Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 29-10-2024 29-10-2024
Online 13-12-2024 13-12-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie dedykowane osobom rozliczającym czas pracy kierowców wykonujących transport na terenie kraju oraz poza granicami Polski (PL) jest zaprojektowane w celu zapewnienia uczestnikom pełnej wiedzy i umiejętności dotyczących zasad i przepisów związanych z czasem pracy kierowców. Przewiduje się omówienie istotnych tematów, takich jak naliczanie wynagrodzenia, rozliczanie delegacji oraz zapisy dotyczące podróży służbowych uwzględniające zasady pakietu Mobilności.

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat czasu pracy kierowców oraz związanych z tym przepisów i regulacji. Szczegółowe omówienie najczęściej zadawanych  pytań, wzorów akt osobowych kierowców, naliczania wynagrodzenia w Polsce i Unii Europejskiej, rozliczania delegacji oraz tworzenia zapisów dotyczących podróży służbowych pozwoli uczestnikom zrozumieć i efektywnie stosować te przepisy w swojej codziennej pracy.

Korzyści dla uczestników:

 • Pełne zrozumienie przepisów i regulacji dotyczących czasu pracy kierowców, co pozwoli uniknąć naruszeń prawa i potencjalnych sankcji.
 • Zdolność do prawidłowego sporządzania akt osobowych kierowców, zgodnie z wymogami przepisów.
 • Umiejętność prawidłowego naliczania wynagrodzenia zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, z uwzględnieniem różnic w przepisach.
 • Skuteczne rozliczanie delegacji kierowców, z uwzględnieniem wymogów dokumentacyjnych i kosztowych.
 • Tworzenie zapisów dotyczących podróży służbowych, zgodnie z zasadami pakietu Mobilności, co przyczyni się do zapewnienia zgodności i transparentności.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby rozliczające czas pracy kierowców wykonujących transport na terenie Polski oraz za granicą. Mogą to być pracownicy działów kadr i płac, specjaliści ds. logistyki lub osoby odpowiedzialne za zarządzanie czasem pracy kierowców w firmach transportowych.

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkoleniowy:

