Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Kraków 18-04-2024 19-04-2024
Gdańsk 13-06-2024 14-06-2024
Wrocław 21-10-2024 22-10-2024
Warszawa 25-11-2024 26-11-2024

Cel i program szkolenia

Lider, brygadzista, mistrz, kierownik produkcji staje przed następującymi kluczowymi problemami wynikającymi z niesprawnie działającymi zespołami:

 • brak motywacji indywidualnej i zespołowej,
 • duży opór ze strony zespołów pracowniczych do zmian,
 • rotacja pracowników,
 • konflikty wewnątrzzespołowe,
 • różnicę pokoleniowe.

Ma to duże przełożenie na osiąganie założonych celów. Podczas warsztatu będziemy rozwijać kompetencje liderów, brygadzistów, mistrzów i kierowników produkcji w zakresie budowania skutecznie funkcjonujących zespołów. Przeanalizujemy co potrzebują pracownicy, żeby czuć się członkami społeczności produkcyjnej, której celem jest realizacja zleceń produkcyjnych. Zastanowimy się co wpływa na powstawanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołów. Podczas szkolenia opracujemy narzędzia, które może wykorzystywać lider, brygadzista, mistrz, kierownik  produkcji do motywowania zespołów. Zastanowimy się jak budować zespoły, które charakteryzują się dużą różnorodnością (np. narodowość, wiek, płeć).

Warsztat charakteryzuje się dużą ilością ćwiczeń, gdzie w sposób praktyczny przepracujemy postawione cele przez uczestników.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji, które pomogą mu w budowaniu zintegrowanego zespołu skupionego na realizacji celów.

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • lepiej będziesz rozumieć procesy zachodzące w zespole,
 • poznasz role zespołowe i związane z nimi potrzeby swoich pracowników,
 • zobaczysz swoją preferowaną rolę zespołową,
 • łatwiej będziesz dostrzegać sytuacje konfliktowe i ich źródła w zespole,
 • skuteczniej będziesz wprowadzać nowych pracowników do zespołu,
 • zrozumiesz skąd się biorą konflikty międzypokoleniowe i co im sprzyja, a co je niweluje
 • skuteczniej będziesz motywować swoich pracowników do myślenia MY,
 • zmiana stanie się naturalnym procesem funkcjonowania zespołu,
 • skuteczniej będziesz stawiać zadania przed zespołem.

Uczestnicy: Lider, Brygadzista, Mistrz, Kierownik

PROGRAM SZKOLENIA

Rozwój zespołu:

 • Kiedy grupa staje się zespołem – główne determinanty budowania zespołu,
 • Co decyduje o sukcesie zespołu – podstawowe narzędzia.

Role zespołowe pracownika:

 • Czym są naturalne role zespołowe pracownika i w jaki sposób wpływają na jego funkcjonowanie w zespole?
 • AutoDiagnoza swojej preferowanej roli w zespole,
 • Co motywuje i demotywuje pracownika w zależności od roli zespołowej?
 • W jaki sposób budować zespół w zależności od roli zespołowej pracownika – źródła konfliktów

Dysfunkcje pracy zespołowej:

 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej,
 • Przyczyny powstawania dysfunkcji w moim zespole,
 • Techniki/metody pracy szefa przeciwdziałające dysfunkcjom.

Motywacja zespołu:

 • Motywowanie zespołu a motywowanie jednostki,
 • Metody/narzędzia motywowania zespołu,
 • Podnoszenie kompetencji zespołu,
 • Rozwój zespołu produkcyjnego poprzez codzienną ocenę.

Konflikt w zespole:

 • Bariery komunikacyjne jako jedne z głównych źródeł konfliktu,
 • Okno Johnari – analiza konfliktów interpersonalnych,
 • Zapobieganie sytuacjom konfliktowym,
 • Różnice międzypokoleniowe,
 • Wprowadzanie nowych pracownikó

Efektywne i angażujące wprowadzanie reorganizacji/zmian w zespole:

 • Rodzaje oporu wobec zmian,
 • Pozytywne i negatywne reakcje na zmiany,
 • Efektywna komunikacja w procesie zmian,
 • Radzenie sobie z oporem wobec zmian,
 • Angażowanie pracowników w proces zmian.

Zakończenie szkolenia:

 • Pytania od uczestników
 • Wyznaczenie celów rozwojowych
 • Przekazanie ćwiczeń do samodzielnej realizacji

Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
drugi dzień:       09:00 – 16:00

 • case study
 • scenki
 • testy
 • autoprezentacja
 • burza mózgów
 • moderacja metaplanowa

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Skuteczny zespół – doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.