Temat Termin

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy

05-10-2023 - 06-10-2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

16-10-2023 - 16-10-2023

19-03-2024 - 19-03-2024

17-06-2024 - 17-06-2024

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

16-10-2023 - 17-10-2023

18-03-2024 - 19-03-2024

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

16-10-2023 - 17-10-2023

22-02-2024 - 23-02-2024

25-04-2024 - 26-04-2024

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

16-10-2023 - 17-10-2023

18-03-2024 - 19-03-2024

VSM – Mapowanie strumienia wartości

17-10-2023 - 18-10-2023

Przygotowanie inwentaryzacji

18-10-2023 - 18-10-2023

20-03-2024 - 20-03-2024

15-05-2024 - 15-05-2024

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

18-10-2023 - 20-10-2023

22-04-2024 - 24-04-2024

Negocjacje zakupowe

19-10-2023 - 20-10-2023

18-12-2023 - 19-12-2023

21-03-2024 - 22-03-2024

04-07-2024 - 05-07-2024

Zarządzanie zespołem logistycznym

19-10-2023 - 20-10-2023

16-05-2024 - 17-05-2024

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

19-10-2023 - 20-10-2023

14-12-2023 - 15-12-2023

18-03-2024 - 19-03-2024

Harmonogram i planowanie produkcji

23-10-2023 - 24-10-2023

Zarządzanie zespołem rozproszonym

25-10-2023 - 25-10-2023

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak przeciwdziałać, wykrywać symptomy oraz skutecznie się porozumiewać

26-10-2023 - 27-10-2023

20-05-2024 - 21-05-2024

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

26-10-2023 - 27-10-2023

22-02-2024 - 23-02-2024

20-05-2024 - 21-05-2024

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

26-10-2023 - 27-10-2023

20-05-2024 - 21-05-2024

Zarządzanie łańcuchem dostaw

26-10-2023 - 27-10-2023

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

06-11-2023 - 07-11-2023

15-04-2024 - 16-04-2024

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

06-11-2023 - 07-11-2023

23-05-2024 - 24-05-2024

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

09-11-2023 - 10-11-2023

17-06-2024 - 18-06-2024

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

15-11-2023 - 15-11-2023

15-05-2024 - 15-05-2024

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

16-11-2023 - 17-11-2023

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

16-11-2023 - 17-11-2023

17-06-2024 - 18-06-2024

Lean management w działach HR

16-11-2023 - 17-11-2023

ADR przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

16-11-2023 - 16-11-2023

16-04-2024 - 16-04-2024

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

17-11-2023 - 17-11-2023

15-04-2024 - 15-04-2024

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

20-11-2023 - 21-11-2023

21-03-2024 - 22-03-2024

Incoterms 2020

20-11-2023 - 20-11-2023

18-12-2023 - 18-12-2023

26-02-2024 - 26-02-2024

16-05-2024 - 16-05-2024

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

20-11-2023 - 21-11-2023

18-12-2023 - 19-12-2023

26-02-2024 - 27-02-2024

16-05-2024 - 17-05-2024

Problem solving – warsztat systematycznego rozwiązywania problemów

20-11-2023 - 21-11-2023

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

21-11-2023 - 21-11-2023

19-12-2023 - 19-12-2023

27-02-2024 - 27-02-2024

17-05-2024 - 17-05-2024

Zatrudnianie cudzoziemców

21-11-2023 - 21-11-2023

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

22-11-2023 - 22-11-2023

20-03-2024 - 20-03-2024

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

22-11-2023 - 22-11-2023

20-03-2024 - 20-03-2024

13-06-2024 - 13-06-2024

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

22-11-2023 - 24-11-2023

25-03-2024 - 27-03-2024

16-12-2024 - 18-12-2024

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

23-11-2023 - 23-11-2023

14-06-2024 - 14-06-2024

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

23-11-2023 - 24-11-2023

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

23-11-2023 - 24-11-2023

06-06-2024 - 07-06-2024

Klient wymagający – współczesne wyzwania

23-11-2023 - 24-11-2023

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

23-11-2023 - 24-11-2023

23-05-2024 - 24-05-2024

12-12-2024 - 13-12-2024

Kodeks postępowania administracyjnego

23-11-2023 - 24-11-2023

Inteligencja emocjonalna

23-11-2023 - 24-11-2023

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

23-11-2023 - 24-11-2023

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

27-11-2023 - 28-11-2023

26-02-2024 - 27-02-2024

Poprawność językowa i komunikatywność tekstów

29-11-2023 - 30-11-2023

Informacja zwrotna, feedback i feedforward – warsztat w pigułce

01-12-2023 - 01-12-2023

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

04-12-2023 - 05-12-2023

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

04-12-2023 - 05-12-2023

20-05-2024 - 21-05-2024

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

04-12-2023 - 05-12-2023

11-04-2024 - 12-04-2024

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

04-12-2023 - 05-12-2023

Industry 4.0/Przemysł 4.0 – narzędzia/metody i roadmap prac

04-12-2023 - 05-12-2023

14-11-2024 - 15-11-2024

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

07-12-2023 - 08-12-2023

22-02-2024 - 23-02-2024

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

07-12-2023 - 08-12-2023

22-02-2024 - 23-02-2024

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

07-12-2023 - 08-12-2023

Zarządzanie gospodarką materiałową

07-12-2023 - 08-12-2023

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

07-12-2023 - 08-12-2023

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

11-12-2023 - 12-12-2023

22-04-2024 - 23-04-2024

09-12-2024 - 10-12-2024

Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia

11-12-2023 - 12-12-2023

16-05-2024 - 17-05-2024

25-11-2024 - 26-11-2024

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

12-12-2023 - 12-12-2023

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

13-12-2023 - 13-12-2023

15-05-2024 - 15-05-2024

27-11-2024 - 27-11-2024

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

14-12-2023 - 15-12-2023

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

14-12-2023 - 15-12-2023

15-04-2024 - 16-04-2024

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

18-12-2023 - 19-12-2023

Zarządzanie szkoleniami

18-12-2023 - 19-12-2023

21-03-2024 - 22-03-2024

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

18-12-2023 - 19-12-2023

06-06-2024 - 07-06-2024

Narzędzia HR: strategia, procesy, procedury, dokumenty – najlepsze wzory i praktyki

18-12-2023 - 19-12-2023

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

18-12-2023 - 19-12-2023

Kierowanie zespołem produkcyjnym

18-12-2023 - 19-12-2023

17-06-2024 - 18-06-2024

Negocjacje w biznesie

21-12-2023 - 22-12-2023

09-05-2024 - 10-05-2024

14-11-2024 - 15-11-2024

Profesjonalne wystąpienia publiczne

22-02-2024 - 23-02-2024

06-06-2024 - 07-06-2024

Controlling logistyki

21-03-2024 - 22-03-2024

SCM – zarządzanie łańcuchem dostaw i Beer Game

25-03-2024 - 26-03-2024

Zarządzanie różnorodnością w praktyce. Tworzenie strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie

15-04-2024 - 16-04-2024

Techniki sprzedaży

15-04-2024 - 16-04-2024

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

13-05-2024 - 14-05-2024

Operacyjne zarządzanie zakupami

13-06-2024 - 14-06-2024

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

18-06-2024 - 18-06-2024

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania

25-11-2024 - 26-11-2024