Temat Termin

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

21-10-2021 - 22-10-2021

09-12-2021 - 10-12-2021

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

22-10-2021 - 22-10-2021

26-11-2021 - 26-11-2021

10-12-2021 - 10-12-2021

Podstawy postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji – online

22-10-2021 - 22-10-2021

28-01-2022 - 28-01-2022

Prawne i etyczne aspekty procesu rekrutacji – online

22-10-2021 - 22-10-2021

24-11-2021 - 24-11-2021

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

22-10-2021 - 22-10-2021

10-12-2021 - 10-12-2021

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

25-10-2021 - 26-10-2021

25-11-2021 - 26-11-2021

13-12-2021 - 14-12-2021

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

25-10-2021 - 27-10-2021

01-12-2021 - 03-12-2021

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

25-10-2021 - 25-10-2021

17-11-2021 - 17-11-2021

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online

25-10-2021 - 26-10-2021

18-11-2021 - 19-11-2021

Akademia Asystentki i Sekretarki – warsztaty online

25-10-2021 - 26-10-2021

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers? – online

27-10-2021 - 27-10-2021

Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online

27-10-2021 - 27-10-2021

29-11-2021 - 29-11-2021

Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania – online

27-10-2021 - 27-10-2021

Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

27-10-2021 - 27-10-2021

17-12-2021 - 17-12-2021

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

28-10-2021 - 29-10-2021

25-11-2021 - 26-11-2021

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

28-10-2021 - 29-10-2021

SMED – skracania czasów przezbrojeń – online

03-11-2021 - 03-11-2021

20-12-2021 - 20-12-2021

24-01-2022 - 24-01-2022

27-04-2022 - 27-04-2022

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

04-11-2021 - 05-11-2021

24-03-2022 - 25-03-2022

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych – online

04-11-2021 - 05-11-2021

21-02-2022 - 22-02-2022

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

04-11-2021 - 05-11-2021

Metody redukcji kosztów zakupów w firmach – online

04-11-2021 - 05-11-2021

Excel od podstaw – warsztaty online

04-11-2021 - 05-11-2021

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

04-11-2021 - 04-11-2021

15-11-2021 - 15-11-2021

03-12-2021 - 03-12-2021

13-12-2021 - 13-12-2021

16-12-2021 - 16-12-2021

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli

04-11-2021 - 04-11-2021

01-12-2021 - 01-12-2021

Dostęp do informacji publicznej – online

05-11-2021 - 05-11-2021

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie – warsztaty online

05-11-2021 - 05-11-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

05-11-2021 - 05-11-2021

16-11-2021 - 16-11-2021

14-12-2021 - 14-12-2021

17-12-2021 - 17-12-2021

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

08-11-2021 - 09-11-2021

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

08-11-2021 - 09-11-2021

BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – online

08-11-2021 - 08-11-2021

09-12-2021 - 09-12-2021

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

08-11-2021 - 08-11-2021

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

08-11-2021 - 08-11-2021

Przygotowanie inwentaryzacji środków trwałych – online

08-11-2021 - 08-11-2021

02-12-2021 - 02-12-2021

Przygotowanie inwentaryzacji magazynu – online

09-11-2021 - 09-11-2021

03-12-2021 - 03-12-2021

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

09-11-2021 - 09-11-2021

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych. Szkolenie dla administracji publicznej i beneficjentów

10-11-2021 - 10-11-2021

Logistyka w przedsiębiorstwie. (Organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych) – warsztaty online

