Temat Termin

Zarządzanie kosztami na produkcji

27-01-2020 - 28-01-2020

08-06-2020 - 09-06-2020

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

27-01-2020 - 29-01-2020

25-05-2020 - 27-05-2020

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

27-01-2020 - 29-01-2020

20-05-2020 - 22-05-2020

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2020 r.

27-01-2020 - 27-01-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

27-01-2020 - 28-01-2020

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

27-01-2020 - 28-01-2020

02-07-2020 - 03-07-2020

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

27-01-2020 - 28-01-2020

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

27-01-2020 - 28-01-2020

02-07-2020 - 03-07-2020

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

27-01-2020 - 28-01-2020

28-05-2020 - 29-05-2020

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

28-01-2020 - 29-01-2020

25-05-2020 - 26-05-2020

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

29-01-2020 - 31-01-2020

26-02-2020 - 28-02-2020

Kodeks postępowania administracyjnego

30-01-2020 - 31-01-2020

System Intrastat w pigułce – aktualności i zmiany w 2020 roku

31-01-2020 - 31-01-2020

28-02-2020 - 28-02-2020

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

03-02-2020 - 04-02-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

28-02-2020 - 28-02-2020

08-06-2020 - 08-06-2020

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad

09-03-2020 - 10-03-2020

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

09-03-2020 - 10-03-2020

Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia

13-03-2020 - 13-03-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

18-03-2020 - 18-03-2020

20-05-2020 - 20-05-2020

Zatrudnianie cudzoziemców

19-03-2020 - 19-03-2020

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

19-03-2020 - 20-03-2020

18-05-2020 - 19-05-2020

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok

20-03-2020 - 20-03-2020

Harmonogram i planowanie produkcji

23-03-2020 - 24-03-2020

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

23-03-2020 - 24-03-2020

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

23-03-2020 - 24-03-2020

26-11-2020 - 27-11-2020

Przywództwo sytuacyjne – skuteczny styl zarządzania

23-03-2020 - 24-03-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

23-03-2020 - 24-03-2020

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

25-03-2020 - 26-03-2020

Przygotowanie inwentaryzacji

25-03-2020 - 25-03-2020

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

26-03-2020 - 26-03-2020

Zarządzanie i planowanie produkcji w arkuszu Excel’a

26-03-2020 - 27-03-2020

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

26-03-2020 - 26-03-2020

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

26-03-2020 - 27-03-2020

13-07-2020 - 14-07-2020

Zarządzanie zespołem logistycznym

26-03-2020 - 27-03-2020

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

26-03-2020 - 27-03-2020

02-07-2020 - 03-07-2020

Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.

26-03-2020 - 27-03-2020

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

26-03-2020 - 27-03-2020

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

27-03-2020 - 27-03-2020

25-11-2020 - 25-11-2020

Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

27-03-2020 - 27-03-2020

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

27-03-2020 - 27-03-2020

Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

30-03-2020 - 31-03-2020

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

30-03-2020 - 30-03-2020

Kierowanie zespołem produkcyjnym

30-03-2020 - 31-03-2020

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

30-03-2020 - 31-03-2020

Informacja zwrotna, budowanie kultury feedbacku i egzekwowanie

20-04-2020 - 21-04-2020

Optymalizacja kosztów magazynu i zapasów magazynowych w arkuszu Excel’a

20-04-2020 - 21-04-2020

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

20-04-2020 - 21-04-2020

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

20-04-2020 - 21-04-2020

26-11-2020 - 27-11-2020

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

20-04-2020 - 21-04-2020

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

20-04-2020 - 21-04-2020

Lista płac 2020 r. w aspekcie zmian przepisów a także pułapek w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

20-04-2020 - 20-04-2020

Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów

20-04-2020 - 21-04-2020

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

20-04-2020 - 21-04-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

20-04-2020 - 20-04-2020

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

20-04-2020 - 20-04-2020

26-11-2020 - 26-11-2020

ADR 2020 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

21-04-2020 - 21-04-2020

Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

23-04-2020 - 24-04-2020

Zarządzanie gospodarką materiałową

23-04-2020 - 24-04-2020

Lean management w działach HR

23-04-2020 - 24-04-2020

14-12-2020 - 15-12-2020

System Okresowych Ocen Pracowniczych

23-04-2020 - 24-04-2020

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

23-04-2020 - 24-04-2020

16-11-2020 - 17-11-2020

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

24-04-2020 - 24-04-2020

Optymalizacja gospodarki opakowaniami wielokrotnego użycia

27-04-2020 - 28-04-2020

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

27-04-2020 - 28-04-2020

Incoterms 2020

27-04-2020 - 27-04-2020

Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie

27-04-2020 - 28-04-2020

05-11-2020 - 06-11-2020

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

27-04-2020 - 28-04-2020

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

28-04-2020 - 28-04-2020

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

29-04-2020 - 29-04-2020

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

11-05-2020 - 12-05-2020

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

13-05-2020 - 13-05-2020

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

14-05-2020 - 15-05-2020

MS Excel – poziom zaawansowany

14-05-2020 - 15-05-2020

03-12-2020 - 04-12-2020

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

14-05-2020 - 15-05-2020

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

18-05-2020 - 19-05-2020

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

18-05-2020 - 19-05-2020

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

18-05-2020 - 19-05-2020

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

18-05-2020 - 19-05-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC

21-05-2020 - 22-05-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

21-05-2020 - 21-05-2020

Zarządzanie szkoleniami

21-05-2020 - 22-05-2020

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy

22-05-2020 - 22-05-2020

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

25-05-2020 - 26-05-2020

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

25-05-2020 - 26-05-2020

Zakupy nie tylko dla kupców

27-05-2020 - 27-05-2020

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

28-05-2020 - 29-05-2020

Zarządzanie łańcuchem dostaw

28-05-2020 - 29-05-2020

Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową

28-05-2020 - 29-05-2020

Akademia Asystentki i Sekretarki

28-05-2020 - 29-05-2020

Skuteczna obrona przed manipulacjami

28-05-2020 - 29-05-2020

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

28-05-2020 - 29-05-2020

Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania

29-05-2020 - 29-05-2020

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

04-06-2020 - 05-06-2020

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

04-06-2020 - 05-06-2020

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

04-06-2020 - 05-06-2020

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

04-06-2020 - 05-06-2020

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

04-06-2020 - 05-06-2020

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

04-06-2020 - 05-06-2020

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

22-06-2020 - 23-06-2020

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

02-07-2020 - 03-07-2020

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

02-07-2020 - 03-07-2020

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

02-07-2020 - 03-07-2020

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

06-07-2020 - 07-07-2020

17-12-2020 - 18-12-2020

Skuteczny mentor

27-08-2020 - 28-08-2020

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

21-09-2020 - 22-09-2020