Temat Termin

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

12-12-2017 - 12-12-2017

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

11-12-2017 - 11-12-2017

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

20-12-2017 - 20-12-2017

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

19-12-2017 - 19-12-2017

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

18-12-2017 - 19-12-2017

INCOTERMS 2010

18-12-2017 - 18-12-2017