Temat Miasto Termin

Praca pod presją – warsztat dla menedżerów produkcji

Online

Online

27-11-2020 - 27-11-2020

09-12-2020 - 09-12-2020

Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – online

Online

30-11-2020 - 01-12-2020

Rejestr BDO – zmiany w przepisach gospodarki odpadami

Online

30-11-2020 - 30-11-2020

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

Warszawa

Katowice

Wrocław

30-11-2020 - 01-12-2020

25-01-2021 - 26-01-2021

17-05-2021 - 18-05-2021

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

Online

Online

Online

03-12-2020 - 04-12-2020

14-12-2020 - 15-12-2020

29-12-2020 - 30-12-2020

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad

Katowice

Warszawa

03-12-2020 - 04-12-2020

13-05-2021 - 14-05-2021

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

Wrocław

Kraków

Warszawa

03-12-2020 - 04-12-2020

21-01-2021 - 22-01-2021

25-02-2021 - 26-02-2021

Kierowanie zespołem produkcyjnym

Karpacz

Kraków

Wrocław

03-12-2020 - 04-12-2020

21-01-2021 - 22-01-2021

29-03-2021 - 30-03-2021

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2020 r.

Warszawa

04-12-2020 - 04-12-2020

Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów

Warszawa

Wrocław

07-12-2020 - 08-12-2020

17-06-2021 - 18-06-2021

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

Katowice

Warszawa

Kraków

07-12-2020 - 08-12-2020

11-03-2021 - 12-02-2021

26-04-2021 - 27-04-2021

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

Warszawa

Kraków

Wrocław

08-12-2020 - 09-12-2020

15-03-2021 - 16-03-2021

27-05-2021 - 28-05-2021

Efektywna komunikacja podczas kryzysowych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

Online

10-12-2020 - 10-12-2020

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Wrocław

10-12-2020 - 10-12-2020

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

Warszawa

Wrocław

Warszawa

10-12-2020 - 11-12-2020

18-02-2021 - 19-02-2021

26-04-2021 - 27-04-2021

Harmonogram i planowanie produkcji

Kraków

Katowice

Wrocław

10-12-2020 - 11-12-2020

21-01-2021 - 22-01-2021

22-02-2021 - 23-02-2021

Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.

Wrocław

10-12-2020 - 11-12-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

Wrocław

Kraków

Warszawa

10-12-2020 - 11-12-2020

28-01-2021 - 29-01-2021

22-03-2021 - 23-03-2021

Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

Wrocław

11-12-2020 - 11-12-2020

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online

Online

14-12-2020 - 15-12-2020

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – praktyczne dopasowanie metod

Wrocław

Wrocław

Gdańsk

14-12-2020 - 16-12-2020

19-04-2021 - 21-04-2021

19-05-2021 - 21-05-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

Online

14-12-2020 - 15-12-2020

Zarządzanie kosztami na produkcji

Zakopane

Kraków

Wrocław

14-12-2020 - 15-12-2020

25-01-2021 - 26-01-2021

29-03-2021 - 30-03-2021

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

Zakopane

Katowice

Wrocław

14-12-2020 - 15-12-2020

25-01-2021 - 26-01-2021

18-03-2021 - 19-03-2021

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

Zakopane

Wrocław

Katowice

14-12-2020 - 16-12-2020

25-01-2021 - 27-01-2021

24-03-2021 - 26-03-2021

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

Zakopane

Katowice

Wrocław

14-12-2020 - 15-12-2020

25-01-2021 - 26-01-2021

25-03-2021 - 26-03-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

Zakopane

Warszawa

Kraków

14-12-2020 - 15-12-2020

22-02-2021 - 23-02-2021

19-04-2021 - 20-04-2021

Przywództwo sytuacyjne – skuteczny styl zarządzania

Zakopane

Katowice

Warszawa

14-12-2020 - 15-12-2020

28-01-2021 - 29-01-2021

26-04-2021 - 27-04-2021

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

Online

Online

16-12-2020 - 16-12-2020

27-01-2021 - 27-01-2021

Przygotowanie inwentaryzacji

Zakopane

Wrocław

Warszawa

16-12-2020 - 16-12-2020

24-03-2021 - 24-03-2021

21-04-2021 - 21-04-2021

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

Kraków

Warszawa

Wrocław

17-12-2020 - 18-12-2020

22-02-2021 - 23-02-2021

22-04-2021 - 23-04-2021

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

Kraków

Warszawa

Gdańsk

17-12-2020 - 18-12-2020

18-02-2021 - 19-02-2021

28-04-2021 - 29-04-2021

BDO – Rejestr, ewidencja, sprawozdawczość – Obowiązki wynikające z aktualnych przepisów w gospodarce odpadami

Kraków

18-12-2020 - 18-12-2020

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

Wrocław

Warszawa

18-02-2021 - 19-02-2021

15-04-2021 - 16-04-2021

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania

Gdańsk

Warszawa

17-03-2021 - 18-03-2021

28-10-2021 - 29-10-2021

Zakupy nie tylko dla kupców

Warszawa

Wrocław

24-03-2021 - 24-03-2021

26-05-2021 - 26-05-2021

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

Warszawa

Wrocław

15-04-2021 - 16-04-2021

16-06-2021 - 17-06-2021