Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 26-09-2024 26-09-2024
Online 28-11-2024 28-11-2024
Online 19-12-2024 19-12-2024

Cel i program szkolenia

Proponowane szkolenie to  kompendium wiedzy dla wszystkich osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w firmach, zarówno tych z doświadczeniem jak i początkujących.

Szkolenie składa się z 2 modułów – niezbędnej teorii i praktyki. W pierwszej części przedstawiony zostanie podział odpadów i mechanizm nadawania kodów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów oraz aspekty związane z prawidłowym magazynowaniem odpadów: oznakowania strefy magazynowania odpadów czy etykietowanie odpadów niebezpiecznych.

W drugiej, praktycznej części omówione zostaną szczegółowo zagadnienia związane z prawidłową obsługą systemu  BDO,  szczególnie zasady prowadzenia ewidencji, wystawiania kart przekazania i wypełniania kart ewidencji.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO (wystawianie kart przekazania, prowadzenie kart ewidencji),
 • nabycie umiejętności w zakresie kwalifikowania odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, weryfikacji odbiorcy odpadów, wyznaczania miejsc i sposobów magazynowania odpadów zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

Korzyści dla uczestników

 • nabycie praktycznej wiedzy z zakresu:
  • kwalifikowania odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
  • decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami,
  • zasad wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka BDO,
  • prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO (wystawiania kart przekazania odpadów, wypełniania kart ewidencji, sporządzania rocznego sprawozdania),
  • wyznaczania miejsc i sposobów magazynowania odpadów.
 • możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym jak i po szkoleniu (bez ograniczenia czasowego),
 • materiały szkoleniowe.

Adresaci szkolenia:

 • specjaliści ds. ochrony środowiska,
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami,
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz prowadzący ewidencję odpadów oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe,
 • przedsiębiorcy,
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Podstawowe definicje w gospodarce odpadami niezbędne do poprawnego funkcjonowania firmy w BDO(wytwórca, ewidencja, odpad niebezpieczny).
 • Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami (terminy ważności, kogo obowiązuje pozwolenie na wytwarzanie odpadów).
 • Klasyfikacja odpadów wg nowego katalogu odpadów,  nadawanie odpadom odpowiednich kodów – ćwiczenie.
 • Sposoby przekazywania odpadów – odbiorcy i osobom fizycznym (weryfikacja firm odbierających, dopuszczalne ilości, sposób potwierdzania).
 • Segregacja i prawidłowe sposoby magazynowania odpadów ( jak wyznaczyć i oznakować miejsca magazynowania odpadów, planowane zmiany.
 • Rozporządzenie ws szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
 • Numer rejestrowy BDO – na jakich dokumentach trzeba go umieszczać.
 • Rejestracja w BDO i logowanie do konta w bazie BDO, nadawanie uprawnień użytkownikom głównym i podrzędnym.
 • Wypełnianie elektronicznej karty przekazania odpadu krok po kroku w systemie BDO on-line na koncie użytkownika.
 • Statusy KPO – planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone.
 • Zatwierdzanie KPO, wycofanie, odrzucenie, korygowanie , wywóz odpadów poza RP, przekazanie osobie fizycznej , odpady z usług, awaria systemu.
 • Błędy w BDO – omówienie najczęstszych pomyłek i omówienie metod ich korekty.
 • Elektroniczne karty ewidencji odpadów – kiedy i jak zakładać i wypełniać? częstotliwość obowiązku ewidencjonowania odpadów.
 • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2023 rok – terminy, sposób złożenia sprawozdania.

Rozkład godzinowy:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – ok. 15.00 Zajęcia

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • wykład
 • ćwiczenie praktyczne
 • praktyczne przykłady wypełniania dokumentów na na rzeczywistym koncie BDO
 • analizy przypadków
 • pytania i dyskusja

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu online wynosi: 850 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Rejestr BDO, sprawozdawczość i gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – kompendium wiedzy" - 850 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.