Temat Termin

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

20-05-2022 - 20-05-2022

21-10-2022 - 21-10-2022

16-12-2022 - 16-12-2022

Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji – online

20-05-2022 - 20-05-2022

12-09-2022 - 12-09-2022

07-11-2022 - 07-11-2022

Lean Management – warsztaty online

23-05-2022 - 24-05-2022

Problem Solving – warsztaty online

23-05-2022 - 24-05-2022

Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – warsztaty online

23-05-2022 - 24-05-2022

29-08-2022 - 30-08-2022

20-10-2022 - 21-10-2022

01-12-2022 - 02-12-2022

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

24-05-2022 - 25-05-2022

27-06-2022 - 28-06-2022

15-09-2022 - 16-09-2022

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

25-05-2022 - 25-05-2022

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników – warsztaty online

25-05-2022 - 25-05-2022

28-11-2022 - 28-11-2022

Lean Manufacturing – online

26-05-2022 - 27-05-2022

22-09-2022 - 23-09-2022

Doskonalenie kompetencji kierowniczych – warsztaty online

26-05-2022 - 27-05-2022

29-08-2022 - 30-08-2022

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

30-05-2022 - 31-05-2022

23-06-2022 - 24-06-2022

10-10-2022 - 11-10-2022

03-11-2022 - 04-11-2022

System INTRASTAT – online

31-05-2022 - 31-05-2022

01-07-2022 - 01-07-2022

14-10-2022 - 14-10-2022

18-11-2022 - 18-11-2022

16-12-2022 - 16-12-2022

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski – online

31-05-2022 - 31-05-2022

20-06-2022 - 20-06-2022

11-07-2022 - 11-07-2022

21-09-2022 - 21-09-2022

24-10-2022 - 24-10-2022

16-11-2022 - 16-11-2022

12-12-2022 - 12-12-2022

Informacja zwrotna i egzekwowanie – warsztaty online

02-06-2022 - 03-06-2022

28-11-2022 - 29-11-2022

Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje – warsztaty online

02-06-2022 - 03-06-2022

28-11-2022 - 29-11-2022

Upoważniony przedsiębiorca AEO – online

03-06-2022 - 03-06-2022

05-10-2022 - 05-10-2022

Warunki dostaw INCOTERMS 2020 – online

06-06-2022 - 06-06-2022

27-06-2022 - 27-06-2022

04-07-2022 - 04-07-2022

25-08-2022 - 25-08-2022

22-09-2022 - 22-09-2022

17-10-2022 - 17-10-2022

17-11-2022 - 17-11-2022

19-12-2022 - 19-12-2022

Prawo Celne – Export / Import – online

06-06-2022 - 07-06-2022

29-06-2022 - 30-06-2022

29-08-2022 - 30-08-2022

19-09-2022 - 20-09-2022

12-10-2022 - 13-10-2022

16-11-2022 - 17-11-2022

14-12-2022 - 15-12-2022

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online

06-06-2022 - 07-06-2022

27-06-2022 - 28-06-2022

04-07-2022 - 05-07-2022

25-08-2022 - 26-08-2022

22-09-2022 - 23-09-2022

17-10-2022 - 18-10-2022

17-11-2022 - 18-11-2022

19-12-2022 - 20-12-2022

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

06-06-2022 - 06-06-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online

07-06-2022 - 07-06-2022

28-06-2022 - 28-06-2022

05-07-2022 - 05-07-2022

26-08-2022 - 26-08-2022

23-09-2022 - 23-09-2022

18-10-2022 - 18-10-2022

18-11-2022 - 18-11-2022

20-12-2022 - 20-12-2022

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

07-06-2022 - 07-06-2022

29-08-2022 - 29-08-2022

21-09-2022 - 21-09-2022

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

07-06-2022 - 07-06-2022

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

07-06-2022 - 08-06-2022

Towary podwójnego zastosowania – DUAL USE – warsztaty online

08-06-2022 - 08-06-2022

Obowiązek raportowania umów do rejestru Ministerstwa Finansów przez jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z nowelizacją z dnia 01.07.2022 r

08-06-2022 - 08-06-2022

Kontrola w administracji rządowej – online

09-06-2022 - 09-06-2022

24-10-2022 - 24-10-2022

16-12-2022 - 16-12-2022

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

09-06-2022 - 10-06-2022

13-10-2022 - 14-10-2022

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

10-06-2022 - 10-06-2022

22-09-2022 - 22-09-2022

07-11-2022 - 07-11-2022

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

10-06-2022 - 10-06-2022

27-09-2022 - 27-09-2022

24-11-2022 - 24-11-2022

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

13-06-2022 - 13-06-2022

06-07-2022 - 06-07-2022

21-09-2022 - 21-09-2022

Social Media – warsztaty online

13-06-2022 - 14-06-2022

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

13-06-2022 - 14-06-2022

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności – online

13-06-2022 - 14-06-2022

14-11-2022 - 15-11-2022

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

13-06-2022 - 14-06-2022

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii – „sygnaliści” w praktyce

