Temat Termin

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

19-10-2017 - 19-10-2017

Zarządzanie gospodarką materiałową

16-11-2017 - 17-11-2017

Czas pracy kierowców

15-12-2017 - 15-12-2017

Lean management w działach HR

11-12-2017 - 12-12-2017

E-COMMERCE – jak skutecznie sprzedawać on line

07-12-2017 - 08-12-2017

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

20-11-2017 - 21-11-2017

26-04-2018 - 27-04-2018

Budowanie autorytetu wśród pracowników produkcyjnych

06-11-2017 - 07-11-2017

KAIZEN – ukierunkowane doskonalenie

16-11-2017 - 17-11-2017

Zarządzanie kosztami na produkcji

27-11-2017 - 28-11-2017

Nieznane aspekty pozornie typowej rozmowy handlowej.

07-12-2017 - 08-12-2017

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

16-10-2017 - 17-10-2017

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

25-09-2017 - 26-09-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

SOCIAL MEDIA – skuteczne sposoby komunikacji

25-09-2017 - 26-09-2017

20-11-2017 - 21-11-2017

Jak oswoić CYFRĘ w sprzedaży czyli dlaczego warto pracować z uwzględnieniem matematyki?

11-12-2017 - 12-12-2017

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

09-10-2017 - 10-10-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

14-12-2017 - 15-12-2017

Kierowanie zespołem produkcyjnym

11-12-2017 - 12-12-2017

26-02-2018 - 27-02-2018

Statystyczne narzędzia w zarządzaniu jakością

07-12-2017 - 08-12-2017

Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

06-12-2017 - 08-12-2017

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

20-11-2017 - 21-11-2017

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

16-11-2017 - 17-11-2017

Zarządzanie zespołem logistycznym

18-12-2017 - 19-12-2017

Controlling logistyki

18-12-2017 - 19-12-2017

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

11-12-2017 - 12-12-2017

Mapowanie procesów biznesowych

16-10-2017 - 17-10-2017

04-12-2017 - 05-12-2017

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

20-10-2017 - 20-10-2017

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

25-10-2017 - 27-10-2017

18-12-2017 - 20-12-2017

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

25-09-2017 - 26-09-2017

Operacyjne zarządzanie zakupami

25-09-2017 - 26-09-2017

Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

14-12-2017 - 15-12-2017

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

23-11-2017 - 24-11-2017

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

23-11-2017 - 24-11-2017

INCOTERMS 2010

23-11-2017 - 23-11-2017

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

16-11-2017 - 17-11-2017

18-12-2017 - 19-12-2017

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

14-12-2017 - 15-12-2017

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

18-12-2017 - 19-12-2017

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

23-10-2017 - 24-10-2017

Windykacja należności – skuteczne negocjacje

06-11-2017 - 07-11-2017

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

23-10-2017 - 24-10-2017

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

27-11-2017 - 28-11-2017

Wartościowanie stanowisk w administracji

20-11-2017 - 21-11-2017

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych.

20-11-2017 - 21-11-2017

Ochrona środowiska w firmie/instytucji 2017/2018 r.

13-11-2017 - 13-11-2017

Przygotowanie inwentaryzacji

20-12-2017 - 20-12-2017

Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji 2017 r.

23-10-2017 - 24-10-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

23-10-2017 - 24-10-2017

Fundusze unijne 2014-2020 dla administracji państwowej i samorządowej. Jak skutecznie aplikować?

06-11-2017 - 07-11-2017

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

14-12-2017 - 15-12-2017

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

26-09-2017 - 26-09-2017

24-11-2017 - 24-11-2017

Prawne aspekty rekrutacji oraz procesu ocen pracowników

20-11-2017 - 21-11-2017

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

04-12-2017 - 05-12-2017

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

11-12-2017 - 12-12-2017

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

20-11-2017 - 21-11-2017

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

22-11-2017 - 22-11-2017

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

22-11-2017 - 22-11-2017

Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce

10-10-2017 - 10-10-2017

11-12-2017 - 11-12-2017

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

25-09-2017 - 26-09-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

14-11-2017 - 15-11-2017

Systemy wynagradzania i premiowania – warsztaty

16-11-2017 - 17-11-2017

System Okresowych Ocen Pracowniczych

14-12-2017 - 15-12-2017

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

23-11-2017 - 24-11-2017

Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

14-12-2017 - 15-12-2017

Telesprzedaż – innowacyjne podejście do zmęczonych i niemających czasu klientów

16-11-2017 - 17-11-2017

Jak stworzyć biznes partnerski, odpowiedzialny i etyczny za pomocą konstruktywnej komunikacji opartej na metodzie NVC

16-11-2017 - 17-11-2017

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

16-11-2017 - 17-11-2017

Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową

09-11-2017 - 10-11-2017

Motywowanie i zarządzanie wiekiem – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze

09-11-2017 - 10-11-2017

Akademia Asystentki i Sekretarki

06-11-2017 - 07-11-2017

18-12-2017 - 19-12-2017

Jak przeprowadzać efektywne zebrania?

06-11-2017 - 07-11-2017

Skuteczna obrona przed manipulacjami

06-11-2017 - 07-11-2017

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

23-11-2017 - 24-11-2017

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

18-12-2017 - 19-12-2017

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

23-10-2017 - 24-10-2017

Automotywacja – jak być skutecznym liderem?

23-10-2017 - 24-10-2017

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

19-10-2017 - 20-10-2017

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

16-10-2017 - 17-10-2017

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

20-11-2017 - 21-11-2017

Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy

16-10-2017 - 17-10-2017

Menedżer w roli coacha – doskonalenie umiejętności

27-11-2017 - 28-11-2017

Zarządzanie projektami

16-10-2017 - 17-10-2017

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

12-10-2017 - 13-10-2017

Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie

09-11-2017 - 10-11-2017

MS Excel – poziom zaawansowany

07-12-2017 - 08-12-2017

Zakupy nie tylko dla kupców

13-12-2017 - 13-12-2017

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy

16-11-2017 - 17-11-2017

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

13-11-2017 - 14-11-2017

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

23-10-2017 - 24-10-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

09-11-2017 - 10-11-2017

Call Center – zarządzanie poprzez coaching i statystyki

16-11-2017 - 17-11-2017

Przywództwo – budowanie i motywowanie zespołu

06-11-2017 - 07-11-2017

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

21-09-2017 - 22-09-2017

18-12-2017 - 19-12-2017

Profesjonalne wystąpienia publiczne

21-09-2017 - 22-09-2017

07-12-2017 - 08-12-2017

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

25-10-2017 - 26-10-2017

11-12-2017 - 12-12-2017

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

28-09-2017 - 29-09-2017

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

13-10-2017 - 13-10-2017

13-12-2017 - 13-12-2017

19-02-2018 - 19-02-2018

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

16-11-2017 - 17-11-2017

18-12-2017 - 19-12-2017

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

27-11-2017 - 28-11-2017

14-12-2017 - 15-12-2017

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

13-11-2017 - 14-11-2017

18-12-2017 - 19-12-2017

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

02-10-2017 - 03-10-2017

13-12-2017 - 14-12-2017

Rozwój osobisty. Budowa autorytetu menadżera

23-11-2017 - 24-11-2017