Temat Termin

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

23-08-2018 - 24-08-2018

Kierowanie zespołem produkcyjnym

27-08-2018 - 28-08-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Zarządzanie zespołem logistycznym

27-08-2018 - 28-08-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Controlling logistyki

27-08-2018 - 28-08-2018

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

27-08-2018 - 27-08-2018

19-11-2018 - 19-11-2018

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

27-08-2018 - 28-08-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

INCOTERMS 2010

27-08-2018 - 27-08-2018

22-11-2018 - 22-11-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

27-08-2018 - 28-08-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

27-08-2018 - 27-08-2018

14-12-2018 - 14-12-2018

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

27-08-2018 - 28-08-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

27-08-2018 - 28-08-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

27-08-2018 - 27-08-2018

21-11-2018 - 21-11-2018

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

27-08-2018 - 28-08-2018

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

27-08-2018 - 28-08-2018

12-11-2018 - 13-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

27-08-2018 - 28-08-2018

22-11-2018 - 23-11-2018

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2018 r.

28-08-2018 - 28-08-2018

13-12-2018 - 13-12-2018

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

28-08-2018 - 28-08-2018

20-11-2018 - 20-11-2018

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

28-08-2018 - 28-08-2018

23-11-2018 - 23-11-2018

18-12-2018 - 18-12-2018

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

28-08-2018 - 28-08-2018

17-12-2018 - 17-12-2018

Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

30-08-2018 - 31-08-2018

10-12-2018 - 11-12-2018

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

06-09-2018 - 07-09-2018

25-10-2018 - 26-10-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Profesjonalne wystąpienia publiczne

20-09-2018 - 21-09-2018

13-12-2018 - 14-12-2018

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

20-09-2018 - 21-09-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

24-09-2018 - 25-09-2018

Menedżer w roli coacha – doskonalenie umiejętności

24-09-2018 - 25-09-2018

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

24-09-2018 - 25-09-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

26-09-2018 - 28-09-2018

21-11-2018 - 23-11-2018

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

27-09-2018 - 28-09-2018

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

11-10-2018 - 12-10-2018

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

15-10-2018 - 17-10-2018

17-12-2018 - 19-12-2018

Wartościowanie stanowisk w administracji

15-10-2018 - 16-10-2018

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

17-10-2018 - 18-10-2018

Zarządzanie kosztami na produkcji

18-10-2018 - 19-10-2018

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

18-10-2018 - 19-10-2018

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych.

22-10-2018 - 23-10-2018

Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową

22-10-2018 - 23-10-2018

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

22-10-2018 - 23-10-2018

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

22-10-2018 - 23-10-2018

Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

25-10-2018 - 26-10-2018

Harmonogram i planowanie produkcji

25-10-2018 - 26-10-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Operacyjne zarządzanie zakupami

25-10-2018 - 26-10-2018

Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

25-10-2018 - 26-10-2018

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

25-10-2018 - 26-10-2018

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy

25-10-2018 - 26-10-2018

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

26-10-2018 - 26-10-2018

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

12-11-2018 - 13-11-2018

17-12-2018 - 18-12-2018

Windykacja należności – skuteczne negocjacje

12-11-2018 - 13-11-2018

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

12-11-2018 - 13-11-2018

Motywowanie i angażowanie pracowników w firmach produkcyjnych – warsztat kompetencyjny – mistrz, kierownik, dyrektor

15-11-2018 - 16-11-2018

Lean management w działach HR

15-11-2018 - 16-11-2018

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

15-11-2018 - 15-11-2018

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

15-11-2018 - 16-11-2018

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

15-11-2018 - 16-11-2018

Akademia Asystentki i Sekretarki

15-11-2018 - 16-11-2018

Skuteczna obrona przed manipulacjami

15-11-2018 - 16-11-2018

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

15-11-2018 - 16-11-2018

Lista płac 2018 r. a pułapki w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

16-11-2018 - 16-11-2018

Czas pracy kierowców

16-11-2018 - 16-11-2018

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

16-11-2018 - 16-11-2018

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

19-11-2018 - 20-11-2018

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

19-11-2018 - 20-11-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

19-11-2018 - 20-11-2018

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

19-11-2018 - 20-11-2018

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

19-11-2018 - 20-11-2018

Zarządzanie szkoleniami

19-11-2018 - 20-11-2018

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

19-11-2018 - 20-11-2018

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

20-11-2018 - 20-11-2018

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

21-11-2018 - 21-11-2018

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

21-11-2018 - 21-11-2018

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

21-11-2018 - 21-11-2018

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

22-11-2018 - 23-11-2018

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

22-11-2018 - 23-11-2018

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

22-11-2018 - 23-11-2018

Zarządzanie łańcuchem dostaw

22-11-2018 - 23-11-2018

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

22-11-2018 - 23-11-2018

Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy

22-11-2018 - 23-11-2018

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

26-11-2018 - 27-11-2018

Statystyczne narzędzia w zarządzaniu jakością

26-11-2018 - 27-11-2018

Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

26-11-2018 - 28-11-2018

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

26-11-2018 - 28-11-2018

17-12-2018 - 19-12-2018

Kodeks postępowania administracyjnego

26-11-2018 - 27-11-2018

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

26-11-2018 - 27-11-2018

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

26-11-2018 - 27-11-2018

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

26-11-2018 - 27-11-2018

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE

28-11-2018 - 28-11-2018

19-12-2018 - 19-12-2018

Lean Manufacturing

06-12-2018 - 07-12-2018

E-COMMERCE – jak skutecznie sprzedawać on line

06-12-2018 - 07-12-2018

MS Excel – poziom zaawansowany

06-12-2018 - 07-12-2018

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2018 r.

07-12-2018 - 07-12-2018

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

10-12-2018 - 11-12-2018

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

10-12-2018 - 11-12-2018

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

11-12-2018 - 12-12-2018

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

13-12-2018 - 14-12-2018

SOCIAL MEDIA – skuteczne sposoby komunikacji

13-12-2018 - 14-12-2018

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

13-12-2018 - 14-12-2018

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

13-12-2018 - 14-12-2018

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

13-12-2018 - 14-12-2018

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

17-12-2018 - 18-12-2018

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2018 r.

17-12-2018 - 17-12-2018

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

17-12-2018 - 18-12-2018

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

17-12-2018 - 18-12-2018

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.

17-12-2018 - 18-12-2018

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

17-12-2018 - 18-12-2018

System Okresowych Ocen Pracowniczych

17-12-2018 - 18-12-2018

Motywowanie i zarządzanie wiekiem – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze

17-12-2018 - 18-12-2018

Doskonalenie postawy trenerskiej

17-12-2018 - 18-12-2018

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

18-12-2018 - 18-12-2018

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

18-12-2018 - 18-12-2018

Przygotowanie inwentaryzacji

19-12-2018 - 19-12-2018

Zatrudnianie cudzoziemców

20-12-2018 - 20-12-2018