Temat Termin

Excel zaawansowany

27-05-2024 - 28-05-2024

04-11-2024 - 05-11-2024

09-12-2024 - 10-12-2024

Skuteczna i profesjonalna sekretarka – warsztaty online

27-05-2024 - 27-05-2024

04-11-2024 - 04-11-2024

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

03-06-2024 - 03-06-2024

25-09-2024 - 25-09-2024

13-11-2024 - 13-11-2024

CBAM – Graniczny podatek węglowy – nowe zasady raportowania wysokoemisyjnych towarów importowanych – warsztaty online

05-06-2024 - 05-06-2024

12-09-2024 - 12-09-2024

16-10-2024 - 16-10-2024

14-11-2024 - 14-11-2024

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami – online

06-06-2024 - 06-06-2024

02-07-2024 - 02-07-2024

27-08-2024 - 27-08-2024

17-09-2024 - 17-09-2024

15-10-2024 - 15-10-2024

15-11-2024 - 15-11-2024

06-12-2024 - 06-12-2024

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów – online

07-06-2024 - 07-06-2024

01-07-2024 - 01-07-2024

26-08-2024 - 26-08-2024

16-09-2024 - 16-09-2024

14-10-2024 - 14-10-2024

14-11-2024 - 14-11-2024

05-12-2024 - 05-12-2024

Studium wykonalności w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 – online

07-06-2024 - 07-06-2024

08-11-2024 - 08-11-2024

16-12-2024 - 16-12-2024

Warunki dostaw INCOTERMS 2020 – online

10-06-2024 - 10-06-2024

03-07-2024 - 03-07-2024

26-08-2024 - 26-08-2024

23-09-2024 - 23-09-2024

21-10-2024 - 21-10-2024

18-11-2024 - 18-11-2024

04-12-2024 - 04-12-2024

19-12-2024 - 19-12-2024

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online

10-06-2024 - 11-06-2024

03-07-2024 - 04-07-2024

26-08-2024 - 27-08-2024

23-09-2024 - 24-09-2024

21-10-2024 - 22-10-2024

18-11-2024 - 19-11-2024

04-12-2024 - 05-12-2024

19-12-2024 - 20-12-2024

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

10-06-2024 - 11-06-2024

28-10-2024 - 29-10-2024

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online

11-06-2024 - 11-06-2024

04-07-2024 - 04-07-2024

27-08-2024 - 27-08-2024

24-09-2024 - 24-09-2024

22-10-2024 - 22-10-2024

19-11-2024 - 19-11-2024

05-12-2024 - 05-12-2024

20-12-2024 - 20-12-2024

Procedury celne w obrocie towarowym z Wielką Brytanią – BREXIT – online

12-06-2024 - 12-06-2024

17-09-2024 - 17-09-2024

27-11-2024 - 27-11-2024

Export Import na podstawie najnowszych zmian – warsztat praktyczny poziom zaawansowany

13-06-2024 - 14-06-2024

27-08-2024 - 28-08-2024

Czas pracy – warsztaty online

13-06-2024 - 13-06-2024

27-08-2024 - 27-08-2024

22-10-2024 - 22-10-2024

21-11-2024 - 21-11-2024

16-12-2024 - 16-12-2024

Harmonogram i planowanie produkcji – online

13-06-2024 - 14-06-2024

14-11-2024 - 15-11-2024

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

13-06-2024 - 14-06-2024

10-10-2024 - 11-10-2024

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

13-06-2024 - 14-06-2024

26-09-2024 - 27-09-2024

21-11-2024 - 22-11-2024

19-12-2024 - 20-12-2024

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – online

14-06-2024 - 14-06-2024

27-09-2024 - 27-09-2024

22-11-2024 - 22-11-2024

Prawo pracy dla menedżerów – szkolenie online

14-06-2024 - 14-06-2024

20-09-2024 - 20-09-2024

26-09-2024 - 26-09-2024

23-10-2024 - 23-10-2024

22-11-2024 - 22-11-2024

17-12-2024 - 17-12-2024

System INTRASTAT – teoria i praktyka – online

17-06-2024 - 17-06-2024

27-09-2024 - 27-09-2024

28-10-2024 - 28-10-2024

22-11-2024 - 22-11-2024

09-12-2024 - 09-12-2024

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski – online

17-06-2024 - 17-06-2024

05-07-2024 - 05-07-2024

19-08-2024 - 19-08-2024

30-09-2024 - 30-09-2024

30-10-2024 - 30-10-2024

25-11-2024 - 25-11-2024

06-12-2024 - 06-12-2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

17-06-2024 - 17-06-2024

26-08-2024 - 26-08-2024

25-09-2024 - 25-09-2024

21-10-2024 - 21-10-2024

25-11-2024 - 25-11-2024

12-12-2024 - 12-12-2024

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii – „sygnaliści” w praktyce

