Temat Termin

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

04-06-2020 - 05-06-2020

Kierowanie zespołem produkcyjnym

06-07-2020 - 07-07-2020

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

08-07-2020 - 10-07-2020

21-10-2020 - 23-10-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

09-07-2020 - 10-07-2020

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

20-08-2020 - 21-08-2020

Incoterms 2020

20-08-2020 - 20-08-2020

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

21-08-2020 - 21-08-2020

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

24-08-2020 - 25-08-2020

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

27-08-2020 - 28-08-2020

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

05-11-2020 - 06-11-2020

ADR 2020 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-11-2020 - 19-11-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

20-11-2020 - 20-11-2020