Temat Termin

Towary podwójnego zastosowania – DUAL USE – online

09-06-2023 - 09-06-2023

27-06-2023 - 27-06-2023

11-09-2023 - 11-09-2023

10-11-2023 - 10-11-2023

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

12-06-2023 - 12-06-2023

13-11-2023 - 13-11-2023

11-12-2023 - 11-12-2023

Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji z uwzględnieniem nowelizacji wchodzącej w życie 01.01.2023 r. – online

13-06-2023 - 13-06-2023

Opakowania – obowiązki dla Wprowadzającego opakowania na rynek i gospodarowanie odpadami opakowaniowymi – online

14-06-2023 - 14-06-2023

25-10-2023 - 25-10-2023

14-12-2023 - 14-12-2023

System INTRASTAT – teoria i praktyka – online

14-06-2023 - 14-06-2023

11-07-2023 - 11-07-2023

30-08-2023 - 30-08-2023

20-09-2023 - 20-09-2023

18-10-2023 - 18-10-2023

20-11-2023 - 20-11-2023

13-12-2023 - 13-12-2023

Prawo Celne – Export / Import – online

15-06-2023 - 16-06-2023

03-07-2023 - 04-07-2023

28-08-2023 - 29-08-2023

21-09-2023 - 22-09-2023

19-10-2023 - 20-10-2023

21-11-2023 - 22-11-2023

14-12-2023 - 15-12-2023

Systemy wynagradzania i premiowania – online

15-06-2023 - 16-06-2023

16-10-2023 - 17-10-2023

18-12-2023 - 19-12-2023

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

15-06-2023 - 16-06-2023

23-10-2023 - 24-10-2023

14-12-2023 - 15-12-2023

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

15-06-2023 - 16-06-2023

23-10-2023 - 24-10-2023

04-12-2023 - 05-12-2023

Obowiązki organów administracji rządowej i państwowych jednostek organizacyjnych jako jednostek współpracujących w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi, praktyczne wdrożenie przepisów ustawy – instrukcja na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa (art. 83 AML)

16-06-2023 - 16-06-2023

17-11-2023 - 17-11-2023

Studium wykonalności w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 – online

