Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Katowice 23-11-2023 24-11-2023
Warszawa 04-12-2023 05-12-2023
Wrocław 19-02-2024 20-02-2024
Kraków 18-04-2024 19-04-2024
Gdańsk 13-06-2024 14-06-2024

Cel i program szkolenia

Menadżer produkcji staje w dzisiejszej sytuacji gospodarczej przed następującymi kluczowymi problemami:

 1. brak motywacji indywidualnej i zespołowej – spowodowane jest w głównej mierze przez: wypalenie zawodowe, brak realizacji własnych celów rozwojowych, nie angażowanie zespołów w proces rozwoju firmy oraz negatywna postawa ze strony przełożonych.
 2. duży opór ze strony zespołów pracowniczych do zmian – jest to wielokrotnie główny powód dla którego menadżerowie nie chcą angażować podległy personel w nowe projekty tylko im je narzucać.
 3. stagnacja w zarobkach i wzrost oczekiwań finansowych pracowników – powoduje coraz większe problemy w budowaniu relacji pomiędzy pracownikiem a ich przełożonym. Pojawia się postawa roszczeniowa ze strony pracowników, którzy oczekują od pracodawcy wzrostu wynagrodzeń,
 4. optymalizacja procesów produkcyjnych – wiąże się ze wzrostem wymagań ilościowych  i jakościowych w stosunku do pracowników a wielokrotnie nie jest to przekładane na przyrost płac. Pracownicy, którzy są źle wprowadzeni w proces zmian czują się oszukani i zlekceważeni.
 5. brak wykwalifikowanych specjalistów na rynku – rynek pracy oferuje dość dużą ilość ludzi do pracy lecz ich kompetencje wielokrotnie nie spełniają oczekiwań na danym stanowisku pracy. Menadżer musi dbać o niską rotację jak również dobrze szkolić swoich pracowników.

Przygotowany do pracy w takich warunkach menadżer produkcji stanowi kluczowy element sukcesu każdej firmy produkcyjnej.

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji menadżerskich u szefów średniego i niższego szczebla, które pomogą im poradzić sobie w trudnych sytuacjach z jakimi może on się spotkać na produkcji. Przeanalizujemy jak należy prowadzić zespół i jak go zmieniać, żeby był przygotowany do podejmowania nowych wyzwań przy ograniczeniu sytuacji konfliktowych. Zastanowimy się jak przy wzrastającej ilości zadań nakładanych na menadżerów wygospodarować czas na rozmowę z pracownikiem oraz umiejętnie obciążyć zespół zadaniami, które będą go rozwijać i motywować. Przećwiczymy narzędzia, które powodują wzrost motywacji indywidualnej i zespołowej. Prześledzimy na zapisach video jakie błędy popełniamy podczas trudnych rozmów z pracownikami.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Lepiej będziesz rozumieć procesy zachodzące w zespole
 • Poznasz role zespołowe i związane z nimi potrzeby swoich pracowników
 • Zobaczysz swoją preferowaną rolę zespołową
 • Łatwiej będziesz dostrzegać sytuacje konfliktowe i ich źródła w zespole
 • Skuteczniej będziesz wprowadzać nowych pracowników do zespołu
 • Zrozumiesz skąd się biorą konflikty międzypokoleniowe i co im sprzyja, a co je niweluje
 • Skuteczniej będziesz motywować swoich pracowników do myślenia MY
 • Zmiana stanie się naturalnym procesem funkcjonowania zespołu
 • Skuteczniej będziesz stawiać zadania przed zespołem

 

Uczestnicy: Menadżerowie średniego i niższego szczebla. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Rozwój zespołu

 • Kiedy grupa staje się zespołem – główne determinanty budowania zespołu
 • Co decyduje o sukcesie zespołu – podstawowe narzędzia

Role zespołowe pracownika

 • Czym są naturalne role zespołowe pracownika i w jaki sposób wpływają na jego funkcjonowanie w zespole
 • AutoDiagnoza swojej preferowanej roli w zespole
 • Co motywuje i demotywuje pracownika w zależności od roli zespołowej
 • W jaki sposób budować zespół w zależności od roli zespołowej pracownika – źródła konfliktów

Dysfunkcje pracy zespołowej

 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej
 • Przyczyny powstawania dysfunkcji w moim zespole
 • Techniki/metody pracy szefa przeciwdziałające dysfunkcjom

Motywacja zespołu

 • Motywowanie zespołu a motywowanie jednostki
 • Metody/narzędzia motywowania zespołu
 • Podnoszenie kompetencji zespołu
 • Rozwój zespołu poprzez codzienną ocenę

Konflikt w zespole

 • Bariery komunikacyjne jako jedne z głównych źródeł konfliktu
 • Okno Johnari – analiza konfliktów interpersonalnych
 • Zapobieganie sytuacjom konfliktowym
 • Różnice międzypokoleniowe
 • Wprowadzanie nowych pracowników

Efektywne i angażujące wprowadzanie reorganizacji/zmian w zespole:

 • Rodzaje oporu wobec zmian
 • Pozytywne i negatywne reakcje na zmiany
 • Efektywna komunikacja w procesie zmian
 • Radzenie sobie z oporem wobec zmian
 • Angażowanie pracowników w proces zmian

Organizacja pracy własnej i zespołu

 • Budowanie celów i zadań
 • Priorytety własne a otoczenia. Metody ich wyznaczania
 • Angażowanie zespołu w postawione cele i zadania
 • Przekładanie celów i zadań postawionych przez przełożonego na podległy zespół
 • Rozliczanie zespołu/pracownika z postawionych zadań

Zakończenie szkolenia

Pytania od uczestników

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Case study, scenki, testy, autoprezentacja, burza mózgów, moderacja metaplanowa, ćwiczenia z kamerą

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1590 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji" - 1590 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.