Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 15-09-2022 16-09-2022

Cel i program szkolenia

 • Poznanie i omówienie podejścia systemowego w logistyce i planowaniu dystrybucji.
 • Przedstawienie związku pomiędzy planowaniem wielkości dostaw a kosztami (uwzględnienie podejścia systemowego).
 • Poznanie głównych czynników kształtujących współcześnie systemy dystrybucji produktów.
 • Zapoznanie się ze współczesnymi zjawiskami mającymi wpływ na kształtowanie dystrybucji w przyszłości i znaczeniem wiedzy w tym zakresie.

Korzyści:

 • Poznanie czynników kształtujących przepływy produktów od producenta do odbiorcy.
 • Omówienie i poznanie sposobów identyfikacji i klasyfikacji kosztów logistycznych w dystrybucji.
 • Przedstawienie roli magazynów i transportu w systemach dystrybucji.
 • Omówienie związków pomiędzy dystrybucją a produkcją.
 • Poznanie współczesnego podejścia do prognozowania, omówienie metod prognozowania, przedstawienie zalet i wad prognozowania.
 • Wskazanie zjawisk i trendów, które w najbliższej przyszłości wpływać będą na procesy dystrybucji (w tym nowoczesnych rozwiązań technologicznych).

Adresaci szkolenia on-line:

 • Menedżerowie, którym podlega obszar planowania i organizowania fizycznych dostaw produktów.
 • Specjaliści działów, którzy współpracują w realizacji dostaw i ich koordynacji. (działy logistyki, sprzedaży, obszaru zakupów i dostaw, produkcji – montażu, zajmujące się przygotowaniem oraz organizacją wysyłek – transportu i innych działów).
 • Pracownicy obszaru magazynowania i przygotowania wysyłek produktów – wyższego i średniego szczebla.
 • Osoby na stanowiskach kierowniczych i specjaliści zajmujący się stricte planowaniem; osoby chcące poszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę.
 • Osoby zainteresowane tematyką organizacji i realizacji dostaw wyrobów.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

Grupy czynników kształtujące przepływy produktów od producenta/dostawcy do klienta/odbiorcy

 • Czynniki podażowo-popytowe i charakter działalności.
 • Czynniki związane z funkcjonowaniem systemu dostaw/logistyką.
 • Czynniki związane z informacją i jej przekazem.
 • Sposób/wizja funkcjonowania biznesu oraz koncepcje, które kształtują przepływy fizyczne.
 • Wymogi narzucane przez podmioty zewnętrzne.

Koszty logistyczne w dystrybucji

 • Czynności, procesy dystrybucyjne, a koszty logistyczne i obsługa klienta.
 • Konflikty kosztów w systemie dystrybucji.
 • Rodzaje kosztów logistycznych w dystrybucji. Sposoby klasyfikacji kosztów wg:
  • Sfer przedsiębiorstwa,
  • Rodzajów kosztów logistycznych,
  • Logistycznej obsługi klienta,
  • W odniesieniu do zapasów.
 • Przykład szacowania kosztów z uwzględnieniem ilustracji konfliktu kosztów.

Magazynowanie i transport w systemach dystrybucji

 • Rola i relacje magazynowania i transportu w systemach dystrybucji. Wstęp.
 • Przykład dotyczący związku planowania działań w systemie dystrybucji i realizacji dostaw produktów.
 • Przykład określania partii dostawy. Potencjalny wpływ na zamawianie i dostawy, przechowywanie w magazynie, możliwości transportu i koszty.
 • Związek magazynowania z problematyką planowania i wytwarzania:
  • Przykładowa klasyfikacja zapasów a funkcjonowanie systemu zamówień oraz realizacji wytwarzania i dostaw,
  • Zapotrzebowanie i zamówienia na produkty, a kształtowanie struktury utrzymywanych zapasów.
 • Realizacja transportu w systemie dystrybucji. Ocena i wybór przewoźnika. Przykład.
 • Koszty transportu i ich szacowanie w systemach dostaw.
 • Podsumowanie przykładów. Próba oceny wpływu różnych działań na funkcjonowanie magazynowania i transportu w systemach dystrybucji.

Pytania i odpowiedzi

 

DZIEŃ 2

Związki pomiędzy dystrybucją, a produkcją

 • Planowanie działalności produkcyjnej z uwzględnieniem zasad kompleksowego ujęcia planowania, wytwarzania i dostaw:
  • Elementy,
  • Ograniczenia.
 • Główne czynniki kształtujące realizację planów produkcyjnych, w tym niepewność i ryzyko.
 • Wybrane elementy zintegrowanego planowania wytwarzania w przedsiębiorstwie i realizacji dostaw.

Współczesne podejście do prognozowania. Przykłady metod prognozowania, Zalety i wady prognozowania.

 • Podejście „jakościowe” i „ilościowe” do prognozowania w przedsiębiorstwach.
 • Metody jakościowe prognozowania: analiza trendu, metoda delficka.
 • Metody ilościowe w prognozowaniu: metody „naiwne” (średnia ruchoma), przykład modelu wykładniczego (model Browna), przykład prognozowania z wykorzystaniem indeksu sezonowości.
 • Planowanie w systemach zintegrowanych (np. klasy MRP), a prognozowanie.
 • Próba oceny przydatności metod prognozowania.

Zjawiska i trendy, które w najbliższej przyszłości wpływać będą na procesy dystrybucji (w tym nowoczesne rozwiązania technologiczne).

 • Integracja systemów informatycznych i telełączności.
 • Nowe koncepcje – czy znasz je?
 • Sztuczna inteligencja.
 • Czynniki niepewności i ryzyka.

Pytania i odpowiedzi

 

Informacje organizacyjne:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 13:30 Zajęcia
Do 14:00 pytania i odpowiedzi

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1290 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online" - 1290 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.