Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 10-06-2024 11-06-2024
Online 03-07-2024 04-07-2024
Online 26-08-2024 27-08-2024
Online 23-09-2024 24-09-2024
Online 21-10-2024 22-10-2024
Online 18-11-2024 19-11-2024
Online 04-12-2024 05-12-2024
Online 19-12-2024 20-12-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie skierowane jest do handlowców, działów rozliczeń, logistyków, spedytorów, przewoźników oraz osób mających styczność ze spedycją i transportem drogowym (nadawców, odbiorców, pracowników magazynów, którzy wysyłają i odbierają towary od przewoźników drogowych) a także do osób zajmujących się likwidacją szkód w transporcie.

Cel szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z Warunkami Handlowymi Incoterms 2020 oraz przepisami bezwzględnie stosowanymi przy umowie spedycji i umowie przewozu drogowego krajowego i międzynarodowego

W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak prawidłowo interpretować poszczególne formuły Incoterms 2020?
 • Jak dobrać odpowiednią formułę Incoterms do naszych potrzeb ale i do naszych możliwości?
 • Dlaczego nie stosować FAS, FOB, CFR i CIF do kontenerów?
 • Dlaczego zasadniczo unikać formuły EXW, choć wydaje się tak atrakcyjna?

a także:

 • Jak odróżnić umowę spedycji od umowy przewozu?
 • Dlaczego mylenie spedytora z przewoźnikiem może być bardzo kosztowne,
 • Za co odpowiada spedytor a za co przewoźnik,
 • Dlaczego co do zasady nie należy płacić „za przewóz” spedytorowi a jedynie zwrot poniesionych kosztów (które musi udokumentować i uzasadnić),
 • Jaka jest rola listu przewozowego i dlaczego jest taki „superważny”,
 • Kto jest uprawniony do składania reklamacji oraz kiedy i jak składać reklamacje do spedytora, a kiedy do przewoźnika: forma, terminy, przedawnienia.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym

uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu.

Warunki dostaw INCOTERMS®2020 – pojęcia podstawowe:

 • czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS®?
 • co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020,
 • co to jest „ryzyko” w dostawie,
 • co oznacza „termin dostawy”,
 • płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach),
 • obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej,
 • możliwe modyfikacje formuł INCOTREMS®,
 • reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie),
 • reklamacje z tytułu szkody w przewozie, kto jest uprawniony do ich składania i czy wynika to z INCOTERMS® czy z innych przepisów?
 • czy można używać poprzednich wersji INCOTERMS® (np. INCOTERMS®2010 albo starszych) a jak z już zawartymi umowami?

Podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010 – co nowego a co pozostaje:

 • jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?
 • rozszerzony wstęp i aktualizacja not wyjaśniających,
 • nowy układ artykułów (zmiany raczej techniczne, układ bardziej czytelny),
 • zmiana inicjałów z DAT na DPU (delivery at place unloaded),
 • zmiany w zakresie ubezpieczeń: CIP I CIF,
 • adnotacja “on board” na konosamencie przy FCA,
 • sytuacja użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
 • włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakresie obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 I A9/B9).

Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania.

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu:

 • EXW Ex Works (… named place),
 • FCA Free Carrier (… named place),
 • CPT Carriage PaidTo (… named place of destination),
 • CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination),
 • DAP Delivered At Place (… named place of destination),
 • DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination),
 • DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination).

Ubezpieczenia CARGO w CIF i CIP – w pozostałych formułach „ubezpiecza ten co ma w tym interes

– co o ubezpieczeniu kupujący powinien obowiązkowo wiedzieć:

 • dlaczego wyłączne bazowanie na ubezpieczeniu przewoźnika (OCP) czy spedytora (OCS) jest niezalecane,
 • ograniczenia kwotowe przy odpowiedzialności przewoźnika.

Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Transport morski: odpowiedzialność przewoźnika morskiego, rola i znaczenie Konosamentu (B/L),

co to jest morski list przewozowy i kiedy stosować zamiast B/L, demurrage, detention…

 • FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment),
 • FOB Free On Board (… named port of shipment),
 • CFR Cost and Freight (… named port of destination),
 • CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination),
 • Inne?

TOP10 czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®:

 • np. czemu zasadniczo nie zaleca się stosowania FAS, FOB, CFR i CIF – do sytuacji gdy przewóz towaru następuje w kontenerze, chociaż te formuły dotyczą transportu morskiego… a jeżeli nie te formuły to jakie?
 • uzgodnienie warunków handlowych ale bez podania wersji INCOTERMS® a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych,
 •  dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,
 • nadużywanie DDP,
 • powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”,
 • inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020.

Zalecenie:

kiedy stosować daną formułę INCOTERMS®, przykłady praktyczne.

Dyskusja – pytania.

Dzień II

Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora:

 • Czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu?
 • Zakres odpowiedzialności spedytora;
 • Najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji;
 • Skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem;
 • Czego mają prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie?
 • Czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi?
 • Instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora.

Omówienie proponowanych zmian w ustawie o transporcie drogowym istotne dla nadawców, spedytorów, logistyków:

 • Zakaz zlecania przewozu krajowego, międzynarodowego, kabotażowego podmiotom nieposiadającym zezwolenia/licencji na takie przewozy;
 • Spedytor, nadawca, podwykonawca ma obowiązek sprawdzenia uprawnień przewoźnika i posiadania u siebie kopi stosownych zezwoleń, uprawnień, licencji przewoźnika (okres przechowania 5 lat);
 • Obowiązek przekazania przewoźnikowi (musi nim dysponować kierowca) potwierdzenia zlecenia transportowego, aby organy kontrolne mogły ustalić kto zlecił transport;
 • Wysokie kary:
  • za zlecenie przewozu podmiotowi nieuprawnionemu 200 000 zł,
  • za brak przekazania przewoźnikowi „potwierdzenia zlecenie transportowego” 1500 zł,
  • za brak archiwizacji dokumentów 100 000 zł,
  • suma kar podczas jednej kontroli u nadawcy, spedytora, podwykonawcy do 1 000 000 zł.

Ubezpieczenia – co należy wiedzieć:

 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek;
 • Co przewoźnik o swoim ubezpieczeniu powinien wiedzieć a czego z reguły nie wie;
 • Dlaczego pomimo opłacenia składki zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania, najczęściej podawane przyczyny – jak temu zapobiec;
 • Klauzula podwykonawcy;
 • Można mieć rację, ale nie mieć pieniędzy tzw. „ciche klauzule”;
 • Zakres ubezpieczenia CARGO;
 • Czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?;
 • Czy CARGO może chronić przewoźnika? (może ale pod pewnym warunkiem).

Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR):

 • Podstawy prawne;
 • Zakres odpowiedzialności przewoźnika;
 • Niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron);
 • Kto jest obowiązany załadować i wyładować towar, kto mocuje towar na pojeździe?
 • Wysokie kary za podanie w liście przewozowym danych niezgodnych z rzeczywistością lub niezamieszczenie ważnych informacji;
 • Umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy;
 • Najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych;
 • Zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych;
 • Najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych;
 • Przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie transportu, ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika (obrona przed niesłusznie złożonymi reklamacjami);
 • Kto jest uprawniony złożyć reklamację do przewoźnika (to nie takie oczywiste);
 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor);
 • Przykłady praktyczne.

Dyskusja – pytania.

Rozkład godzinowy:
dzień I i II
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – ok.15:00 Zajęcia

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom Meetings.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom Meetings.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi: 1450 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

 Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – warsztaty online" - 1450 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.