Temat Termin

Incoterms 2020

22-08-2022 - 22-08-2022

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

22-08-2022 - 23-08-2022

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

23-08-2022 - 23-08-2022

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

19-09-2022 - 20-09-2022

Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia

26-09-2022 - 27-09-2022

Czas pracy kierowców oraz pakiet mobilności

24-10-2022 - 24-10-2022

Rentowność w transporcie drogowym

25-10-2022 - 25-10-2022

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

03-11-2022 - 04-11-2022

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

03-11-2022 - 04-11-2022

ADR 2022 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

17-11-2022 - 17-11-2022

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

18-11-2022 - 18-11-2022