Temat Termin

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

10-10-2022 - 11-10-2022

02-11-2022 - 03-11-2022

23-01-2023 - 24-01-2023

13-04-2023 - 14-04-2023

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online

10-10-2022 - 11-10-2022

19-01-2023 - 20-01-2023

20-04-2023 - 21-04-2023

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

10-10-2022 - 10-10-2022

07-11-2022 - 07-11-2022

05-12-2022 - 05-12-2022

02-02-2023 - 02-02-2023

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

10-10-2022 - 11-10-2022

07-11-2022 - 08-11-2022

Windykacja wierzytelności w aspekcie prawnym – online

10-10-2022 - 10-10-2022

05-12-2022 - 05-12-2022

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym Klientem. Szkolenie online

10-10-2022 - 11-10-2022

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli – warsztaty online

12-10-2022 - 12-10-2022

05-12-2022 - 05-12-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

12-10-2022 - 13-10-2022

16-11-2022 - 17-11-2022

14-12-2022 - 15-12-2022

26-01-2023 - 27-01-2023

23-02-2023 - 24-02-2023

20-03-2023 - 21-03-2023

20-04-2023 - 21-04-2023

18-05-2023 - 19-05-2023

15-06-2023 - 16-06-2023

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

12-10-2022 - 12-10-2022

01-12-2022 - 01-12-2022

25-01-2023 - 25-01-2023

17-05-2023 - 17-05-2023

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers? – warsztaty online

12-10-2022 - 12-10-2022

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

13-10-2022 - 14-10-2022

13-02-2023 - 14-02-2023

18-05-2023 - 19-05-2023

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

13-10-2022 - 14-10-2022

08-12-2022 - 09-12-2022

Social Media – warsztaty online

13-10-2022 - 14-10-2022

19-12-2022 - 20-12-2022

BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2022r. – online

13-10-2022 - 13-10-2022

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

13-10-2022 - 14-10-2022

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

13-10-2022 - 14-10-2022

20-02-2023 - 21-02-2023

Standard bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw – AEOS/AEOF – online

13-10-2022 - 13-10-2022

14-11-2022 - 14-11-2022

Upoważniony przedsiębiorca AEO – online

13-10-2022 - 13-10-2022

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO) – warsztat online

13-10-2022 - 13-10-2022

System INTRASTAT – online

14-10-2022 - 14-10-2022

18-11-2022 - 18-11-2022

09-12-2022 - 09-12-2022

16-12-2022 - 16-12-2022

25-01-2023 - 25-01-2023

30-03-2023 - 30-03-2023

19-04-2023 - 19-04-2023

17-05-2023 - 17-05-2023

14-06-2023 - 14-06-2023

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

14-10-2022 - 14-10-2022

23-11-2022 - 23-11-2022

09-12-2022 - 09-12-2022

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – ewidencja czasu pracy, grafiki, rozkłady, listy obecności i inne dokumenty – warsztaty online

14-10-2022 - 14-10-2022

21-11-2022 - 21-11-2022

12-12-2022 - 12-12-2022

Zasady funkcjonowania spółek kapitałowych oraz prawo holdingowe z uwzględnieniem nowelizacji z 13.10.2022 r.

14-10-2022 - 14-10-2022

14-11-2022 - 14-11-2022

Nadchodzące zmiany w kodeksie pracy w 2022 r.

14-10-2022 - 14-10-2022

Warunki dostaw INCOTERMS 2020 – online

17-10-2022 - 17-10-2022

17-11-2022 - 17-11-2022

19-12-2022 - 19-12-2022

26-01-2023 - 26-01-2023

23-02-2023 - 23-02-2023

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online

17-10-2022 - 18-10-2022

17-11-2022 - 18-11-2022

19-12-2022 - 20-12-2022

26-01-2023 - 27-01-2023

23-02-2023 - 24-02-2023

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów – online

17-10-2022 - 17-10-2022

19-12-2022 - 19-12-2022

27-01-2023 - 27-01-2023

20-03-2023 - 20-03-2023

17-04-2023 - 17-04-2023

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

17-10-2022 - 18-10-2022

08-12-2022 - 09-12-2022

Towary podwójnego zastosowania – DUAL USE – warsztaty online

17-10-2022 - 17-10-2022

Czas pracy – warsztaty online

18-10-2022 - 18-10-2022

22-11-2022 - 22-11-2022

12-12-2022 - 12-12-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online

18-10-2022 - 18-10-2022

18-11-2022 - 18-11-2022

20-12-2022 - 20-12-2022

27-01-2023 - 27-01-2023

24-02-2023 - 24-02-2023

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami – online

18-10-2022 - 18-10-2022

20-12-2022 - 20-12-2022

26-01-2023 - 26-01-2023

21-03-2023 - 21-03-2023

18-04-2023 - 18-04-2023

Prawo pracy dla menedżerów – online

19-10-2022 - 19-10-2022

21-11-2022 - 21-11-2022

13-12-2022 - 13-12-2022

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

20-10-2022 - 21-10-2022

01-12-2022 - 02-12-2022

13-03-2023 - 14-03-2023

15-06-2023 - 16-06-2023

23-10-2023 - 24-10-2023

04-12-2023 - 05-12-2023

Urlop wypoczynkowy i usprawiedliwione dni nieobecności w pracy w praktyce – warsztaty online