14-06-2022 - 14-06-2022

18-11-2022 - 18-11-2022

Excel od podstaw – warsztaty online

20-06-2022 - 21-06-2022

19-09-2022 - 20-09-2022

17-11-2022 - 18-11-2022

19-12-2022 - 20-12-2022

Systemy wynagradzania i premiowania – online

20-06-2022 - 21-06-2022

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

20-06-2022 - 21-06-2022

10-10-2022 - 11-10-2022

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

20-06-2022 - 21-06-2022

15-09-2022 - 16-09-2022

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

20-06-2022 - 21-06-2022

Prawo pracy dla menedżerów – online

21-06-2022 - 21-06-2022

26-08-2022 - 26-08-2022

23-09-2022 - 23-09-2022

Czas pracy – warsztaty online

22-06-2022 - 22-06-2022

25-08-2022 - 25-08-2022

22-09-2022 - 22-09-2022

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

22-06-2022 - 23-06-2022

Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej – etyka i walka z nadużyciami w sektorze samorządowym

22-06-2022 - 22-06-2022

24-10-2022 - 24-10-2022

19-12-2022 - 19-12-2022

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

23-06-2022 - 24-06-2022

29-09-2022 - 30-09-2022

Harmonogram i planowanie produkcji – online

23-06-2022 - 24-06-2022

06-10-2022 - 07-10-2022

BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2022r. – online

24-06-2022 - 24-06-2022

07-07-2022 - 07-07-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

27-06-2022 - 28-06-2022

19-09-2022 - 20-09-2022

Operacyjne zarządzanie zakupami – online

07-07-2022 - 08-07-2022

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

08-07-2022 - 08-07-2022

30-08-2022 - 30-08-2022

17-10-2022 - 17-10-2022

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers? – warsztaty online

24-08-2022 - 24-08-2022

12-10-2022 - 12-10-2022

Zatrudnianie cudzoziemców – online

30-08-2022 - 30-08-2022

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi a organy jednostek samorządu terytorialnego – nowe zadania starostw. Obowiązki JST jako jednostek współpracujących (art. 83 AML)

12-09-2022 - 12-09-2022

28-11-2022 - 28-11-2022

Perswazja i wywieranie wpływu – online

15-09-2022 - 16-09-2022

Zarządzanie gospodarką materiałową – online

19-09-2022 - 20-09-2022

Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik – online

26-09-2022 - 26-09-2022

25-11-2022 - 25-11-2022

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

28-09-2022 - 28-09-2022

06-12-2022 - 06-12-2022

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych – online

29-09-2022 - 30-09-2022

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

03-10-2022 - 04-10-2022

Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty online

03-10-2022 - 03-10-2022

28-11-2022 - 28-11-2022

Windykacja należności – skuteczne negocjacje – online

10-10-2022 - 11-10-2022

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

10-10-2022 - 11-10-2022

Windykacja wierzytelności w aspekcie prawnym – online

10-10-2022 - 10-10-2022

05-12-2022 - 05-12-2022

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli – warsztaty online

12-10-2022 - 12-10-2022

05-12-2022 - 05-12-2022

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

13-10-2022 - 14-10-2022

08-12-2022 - 09-12-2022

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

17-10-2022 - 18-10-2022

08-12-2022 - 09-12-2022

Assessment / Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC – warsztaty online

17-10-2022 - 18-10-2022

Czas pracy kierowców – warsztaty online

24-10-2022 - 24-10-2022

21-11-2022 - 21-11-2022

Rentowność w transporcie drogowym – warsztaty online

25-10-2022 - 25-10-2022

22-11-2022 - 22-11-2022

SMED – skracanie czasów przezbrojeń – online

26-10-2022 - 26-10-2022

Typy klientów czyli jak mówić i słuchać, a czego nie robić? Zastosowanie metaprogramów w praktyce -online

26-10-2022 - 26-10-2022

16-12-2022 - 16-12-2022

Standard bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw – AEOS/AEOF – online

14-11-2022 - 14-11-2022

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

28-11-2022 - 29-11-2022

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

14-12-2022 - 16-12-2022