Temat Miasto Termin

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

Wrocław

Warszawa

Kraków

28-09-2023 - 29-09-2023

16-10-2023 - 17-10-2023

20-11-2023 - 21-11-2023

Controlling logistyki

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

05-10-2023 - 06-10-2023

21-03-2024 - 22-03-2024

13-06-2024 - 14-06-2024

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

Gdańsk

Warszawa

Kraków

09-10-2023 - 10-10-2023

06-11-2023 - 07-11-2023

04-12-2023 - 05-12-2023

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

Online

Online

09-10-2023 - 11-10-2023

26-02-2024 - 28-02-2024

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

Warszawa

Wrocław

Zakopane

16-10-2023 - 17-10-2023

20-11-2023 - 21-11-2023

11-12-2023 - 12-12-2023

Czas pracy kierowców, obsługa tachografów cyfrowych – warsztaty online

Online

Online

16-10-2023 - 16-10-2023

12-12-2023 - 12-12-2023

VSM – Mapowanie strumienia wartości

Warszawa

Katowice

17-10-2023 - 18-10-2023

11-04-2024 - 12-04-2024

Rozliczanie czasu pracy kierowcy – warsztaty online

Online

Online

17-10-2023 - 17-10-2023

13-12-2023 - 13-12-2023

Przygotowanie inwentaryzacji

Warszawa

Wrocław

Zakopane

18-10-2023 - 18-10-2023

22-11-2023 - 22-11-2023

13-12-2023 - 13-12-2023

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

Gdańsk

Warszawa

Kraków

18-10-2023 - 18-10-2023

15-11-2023 - 15-11-2023

13-12-2023 - 13-12-2023

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

Warszawa

Kraków

Gdańsk

18-10-2023 - 20-10-2023

27-11-2023 - 29-11-2023

18-12-2023 - 20-12-2023

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski – online

Online

Online

Online

18-10-2023 - 18-10-2023

15-11-2023 - 15-11-2023

13-12-2023 - 13-12-2023

Negocjacje zakupowe

Warszawa

Wrocław

Zakopane

19-10-2023 - 20-10-2023

20-11-2023 - 21-11-2023

11-12-2023 - 12-12-2023

Incoterms 2020

Gdańsk

Warszawa

Kraków

19-10-2023 - 19-10-2023

20-11-2023 - 20-11-2023

11-12-2023 - 11-12-2023

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

Gdańsk

Warszawa

Kraków

19-10-2023 - 20-10-2023

20-11-2023 - 21-11-2023

11-12-2023 - 12-12-2023

Zarządzanie zespołem logistycznym

Warszawa

Warszawa

19-10-2023 - 20-10-2023

16-05-2024 - 17-05-2024

ADR przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

19-10-2023 - 19-10-2023

16-11-2023 - 16-11-2023

07-12-2023 - 07-12-2023

Warunki dostaw INCOTERMS 2020 – online

Online

Online

Online

19-10-2023 - 19-10-2023

20-11-2023 - 20-11-2023

18-12-2023 - 18-12-2023

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online

Online

Online

Online

19-10-2023 - 20-10-2023

20-11-2023 - 21-11-2023

18-12-2023 - 19-12-2023

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami – online

Online

Online

Online

19-10-2023 - 19-10-2023

16-11-2023 - 16-11-2023

07-12-2023 - 07-12-2023

Raport KOBIZE – zasady sporządzania i wprowadzania raportu – warsztaty online

Online

Online

19-10-2023 - 19-10-2023

18-12-2023 - 18-12-2023

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

Gdańsk

Warszawa

Kraków

20-10-2023 - 20-10-2023

21-11-2023 - 21-11-2023

12-12-2023 - 12-12-2023

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

20-10-2023 - 20-10-2023

17-11-2023 - 17-11-2023

08-12-2023 - 08-12-2023

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online

Online

Online

Online

20-10-2023 - 20-10-2023

21-11-2023 - 21-11-2023

19-12-2023 - 19-12-2023

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów – online

Online

Online

Online

20-10-2023 - 20-10-2023

17-11-2023 - 17-11-2023

08-12-2023 - 08-12-2023

Opakowania – obowiązki dla Wprowadzającego opakowania na rynek i gospodarowanie odpadami opakowaniowymi – online

Online

Online

25-10-2023 - 25-10-2023

14-12-2023 - 14-12-2023

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Warszawa

Wrocław

Kraków

26-10-2023 - 27-10-2023

15-02-2024 - 16-02-2024

20-05-2024 - 21-05-2024

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

Kraków

Wrocław

Warszawa

26-10-2023 - 27-10-2023

23-11-2023 - 24-11-2023

14-12-2023 - 15-12-2023

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online

Online

Online

Online

06-11-2023 - 06-11-2023

18-12-2023 - 18-12-2023

12-02-2024 - 12-02-2024

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – warsztaty online

Online

Online

09-11-2023 - 10-11-2023

14-03-2024 - 15-03-2024

Ochrona środowiska w firmie a aktualne wymogi prawne – online

Online

Online

16-11-2023 - 16-11-2023

18-12-2023 - 18-12-2023

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

Warszawa

Katowice

Wrocław

16-11-2023 - 17-11-2023

18-01-2024 - 19-01-2024

25-03-2024 - 26-03-2024

Rejestr BDO, sprawozdawczość i gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – kompendium wiedzy

Online

Online

16-11-2023 - 16-11-2023

19-12-2023 - 19-12-2023

Przygotowanie inwentaryzacji – online

Online

17-11-2023 - 17-11-2023

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

Online

Online

Online

20-11-2023 - 20-11-2023

02-02-2024 - 02-02-2024

19-04-2024 - 19-04-2024

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

Online

Online

20-11-2023 - 21-11-2023

09-05-2024 - 10-05-2024

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

Wrocław

Wrocław

Warszawa

23-11-2023 - 24-11-2023

18-04-2024 - 19-04-2024

13-05-2024 - 14-05-2024

Operacyjne zarządzanie zakupami

Wrocław

Kraków

Warszawa

30-11-2023 - 01-12-2023

05-02-2024 - 06-02-2024

13-06-2024 - 14-06-2024

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania

Gdańsk

Wrocław

Gdańsk

04-12-2023 - 05-12-2023

26-02-2024 - 27-02-2024

17-06-2024 - 18-06-2024

Industry 4.0/Przemysł 4.0 – narzędzia/metody i roadmap prac

Warszawa

Wrocław

Gdańsk

04-12-2023 - 05-12-2023

25-03-2024 - 26-03-2024

27-05-2024 - 28-05-2024

Zarządzanie gospodarką materiałową

Warszawa

Katowice

07-12-2023 - 08-12-2023

25-04-2024 - 26-04-2024

APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w praktyce pracy planisty – warsztaty online

Online

Online

Online

18-12-2023 - 19-12-2023

25-04-2024 - 26-04-2024

12-09-2024 - 13-09-2024

Przygotowanie inwentaryzacji magazynu – online

Online

Online

20-03-2024 - 20-03-2024

15-05-2024 - 15-05-2024

Metody redukcji kosztów zakupów w firmach – online

Online

Online

21-03-2024 - 22-03-2024

04-07-2024 - 05-07-2024

SCM – zarządzanie łańcuchem dostaw i Beer Game

Warszawa

Wrocław

Gdańsk

25-03-2024 - 26-03-2024

04-07-2024 - 05-07-2024

09-12-2024 - 10-12-2024