Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Kraków 23-09-2024 24-09-2024
Katowice 12-12-2024 13-12-2024

Cel i program szkolenia

Analiza czasu wartości dodanej czyli mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping) pozwala na określenie akumulacji kosztów związanych z czynnościami dodającymi wartość produktowi i z czynnościami nie dodającymi wartości w tym samym czasie. Poprzez analizę czynności przynoszących wartość dodaną i eliminacje siedmiu podstawowych strat (Muda), następuje „odchudzenie” procesu wytwarzania.

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania „odchudzonego” procesu wytwarzania i przekazanie narzędzi do określenia możliwości skrócenia czasu trwania procesu i zidentyfikowania marnotrawienia czasu, materiału i pieniędzy.

Korzyści dla uczestników:

 • Znajomość metody mapowania strumienia wartości.
 • Zidentyfikowanie czynności niedodające wartości produktowi.
 • Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania.
 • Zmiana w organizacji przepływu informacji i materiałów.

 Adresaci:

 • Wyższa kadra zarządzająca.
 • Kierownictwo średniego szczebla zarządzania.
 • Osoby mające na co dzień kontakt z usprawnianym procesem.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość produkcji.
 • Pracownicy działów logistyki.

PROGRAM SZKOLENIA

Wstęp do Lean Manufacturing.

Wstęp do mapowania strumienia wartości – od czego zacząć:

 • definicje mapowania strumienia wartości,
 • wybór rodziny produktów,
 • symbole używane w mapowaniu strumienia wartości.

Mapa stanu obecnego

 • wybrane wartości charakteryzujące szczupły proces wytwarzania przydatne przy tworzeniu mapy:
  • czas cyklu (C/T),
  • czas przejścia (L/T),
  • czas przezbrojenia (C/O).
 • tworzenie mapy stanu obecnego:
  • przedstawienie wymagań klienta,
  • przedstawienie procesów ikon danych i trójkątów zapasów,
  • przedstawienie przepływu materiałów,
  • przedstawienie czasów przejścia.

Analiza mapy stanu obecnego:

 • świadomość muda, 7 rodzajów marnotrawstwa,
 • nadprodukcja,
 • czas taktu (TT),
 • przepływ ciągły/ przepływ jednej sztuki,
 • pull/ push,
 • kanban,
 • supermarket,
 • kolejki FIFO,
 • wybór procesu stymulującego,
 • poziomowanie produkcji,
 • redukcja czasów przezbrojeń – SMED,
 • standaryzacja pracy,
 • ciąg procesu rozwiązywania problemów:
  • diagnoza problemu,
  • analiza problemu – wybór przyczyny źródłowej,
  • działania korygujące,
  • działania zapobiegawcze.

Mapa stanu przyszłego:

 • tworzenie mapy stanu przyszłego:
  • budowa strategii procesów produkcyjnych,
  • budowa strategii procesów logistycznych,
  • budowa systemu realizacji zleceń produkcyjnych,
  • określenie zasad komunikacji w tym obsługi klientów, planowania.

Wdrożenie i utrzymanie stanu przyszłego:

 • podział wdrożenia na etapy,
 • plan zmian strumienia wartości,
 • długoterminowy i krótkoterminowy plan doskonalenia i wdrożenia rozwiązań,
 • doskonalenie strumienia wartości,
 • grupy Kaizen.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Mini wykłady, ćwiczenia, case study, scenki ćwiczeniowe, praca w grupach.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"VSM – Mapowanie strumienia wartości" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.