Temat Miasto Termin

Kierowanie zespołem produkcyjnym

Wrocław

Warszawa

Kraków

20-01-2020 - 21-01-2020

30-03-2020 - 31-03-2020

27-04-2020 - 28-04-2020

Zakupy nie tylko dla kupców

Warszawa

Gdańsk

Warszawa

22-01-2020 - 22-01-2020

22-04-2020 - 22-04-2020

27-05-2020 - 27-05-2020

Trudne sytuacje na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

Kraków

Wrocław

Warszawa

23-01-2020 - 24-01-2020

23-03-2020 - 24-03-2020

18-05-2020 - 19-05-2020

Zarządzanie kosztami na produkcji

Warszawa

Kraków

Warszawa

27-01-2020 - 28-01-2020

27-04-2020 - 28-04-2020

08-06-2020 - 09-06-2020

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

Warszawa

Kraków

Wrocław

27-01-2020 - 29-01-2020

26-02-2020 - 28-02-2020

25-03-2020 - 27-03-2020

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

Wrocław

Warszawa

Wrocław

27-01-2020 - 28-01-2020

23-03-2020 - 24-03-2020

11-05-2020 - 12-05-2020

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2020 r.

Warszawa

Wrocław

Katowice

27-01-2020 - 27-01-2020

17-04-2020 - 17-04-2020

05-06-2020 - 05-06-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

Wrocław

Warszawa

Kraków

27-01-2020 - 28-01-2020

23-03-2020 - 24-03-2020

21-05-2020 - 22-05-2020

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

Warszawa

Wrocław

Rzeszów

28-01-2020 - 29-01-2020

24-02-2020 - 25-02-2020

23-04-2020 - 24-04-2020

Przygotowanie inwentaryzacji

Wrocław

Warszawa

Kraków

29-01-2020 - 29-01-2020

25-03-2020 - 25-03-2020

22-04-2020 - 22-04-2020

Harmonogram i planowanie produkcji

Wrocław

Katowice

Warszawa

30-01-2020 - 31-01-2020

24-02-2020 - 25-02-2020

23-03-2020 - 24-03-2020

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Katowice

Warszawa

Wrocław

06-02-2020 - 06-02-2020

26-03-2020 - 26-03-2020

25-05-2020 - 25-05-2020

Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.

Katowice

Warszawa

Wrocław

06-02-2020 - 07-02-2020

26-03-2020 - 27-03-2020

25-05-2020 - 26-05-2020

Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

Katowice

Warszawa

Wrocław

07-02-2020 - 07-02-2020

27-03-2020 - 27-03-2020

26-05-2020 - 26-05-2020

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

Katowice

Warszawa

Wrocław

17-02-2020 - 18-02-2020

20-04-2020 - 21-04-2020

01-06-2020 - 02-06-2020

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

Katowice

Warszawa

Gdańsk

18-02-2020 - 19-02-2020

26-03-2020 - 27-03-2020

27-04-2020 - 28-04-2020

TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

Katowice

Warszawa

Wrocław

20-02-2020 - 21-02-2020

28-05-2020 - 29-05-2020

13-07-2020 - 14-07-2020

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

Kraków

Warszawa

27-02-2020 - 28-02-2020

25-05-2020 - 26-05-2020

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad

Warszawa

Wrocław

09-03-2020 - 10-03-2020

12-05-2020 - 13-05-2020

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

Wrocław

Warszawa

23-03-2020 - 24-03-2020

04-06-2020 - 05-06-2020

Przywództwo sytuacyjne – skuteczny styl zarządzania

Warszawa

Wrocław

23-03-2020 - 24-03-2020

18-06-2020 - 19-06-2020

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

Warszawa

Katowice

Wrocław

25-03-2020 - 26-03-2020

18-05-2020 - 19-05-2020

06-07-2020 - 07-07-2020

Zarządzanie i planowanie produkcji w arkuszu Excel’a

Warszawa

Wrocław

26-03-2020 - 27-03-2020

14-05-2020 - 15-05-2020

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

Warszawa

Kraków

Katowice

30-03-2020 - 31-03-2020

14-05-2020 - 15-05-2020

09-07-2020 - 10-07-2020

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

Warszawa

Katowice

20-04-2020 - 21-04-2020

22-06-2020 - 23-06-2020

Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów

Warszawa

20-04-2020 - 21-04-2020

Optymalizacja gospodarki opakowaniami wielokrotnego użycia

Warszawa

Wrocław

27-04-2020 - 28-04-2020

18-06-2020 - 19-06-2020