Temat Miasto Termin

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

Katowice

Warszawa

Wrocław

23-08-2021 - 24-08-2021

22-11-2021 - 23-11-2021

09-12-2021 - 10-12-2021

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

Warszawa

Kraków

Gdańsk

23-08-2021 - 24-08-2021

13-09-2021 - 14-09-2021

11-10-2021 - 12-10-2021

Harmonogram i planowanie produkcji

Warszawa

Kraków

Wrocław

26-08-2021 - 27-08-2021

27-09-2021 - 28-09-2021

21-10-2021 - 22-10-2021

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

Warszawa

Katowice

Gdańsk

26-08-2021 - 27-08-2021

27-09-2021 - 28-09-2021

13-10-2021 - 14-10-2021

Kierowanie zespołem produkcyjnym

Katowice

Poznań

Kraków

26-08-2021 - 27-08-2021

20-09-2021 - 21-09-2021

18-10-2021 - 19-10-2021

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

Poznań

Warszawa

Kraków

26-08-2021 - 27-08-2021

18-10-2021 - 19-10-2021

15-11-2021 - 16-11-2021

Przywództwo sytuacyjne – skuteczny styl zarządzania

Warszawa

Kraków

Wrocław

26-08-2021 - 27-08-2021

27-09-2021 - 28-09-2021

27-10-2021 - 28-10-2021

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

Warszawa

Katowice

Gdańsk

26-08-2021 - 27-08-2021

27-09-2021 - 28-09-2021

18-10-2021 - 19-10-2021

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

Kraków

Wrocław

Warszawa

30-08-2021 - 31-08-2021

29-11-2021 - 30-11-2021

20-12-2021 - 21-12-2021

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

Online

Online

31-08-2021 - 31-08-2021

30-11-2021 - 30-11-2021

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

Online

06-09-2021 - 07-09-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

Online

09-09-2021 - 10-09-2021

Lean Manufacturing – online

Online

13-09-2021 - 14-09-2021

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

Kraków

Warszawa

16-09-2021 - 17-09-2021

20-12-2021 - 21-12-2021

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online

Online

Online

Online

22-09-2021 - 24-09-2021

04-10-2021 - 06-10-2021

24-11-2021 - 26-11-2021

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – praktyczne dopasowanie metod

Wrocław

Poznań

Warszawa

22-09-2021 - 24-09-2021

04-10-2021 - 06-10-2021

24-11-2021 - 26-11-2021

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych – online

Online

23-09-2021 - 24-09-2021

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

Warszawa

Wrocław

Kraków

23-09-2021 - 24-09-2021

08-11-2021 - 09-11-2021

16-12-2021 - 17-12-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

Kraków

Warszawa

Wrocław

23-09-2021 - 24-09-2021

25-10-2021 - 26-10-2021

25-11-2021 - 26-11-2021

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

Online

Online

27-09-2021 - 28-09-2021

25-10-2021 - 26-10-2021

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

Katowice

Gdańsk

Wrocław

27-09-2021 - 29-09-2021

25-10-2021 - 27-10-2021

17-11-2021 - 19-11-2021

Harmonogram i planowanie produkcji – online

Online

07-10-2021 - 08-10-2021

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

Kraków

Warszawa

11-10-2021 - 12-10-2021

29-11-2021 - 30-11-2021

Zarządzanie kosztami na produkcji

Warszawa

Kraków

14-10-2021 - 15-10-2021

29-11-2021 - 30-11-2021

Problem solving – warsztat systematycznego rozwiązywania problemów

Wrocław

Kraków

18-10-2021 - 19-10-2021

13-12-2021 - 14-12-2021

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

Wrocław

Katowice

19-10-2021 - 20-10-2021

06-12-2021 - 07-12-2021

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

Online

20-10-2021 - 20-10-2021

Przygotowanie inwentaryzacji

Warszawa

Kraków

Wrocław

20-10-2021 - 20-10-2021

17-11-2021 - 17-11-2021

08-12-2021 - 08-12-2021

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

Katowice

Warszawa

Kraków

25-10-2021 - 26-10-2021

25-11-2021 - 26-11-2021

15-12-2021 - 16-12-2021

APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w praktyce pracy planisty – warsztaty online

Online

04-11-2021 - 05-11-2021

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

Online

04-11-2021 - 05-11-2021

Problem Solving – warsztaty online

Online

Online

04-11-2021 - 05-11-2021

13-12-2021 - 14-12-2021

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad

Katowice

04-11-2021 - 05-11-2021

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

Warszawa

Katowice

04-11-2021 - 05-11-2021

16-12-2021 - 17-12-2021

Lean Management

Warszawa

22-11-2021 - 23-11-2021

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

Online

29-11-2021 - 30-11-2021

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania

Warszawa

29-11-2021 - 30-11-2021