17-06-2024 - 17-06-2024

24-10-2024 - 24-10-2024

12-12-2024 - 12-12-2024

Doskonalenie kompetencji kierowniczych – warsztaty online

17-06-2024 - 18-06-2024

26-09-2024 - 27-09-2024

05-12-2024 - 06-12-2024

Obowiązki organów administracji rządowej i państwowych jednostek organizacyjnych jako jednostek współpracujących w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi, praktyczne wdrożenie przepisów ustawy – instrukcja na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa (art. 83 AML)

17-06-2024 - 17-06-2024

23-09-2024 - 23-09-2024

18-11-2024 - 18-11-2024

Czas pracy kierowców, obsługa tachografów cyfrowych – warsztaty online

18-06-2024 - 18-06-2024

12-11-2024 - 12-11-2024

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

18-06-2024 - 18-06-2024

24-09-2024 - 24-09-2024

15-10-2024 - 15-10-2024

26-11-2024 - 26-11-2024

13-12-2024 - 13-12-2024

Upoważniony przedsiębiorca AEO – online

18-06-2024 - 18-06-2024

25-11-2024 - 25-11-2024

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO) – warsztat online

18-06-2024 - 18-06-2024

25-10-2024 - 25-10-2024

13-12-2024 - 13-12-2024

Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz innymi przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy – online

18-06-2024 - 18-06-2024

19-09-2024 - 19-09-2024

20-11-2024 - 20-11-2024

EUDR – Nowe Rozporządzenie UE dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej

19-06-2024 - 19-06-2024

28-08-2024 - 28-08-2024

11-10-2024 - 11-10-2024

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

19-06-2024 - 19-06-2024

09-07-2024 - 09-07-2024

22-08-2024 - 22-08-2024

19-09-2024 - 19-09-2024

21-10-2024 - 21-10-2024

22-11-2024 - 22-11-2024

20-12-2024 - 20-12-2024

Przygotowanie inwentaryzacji – online

19-06-2024 - 19-06-2024

18-09-2024 - 18-09-2024

04-12-2024 - 04-12-2024

Opakowania – obowiązki dla Wprowadzającego opakowania na rynek i gospodarowanie odpadami opakowaniowymi – online

20-06-2024 - 20-06-2024

25-11-2024 - 25-11-2024

13-12-2024 - 13-12-2024

Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze, czyli pochodzenie towarów w praktyce

20-06-2024 - 20-06-2024

18-07-2024 - 18-07-2024

29-08-2024 - 29-08-2024

24-09-2024 - 24-09-2024

22-10-2024 - 22-10-2024

20-11-2024 - 20-11-2024

18-12-2024 - 18-12-2024

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

21-06-2024 - 21-06-2024

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli – warsztaty online

24-06-2024 - 24-06-2024

Prawo Celne – Export / Import – online

24-06-2024 - 25-06-2024

04-07-2024 - 05-07-2024

29-08-2024 - 30-08-2024

23-09-2024 - 24-09-2024

24-10-2024 - 25-10-2024

25-11-2024 - 26-11-2024

16-12-2024 - 17-12-2024

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

24-06-2024 - 25-06-2024

24-10-2024 - 25-10-2024

16-12-2024 - 17-12-2024

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

24-06-2024 - 25-06-2024

21-10-2024 - 22-10-2024

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników – warsztaty online

25-06-2024 - 25-06-2024

05-11-2024 - 05-11-2024

Proces odchodzenia pracowników – czyli przygotowanie rozmowy zwalniającej oraz informacji dla pracowników – warsztaty online

26-06-2024 - 26-06-2024

06-11-2024 - 06-11-2024

APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w praktyce pracy planisty – warsztaty online

