Temat Termin

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

26-08-2019 - 27-08-2019

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

26-08-2019 - 27-08-2019

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

26-08-2019 - 27-08-2019

Przygotowanie inwentaryzacji

09-09-2019 - 09-09-2019

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

11-09-2019 - 12-09-2019

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

26-09-2019 - 27-09-2019

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

17-10-2019 - 18-10-2019

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

18-11-2019 - 18-11-2019

ADR 2019 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-11-2019 - 19-11-2019

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

02-12-2019 - 03-12-2019

INCOTERMS 2010

02-12-2019 - 02-12-2019

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

03-12-2019 - 03-12-2019

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

04-06-2020 - 05-06-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

09-07-2020 - 10-07-2020