Temat Termin

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli

16-08-2021 - 16-08-2021

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

17-08-2021 - 18-08-2021

09-09-2021 - 10-09-2021

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

19-08-2021 - 20-08-2021

13-09-2021 - 14-09-2021

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

19-08-2021 - 20-08-2021

28-10-2021 - 29-10-2021

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

23-08-2021 - 25-08-2021

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności

23-08-2021 - 24-08-2021

16-09-2021 - 17-09-2021

14-10-2021 - 15-10-2021

15-11-2021 - 16-11-2021

Operacyjne zarządzanie zakupami – online

23-08-2021 - 24-08-2021

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

23-08-2021 - 23-08-2021

27-09-2021 - 27-09-2021

14-10-2021 - 14-10-2021

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

24-08-2021 - 24-08-2021

28-09-2021 - 28-09-2021

15-10-2021 - 15-10-2021

Jak motywować i rozmawiać z pracownikami w formule Home Office?

25-08-2021 - 25-08-2021

Prawo Celne – Export / Import

25-08-2021 - 26-08-2021

27-09-2021 - 28-09-2021

18-10-2021 - 19-10-2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warsztaty online

25-08-2021 - 25-08-2021

13-10-2021 - 13-10-2021

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

26-08-2021 - 27-08-2021

21-10-2021 - 22-10-2021

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – warsztaty online

26-08-2021 - 27-08-2021

23-09-2021 - 24-09-2021

Metody redukcji kosztów zakupów w firmach – online

26-08-2021 - 27-08-2021

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego – online

26-08-2021 - 26-08-2021

21-09-2021 - 21-09-2021

System INTRASTAT

27-08-2021 - 27-08-2021

29-09-2021 - 29-09-2021

20-10-2021 - 20-10-2021

Assessment / Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC – warsztaty online

30-08-2021 - 31-08-2021

25-10-2021 - 26-10-2021

Akademia Asystentki i Sekretarki – warsztaty online

30-08-2021 - 31-08-2021

BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – online

30-08-2021 - 30-08-2021

18-10-2021 - 18-10-2021

09-12-2021 - 09-12-2021

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

30-08-2021 - 30-08-2021

29-11-2021 - 29-11-2021

Czas pracy – warsztaty online

30-08-2021 - 30-08-2021

22-09-2021 - 22-09-2021

15-10-2021 - 15-10-2021

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

31-08-2021 - 31-08-2021

30-11-2021 - 30-11-2021

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej – online

03-09-2021 - 03-09-2021

08-11-2021 - 08-11-2021

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

06-09-2021 - 07-09-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

09-09-2021 - 10-09-2021

Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania – online

10-09-2021 - 10-09-2021

27-10-2021 - 27-10-2021

Lean Manufacturing – online

13-09-2021 - 14-09-2021

Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online

13-09-2021 - 13-09-2021

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

13-09-2021 - 14-09-2021

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

14-09-2021 - 15-09-2021

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników

15-09-2021 - 15-09-2021

20-10-2021 - 20-10-2021

17-11-2021 - 17-11-2021

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online

15-09-2021 - 16-09-2021

Dostęp do informacji publicznej – online

15-09-2021 - 15-09-2021

Czas pracy kierowców – warsztaty online

15-09-2021 - 15-09-2021

Prawne i etyczne aspekty procesu rekrutacji – online

16-09-2021 - 16-09-2021

Zarządzanie zespołem pracowniczym – warsztaty online

16-09-2021 - 17-09-2021

14-10-2021 - 15-10-2021

Rentowność w transporcie drogowym – warsztaty online

16-09-2021 - 16-09-2021

Kodeks Postępowania Administracyjnego – online

16-09-2021 - 17-09-2021

Klient wymagający – współczesne wyzwania – online

16-09-2021 - 17-09-2021

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

16-09-2021 - 17-09-2021

Social Media w marketingu i biznesie – warsztaty online

16-09-2021 - 17-09-2021

18-11-2021 - 19-11-2021

16-12-2021 - 17-12-2021

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

16-09-2021 - 16-09-2021

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

16-09-2021 - 16-09-2021

Prawo pracy dla menedżerów – online

16-09-2021 - 16-09-2021

20-10-2021 - 20-10-2021

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne – warsztaty online

17-09-2021 - 17-09-2021

14-10-2021 - 14-10-2021

Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

17-09-2021 - 17-09-2021

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

17-09-2021 - 17-09-2021

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

21-09-2021 - 22-09-2021

21-10-2021 - 22-10-2021

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online

22-09-2021 - 24-09-2021

04-10-2021 - 06-10-2021

24-11-2021 - 26-11-2021

15-12-2021 - 17-12-2021

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik 2021

23-09-2021 - 23-09-2021

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

23-09-2021 - 24-09-2021

25-10-2021 - 26-10-2021

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych – online

23-09-2021 - 24-09-2021

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników – warsztat online

23-09-2021 - 24-09-2021

Zarządzanie gospodarką materiałową – online

23-09-2021 - 24-09-2021

Kontrola w administracji rządowej – online

24-09-2021 - 24-09-2021

Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

27-09-2021 - 27-09-2021

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

27-09-2021 - 28-09-2021

25-10-2021 - 26-10-2021

Przywództwo sytuacyjne w czasach niepewności – warsztaty online

27-09-2021 - 28-09-2021

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie – warsztaty online

29-09-2021 - 29-09-2021

Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce

30-09-2021 - 30-09-2021

Harmonogram i planowanie produkcji – online

07-10-2021 - 08-10-2021

Negocjacje i sprzedaż – współczesne wyzwania

07-10-2021 - 08-10-2021

Fundusze Europejskie w okresie budżetowym 2021–2027 – warsztaty online

08-10-2021 - 08-10-2021

30-11-2021 - 30-11-2021

Informacja zwrotna i egzekwowanie – warsztaty online

11-10-2021 - 12-10-2021

Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje – warsztaty onlinie

12-10-2021 - 13-10-2021

HR Biznes Partner – warsztaty online

13-10-2021 - 14-10-2021

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers? – online

13-10-2021 - 13-10-2021

27-10-2021 - 27-10-2021

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

13-10-2021 - 13-10-2021

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów – online

14-10-2021 - 15-10-2021

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych. Szkolenie dla administracji publicznej i beneficjentów

15-10-2021 - 15-10-2021

10-11-2021 - 10-11-2021

Skuteczna reklama na Facebooku – warsztaty online

15-10-2021 - 15-10-2021

26-11-2021 - 26-11-2021

Lean Management – warsztaty online

18-10-2021 - 19-10-2021

22-11-2021 - 23-11-2021

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

20-10-2021 - 20-10-2021

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

22-10-2021 - 22-10-2021

10-12-2021 - 10-12-2021

APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w praktyce pracy planisty – warsztaty online

04-11-2021 - 05-11-2021

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

04-11-2021 - 05-11-2021

Problem Solving – warsztaty online

04-11-2021 - 05-11-2021

13-12-2021 - 14-12-2021

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

29-11-2021 - 30-11-2021