Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 16-10-2024 16-10-2024
Online 15-11-2024 15-11-2024
Online 12-12-2024 12-12-2024

Cel i program szkolenia

Tematyka ochrony środowiska stosowana w każdym przedsiębiorstwie polega przede wszystkim na dostosowaniu do najbardziej aktualnych obowiązków i wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska w obszarach: gospodarki odpadami, emisjami do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej.

Cel szkolenia

Szkolenie usystematyzuje wiedzę uczestników na temat spełniania obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska i pomoże w ich regulacji wewnątrz organizacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się czynnie tematem ochrony środowiska w firmie, ale też dla osób początkujących i tych, którzy chcą swoją wiedzę na ten temat pogłębić.

PROGRAM SZKOLENIA

Wstęp

Wprowadzenie do aktów prawnych regulujących tematykę ochrony środowiska w firmie.

Obszary ochrony środowiska w firmie:

 • Gospodarka odpadami
  • Pozwolenie na wytwarzanie/przetwarzanie odpadów – wymogi.
  • Zasady klasyfikacji odpadów, charakterystyka odpadów niebezpiecznych.
  • Ewidencja odpadowa w BDO – karta KPO i KEO.
  • Zasady magazynowania odpadów – nowe zasady magazynowania od 01.01.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dania 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,
  • Sprawozdawczość w zakresie wytwarzania, przetwarzania odpadów i gospodarowania odpadami.
 • Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
  • Obowiązki producentów, importerów, eksporterów opakowań i produktów w opakowaniach,
  • Zasady ewidencji opakowań.
  • LUCID_ wprowadzanie produktu w opakowaniu na teren Niemiec – ustawa Verpack G.
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
  • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis – zasada udzielania.
  • Wprowadzanie toreb foliowych – opłata recyklingowa w BDO.
 • Wprowadzanie produktów na rynek Polski i zagraniczny:
  • Import produktów na rynek Polski.
  • Producenci produktów (oleje, smary, opony) – zasady ewidencji produktów.
  • Export produktów na zagranicę.
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
 • Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski i zagraniczny:
  • Import sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski.
  • Producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego – obowiązki.
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
 • Wprowadzanie baterii i akumulatorów:
  • Import baterii i akumulatorów na rynek Polski.
  • Rodzaje baterii i akumulatorów,
  • Producent baterii i akumulatorów – obowiązki.
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
 • Wprowadzanie substancji/odpadów niebezpiecznych na rynek Polski:
  • Oznakowanie produktów – zgodnie z Rozporządzeniem REACH i CLP,
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/ organizacja samorządu gospodarczego.
 • Transport odpadów:
  • Nowe wytyczne dla transportujących odpady.
  • Potwierdzenie Wygenerowane – dokumentacja transportowa w BDO.

Emisje gazów i pyłów do powietrza:

 • Rodzaje emisji występująca w Przedsiębiorstwie.
 • Zgłoszenie/Pozwolenia na emisje – kiedy wymagane?
 • Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska – charakterystyka.
 • Raportowanie w KOBIZE, CRO.

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Pozwolenie wodno-prawne – zasady udzielania.
 • Sprawozdawczość związana z wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – Wody Polskie/ Zakład Wodociągów

Sankcje i kary.

Rozkład godzinowy:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14.00 Zajęcia

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom lub ClickMeeting.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazywanie wiedzy w formie wykładu. Przedstawiony materiał i zagadnienia poparte wieloma przykładami z praktycznymi wskazówkami.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu online wynosi: 850 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Ochrona środowiska w firmie a aktualne wymogi prawne – online" - 850 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.