Temat Termin

Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia

17-04-2020 - 17-04-2020

Informacja zwrotna, budowanie kultury feedbacku i egzekwowanie

20-04-2020 - 21-04-2020

Optymalizacja kosztów magazynu i zapasów magazynowych w arkuszu Excel’a

20-04-2020 - 21-04-2020

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok

20-04-2020 - 20-04-2020

16-07-2020 - 16-07-2020

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

20-04-2020 - 21-04-2020

26-11-2020 - 27-11-2020

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

20-04-2020 - 21-04-2020

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

20-04-2020 - 21-04-2020

Lista płac 2020 r. w aspekcie zmian przepisów a także pułapek w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

20-04-2020 - 20-04-2020

Zarządzanie gospodarką materiałową

20-04-2020 - 21-04-2020

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

20-04-2020 - 21-04-2020

05-11-2020 - 06-11-2020

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

20-04-2020 - 20-04-2020

07-12-2020 - 07-12-2020

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

20-04-2020 - 21-04-2020

16-07-2020 - 17-07-2020

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

20-04-2020 - 20-04-2020

26-11-2020 - 26-11-2020

ADR 2020 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

21-04-2020 - 21-04-2020

08-12-2020 - 08-12-2020

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

21-04-2020 - 21-04-2020

17-07-2020 - 17-07-2020

Systemy ocen pracowniczych jako narzędzia wspomagające realizację strategii firmy

23-04-2020 - 23-04-2020

15-10-2020 - 15-10-2020

Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

23-04-2020 - 24-04-2020

Lean management w działach HR

23-04-2020 - 24-04-2020

14-12-2020 - 15-12-2020

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

23-04-2020 - 24-04-2020

15-10-2020 - 16-10-2020

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

23-04-2020 - 24-04-2020

16-11-2020 - 17-11-2020

Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów systemu ocen okresowych pracowników

24-04-2020 - 24-04-2020

16-10-2020 - 16-10-2020

Ninja negocjacji – praktyczny rozwój kompetencji

27-04-2020 - 28-04-2020

Optymalizacja gospodarki opakowaniami wielokrotnego użycia

27-04-2020 - 28-04-2020

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

27-04-2020 - 28-04-2020

06-07-2020 - 07-07-2020

Incoterms 2020

27-04-2020 - 27-04-2020

01-06-2020 - 01-06-2020

06-07-2020 - 06-07-2020

Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie

27-04-2020 - 28-04-2020

05-11-2020 - 06-11-2020

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

28-04-2020 - 28-04-2020

07-07-2020 - 07-07-2020

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

29-04-2020 - 29-04-2020

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

05-05-2020 - 06-05-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

11-05-2020 - 12-05-2020

26-10-2020 - 27-10-2020

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

11-05-2020 - 12-05-2020

14-12-2020 - 15-12-2020

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

13-05-2020 - 13-05-2020

25-11-2020 - 25-11-2020

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

13-05-2020 - 13-05-2020

18-11-2020 - 18-11-2020

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

14-05-2020 - 15-05-2020

23-11-2020 - 24-11-2020

MS Excel – poziom zaawansowany

14-05-2020 - 15-05-2020

03-12-2020 - 04-12-2020

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

14-05-2020 - 15-05-2020

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

18-05-2020 - 19-05-2020

26-11-2020 - 27-11-2020

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

18-05-2020 - 19-05-2020

19-10-2020 - 20-10-2020

07-12-2020 - 08-12-2020

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

18-05-2020 - 19-05-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

18-05-2020 - 19-05-2020

16-11-2020 - 17-11-2020

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie

18-05-2020 - 19-05-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

18-05-2020 - 19-05-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych

20-05-2020 - 20-05-2020

04-12-2020 - 04-12-2020

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

20-05-2020 - 22-05-2020

21-10-2020 - 23-10-2020

16-12-2020 - 18-12-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

20-05-2020 - 20-05-2020

25-11-2020 - 25-11-2020

Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC

21-05-2020 - 22-05-2020

Optymalizacja i racjonalizacja decyzji logistycznych – Excel w logistyce

21-05-2020 - 22-05-2020

Controlling personalny w firmie. Optymalizacja zasobów i procesów pracy w organizacji.

