Temat Termin

Compliance HR jako ochrona przed odpowiedzialnością przedsiębiorstw i menedżerów w świetle zmian przepisów

26-08-2019 - 26-08-2019

20-11-2019 - 20-11-2019

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

26-08-2019 - 27-08-2019

20-04-2020 - 21-04-2020

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

26-08-2019 - 28-08-2019

23-10-2019 - 25-10-2019

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

26-08-2019 - 27-08-2019

18-11-2019 - 19-11-2019

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

26-08-2019 - 26-08-2019

18-03-2020 - 18-03-2020

20-05-2020 - 20-05-2020

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

28-08-2019 - 28-08-2019

10-12-2019 - 10-12-2019

Lean Manufacturing

29-08-2019 - 30-08-2019

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

29-08-2019 - 30-08-2019

09-12-2019 - 10-12-2019

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

29-08-2019 - 30-08-2019

25-11-2019 - 26-11-2019

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

29-08-2019 - 30-08-2019

25-05-2020 - 26-05-2020

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

29-08-2019 - 30-08-2019

28-10-2019 - 29-10-2019

09-12-2019 - 10-12-2019

Zarządzanie szkoleniami

29-08-2019 - 30-08-2019

21-11-2019 - 22-11-2019

21-05-2020 - 22-05-2020

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

13-09-2019 - 13-09-2019

29-11-2019 - 29-11-2019

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

13-09-2019 - 13-09-2019

11-12-2019 - 11-12-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

16-09-2019 - 17-09-2019

18-11-2019 - 19-11-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

17-09-2019 - 17-09-2019

19-11-2019 - 19-11-2019

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

19-09-2019 - 20-09-2019

05-12-2019 - 06-12-2019

Optymalizacja kosztów magazynu i zapasów magazynowych w arkuszu Excel’a

23-09-2019 - 24-09-2019

12-12-2019 - 13-12-2019

Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia

23-09-2019 - 23-09-2019

08-11-2019 - 08-11-2019

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

03-10-2019 - 04-10-2019

12-12-2019 - 13-12-2019

23-03-2020 - 24-03-2020

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

10-10-2019 - 11-10-2019

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

10-10-2019 - 11-10-2019

MS Excel – poziom zaawansowany

10-10-2019 - 11-10-2019

09-12-2019 - 10-12-2019

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

17-10-2019 - 18-10-2019

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

17-10-2019 - 18-10-2019

25-03-2020 - 26-03-2020

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

17-10-2019 - 18-10-2019

19-03-2020 - 20-03-2020

26-11-2020 - 27-11-2020

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

17-10-2019 - 18-10-2019

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?

17-10-2019 - 18-10-2019

12-12-2019 - 13-12-2019

Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

17-10-2019 - 18-10-2019

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

21-10-2019 - 22-10-2019

20-04-2020 - 21-04-2020

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

21-10-2019 - 22-10-2019

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

21-10-2019 - 22-10-2019

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

21-10-2019 - 22-10-2019

12-12-2019 - 13-12-2019

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

21-10-2019 - 22-10-2019

12-12-2019 - 13-12-2019

Prawne i etyczne aspekty procesu rekrutacji

23-10-2019 - 23-10-2019

Przygotowanie inwentaryzacji

23-10-2019 - 23-10-2019

11-12-2019 - 11-12-2019

Uprawnienia kierownicze w praktyce. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

24-10-2019 - 25-10-2019

Zarządzanie gospodarką materiałową

24-10-2019 - 25-10-2019

Controlling logistyki

24-10-2019 - 25-10-2019

Zarządzanie i planowanie produkcji w arkuszu Excel’a

28-10-2019 - 29-10-2019

Skuteczny mentor

28-10-2019 - 29-10-2019

Savoir vivre w biznesie

28-10-2019 - 29-10-2019

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

28-10-2019 - 29-10-2019

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

28-10-2019 - 29-10-2019

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

28-10-2019 - 29-10-2019

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

28-10-2019 - 29-10-2019

25-11-2019 - 26-11-2019

09-12-2019 - 10-12-2019

Skuteczna obrona przed manipulacjami

28-10-2019 - 29-10-2019

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

07-11-2019 - 08-11-2019

28-05-2020 - 29-05-2020

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

07-11-2019 - 08-11-2019

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

07-11-2019 - 08-11-2019

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

07-11-2019 - 08-11-2019

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

08-11-2019 - 08-11-2019

Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

13-11-2019 - 15-11-2019

Zatrudnianie cudzoziemców

14-11-2019 - 14-11-2019

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

14-11-2019 - 15-11-2019

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

14-11-2019 - 15-11-2019

19-03-2020 - 20-03-2020

18-05-2020 - 19-05-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki. Raportowanie w HR