03-07-2024 - 04-07-2024

04-11-2024 - 05-11-2024

16-12-2024 - 17-12-2024

Metody redukcji kosztów zakupów w firmach – online

04-07-2024 - 05-07-2024

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

08-07-2024 - 09-07-2024

12-09-2024 - 13-09-2024

04-11-2024 - 05-11-2024

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

08-07-2024 - 09-07-2024

04-11-2024 - 05-11-2024

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych – online

08-07-2024 - 09-07-2024

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

08-07-2024 - 09-07-2024

05-12-2024 - 06-12-2024

Towary podwójnego zastosowania – DUAL USE – online

11-07-2024 - 11-07-2024

25-09-2024 - 25-09-2024

28-11-2024 - 28-11-2024

Prawo celne i dokumentacja / Customs law and documentation

16-07-2024 - 16-07-2024

18-10-2024 - 18-10-2024

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności – online

12-09-2024 - 13-09-2024

13-11-2024 - 14-11-2024

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

12-09-2024 - 13-09-2024

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia – online

12-09-2024 - 13-09-2024

SMED – skracanie czasów przezbrojeń – online

13-09-2024 - 13-09-2024

Assessment Center / Development Center – co trzeba wiedzieć o AC/DC – online

18-09-2024 - 18-09-2024

07-11-2024 - 07-11-2024

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

18-09-2024 - 20-09-2024

Pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem: Alpha, Z, Y, X, Baby Boomers – warsztaty online

23-09-2024 - 23-09-2024

15-11-2024 - 15-11-2024

Rejestr BDO, sprawozdawczość i gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – kompendium wiedzy

26-09-2024 - 26-09-2024

28-11-2024 - 28-11-2024

19-12-2024 - 19-12-2024

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

27-09-2024 - 27-09-2024

08-11-2024 - 08-11-2024

Przepisy celne w spedycji – zarabiaj minimalizując ryzyko

30-09-2024 - 30-09-2024

23-11-2024 - 23-11-2024

Organizacja i optymalizacja gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki magazynowej – online

07-10-2024 - 08-10-2024

Zarządzanie zespołem rozproszonym – online

09-10-2024 - 09-10-2024

18-12-2024 - 18-12-2024

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

10-10-2024 - 11-10-2024

Zatrudnianie cudzoziemców – online

14-10-2024 - 14-10-2024

18-12-2024 - 18-12-2024

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

14-10-2024 - 15-10-2024

Ochrona środowiska w firmie a aktualne wymogi prawne – online

16-10-2024 - 16-10-2024

15-11-2024 - 15-11-2024

12-12-2024 - 12-12-2024

Problem Solving – warsztaty online

16-10-2024 - 17-10-2024

Raport KOBIZE – zasady sporządzania i wprowadzania raportu – warsztaty online

17-10-2024 - 17-10-2024

18-12-2024 - 18-12-2024

Standardy etyczne i rozwijające kulturę organizacyjną w instytucji. Etyka i kultura uczciwości służby cywilnej – wdrażanie zaleceń Szefa Służby Cywilnej

18-10-2024 - 18-10-2024

09-12-2024 - 09-12-2024

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

18-10-2024 - 18-10-2024

18-12-2024 - 18-12-2024

Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik – online

18-10-2024 - 18-10-2024

06-12-2024 - 06-12-2024

Fundusze Europejskie dla sektora publicznego – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – online

21-10-2024 - 21-10-2024

09-12-2024 - 09-12-2024

Excel od podstaw – warsztaty online

21-10-2024 - 22-10-2024

12-12-2024 - 13-12-2024

Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje – warsztaty online

21-10-2024 - 22-10-2024

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

21-10-2024 - 22-10-2024

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników – warsztat online

21-10-2024 - 22-10-2024

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

24-10-2024 - 25-10-2024

12-12-2024 - 13-12-2024

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

25-10-2024 - 25-10-2024

09-12-2024 - 09-12-2024

Kontrola w administracji rządowej – online

28-10-2024 - 28-10-2024

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

28-10-2024 - 28-10-2024

Excel Business Intelligence (Power Query, PowerPivot, Power Map, Power BI Desktop) – warsztaty online

28-10-2024 - 29-10-2024

Rozliczanie czasu pracy kierowcy – warsztaty online

29-10-2024 - 29-10-2024

13-12-2024 - 13-12-2024

Lean Management – warsztaty online

04-11-2024 - 05-11-2024

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

04-11-2024 - 05-11-2024

Systemy wynagradzania i premiowania – online

14-11-2024 - 15-11-2024

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

14-11-2024 - 15-11-2024

16-12-2024 - 17-12-2024

Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej

15-11-2024 - 15-11-2024

Social Media – warsztaty online

25-11-2024 - 26-11-2024

Marketing internetowy – warsztaty online

05-12-2024 - 06-12-2024

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania – online

06-12-2024 - 06-12-2024

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

16-12-2024 - 17-12-2024

Lean Manufacturing – online

16-12-2024 - 17-12-2024

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

18-12-2024 - 19-12-2024