Temat Termin

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

27-08-2018 - 28-08-2018

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

27-08-2018 - 28-08-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

17-09-2018 - 18-09-2018

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

20-09-2018 - 20-09-2018

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

21-09-2018 - 21-09-2018

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

24-09-2018 - 25-09-2018

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

15-10-2018 - 16-10-2018

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

22-10-2018 - 23-10-2018

Zakupy nie tylko dla kupców

24-10-2018 - 24-10-2018

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

26-11-2018 - 27-11-2018

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

06-12-2018 - 07-12-2018