Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 18-06-2024 18-06-2024
Online 12-11-2024 12-11-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie dotyczy prawidłowego zastosowania przepisów dotyczących norm czasu pracy kierowcy zgodnie z rozporządzeniem (WE) 561/2006 oraz Norm Polskich zgodnych z UoCPK. Szkolenie zostało opracowane w celu dostarczenia uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat przepisów regulujących czas pracy kierowców oraz aktualnych zmian wprowadzonych przez Pakiet Mobilności. Przez cały program będziemy omawiać kluczowe zagadnienia oraz praktyczne aspekty dotyczące kart kierowców, tachografów i norm czasu pracy.

Cel szkolenia

Celem tego szkolenia jest dostarczenie osobom zarządzającym transportem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących norm czasu pracy kierowcy. Poprzez omówienie zakresu odpowiedzialności, wyłączeń z zakresu stosowania przepisów, norm czasu pracy kierowcy zgodnych z rozporządzeniem (WE) 561/2006 oraz Norm Polskich zgodnych z UoCPK, uczestnicy zdobędą pełną wiedzę na temat przepisów i będą w stanie efektywnie zarządzać czasem pracy kierowców. Ponadto, omówione zostaną najnowsze informacje po 20 sierpnia 2020 r. oraz po 2 lutym 2022 r.  dotyczące Pakietu Mobilności, taryfikator po zmianach w 2022 roku, oraz inne istotne zagadnienia mające wpływ na organizację pracy kierowców i zarządzanie flotą.

Korzyści dla uczestników

Uczestnictwo w tym szkoleniu przyniesie wiele korzyści dla osób zarządzających transportem. Po jego ukończeniu uczestnicy będą mieli pełną wiedzę na temat przepisów dotyczących norm czasu pracy kierowcy oraz będą w stanie skutecznie je wdrożyć w codziennej praktyce zarządzania transportem. Pozyskane umiejętności w interpretacji i analizie danych z kart kierowców oraz tachografów pozwolą uczestnikom na skuteczne monitorowanie czasu pracy kierowców i unikanie błędów związanych z naruszeniem przepisów. Ponadto, szkolenie umożliwi uczestnikom świadome korzystanie z najnowszych przepisów, a także efektywne planowanie pracy kierowców, optymalizację tras i zarządzanie flotą.

Adresaci szkolenia

Adresatami tego szkolenia są osoby zarządzające transportem, w tym menedżerowie floty, dyspozytorzy, koordynatorzy transportu, kierowcy, osoby zajmujące się rozliczaniem czasu pracy kierowców,  pracownicy działów logistyki oraz wszyscy inni profesjonaliści związani z organizacją i nadzorem działań transportowych. Szkolenie zostało zaprojektowane specjalnie dla tych osób, które mają bezpośredni wpływ na zarządzanie czasem pracy kierowców i przestrzeganie odpowiednich przepisów. Dzięki temu szkoleniu osoby zarządzające transportem będą miały pełną świadomość obowiązujących norm czasu pracy, będą umiały je skutecznie stosować w praktyce oraz będą potrafiły zapewnić zgodność z przepisami w ramach swojej organizacji transportowej.

PROGRAM SZKOLENIA

Szczegóły programu:

 • Zakres odpowiedzialności.
 • Wyłączenia z zakresu stosowania przepisów 561/2006.
 • Normy czasu pracy kierowcy zgodne z rozporządzeniem (WE) 561/2006.
 • Normy czasu pracy kierowcy wg UoCPK.
 • Najistotniejsze informacje po 20 sierpnia 2020 r. (Pakiet Mobilności)
 • Taryfikator po zmianach od 3 września 2018 r.
 • 12/561/2006 r. jak sporządzić prawidłowe tłumaczenie.
 • Przepisy i ich interpretacje.
 • Najczęściej popełniane błędy.
 • Ewidencja uzupełniająca czas pracy (zaświadczenia).
 • Rozporządzenie (EU) 165/2014 r.
 • Użytkowanie funkcji specjalnych OUT/PROM-KOLEJ.
 • Kontrola czasu UTC.
 • Zasada naliczania „złotej minuty”.
 • Nowy pojazd? Zakup używanego pojazdu? Nie zapomnij o…
 • W jakich przypadkach kalibracja tachografu jest obowiązkowa?
 • Jak zachować się w przypadku awarii tachografu?
 • Jak zachować się w przypadku uszkodzenia karty kierowcy?
 • Jak zapisywać pracę wykonywaną poza prowadzeniem pojazdu?
 • Regularne pobieranie danych z kart i tachografów.
 • Analiza błędnych odczytów z karty kierowcy oraz tachografu.
 • Analiza manipulacji tachografu cyfrowego wykrywane przez ITD.
 • Braki udokumentowania przebiegu pojazdu.
 • Błędy obsługi tachografu wykrywane przez ITD.
 • Wykonanie wpisu manualnego – VDO, Stoneridge.
 • Analiza istotnych wydruków z tachografu cyfrowego.
 • Symulacja pracy tachografu na symulatorze tachografu.
 • Tachografy nowej generacji.
 • System zdalnego pobierania danych przez ITD (DSRC).
 • Najczęściej popełniane błędy na tachografie cyfrowym/analogowym.
 • Indywidualna konsultacja popełnionych naruszeń (odczyt danych z karty kierowcy).

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 15.00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie interaktywnych sesji online, które umożliwią uczestnikom zdalne uczestnictwo. Podczas sesji trener będzie prowadził prezentację, omawiał kluczowe zagadnienia i prezentował przykłady praktyczne. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania pytań i dyskutowania na temat omawianych tematów. W ramach szkolenia przewidziana jest również praktyka na symulatorach tachografu, która pozwoli uczestnikom na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Zapraszamy wszystkich uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu i zdobycia kompleksowej wiedzy na temat norm czasu pracy kierowcy oraz związanych z nimi przepisów.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 750 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Czas pracy kierowców, obsługa tachografów cyfrowych – warsztaty online" - 750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.