POLITYKA JAKOŚCI

Znamy i na bieżąco monitorujemy potrzeby rynku i Klientów. Współpracujemy z najlepszą kadrą dydaktyczną. Jesteśmy w stanie zaoferować najwyższej jakości szkolenia i usługi poszkoleniowe, które w znaczący sposób podnoszą kwalifikacje pracowników i  przyczyniają się do rozwoju dalszej kariery zawodowej czy uzyskaniu zatrudnienia.

Działania te realizujemy przez:

  • Doskonalenie metod sprzedaży dzięki czemu odnotowujemy wzrost liczby zrealizowanych szkoleń.
  • Doskonalenie naszych usług poprzez poszukiwanie nowych tematów szkoleń i  wzbogacanie na bieżąco oferty szkoleniowej.
  • Analizę uwag klienta po przeprowadzonym szkoleniu, ponieważ zadowolenie klienta to motto przewodnie naszej firmy, a jego uwagi to motor do zmian w organizacji i sposobie realizacji naszych szkoleń i usług poszkoleniowych.

Nasza kadra dydaktyczna, która najlepiej zna potrzeby Klientów, aktualne zmiany prawne oraz nowe trendy szkoleniowe, ciągle doskonali swoje kompetencje aby jakość świadczonych przez nas usług była na najwyższym poziomie.

Wdrażamy i doskonalimy system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 z wiarą, że pomoże nam jeszcze lepiej poznawać i realizować wymagania klientów i funkcjonować zgodnie z literą prawa.

 Zatwierdził Zarząd