20-10-2022 - 20-10-2022

15-11-2022 - 15-11-2022

08-12-2022 - 08-12-2022

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

21-10-2022 - 21-10-2022

16-12-2022 - 16-12-2022

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – warsztaty online

21-10-2022 - 21-10-2022

09-12-2022 - 09-12-2022

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski – online

24-10-2022 - 24-10-2022

16-11-2022 - 16-11-2022

12-12-2022 - 12-12-2022

25-01-2023 - 25-01-2023

Czas pracy kierowców – warsztaty online

24-10-2022 - 24-10-2022

Kontrola w administracji rządowej – online

24-10-2022 - 24-10-2022

16-12-2022 - 16-12-2022

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

24-10-2022 - 25-10-2022

08-12-2022 - 09-12-2022

Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej – etyka i walka z nadużyciami w sektorze samorządowym

24-10-2022 - 24-10-2022

19-12-2022 - 19-12-2022

Rejestr BDO, sprawozdawczość i gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – kompendium wiedzy

25-10-2022 - 25-10-2022

20-12-2022 - 20-12-2022

Rentowność w transporcie drogowym – warsztaty online

25-10-2022 - 25-10-2022

SMED – skracanie czasów przezbrojeń – online

26-10-2022 - 26-10-2022

Typy klientów czyli jak mówić i słuchać, a czego nie robić? Zastosowanie metaprogramów w praktyce -online

26-10-2022 - 26-10-2022

16-12-2022 - 16-12-2022

Fundusze Europejskie dla sektora publicznego – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – online

07-11-2022 - 07-11-2022

16-12-2022 - 16-12-2022

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

07-11-2022 - 07-11-2022

30-01-2023 - 30-01-2023

27-03-2023 - 27-03-2023

12-05-2023 - 12-05-2023

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

07-11-2022 - 08-11-2022

Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji – online

07-11-2022 - 07-11-2022

Marketing internetowy – warsztaty online

07-11-2022 - 08-11-2022

Excel od podstaw – warsztaty online

14-11-2022 - 15-11-2022

19-12-2022 - 20-12-2022

16-01-2023 - 17-01-2023

11-05-2023 - 12-05-2023

25-09-2023 - 26-09-2023

20-11-2023 - 21-11-2023

14-12-2023 - 15-12-2023

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności – online

14-11-2022 - 15-11-2022

24-11-2022 - 25-11-2022

16-02-2023 - 17-02-2023

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

14-11-2022 - 15-11-2022

Raport KOBIZE – zasady sporządzania i wprowadzania raportu – warsztaty online

16-11-2022 - 16-11-2022

16-12-2022 - 16-12-2022

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

17-11-2022 - 17-11-2022

19-12-2022 - 19-12-2022

Doskonalenie kompetencji kierowniczych – warsztaty online

17-11-2022 - 18-11-2022

Zatrudnianie cudzoziemców – online

18-11-2022 - 18-11-2022

20-12-2022 - 20-12-2022

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii – „sygnaliści” w praktyce

18-11-2022 - 18-11-2022

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

21-11-2022 - 21-11-2022

19-12-2022 - 19-12-2022

07-02-2023 - 07-02-2023

Przygotowanie inwentaryzacji – online

21-11-2022 - 21-11-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

21-11-2022 - 22-11-2022

12-12-2022 - 13-12-2022

Problem Solving – warsztaty online

21-11-2022 - 22-11-2022

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

24-11-2022 - 24-11-2022

Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik – online

25-11-2022 - 25-11-2022

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych – warsztaty online

25-11-2022 - 25-11-2022

Ochrona środowiska w firmie a aktualne wymogi prawne – online

28-11-2022 - 28-11-2022

27-01-2023 - 27-01-2023

22-02-2023 - 22-02-2023

Informacja zwrotna, feedback i feedforward – warsztaty online

28-11-2022 - 28-11-2022

Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje – warsztaty online

28-11-2022 - 29-11-2022

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników – warsztaty online

28-11-2022 - 28-11-2022

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

28-11-2022 - 28-11-2022

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi a organy jednostek samorządu terytorialnego – nowe zadania starostw. Obowiązki JST jako jednostek współpracujących (art. 83 AML)

28-11-2022 - 28-11-2022

Wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem regulacji Polskiego Nowego Ładu – online

28-11-2022 - 28-11-2022

20-02-2023 - 20-02-2023

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

01-12-2022 - 02-12-2022

APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w praktyce pracy planisty – warsztaty online

01-12-2022 - 02-12-2022

Skuteczna i profesjonalna sekretarka – warsztaty online

02-12-2022 - 02-12-2022

Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz innymi przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy – online

05-12-2022 - 05-12-2022

27-02-2023 - 27-02-2023

Nowe zasady magazynowania odpadów od 01.01.2021 r. – online

05-12-2022 - 05-12-2022

14-02-2023 - 14-02-2023

Praca zdalna – aktualne regulacje i planowane zmiany w kodeksie pracy – online

05-12-2022 - 05-12-2022

27-02-2023 - 27-02-2023

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

06-12-2022 - 06-12-2022

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

07-12-2022 - 07-12-2022

20-02-2023 - 20-02-2023

24-05-2023 - 24-05-2023

Opakowania – obowiązki dla Wprowadzającego opakowania na rynek i gospodarowanie odpadami opakowaniowymi – online

08-12-2022 - 08-12-2022

30-01-2023 - 30-01-2023

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

14-12-2022 - 16-12-2022

03-04-2023 - 05-04-2023

Power Point – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

21-12-2022 - 22-12-2022

20-02-2023 - 21-02-2023

27-11-2023 - 28-11-2023

Systemy wynagradzania i premiowania – online

16-02-2023 - 17-02-2023

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

23-02-2023 - 24-02-2023

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

27-03-2023 - 28-03-2023

Word – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

17-04-2023 - 18-04-2023

19-10-2023 - 20-10-2023