15-11-2021 - 17-11-2021

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

15-11-2021 - 16-11-2021

31-01-2022 - 01-02-2022

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

15-11-2021 - 15-11-2021

Rentowność w transporcie drogowym – warsztaty online

16-11-2021 - 16-11-2021

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników

17-11-2021 - 17-11-2021

15-12-2021 - 15-12-2021

Czas pracy kierowców – warsztaty online

17-11-2021 - 17-11-2021

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności

18-11-2021 - 19-11-2021

16-12-2021 - 17-12-2021

Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

18-11-2021 - 18-11-2021

Social Media w marketingu i biznesie – warsztaty online

18-11-2021 - 19-11-2021

16-12-2021 - 17-12-2021

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

18-11-2021 - 19-11-2021

13-12-2021 - 14-12-2021

Prawo Celne – Export / Import

18-11-2021 - 19-11-2021

24-11-2021 - 25-11-2021

13-12-2021 - 14-12-2021

26-01-2022 - 27-01-2022

17-02-2022 - 18-02-2022

02-03-2022 - 03-03-2022

06-04-2022 - 07-04-2022

18-05-2022 - 19-05-2022

06-06-2022 - 07-06-2022

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego – online

18-11-2021 - 18-11-2021

13-12-2021 - 13-12-2021

22-02-2022 - 22-02-2022

20-04-2022 - 20-04-2022

Czas pracy – warsztaty online

18-11-2021 - 18-11-2021

14-12-2021 - 14-12-2021

21-12-2021 - 21-12-2021

21-01-2022 - 21-01-2022

21-02-2022 - 21-02-2022

21-03-2022 - 21-03-2022

22-04-2022 - 22-04-2022

Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie – online

19-11-2021 - 19-11-2021

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik 2021

22-11-2021 - 22-11-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

22-11-2021 - 23-11-2021

13-12-2021 - 14-12-2021

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

22-11-2021 - 23-11-2021

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

22-11-2021 - 22-11-2021

Kontrola w administracji rządowej – online

23-11-2021 - 23-11-2021

Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje – warsztaty onlinie

23-11-2021 - 24-11-2021

Prawo pracy dla menedżerów – online

23-11-2021 - 23-11-2021

20-12-2021 - 20-12-2021

19-01-2022 - 19-01-2022

23-02-2022 - 23-02-2022

23-03-2022 - 23-03-2022

21-04-2022 - 21-04-2022

Indywidualne plany rozwoju – jak zatrzymać talenty w organizacji? – warsztaty online

24-11-2021 - 24-11-2021

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online

24-11-2021 - 26-11-2021

15-12-2021 - 17-12-2021

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

24-11-2021 - 24-11-2021

13-12-2021 - 13-12-2021

22-02-2022 - 22-02-2022

20-04-2022 - 20-04-2022

Zatrudnianie cudzoziemców – online

24-11-2021 - 24-11-2021

13-12-2021 - 13-12-2021

25-01-2022 - 25-01-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

25-11-2021 - 26-11-2021

Skuteczna reklama na Facebooku – warsztaty online

26-11-2021 - 26-11-2021

System INTRASTAT

26-11-2021 - 26-11-2021

15-12-2021 - 15-12-2021

28-01-2022 - 28-01-2022

04-03-2022 - 04-03-2022

08-04-2022 - 08-04-2022

20-05-2022 - 20-05-2022

Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych szkolenie warsztatowe z elementami prawa nieruchomości

29-11-2021 - 29-11-2021

03-02-2022 - 03-02-2022

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii – „sygnaliści” w praktyce

29-11-2021 - 29-11-2021

Emocje, napięcie i cały ten zgiełk – czyli jak zarządzać emocjami i wewnętrznymi stanami aby wzmocnić efektywność, dobre relacje i poczucie własnej wartości

29-11-2021 - 29-11-2021

Lean Manufacturing – online

29-11-2021 - 30-11-2021

20-01-2022 - 21-01-2022

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

29-11-2021 - 30-11-2021

10-02-2022 - 11-02-2022

Operacyjne zarządzanie zakupami – online

29-11-2021 - 30-11-2021

07-02-2022 - 08-02-2022

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

29-11-2021 - 29-11-2021

26-01-2022 - 26-01-2022

08-03-2022 - 08-03-2022

Fundusze Europejskie w okresie budżetowym 2021–2027 – warsztaty online

30-11-2021 - 30-11-2021

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

30-11-2021 - 30-11-2021

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

30-11-2021 - 30-11-2021

19-01-2022 - 19-01-2022

09-03-2022 - 09-03-2022

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

02-12-2021 - 03-12-2021

Windykacja wierzytelności w aspekcie prawnym – online

02-12-2021 - 02-12-2021

27-01-2022 - 27-01-2022

24-03-2022 - 24-03-2022

19-05-2022 - 19-05-2022

Harmonogram i planowanie produkcji – online

02-12-2021 - 03-12-2021

Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji – online

03-12-2021 - 03-12-2021

28-01-2022 - 28-01-2022

25-03-2022 - 25-03-2022

20-05-2022 - 20-05-2022

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży? – warsztaty online

07-12-2021 - 08-12-2021

17-01-2022 - 18-01-2022

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

09-12-2021 - 10-12-2021

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

09-12-2021 - 10-12-2021

Standard bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw – AEOS/AEOF – online

13-12-2021 - 13-12-2021

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

13-12-2021 - 14-12-2021

Problem Solving – warsztaty online

13-12-2021 - 14-12-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

13-12-2021 - 14-12-2021

24-01-2022 - 25-01-2022

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

15-12-2021 - 15-12-2021

20-01-2022 - 20-01-2022

22-03-2022 - 22-03-2022

Zarządzanie gospodarką materiałową – online

10-01-2022 - 11-01-2022

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

17-01-2022 - 18-01-2022

10-03-2022 - 11-03-2022