Temat Miasto Termin

Kierowanie zespołem produkcyjnym

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

27-01-2022 - 28-01-2022

21-04-2022 - 22-04-2022

06-06-2022 - 07-06-2022

TPM – zarządzanie parkiem maszynowym – online

Online

Online

10-02-2022 - 11-02-2022

04-04-2022 - 05-04-2022

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

Katowice

Poznań

Warszawa

10-02-2022 - 11-02-2022

14-03-2022 - 15-03-2022

07-04-2022 - 08-04-2022

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych – online

Online

21-02-2022 - 22-02-2022

Harmonogram i planowanie produkcji

Kraków

Warszawa

Wrocław

21-02-2022 - 22-02-2022

25-04-2022 - 26-04-2022

09-06-2022 - 10-06-2022

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

Warszawa

Wrocław

Katowice

21-02-2022 - 22-02-2022

21-04-2022 - 22-04-2022

06-06-2022 - 07-06-2022

Problem Solving – warsztaty online

Online

Online

22-02-2022 - 23-02-2022

23-05-2022 - 24-05-2022

Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

Warszawa

Wrocław

Katowice

24-02-2022 - 25-02-2022

23-06-2022 - 24-06-2022

20-10-2022 - 21-10-2022

Harmonogram i planowanie produkcji – online

Online

07-03-2022 - 08-03-2022

Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

Online

09-03-2022 - 09-03-2022

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

Online

10-03-2022 - 11-03-2022

Lean Manufacturing – online

Online

14-03-2022 - 15-03-2022

Zarządzanie kosztami na produkcji

Warszawa

Katowice

14-03-2022 - 15-03-2022

12-05-2022 - 13-05-2022

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

Online

Online

16-03-2022 - 16-03-2022

06-04-2022 - 06-04-2022

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

Poznań

Kraków

Wrocław

16-03-2022 - 17-03-2022

12-05-2022 - 13-05-2022

27-06-2022 - 28-06-2022

Przygotowanie inwentaryzacji

Wrocław

Warszawa

Kraków

16-03-2022 - 16-03-2022

06-04-2022 - 06-04-2022

11-05-2022 - 11-05-2022

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

Katowice

Warszawa

Kraków

17-03-2022 - 18-03-2022

23-05-2022 - 24-05-2022

22-09-2022 - 23-09-2022

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

Wrocław

Kraków

Gdańsk

17-03-2022 - 18-03-2022

12-05-2022 - 13-05-2022

06-06-2022 - 07-06-2022

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

Online

Online

21-03-2022 - 22-03-2022

20-06-2022 - 21-06-2022

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

22-03-2022 - 23-03-2022

18-05-2022 - 19-05-2022

07-06-2022 - 08-06-2022

System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy – online

Online

24-03-2022 - 25-03-2022

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

Wrocław

Katowice

Warszawa

24-03-2022 - 25-03-2022

25-04-2022 - 26-04-2022

16-05-2022 - 17-05-2022

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

Kraków

Warszawa

Gdańsk

24-03-2022 - 25-03-2022

26-05-2022 - 27-05-2022

09-06-2022 - 10-06-2022

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

Online

Online

28-03-2022 - 29-03-2022

26-05-2022 - 27-05-2022

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

Warszawa

Kraków

Gdańsk

28-03-2022 - 30-03-2022

18-05-2022 - 20-05-2022

08-06-2022 - 10-06-2022

Przywództwo sytuacyjne – skuteczny styl zarządzania

Warszawa

21-04-2022 - 22-04-2022

SMED – skracania czasów przezbrojeń – online

Online

27-04-2022 - 27-04-2022

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością

Warszawa

16-05-2022 - 17-05-2022

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online

Online

25-05-2022 - 27-05-2022

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing

Wrocław

Kraków

26-05-2022 - 27-05-2022

27-06-2022 - 28-06-2022

Problem solving – warsztat systematycznego rozwiązywania problemów

Wrocław

Warszawa

04-07-2022 - 05-07-2022

21-11-2022 - 22-11-2022

Lean Management

Warszawa

05-09-2022 - 06-09-2022

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania

Warszawa

Gdańsk

Wrocław

05-09-2022 - 06-09-2022

10-10-2022 - 11-10-2022

05-12-2022 - 06-12-2022

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – praktyczne dopasowanie metod

Gdańsk

12-10-2022 - 14-10-2022