-09-2020

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

24-09-2020 - 25-09-2020

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

24-09-2020 - 25-09-2020

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

24-09-2020 - 24-09-2020

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

24-09-2020 - 25-09-2020

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

28-09-2020 - 29-09-2020

Facebook w firmie

08-10-2020 - 08-10-2020

Social Media w marketingu i biznesie

08-10-2020 - 09-10-2020

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

12-10-2020 - 13-10-2020

Zarządzanie zespołem logistycznym

19-11-2020 - 20-11-2020

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

30-11-2020 - 01-12-2020

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

10-12-2020 - 11-12-2020

Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów systemu ocen okresowych pracowników

11-12-2020 - 11-12-2020

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

17-12-2020 - 18-12-2020

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

17-12-2020 - 18-12-2020