 • Zakres kontroli Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Procedury kontroli oraz możliwe konsekwencje.
 • Ewidencja czasu pracy kierowców z wykorzystaniem karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego.
 • Rodzaje tachografów.
 • Obowiązki pracy dotyczące odczytu danych oraz archiwizacji danych.
 • Kiedy zastosować obwieszczenie, porozumienie zmieniające, aneks?
 • Jakie zapisy stosujemy w umowie o pracę, a jakie w informacjach o warunkach zatrudnienia?
 • Jak wybrać najkorzystniejszy okres rozliczeniowy?
 • Czy obowiązkowe jest zgłoszenie przedłużenia okresu rozliczeniowego?
 • Czy kierowca samochodu o DMC powyżej 3,5 tony może pracować u więcej niż jednego pracodawcy?
 • Jaką ustalić porę nocną w firmie? (8 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00)
 • Jaki dodatek zapłacić za pracę w porze nocnej?
 • Jak ustalić „drugą” porę nocną w firmie? (4 godziny pomiędzy 00:00 a 7:00)
 • Jakie zdarzenia rejestrowane przy pomocy tachografu zaliczamy do czasu pracy?
 • Czy warto zmienić kodeksową definicję godzin niedzieli i świąt?
 • Ile wynosi maksymalny limit godzin nadliczbowych na rok?
 • Jaki wybrać system rozliczeniowy w transporcie?
 • Co zaliczamy do czasu pracy kierowcy?
 • Kiedy powstają nadgodziny 100%, 50%?
 • Jak rekompensować nadgodziny czasem wolnym na wniosek lub bez wniosku pracownika?
 • Kiedy należy zaliczyć przerwę śniadaniową do czasu pracy kierowcy?
 • Jak prawidłowo sporządzić wniosek o oddanie nadgodzin w stosunku 1:1?
 • Kiedy powstaje dyżur 50%, 100%?
 • Kiedy dyżur jest zaliczany do czasu pracy?
 • Jak rekompensować dyżur czasem wolnym na wniosek lub bez wniosku pracownika?
 • Jak rozliczyć okres dyspozycyjności w obsadzie kilkuosobowej?
 • Czy możemy potrącić wynagrodzenie za „nieusprawiedliwiony postój”?
 • Których okresów postojów nie zaliczamy do czasu pracy kierowcy oraz czasu dyspozycyjności?
 • Kiedy naliczyć dodatek za godziny pracy przypadające na porę nocną?
 • Kiedy powstają nadgodziny z tytułu nakładania się dób pracowniczych?
 • Jak oddawać dni wolne za pracę wykonaną w sobotę, niedzielę lub święto?
 • Jak obliczać i wypłacać godziny średniotygodniowe?
 • Kiedy następuje rozpoczęcie oraz zakończenie podróży służbowej?
 • Czy ryczałt za nocleg wykonany w kabinie samochodu może zostać ujęty w kosztach?
 • Jak traktować odcinki polskie delegacji zagranicznej?
 • Czy możemy obniżyć stawki diety przy delegacji zagranicznej?
 • Wg jakiego kursu powinniśmy rozliczyć „wirtualną” podróż służbową?
 • W jakich przypadkach możemy potrącić część diety kierowcy?
 • Kiedy nie możemy naliczyć ryczałtu za nocleg wykonany w kabinie kierowcy?
 • Kiedy możemy zastosować odstępstwo od naliczania płacy minimalnej EU?
 • Jak należy zgłosić oddelegowanie kierowcy poprzez platformę delegowania kierowców?
 • Jakie dokumenty kierowca ma obowiązek posiadać podczas kontroli kraju przyjmującego?
 • Które odcinki nie podlegają pod wyrównanie płacy minimalnej EU od 2.02.2022 roku?
 • Które odcinki podlegają pod wyrównanie płacy minimalnej EU od 2.02.2022 roku?
 • Czy przedstawiciel na terenie Francji jest obowiązkowy?
 • Czy kierowcy samochodów o DMC przekraczających 2,5 tony będą rozliczani zgodnie z danymi    zawartymi na karcie kierowcy?
 • Symulacja wynagrodzenia kierowców przed i po wdrożeniu Pakietu Mobilności.
 • Skutki nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowcy od 2.02.2022 roku?
 • W jaki sposób naliczane będą delegacje po zmianach od lutego 2022 r.?
 • Jakie zapisy w umowach kierowców – łagodzące skutki Pakietu Mobilności?
 • Jak wyliczyć międzynarodowe „wirtualne diety kierowcy”?
 • Jakie pomniejszyć podstawy naliczeń ZUS i PIT o wirtualne delegacje?

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 16.00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Prezentacje multimedialne: Wykorzystanie prezentacji multimedialnych do przedstawienia teoretycznych aspektów związanych z czasem pracy kierowców i przepisów regulujących tę dziedzinę.
 • Dyskusje i studia przypadków: Umożliwienie uczestnikom aktywnego udziału w szkoleniu poprzez dyskusje i analizę rzeczywistych przypadków związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowców.
 • Ćwiczenia praktyczne: Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń, które pozwolą uczestnikom zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, takie jak sporządzanie akt osobowych kierowców czy naliczanie wynagrodzenia.
 • Materiały szkoleniowe: Zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych, w których znajdują się wzory, przykłady i informacje praktyczne, które mogą wykorzystać w swojej pracy.
 • Pytania i odpowiedzi: Zachęcanie uczestników do zadawania pytań i udzielanie odpowiedzi na wszystkie wątpliwości związane z tematyką szkolenia.

Dzięki różnorodnym metodom szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności, co przyczyni się do skutecznego i zgodnego z przepisami rozliczania czasu pracy kierowców.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 790 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Rozliczanie czasu pracy kierowcy – warsztaty online" - 790 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.