14-11-2019 - 15-11-2019

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

14-11-2019 - 15-11-2019

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

15-11-2019 - 15-11-2019

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

18-11-2019 - 19-11-2019

Zarządzanie różnorodnością w organizacji

18-11-2019 - 19-11-2019

Zarządzanie kosztami na produkcji

18-11-2019 - 19-11-2019

27-01-2020 - 28-01-2020

08-06-2020 - 09-06-2020

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

18-11-2019 - 18-11-2019

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

19-11-2019 - 19-11-2019

Trudne sytuacje na produkcji – rozwiązywanie i zapobieganie

19-11-2019 - 20-11-2019

Postępowanie etyczne i praktyka antykorupcyjna w urzędzie i firmie

20-11-2019 - 20-11-2019

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

20-11-2019 - 22-11-2019

18-12-2019 - 20-12-2019

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

20-11-2019 - 20-11-2019

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

20-11-2019 - 20-11-2019

24-04-2020 - 24-04-2020

Kierowanie zespołem produkcyjnym

21-11-2019 - 22-11-2019

Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie

21-11-2019 - 22-11-2019

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

21-11-2019 - 22-11-2019

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

21-11-2019 - 22-11-2019

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

21-11-2019 - 22-11-2019

27-01-2020 - 28-01-2020

Ochrona środowiska w firmie/instytucji

22-11-2019 - 22-11-2019

Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

25-11-2019 - 26-11-2019

Harmonogram i planowanie produkcji

25-11-2019 - 26-11-2019

23-03-2020 - 24-03-2020

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

25-11-2019 - 26-11-2019

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

25-11-2019 - 27-11-2019

18-12-2019 - 20-12-2019

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

25-11-2019 - 26-11-2019

19-12-2019 - 20-12-2019

INCOTERMS 2010

25-11-2019 - 25-11-2019

19-12-2019 - 19-12-2019

Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową

25-11-2019 - 26-11-2019

Akademia Asystentki i Sekretarki

25-11-2019 - 26-11-2019

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

25-11-2019 - 26-11-2019

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

25-11-2019 - 26-11-2019

Profesjonalne wystąpienia publiczne

25-11-2019 - 26-11-2019

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

26-11-2019 - 26-11-2019

20-12-2019 - 20-12-2019

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

27-11-2019 - 27-11-2019

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE – aktualności i zmiany w 2019 roku

27-11-2019 - 27-11-2019

20-12-2019 - 20-12-2019

Profesjonalna obsługa klientów urzędu

28-11-2019 - 29-11-2019

20-04-2020 - 21-04-2020

Zarządzanie łańcuchem dostaw

28-11-2019 - 29-11-2019

MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa

28-11-2019 - 29-11-2019

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

28-11-2019 - 29-11-2019

27-04-2020 - 28-04-2020

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

29-11-2019 - 29-11-2019

Operacyjne zarządzanie zakupami

05-12-2019 - 06-12-2019

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

05-12-2019 - 06-12-2019

11-05-2020 - 12-05-2020

Problemy psychologiczne we współczesnej organizacji

09-12-2019 - 10-12-2019

Lista płac 2019 r. w aspekcie zmian przepisów a także pułapek w naliczaniu – jak uniknąć błędów?

09-12-2019 - 09-12-2019

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

09-12-2019 - 09-12-2019

20-04-2020 - 20-04-2020

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

09-12-2019 - 10-12-2019

Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów

09-12-2019 - 10-12-2019

System Okresowych Ocen Pracowniczych

09-12-2019 - 10-12-2019

23-04-2020 - 24-04-2020

Menedżer w roli coacha – doskonalenie umiejętności

09-12-2019 - 10-12-2019

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

09-12-2019 - 10-12-2019

Rozwój osobisty. Budowa autorytetu menadżera

09-12-2019 - 10-12-2019

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

09-12-2019 - 10-12-2019

ADR 2019 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

10-12-2019 - 10-12-2019

21-04-2020 - 21-04-2020

Lean management w działach HR

12-12-2019 - 13-12-2019

Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

12-12-2019 - 13-12-2019

Kodeks postępowania administracyjnego

12-12-2019 - 13-12-2019

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

12-12-2019 - 13-12-2019

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

12-12-2019 - 13-12-2019

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

12-12-2019 - 13-12-2019

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

16-12-2019 - 16-12-2019

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

16-12-2019 - 17-12-2019

HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji

16-12-2019 - 17-12-2019

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

16-12-2019 - 17-12-2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

16-12-2019 - 16-12-2019

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania

17-12-2019 - 17-12-2019

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy w 2019 r.

17-12-2019 - 17-12-2019

Zarządzanie zespołem logistycznym

19-12-2019 - 20-12-2019