Temat Termin

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

22-07-2020 - 24-07-2020

21-10-2020 - 23-10-2020

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

20-08-2020 - 21-08-2020

21-12-2020 - 22-12-2020

Incoterms 2020

20-08-2020 - 20-08-2020

21-12-2020 - 21-12-2020

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

20-08-2020 - 21-08-2020

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

21-08-2020 - 21-08-2020

22-12-2020 - 22-12-2020

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

24-08-2020 - 25-08-2020

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

27-08-2020 - 28-08-2020

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

09-09-2020 - 11-09-2020

System Intrastat w pigułce – aktualności i zmiany w 2020 roku

11-09-2020 - 11-09-2020

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

14-09-2020 - 15-09-2020

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

05-11-2020 - 06-11-2020

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

05-11-2020 - 06-11-2020

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

05-11-2020 - 06-11-2020

ADR 2020 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-11-2020 - 19-11-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

20-11-2020 - 20-11-2020