POLITYKA JAKOŚCI

Rozpoznając potrzeby rynku i Klientów oraz inwestując w wyposażenie szkoleniowo dydaktyczne jesteśmy w stanie zaoferować szkolenia i usługę po szkoleniową , które są  niezbędne  przy podnoszeniu kwalifikacji,  aktualizacji wiedzy oraz awansach.

Działania te realizowane są przez :

  • Bieżący nadzór i rozbudowę działów szkoleń.
  • Dobrą komunikację z osobami zainteresowanymi szkoleniami  realizowanymi w trybie szkoleń otwartych oraz realizację zaplanowanych szkoleń .
  • Spełnianie oczekiwań klientów poprzez oferowanie im szkoleń dostosowanych do ich potrzeb merytorycznych i czasowych: szkolenia w trybie szkoleń zamkniętych.
  • Realizacje szkoleń przez kompetentnych trenerów.

Nasz sukces osiągamy poprzez realizowane  ustanowionej Polityki Jakości  stanowiącej element   wdrożonego przez Nas  Systemu Zarządzania Jakością zgodnego  z mającymi zastosowanie  wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2015, którego utrzymanie i doskonalenie jest priorytetem  Zarządu , pracowników oraz trenerów  Effect Group  Sp. z o. o.

Zarząd, pracownicy i trenerzy  Effect Group Sp. z o. o. deklarują  pełne zaangażowanie w realizowaniu ustanowionej i wdrożonej aktualnej Polityki Jakości oraz wynikających z niej  celów jakości.

Zarząd, pracownicy i trenerzy  Effect Group Sp. z o.o.  zobowiązani  są  do:  spełniania mających zastosowanie wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Obowiązująca polityka jakości jest rozpowszechniania wobec wszystkich  pracowników  Effect Group Sp. z o.o , którzy zobowiązani są do respektowania zobowiązań z niej wynikających.

Polityka jakości jest dokumentem wdrożonym oraz doskonalonym  zgodnie z wymaganiami  Normy PN EN ISO 9001:2015.

 Zatwierdził Zarząd