21-05-2020 - 22-05-2020

17-12-2020 - 18-12-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

21-05-2020 - 21-05-2020

Zarządzanie szkoleniami

21-05-2020 - 22-05-2020

23-11-2020 - 24-11-2020

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy

22-05-2020 - 22-05-2020

Facebook w firmie

25-05-2020 - 25-05-2020

10-12-2020 - 10-12-2020

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

25-05-2020 - 25-05-2020

23-11-2020 - 23-11-2020

Social Media w marketingu i biznesie

25-05-2020 - 26-05-2020

10-12-2020 - 11-12-2020

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

25-05-2020 - 26-05-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

25-05-2020 - 27-05-2020

23-11-2020 - 25-11-2020

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

25-05-2020 - 26-05-2020

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

25-05-2020 - 26-05-2020

19-10-2020 - 20-10-2020

Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.

25-05-2020 - 26-05-2020

23-11-2020 - 24-11-2020

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

25-05-2020 - 26-05-2020

26-11-2020 - 27-11-2020

Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

26-05-2020 - 26-05-2020

24-11-2020 - 24-11-2020

Zakupy nie tylko dla kupców

27-05-2020 - 27-05-2020

25-11-2020 - 25-11-2020

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

28-05-2020 - 29-05-2020

19-11-2020 - 20-11-2020

Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową

28-05-2020 - 29-05-2020

Akademia Asystentki i Sekretarki

28-05-2020 - 29-05-2020

03-12-2020 - 04-12-2020

Skuteczna obrona przed manipulacjami

28-05-2020 - 29-05-2020

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

28-05-2020 - 29-05-2020

Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania

29-05-2020 - 29-05-2020

06-11-2020 - 06-11-2020

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

01-06-2020 - 02-06-2020

21-12-2020 - 22-12-2020

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

04-06-2020 - 05-06-2020

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

04-06-2020 - 05-06-2020

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

04-06-2020 - 05-06-2020

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

04-06-2020 - 05-06-2020

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

04-06-2020 - 05-06-2020

26-10-2020 - 27-10-2020

Zarządzanie kosztami na produkcji

08-06-2020 - 09-06-2020

05-11-2020 - 06-11-2020

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

08-06-2020 - 08-06-2020

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

22-06-2020 - 23-06-2020

03-12-2020 - 04-12-2020

Doskonalenie postawy trenerskiej

25-06-2020 - 26-06-2020

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2020 r.

29-06-2020 - 29-06-2020

04-12-2020 - 04-12-2020

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

02-07-2020 - 03-07-2020

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

02-07-2020 - 03-07-2020

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

02-07-2020 - 03-07-2020

21-12-2020 - 22-12-2020

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

02-07-2020 - 03-07-2020

21-12-2020 - 22-12-2020

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

02-07-2020 - 03-07-2020

05-11-2020 - 06-11-2020

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

02-07-2020 - 03-07-2020

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

06-07-2020 - 08-07-2020

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

06-07-2020 - 07-07-2020

17-12-2020 - 18-12-2020

System Intrastat w pigułce – aktualności i zmiany w 2020 roku

08-07-2020 - 08-07-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

09-07-2020 - 10-07-2020

10-12-2020 - 11-12-2020

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

13-07-2020 - 14-07-2020

10-12-2020 - 11-12-2020

Zatrudnianie cudzoziemców

15-07-2020 - 15-07-2020

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

15-07-2020 - 15-07-2020

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

24-08-2020 - 25-08-2020

23-11-2020 - 24-11-2020

Skuteczny mentor

27-08-2020 - 28-08-2020

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

27-08-2020 - 28-08-2020

26-11-2020 - 27-11-2020

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

07-09-2020 - 08-09-2020

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

21-09-2020 - 22-09-2020

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

24-09-2020 - 25-09-2020

26-11-2020 - 27-11-2020

Operacyjne zarządzanie zakupami

12-10-2020 - 13-10-2020

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad

15-10-2020 - 16-10-2020

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

19-10-2020 - 20-10-2020

Przygotowanie inwentaryzacji

21-10-2020 - 21-10-2020

Zarządzanie zespołem logistycznym

22-10-2020 - 23-10-2020

Zarządzanie łańcuchem dostaw

16-11-2020 - 17-11-2020

Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

18-11-2020 - 20-11-2020

Harmonogram i planowanie produkcji

19-11-2020 - 20-11-2020

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

23-11-2020 - 24-11-2020

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

25-11-2020 - 25-11-2020

Kierowanie zespołem produkcyjnym

26-11-2020 - 27-11-2020

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

26-11-2020 - 27-11-2020

Controlling logistyki

03-12-2020 - 04-12-2020

Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

07-12-2020 - 08-12-2020

Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów

07-12-2020 - 08-12-2020