Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 17-10-2024 17-10-2024
Online 18-12-2024 18-12-2024

Cel i program szkolenia

Proponowane szkolenie to  kompendium wiedzy dla wszystkich osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań środowiskowych i raportów do KOBIZE oraz za ochronę środowiska, zarówno tych z doświadczeniem jak i początkujących.

Szkolenie składa się z 2 modułów – niezbędnej teorii i praktyki. W pierwszej części przedstawione zostaną zasady składania raportów i sprawozdań środowiskowych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz do Marszałka Województwa (terminy, formularze).

W drugiej, praktycznej części omówione zostaną szczegółowo zagadnienia związane z wprowadzaniem danych dotyczących emisji do bazy KOBIZE ze szczególnym uwzględnieniem spójności tego raportu ze sprawozdaniem składanym do Marszałka Województwa.

Cele szkolenia:

 • przekazanie praktycznej wiedzy na temat sporządzania raportu do KOBIZE oraz sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska,
 • nabycie umiejętności w zakresie wprowadzania danych dotyczących emisji do elektronicznego raportu KOBIZE.

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie praktycznej wiedzy z zakresu:
  • zasad rejestracji podmiotów (konto w Krajowej bazie),
  • identyfikowania źródeł emisji podlegających raportowaniu,
  • wprowadzania danych do raportu KOBIZE,
  • zasad składania raportu.
 • możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym jak i po szkoleniu (bez ograniczenia czasowego),
 • materiały szkoleniowe.

Adresaci szkolenia:    

 • specjaliści ds. ochrony środowiska,
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzający sprawozdania prowadzący ewidencję odpadów oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe,
 • przedsiębiorcy,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką omawianą podczas szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

Zasady rejestracji podmiotów (zakładanie konta) i aktualizacji danych dot. podmiotu.

Podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu.

Zakres raportu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i eksploatowanych instalacji i urządzeń formularz raportu składanego do KOBiZE – omówienie poszczególnych zakładek.

Powiązanie systemu opłatowego do Marszałka Województwa z raportem KOBIZE.

Terminy i miejsca składania raportów i sprawozdań.

Zasady sporządzania raportów do Krajowej Bazy KOBIZE:

 • budowanie struktury technologicznej zakładu, ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów, określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
 • sposoby pozyskiwania danych wprowadzanych do raportu,
 • wprowadzanie wielkości produkcji/przetwarzania, informacji o posiadanych pozwoleniach i zgłoszeniach.

Wypełnianie typowego raportu KOBIZE ‘krok po kroku” na rzeczywistym koncie w Krajowej bazie:

 • sprawozdanie z eksploatacji urządzeń (samochodów służbowych , wózków widłowych i maszyn roboczych),
 • sprawozdanie dla MKzŚ ( miejsca korzystania ze środowiska) – kotłownie zakładowe, małe kotły grzewcze, przeładunek paliw, ubytki czynników chłodniczych w klimatyzacji,
 • sprawozdanie z procesów produkcyjnych (np. malowanie, spawanie drutem i elektrodą),
 • raportowanie emisji z procesów prowadzonych poza instalacją (emisja niezorganizowana),
 • dodatkowe możliwości bazy KOBIZE – możliwość automatycznego wyliczenia emisji i Zakładka „Opłaty” w bazie KOBIZE.

Rozkład godzinowy:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – ok. 15.00 Zajęcia

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne oraz materiały szkoleniowe będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • wykład
 • ćwiczenie praktyczne
 • praktyczne przykłady wypełniania raportu na rzeczywistym koncie KOBIZE
 • analizy przypadków
 • pytania i dyskusja

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu online wynosi: 850 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Raport KOBIZE – zasady sporządzania i wprowadzania raportu – warsztaty online" - 850 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.