Temat Termin

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

06-11-2023 - 07-11-2023

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

06-11-2023 - 07-11-2023

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

01-07-2024 - 03-07-2024

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

01-07-2024 - 01-07-2024

ADR przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

02-07-2024 - 02-07-2024