Temat Termin

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

17-06-2024 - 18-06-2024

18-11-2024 - 19-11-2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

17-06-2024 - 17-06-2024

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

17-06-2024 - 18-06-2024

25-11-2024 - 26-11-2024

Social Media – warsztaty

17-06-2024 - 18-06-2024

16-12-2024 - 17-12-2024

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

17-06-2024 - 18-06-2024

Zarządzanie zespołem rozproszonym

19-06-2024 - 19-06-2024

18-12-2024 - 18-12-2024

Empatia w opozycji do konfliktu, w oparciu o metodę NVC, w pracy i życiu osobistym – wersja rozszerzona

24-06-2024 - 25-06-2024

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

01-07-2024 - 02-07-2024

09-12-2024 - 10-12-2024

Rozwój inteligencji emocjonalnej jako sposób na wzrost efektywności, spokoju i dobrych relacji

01-07-2024 - 02-07-2024

26-08-2024 - 27-08-2024

23-09-2024 - 24-09-2024

25-11-2024 - 26-11-2024

Zarządzanie szkoleniami

04-07-2024 - 05-07-2024

16-12-2024 - 17-12-2024

Negocjacje zakupowe

04-07-2024 - 05-07-2024

17-10-2024 - 18-10-2024

16-12-2024 - 17-12-2024

Brygadzista, mistrz – mały menedżer®

04-07-2024 - 05-07-2024

16-12-2024 - 17-12-2024

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

08-07-2024 - 09-07-2024

25-11-2024 - 26-11-2024

Informacja zwrotna, feedback i feedforward – warsztat w pigułce

08-07-2024 - 08-07-2024

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

19-08-2024 - 19-08-2024

25-11-2024 - 25-11-2024

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja – trening profesjonalnej autoprezentacji, prezentacji produktowej, sprzedażowej, rozmów z klientami i pracownikami

26-08-2024 - 27-08-2024

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

26-08-2024 - 27-08-2024

21-11-2024 - 22-11-2024

12-12-2024 - 13-12-2024

Incoterms 2020

26-08-2024 - 26-08-2024

18-11-2024 - 18-11-2024

19-12-2024 - 19-12-2024

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

26-08-2024 - 27-08-2024

18-11-2024 - 19-11-2024

19-12-2024 - 20-12-2024

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

26-08-2024 - 26-08-2024

14-11-2024 - 14-11-2024

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

27-08-2024 - 27-08-2024

19-11-2024 - 19-11-2024

20-12-2024 - 20-12-2024

ADR przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

27-08-2024 - 27-08-2024

15-11-2024 - 15-11-2024

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

19-09-2024 - 20-09-2024

18-11-2024 - 19-11-2024

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak przeciwdziałać, wykrywać symptomy oraz skutecznie się porozumiewać

23-09-2024 - 24-09-2024

Skuteczna komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem metody NVC

23-09-2024 - 24-09-2024

09-12-2024 - 10-12-2024

Obsługa klienta i współpraca w środowisku międzynarodowym – trudne emocje i sytuacje konfliktowe

09-10-2024 - 10-10-2024

Zarządzanie różnorodnością w praktyce. Tworzenie strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie

14-10-2024 - 15-10-2024

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

14-10-2024 - 15-10-2024

Przygotowanie inwentaryzacji

16-10-2024 - 16-10-2024

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

17-10-2024 - 18-10-2024

Zarządzanie zespołem logistycznym

17-10-2024 - 18-10-2024

Jak uniknąć wypalenia w swojej pracy zawodowej, dzięki umiejętności zarządzania stresem oraz kontrolowania emocji

21-10-2024 - 22-10-2024

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania

21-10-2024 - 22-10-2024

Lean management w działach HR

24-10-2024 - 25-10-2024

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

28-10-2024 - 29-10-2024

Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

06-11-2024 - 08-11-2024

Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy

07-11-2024 - 08-11-2024

Negocjacje w biznesie

14-11-2024 - 15-11-2024

Zarządzanie projektami – podstawy

18-11-2024 - 19-11-2024

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

18-11-2024 - 19-11-2024

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

18-11-2024 - 20-11-2024

16-12-2024 - 18-12-2024

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

18-11-2024 - 19-11-2024

Poprawność językowa i komunikatywność tekstów

18-11-2024 - 19-11-2024

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

20-11-2024 - 20-11-2024

13-12-2024 - 13-12-2024

Tworzenie kultury dobrostanu jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy

21-11-2024 - 22-11-2024

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

21-11-2024 - 22-11-2024

12-12-2024 - 13-12-2024

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

21-11-2024 - 22-11-2024

Narzędzia HR: strategia, procesy, procedury, dokumenty – najlepsze wzory i praktyki

21-11-2024 - 22-11-2024

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

21-11-2024 - 21-11-2024

16-12-2024 - 16-12-2024

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

21-11-2024 - 22-11-2024

Jak uwolnić swoje mocne strony? (na podstawie testów Gallupa)

22-11-2024 - 22-11-2024

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

22-11-2024 - 22-11-2024

17-12-2024 - 17-12-2024

Skuteczna i profesjonalna sekretarka

22-11-2024 - 22-11-2024

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z innymi

25-11-2024 - 26-11-2024

Perswazja i wywieranie wpływu w biznesie – osiągaj sukcesy bez zrażania innych

25-11-2024 - 26-11-2024

Systemy wynagradzania i premiowania. Optymalizacja rozwiązań w świetle planowanych zmian przepisów

25-11-2024 - 26-11-2024

Kodeks postępowania administracyjnego

25-11-2024 - 26-11-2024

Harmonogram i planowanie produkcji

25-11-2024 - 26-11-2024

Skuteczny zespół – doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

25-11-2024 - 26-11-2024

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

27-11-2024 - 27-11-2024

Kaizen dla firm. Jak identyfikować marnotrawstwa i jak identyfikować marginalne zmiany, które dają największe efekty?

04-12-2024 - 04-12-2024

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

05-12-2024 - 06-12-2024

Zarządzanie łańcuchem dostaw

05-12-2024 - 06-12-2024

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

05-12-2024 - 06-12-2024

Lean management w działach administracji i wsparcia

09-12-2024 - 10-12-2023

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

09-12-2024 - 10-12-2024

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

11-12-2024 - 12-12-2024

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

12-12-2024 - 13-12-2024

Efektywna obsługa trudnego klienta – wyzwania i strategie

12-12-2024 - 13-12-2024

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

12-12-2024 - 13-12-2024

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

16-12-2024 - 17-12-2024

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

16-12-2024 - 18-12-2024

Pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem: Alpha, Z, Y, X, Baby Boomers

18-12-2024 - 18-12-2024

Zatrudnianie cudzoziemców

18-12-2024 - 18-12-2024