Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 18-10-2024 18-10-2024
Online 18-12-2024 18-12-2024

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i omówienie zasady podejścia systemowego w logistyce i planowaniu dystrybucji. Przedstawienie związku pomiędzy planowaniem wielkości dostaw a kosztami (uwzględnienie podejścia logistycznego) oraz:

 • Poznanie czynników kształtujących przepływy produktów od producenta do odbiorcy.
 • Omówienie i poznanie sposobów identyfikacji i klasyfikacji kosztów logistycznych w dystrybucji.
 • Przedstawienie roli magazynów i transportu w systemach dystrybucji.
 • Omówienie związków pomiędzy dystrybucją a produkcją.
 • Głównych elementów prognozowania.

Korzyści:

 • Poznanie czynników kształtujących przepływy produktów od producenta do odbiorcy.
 • Omówienie i poznanie sposobów identyfikacji i klasyfikacji kosztów logistycznych w dystrybucji.
 • Przedstawienie roli magazynów i transportu w systemach dystrybucji.
 • Omówienie związków pomiędzy dystrybucją a produkcją.
 • Poznanie współczesnego podejścia do prognozowania, omówienie metod prognozowania, przedstawienie zalet i wad prognozowania.
 • Wskazanie zjawisk i trendów, które w najbliższej przyszłości wpływać będą na procesy dystrybucji (w tym nowoczesnych rozwiązań technologicznych).

Adresaci szkolenia on-line:

 • Menedżerowie, którym podlega obszar planowania i organizowania fizycznych dostaw produktów.
 • Specjaliści działów, którzy współpracują w realizacji dostaw i ich koordynacji. (działy logistyki, sprzedaży, obszaru zakupów i dostaw, produkcji – montażu, zajmujące się przygotowaniem oraz organizacją wysyłek – transportu i innych działów).
 • Pracownicy obszaru magazynowania i przygotowania wysyłek produktów – wyższego i średniego szczebla.
 • Osoby na stanowiskach kierowniczych i specjaliści zajmujący się stricte planowaniem; osoby chcące poszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę.
 • Osoby zainteresowane tematyką organizacji i realizacji dostaw wyrobów.

PROGRAM SZKOLENIA

Nowoczesne ujęcie zagadnień planowania dystrybucji. Związki dystrybucji i logistyki:

 • Fizyczne dostawy produktów od producenta na rynek i ich formy oraz możliwy wpływ na funkcjonowanie systemu dystrybucji przedsiębiorstwa.
 • System dystrybucji i jego elementy związki pomiędzy dystrybucją, planowaniem, produkcją, transportem i magazynowaniem.
 • Związek logistyki z dystrybucją. Dystrybucja i logistyka dystrybucji – czy to oznacza „to samo”? Logistyka – mix – przykład wykorzystania koncepcji.

Koszty logistyczne w dystrybucji:

 • Współzależność kosztów w logistyce i konflikty logistyczne w dystrybucji.
 • Rodzaje kosztów logistycznych w dystrybucji.
 • Przykłady szacowania kosztów z uwzględnieniem współzależności kosztów.

Magazynowanie w systemach dystrybucji – główne zagadnienia:

 • System magazynowania w dystrybucji. Związek magazynowania z problematyką planowania i wytwarzania.
 • Zapotrzebowanie i zamówienia na produkty a kształtowanie struktury utrzymywanych zapasów. Omówienie i analiza przykładu. Związki z produkcją.
 • Elementy zintegrowanego planowania wytwarzania w przedsiębiorstwie i realizacji dostaw. Wykorzystanie zintegrowanych systemów planowania na bazie planowania potrzeb materiałowych. Główne elementy koncepcji i jej praktyczne ograniczenia.

Elementy prognozowania oraz ich związki z innymi obszarami. Główne zagadnienia.

Rola transportu w dystrybucji:

 • Koszty transportu i ich szacowanie. Konsolidacja dostaw w dystrybucji i wpływ na koszty.
 • Ocena i wybór przewoźnika. Próba oceny ryzyka w outsourcingu usług transportu.

Produkcja i jej rola z uwzględnieniem dystrybucji produktów:

 • Elementy zintegrowanego planowania wytwarzania w przedsiębiorstwie i realizacji dostaw.
 • Wykorzystanie zintegrowanych systemów planowania na bazie planowania potrzeb materiałowych. Główne elementy koncepcji i jej praktyczne ograniczenia.

Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 15:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 990 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • Duże doświadczenie, forma przekazywania wiedzy, miła atmosfera
 • Szkolenie cały dzień, duża ilość informacji i bardzo przyjemna atmosfera, dzięki czemu przyjemnie się słuchało szkolenia
 • Praktyczna wiedza na przykładach
 • Podobały mi się ćwiczenia, przykłady wizualne i kontakt z prowadzącym

Formularz zapisu na szkolenie:

"Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem – online" - 990 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.