16-06-2023 - 16-06-2023

06-10-2023 - 06-10-2023

08-12-2023 - 08-12-2023

Warunki dostaw INCOTERMS 2020 – online

19-06-2023 - 19-06-2023

03-07-2023 - 03-07-2023

28-08-2023 - 28-08-2023

21-09-2023 - 21-09-2023

19-10-2023 - 19-10-2023

20-11-2023 - 20-11-2023

18-12-2023 - 18-12-2023

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online

19-06-2023 - 20-06-2023

03-07-2023 - 04-07-2023

28-08-2023 - 29-08-2023

21-09-2023 - 22-09-2023

19-10-2023 - 20-10-2023

20-11-2023 - 21-11-2023

18-12-2023 - 19-12-2023

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów – online

19-06-2023 - 19-06-2023

03-07-2023 - 03-07-2023

28-08-2023 - 28-08-2023

18-09-2023 - 18-09-2023

20-10-2023 - 20-10-2023

17-11-2023 - 17-11-2023

08-12-2023 - 08-12-2023

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online

20-06-2023 - 20-06-2023

04-07-2023 - 04-07-2023

29-08-2023 - 29-08-2023

22-09-2023 - 22-09-2023

20-10-2023 - 20-10-2023

21-11-2023 - 21-11-2023

19-12-2023 - 19-12-2023

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami – online

20-06-2023 - 20-06-2023

04-07-2023 - 04-07-2023

29-08-2023 - 29-08-2023

19-09-2023 - 19-09-2023

19-10-2023 - 19-10-2023

16-11-2023 - 16-11-2023

07-12-2023 - 07-12-2023

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

20-06-2023 - 21-06-2023

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO) – warsztat online

20-06-2023 - 20-06-2023

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. – online

20-06-2023 - 20-06-2023

14-07-2023 - 14-07-2023

15-09-2023 - 15-09-2023

Przygotowanie inwentaryzacji – online

21-06-2023 - 21-06-2023

17-11-2023 - 17-11-2023

Czas pracy – warsztaty online

22-06-2023 - 22-06-2023

19-09-2023 - 19-09-2023

26-10-2023 - 26-10-2023

22-11-2023 - 22-11-2023

12-12-2023 - 12-12-2023

Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje – warsztaty online

22-06-2023 - 23-06-2023

27-11-2023 - 28-11-2023

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

22-06-2023 - 23-06-2023

07-12-2023 - 08-12-2023

Raport KOBIZE – zasady sporządzania i wprowadzania raportu – warsztaty online

22-06-2023 - 22-06-2023

19-10-2023 - 19-10-2023

18-12-2023 - 18-12-2023

Prawo pracy dla menedżerów – szkolenie online

23-06-2023 - 23-06-2023

18-09-2023 - 18-09-2023

27-10-2023 - 27-10-2023

23-11-2023 - 23-11-2023

11-12-2023 - 11-12-2023

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

23-06-2023 - 23-06-2023

17-07-2023 - 17-07-2023

18-08-2023 - 18-08-2023

20-09-2023 - 20-09-2023

27-11-2023 - 27-11-2023

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – online

23-06-2023 - 23-06-2023

30-11-2023 - 30-11-2023

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

26-06-2023 - 27-06-2023

09-11-2023 - 10-11-2023

Czas pracy kierowców, obsługa tachografów cyfrowych – warsztaty online

27-06-2023 - 27-06-2023

Rejestr BDO, sprawozdawczość i gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – kompendium wiedzy

27-06-2023 - 27-06-2023

16-11-2023 - 16-11-2023

19-12-2023 - 19-12-2023

Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze, czyli pochodzenie towarów w praktyce

27-06-2023 - 27-06-2023

29-08-2023 - 29-08-2023

28-09-2023 - 28-09-2023

26-10-2023 - 26-10-2023

06-12-2023 - 06-12-2023

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników – warsztaty online

28-06-2023 - 28-06-2023

18-10-2023 - 18-10-2023

20-12-2023 - 20-12-2023

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

29-06-2023 - 29-06-2023

08-09-2023 - 08-09-2023

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

30-06-2023 - 30-06-2023

20-09-2023 - 20-09-2023

08-12-2023 - 08-12-2023

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia – online

03-07-2023 - 04-07-2023

14-09-2023 - 15-09-2023

09-11-2023 - 10-11-2023

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski – online

05-07-2023 - 05-07-2023

20-09-2023 - 20-09-2023

18-10-2023 - 18-10-2023

15-11-2023 - 15-11-2023

13-12-2023 - 13-12-2023

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

05-07-2023 - 06-07-2023

06-11-2023 - 07-11-2023

Informacja zwrotna, feedback i feedforward – warsztaty online

10-07-2023 - 10-07-2023

04-10-2023 - 04-10-2023

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności – online

10-07-2023 - 11-07-2023

25-09-2023 - 26-09-2023

27-11-2023 - 28-11-2023

Procedury celne w obrocie towarowym z Wielką Brytanią – BREXIT – online

10-07-2023 - 10-07-2023

19-09-2023 - 19-09-2023

12-12-2023 - 12-12-2023

SMED – skracanie czasów przezbrojeń – online

12-07-2023 - 12-07-2023

29-11-2023 - 29-11-2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

13-07-2023 - 13-07-2023

14-09-2023 - 14-09-2023

16-10-2023 - 16-10-2023

27-11-2023 - 27-11-2023

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

14-07-2023 - 14-07-2023

17-10-2023 - 17-10-2023

28-11-2023 - 28-11-2023

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

24-08-2023 - 24-08-2023

28-11-2023 - 28-11-2023

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli – warsztaty online

25-08-2023 - 25-08-2023

27-11-2023 - 27-11-2023

APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w praktyce pracy planisty – warsztaty online

