Temat Termin

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

13-05-2024 - 14-05-2024

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

01-07-2024 - 03-07-2024

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

01-07-2024 - 01-07-2024

ADR przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

02-07-2024 - 02-07-2024

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

07-11-2024 - 08-11-2024

Skuteczna komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem metody NVC

07-11-2024 - 08-11-2024

Organizacja i optymalizacja gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki magazynowej

28-11-2024 - 29-11-2024