Temat Miasto Termin

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

Online

Online

25-02-2021 - 25-02-2021

22-03-2021 - 22-03-2021

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

Warszawa

Wrocław

Katowice

25-02-2021 - 26-02-2021

19-04-2021 - 20-04-2021

20-05-2021 - 21-05-2021

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

Online

Online

Online

26-02-2021 - 26-02-2021

16-03-2021 - 16-03-2021

20-04-2021 - 20-04-2021

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

Warszawa

Kraków

Wrocław

11-03-2021 - 12-02-2021

26-04-2021 - 27-04-2021

12-07-2021 - 13-07-2021

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

Online

Online

15-03-2021 - 16-03-2021

27-04-2021 - 28-04-2021

Harmonogram i planowanie produkcji – online

Online

15-03-2021 - 16-03-2021

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

Kraków

Wrocław

Warszawa

15-03-2021 - 16-03-2021

27-05-2021 - 28-05-2021

21-06-2021 - 22-06-2021

Harmonogram i planowanie produkcji

Warszawa

Gdańsk

Wrocław

15-03-2021 - 16-03-2021

26-04-2021 - 27-04-2021

14-06-2021 - 15-06-2021

SMED – skracania czasów przezbrojeń – online

Online

Online

17-03-2021 - 17-03-2021

14-04-2021 - 14-04-2021

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania

Gdańsk

Warszawa

17-03-2021 - 18-03-2021

28-10-2021 - 29-10-2021

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

Online

Online

18-03-2021 - 19-03-2021

26-04-2021 - 27-04-2021

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

18-03-2021 - 19-03-2021

17-05-2021 - 18-05-2021

08-06-2021 - 09-06-2021

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

Warszawa

Wrocław

Gdańsk

22-03-2021 - 23-03-2021

13-05-2021 - 14-05-2021

10-06-2021 - 11-06-2021

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

Katowice

Warszawa

Gdańsk

24-03-2021 - 26-03-2021

19-05-2021 - 21-05-2021

09-06-2021 - 11-06-2021

Przygotowanie inwentaryzacji

Wrocław

Warszawa

Kraków

24-03-2021 - 24-03-2021

21-04-2021 - 21-04-2021

12-05-2021 - 12-05-2021

Zakupy nie tylko dla kupców

Warszawa

Wrocław

24-03-2021 - 24-03-2021

26-05-2021 - 26-05-2021

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

Wrocław

Warszawa

Kraków

25-03-2021 - 26-03-2021

19-04-2021 - 20-04-2021

10-05-2021 - 11-05-2021

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

Online

Online

29-03-2021 - 30-03-2021

27-04-2021 - 28-04-2021

Zarządzanie kosztami na produkcji

Wrocław

Katowice

29-03-2021 - 30-03-2021

13-05-2021 - 14-05-2021

Kierowanie zespołem produkcyjnym

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

29-03-2021 - 30-03-2021

24-05-2021 - 25-05-2021

07-06-2021 - 08-06-2021

Praca pod presją – warsztat dla menedżerów produkcji

Online

09-04-2021 - 09-04-2021

Lean Manufacturing – online

Online

15-04-2021 - 16-04-2021

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

Warszawa

Wrocław

15-04-2021 - 16-04-2021

16-06-2021 - 17-06-2021

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

Warszawa

15-04-2021 - 16-04-2021

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online

Online

19-04-2021 - 21-04-2021

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – praktyczne dopasowanie metod

Wrocław

Gdańsk

Warszawa

19-04-2021 - 21-04-2021

19-05-2021 - 21-05-2021

21-06-2021 - 23-06-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

Kraków

Wrocław

Katowice

19-04-2021 - 20-04-2021

27-05-2021 - 28-05-2021

08-07-2021 - 09-07-2021

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

Wrocław

Katowice

22-04-2021 - 23-04-2021

24-06-2021 - 25-06-2021

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

Warszawa

Kraków

Wrocław

26-04-2021 - 27-04-2021

17-06-2021 - 18-06-2021

15-07-2021 - 16-07-2021

Przywództwo sytuacyjne – skuteczny styl zarządzania

Warszawa

Gdańsk

26-04-2021 - 27-04-2021

10-06-2021 - 11-06-2021

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych – online

Online

28-04-2021 - 29-04-2021

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

Gdańsk

Wrocław

28-04-2021 - 29-04-2021

28-06-2021 - 29-06-2021

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad

Warszawa

13-05-2021 - 14-05-2021

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

Wrocław

17-05-2021 - 18-05-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

Online

27-05-2021 - 28-05-2021

Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów

Wrocław

17-06-2021 - 18-06-2021