28-08-2023 - 29-08-2023

18-12-2023 - 19-12-2023

Przepisy celne w spedycji – zarabiaj minimalizując ryzyko

12-09-2023 - 12-09-2023

10-10-2023 - 10-10-2023

09-11-2023 - 09-11-2023

Zarządzanie zespołem rozproszonym – online

13-09-2023 - 13-09-2023

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

14-09-2023 - 15-09-2023

09-11-2023 - 10-11-2023

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

14-09-2023 - 15-09-2023

27-11-2023 - 28-11-2023

Harmonogram i planowanie produkcji – online

14-09-2023 - 15-09-2023

18-12-2023 - 19-12-2023

Standard bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw – AEOS/AEOF – online

14-09-2023 - 14-09-2023

Upoważniony przedsiębiorca AEO – online

14-09-2023 - 14-09-2023

16-10-2023 - 16-10-2023

23-11-2023 - 23-11-2023

Zatrudnianie cudzoziemców – online

15-09-2023 - 15-09-2023

21-11-2023 - 21-11-2023

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

15-09-2023 - 15-09-2023

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

18-09-2023 - 19-09-2023

18-12-2023 - 19-12-2023

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

18-09-2023 - 19-09-2023

16-11-2023 - 17-11-2023

18-12-2023 - 19-12-2023

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

21-09-2023 - 22-09-2023

16-11-2023 - 17-11-2023

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – online

22-09-2023 - 22-09-2023

08-12-2023 - 08-12-2023

Excel od podstaw – warsztaty online

25-09-2023 - 26-09-2023

20-11-2023 - 21-11-2023

14-12-2023 - 15-12-2023

Doskonalenie kompetencji kierowniczych – warsztaty online

05-10-2023 - 06-10-2023

23-11-2023 - 24-11-2023

Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej

06-10-2023 - 06-10-2023

08-12-2023 - 08-12-2023

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

09-10-2023 - 11-10-2023

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

12-10-2023 - 13-10-2023

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia – wykrywanie oszustw w projektach unijnych – warsztaty online

12-10-2023 - 13-10-2023

07-12-2023 - 08-12-2023

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

18-10-2023 - 18-10-2023

06-12-2023 - 06-12-2023

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

19-10-2023 - 20-10-2023

14-12-2023 - 15-12-2023

Word – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

19-10-2023 - 20-10-2023

Social Media – warsztaty online

26-10-2023 - 27-10-2023

14-12-2023 - 15-12-2023

Lean Manufacturing – online

26-10-2023 - 27-10-2023

Kontrola w administracji rządowej – online

27-10-2023 - 27-10-2023

18-12-2023 - 18-12-2023

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

06-11-2023 - 07-11-2023

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

06-11-2023 - 07-11-2023

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

06-11-2023 - 06-11-2023

Skuteczna i profesjonalna sekretarka – warsztaty online

08-11-2023 - 08-11-2023

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers? – warsztaty online

08-11-2023 - 08-11-2023

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

09-11-2023 - 10-11-2023

Ochrona środowiska w firmie a aktualne wymogi prawne – online

16-11-2023 - 16-11-2023

18-12-2023 - 18-12-2023

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

20-11-2023 - 21-11-2023

Fundusze Europejskie dla sektora publicznego – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – online

24-11-2023 - 24-11-2023

15-12-2023 - 15-12-2023

Standardy etyczne i rozwijające kulturę organizacyjną w instytucji. Etyka i kultura uczciwości służby cywilnej – wdrażanie zaleceń Szefa Służby Cywilnej

24-11-2023 - 24-11-2023

15-12-2023 - 15-12-2023

Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik – online

27-11-2023 - 27-11-2023

Marketing internetowy – warsztaty online

27-11-2023 - 28-11-2023

Power Point – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

27-11-2023 - 28-11-2023