Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 18-12-2023 19-12-2023
Online 22-01-2024 23-01-2024
Online 26-02-2024 27-02-2024
Online 25-03-2024 26-03-2024
Online 18-04-2024 19-04-2024
Online 16-05-2024 17-05-2024
Online 10-06-2024 11-06-2024

Cel i program szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy praktycznej na temat poprawnego wypełniania dokumentów spedycyjnych i transportowych.

Na szkoleniu przekażemy praktyczne wiadomości i umiejętności w zakresie współpracy z zawodowymi spedytorami i przewoźnikami, a także umiejętności poprawnego wypełniania dokumentów występujących w procesach spedycyjnych i transportowych.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu.

Warunki dostaw INCOTERMS®2020 – pojęcia podstawowe:

 • czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS®?
 • co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020,
 • co to jest „ryzyko” w dostawie,
 • co oznacza „termin dostawy”,
 • płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach),
 • obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej,
 • możliwe modyfikacje formuł INCOTREMS®,
 • reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie),
 • reklamacje z tytułu szkody w przewozie, kto jest uprawniony do ich składania i czy wynika to z INCOTERMS® czy z innych przepisów?
 • czy można używać poprzednich wersji INCOTERMS® (np. INCOTERMS®2010 albo starszych) a jak z już zawartymi umowami?

Podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010 – co nowego a co pozostaje:

 • jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?
 • rozszerzony wstęp i aktualizacja not wyjaśniających,
 • nowy układ artykułów (zmiany raczej techniczne, układ bardziej czytelny),
 • zmiana inicjałów z DAT na DPU (delivery at place unloaded),
 • zmiany w zakresie ubezpieczeń: CIP I CIF,
 • adnotacja “on board” na konosamencie przy FCA,
 • sytuacja użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
 • włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakresie obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 I A9/B9).

Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania.

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu:

 • EXW Ex Works (… named place),
 • FCA Free Carrier (… named place),
 • CPT Carriage PaidTo (… named place of destination),
 • CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination),
 • DAP Delivered At Place (… named place of destination),
 • DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination),
 • DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination).

Ubezpieczenia CARGO w CIF i CIP – w pozostałych formułach „ubezpiecza ten co ma w tym interes” – co o ubezpieczeniu kupujący powinien obowiązkowo wiedzieć:

 • dlaczego wyłączne bazowanie na ubezpieczeniu przewoźnika  (OCP) czy spedytora (OCS) jest niezalecane,
 • ograniczenia kwotowe przy odpowiedzialności przewoźnika.

Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

Transport morski: odpowiedzialność przewoźnika morskiego, rola i znaczenie Konosamentu (B/L), co to jest morski list przewozowy i kiedy stosować zamiast B/L, demurrage, detention, …

 • FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment)
 • FOB Free On Board (… named port of shipment)
 • CFR Cost and Freight (… named port of destination)
 • CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)
 • Inne?

TOP10 czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®:

 • np. czemu zasadniczo nie zaleca się stosowania FAS, FOB, CFR i CIF – do sytuacji gdy przewóz towaru następuje w kontenerze, chociaż te formuły dotyczą transportu morskiego… a jeżeli nie te formuły to jakie?
 • uzgodnienie warunków handlowych, ale bez podania wersji INCOTERMS® a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych,
 •  dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,
 • nadużywanie DDP,
 • powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”,
 • inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020.

Zalecenie:

 • kiedy stosować daną formułę INCOTERMS®, przykłady praktyczne.

Dyskusja – pytania.

Dzień drugi

Umowa spedycji:

 • podstawy prawne umowy spedycji,
 • zlecenie spedycyjne, podstawowe błędy – jak to robić poprawnie,
 • odpowiedzialność spedytora za nieprawidłowe wykonanie zlecenia oraz za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru oraz za opóźnienie w dostawie,
 • kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik chociaż przewoźnikiem nie jest i nie miał takiego zamiaru,
 • składanie reklamacji do spedytora – kto, kiedy i w jakiej formie.

Ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie OC Spedytora – co daje a czego nie daje takie ubezpieczenie,
 • ubezpieczenie OC Przewoźnika,
 • ubezpieczenie CARGO – argumenty za i przeciw, na co zwracać uwagę „pułapki” w ubezpieczeniach – co musisz wiedzieć, aby w ogóle skorzystać z ubezpieczenia,
 • przykłady praktyczne.

Umowa przewozu (Konwencja CMR i Prawo przewozowe):

 • Nowelizacja ustaw od 1 stycznia 2012 r.: odpowiedzialność nadawcy, załadowcy i spedytora za nieprawidłowe załadowanie towaru, wypełnienie listu przewozowego, czy udzielenie zlecenia, w którym nie uwzględnia się czasu pracy kierowców.
 • Podstawy prawne.
 • „Zlecenie transportowe” – czyli „umowa przewozu”? To nie to samo.
 • Przykłady poprawnych i złych klauzul umownych – dobra umowa to podstawa skutecznej reklamacji.
 • List przewozowy i jego funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna a także informacyjna.
 • Obowiązki stron umowy przewozu: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy.
 • Jaką rolę spełnia spedytor w procesie przewozu?
 • Jak się zachować gdy dochodzi do utraty, ubytku czy uszkodzenia towaru?
 • Protokół o stanie przesyłki – jak go robić prawidłowo. Przykłady błędów i skutków źle sporządzonych protokołów.
 • Składanie reklamacji do przewoźnika: poprawna forma, terminy, kto jest upoważniony.
 • Formularze reklamacyjne.

Dyskusja – pytania.

 

Rozkład godzinowy:

dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – ok.15:00 Zajęcia

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom Meetings.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom Meetings.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi: 1450 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

 Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online" - 1450 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.