Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Poznań 01-07-2024 03-07-2024
Gdańsk 21-08-2024 23-08-2024
Wrocław 23-09-2024 25-09-2024
Kraków 21-10-2024 23-10-2024
Warszawa 18-11-2024 20-11-2024
Warszawa 16-12-2024 18-12-2024

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest osiągnięcie szeregu efektów, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki magazynowej tj.: opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w magazynach, zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów, określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów, określenie potrzeb wyposażenia technicznego oraz zaprojektowanie wykorzystania poszczególnych urządzeń, kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,  podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową, dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia, określenie rodzaju kosztów magazynowania i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa, analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.

Adresaci szkolenia

Kierownicy przedsiębiorstw oraz pracownicy odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branżach (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień szkoleniowy

„ORGANIZACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ”

Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej:

 • miejsce magazynów w strukturze gospodarki materiałowej i logistyki przedsiębiorstw,
 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie:

 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
 • zakresy obowiązków,
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych,
 • obieg informacji,
 • uwarunkowania funkcjonowania.

Poziom i asortyment zapasów:

 • podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ),
 • charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania.

Technologia operacji magazynowych:

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów,
 • harmonogramowanie operacji magazynowych.

Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:

 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
 • dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych,
 • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

II dzień szkoleniowy

„ORGANIZACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ”

Dokumentacja realizacji operacji magazynowych:

 • rodzaje dokumentów stosowane w gospodarce magazynowej
 • zasady obiegu dokumentów,
 • bez papierowy obieg dokumentów,
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych za opracowanie i rozliczanie poszczególnych dokumentów.

Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:

 • metoda stałych miejsc składowych,
 • metoda wolnych miejsc składowych,
 • metody mieszane,
 • metody kompletacji zapasów „człowiek do towaru”, „towar do człowieka”.

Metody składowania zapasów:

 • organizacja tradycyjnych metod składowania,
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
 • rozmieszczenie zapasów w magazynach.

Wyposażenie techniczne magazynów:

 • dokumentacja urządzeń wyposażenia technicznego magazynów,
 • zasady eksploatacji urządzeń poddozorowych,
 • uprawnienia pracowników do eksploatacji urządzeń technicznych w magazynach,
 • zasady doboru wyposażenia technicznego.

System wymiarowy opakowań usprawniający międzynarodowy obrót materiałowy:

 • unormowania systemu wymiarowego opakowań,
 • określenie, podział i wykorzystanie jednostek ładunkowych.

Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych:

 • akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej,
 • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania,
 • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
 • obowiązki pracodawcy i pracowników,
 • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

III dzień szkoleniowy

„ZASADY PRZEPROJEKTOWANIA MAGAZYNÓW ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANIA NOWYCH OBIEKTÓW”

System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:

 • zasady znakowania ładunków w magazynach,
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN.
 • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach – technika RFID

Normatywy projektowe (międzynarodowe) wykorzystywane w gospodarce magazynowej:

 • potrzeby przestrzeni składowej,
 • analiza i ocena optymalizacji wykorzystania magazynów.

Przeprojektowanie magazynów istniejących:

 • zasady efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz rozmieszczenia towarów w magazynie,
 • zasady przeprojektowania,
 • obliczenie i optymalizacja przestrzeni składowej i innych stref w magazynie,
 • wybór optymalnego wariantu rozwiązania z określeniem potrzeb sprzętowych.

Projektowanie magazynów nowo planowanych:

 • zasady stosowane przy projektowaniu nowych magazynów,
 • optymalizacja wielkości magazynów i rozmieszczenia poszczególnych stref funkcjonalnych,
 • warianty rozwiązań przy projektowaniu nowych magazynów.

Koszty gospodarki magazynowej:

 • wyodrębnienie i podział kosztów gospodarki magazynowej
 • mierniki i wskaźniki kosztów,
 • potrzeby i możliwości optymalizacji kosztów gospodarki magazynowej.

Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów:

 • opracowanie rozwiązań usprawniających działanie w magazynach, wdrożenie opracowanych rozwiązań w magazynach,
 • ocena przyjętych usprawnień.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:30,
drugi dzień: 9:00 – 17:00,
trzeci dzień: 9:00 – 16:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 2250 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Pan Sławomir – jak dla mnie najlepszy z prowadzących tego typu szkolenia (a miałem okazję już być na „kilku” różnych szkoleniach) – merytorycznie rewelacja, myślę, że będę u was wybierał to szkolenie tak co 2 lata – żeby być na bieżąco (oczywiście pod warunkiem, że będzie je prowadził Sławek), sam hotel, jego lokalizacja itp.- dla mnie super – super dojazd (wyjeżdżaliśmy samochodem ok. 16:30- do A4 dojechaliśmy po 15 minutach). Koledzy, którzy byli ze mną, potwierdzają powyższe opinie.
  Proszę o informacje o wszelkich szkoleniach prowadzonych przez Sławomira, chętnie z nich skorzystam, lub polecę innym osobom”

ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „Otmuchów”

 • „Szkolenie dobrze zorganizowane, prowadzący był świetnie przygotowany do zajęć, natomiast, jak Pan pewnie wie, ma bardzo donośny głos ?
  Jeśli chodzi o lokalizację – ja osobiście lubię Warszawę, więc dla mnie jak najbardziej ok.”

GKN Driveline Polska

 • „Szkolenie mi się podobało, bardzo miły i wykwalifikowany prowadzący. Pan Sławomir zachęcał nas do czynnego udziału w szkoleniu, do opowiadania o naszych doświadczeniach, problemach na danym polu działania itp. Można było się o wszystko zapytać i uzyskać bezcenną radę.
  Poza tym z mojej strony bardzo duży plus dla Pana Sławomira za umiejętności w prowadzeniu szkolenia. Byłam osobą zawodowo nie związaną ściśle z tematem szkolenia, a pomimo to Pan Sławomir potrafił zachęcić mnie do aktywnego uczestnictwa nie wywołując u mnie żadnego skrępowania, wynikającego oczywiście z braku doświadczenia czy wiedzy z działu gospodarki magazynowej.
  Pod względem merytorycznym dla mnie dość dużo nowości, no ale ja mam mniejsze doświadczenie i mnie ciężko to ocenić. Mam nadzieję że opinia jeszcze się przyda”

Paradyż

 • „Szkolenie w którym uczestniczyłem w dniach 16-18 marca było przygotowane bardzo dobrze.Miejsce szkolenia było idealne.
  Prowadzący szkolenie, Pan Sławomir jest osoba idealnie stworzoną do prowadzenia tego typu szkoleń. Bardzo dobrze potrafi przekazać wiedzę która posiada.
  W skali 6 stopniowej oceniłbym szkolenie na 6″

FLSmidth MAAG Gear

Formularz zapisu na szkolenie:

"Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie" - 2250 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.