Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 17-10-2023 18-10-2023
Katowice 11-04-2024 12-04-2024

Cel i program szkolenia

Analiza czasu wartości dodanej czyli mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping) pozwala na określenie akumulacji kosztów związanych z czynnościami dodającymi wartość produktowi i z czynnościami nie dodającymi wartości w tym samym czasie. Poprzez analizę czynności przynoszących wartość dodaną i eliminacje siedmiu podstawowych strat (Muda), następuje „odchudzenie” procesu wytwarzania.

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania „odchudzonego” procesu wytwarzania i przekazanie narzędzi do określenia możliwości skrócenia czasu trwania procesu i zidentyfikowania marnotrawienia czasu, materiału i pieniędzy.

Korzyści dla uczestników:

 • Znajomość metody mapowania strumienia wartości
 • Zidentyfikowanie czynności niedodające wartości produktowi
 • Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania
 • Zmiana w organizacji przepływu informacji i materiałów

 Adresaci:

 • Wyższa kadra zarządzająca
 • Kierownictwo średniego szczebla zarządzania
 • Osoby mające na co dzień kontakt z usprawnianym procesem
 • Osoby odpowiedzialne za jakość produkcji
 • Pracownicy działów logistyki.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Wstęp do Lean Manufacturing

Wstęp do mapowania strumienia wartości – od czego zacząć

 • definicje mapowania strumienia wartości
 • wybór rodziny produktów
 • symbole używane w mapowaniu strumienia wartości

Mapa stanu obecnego

 • wybrane wartości charakteryzujące szczupły proces wytwarzania przydatne przy tworzeniu mapy
  • czas cyklu (C/T)
  • czas przejścia (L/T)
  • czas przezbrojenia (C/O)
 • tworzenie mapy stanu obecnego
  • przedstawienie wymagań klienta
  • przedstawienie procesów ikon danych i trójkątów zapasów
  • przedstawienie przepływu materiałów
  • przedstawienie czasów przejścia

Analiza mapy stanu obecnego

 • świadomość muda, 7 rodzajów marnotrawstwa
 • nadprodukcja
 • czas taktu (TT)
 • przepływ ciągły/ przepływ jednej sztuki
 • pull/ push
 • kanban
 • supermarket
 • kolejki FIFO
 • wybór procesu stymulującego
 • poziomowanie produkcji
 • redukcja czasów przezbrojeń – SMED
 • standaryzacja pracy
 • ciąg procesu rozwiązywania problemów
  • diagnoza problemu
  • analiza problemu – wybór przyczyny źródłowej
  • działania korygujące
  • działania zapobiegawcze

Mapa stanu przyszłego

 • tworzenie mapy stanu przyszłego
  • budowa strategii procesów produkcyjnych
  • budowa strategii procesów logistycznych
  • budowa systemu realizacji zleceń produkcyjnych
  • określenie zasad komunikacji w tym obsługi klientów, planowania

Wdrożenie i utrzymanie stanu przyszłego

 • podział wdrożenia na etapy
 • plan zmian strumienia wartości
 • długoterminowy i krótkoterminowy plan doskonalenia i wdrożenia rozwiązań
 • doskonalenie strumienia wartości
 • grupy Kaizen

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Miniwykłady, ćwiczenia, case study, scenki ćwiczeniowe, praca w grupach.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"VSM – Mapowanie strumienia wartości" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.