Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Katowice 24-01-2018 24-01-2018
Wrocław 21-03-2018 21-03-2018
Kraków 18-04-2018 18-04-2018
Warszawa 23-05-2018 23-05-2018
Sopot 13-06-2018 13-06-2018

Cel i program szkolenia

 • zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi inwentaryzacji,
 • nabycie praktycznej umiejętności przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • poznanie podstawowych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji oraz metod ich zapobiegania,
 • zaznajomienie uczestników z prawami i obowiązkami audytorów zewnętrznych.

Adresaci szkolenia:

 • osób odpowiedzialnych za organizację oraz przeprowadzenie inwentaryzacji,
 • osób zarządzających produkcją, logistyką, magazynami,
 • pracowników magazynowych, działu logistyki, zaopatrzenia, produkcji.

Program szkolenia:

Czym jest inwentaryzacja?

 • Pojęcie inwentaryzacji,
 • Cele inwentaryzacji,
 • Podstawowe rodzaje inwentaryzacji,
 • Obowiązek i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.

Wymagania prawne dotyczące inwentaryzacji:

 • Zarządzenie inwentaryzacyjne,
 • Instrukcja inwentaryzacyjna.

Typy i rodzaje inwentaryzacji

 • Inwentaryzacje planowane i nieplanowane,
 • Inwentaryzacje okresowe,
 • Inwentaryzacje rotacyjne.

Dobór terminów prowadzenia inwentaryzacji.

Podstawowe zasady Zarządzania Wizualnego pod kątem ich wykorzystania podczas inwentaryzacji.

Omówienie przebiegu i harmonogramu inwentaryzacji.

Przygotowanie inwentaryzacji:

 • Strefy inwentaryzacji,
 • Materiały grupy A, B, C,
 • Weryfikacja lokalizacji materiałowych: fizycznych oraz systemowych,
 • Postępowanie z materiałem niezgodnym,
 • Materiały do przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna.

Przygotowanie uczestników inwentaryzacji:

 • Grupy spisowe,
 • Komisje: liczące, nadzorujące, kontrolne,
 • Szkolenie uczestników inwentaryzacji.

Przeprowadzenie inwentaryzacji.

 • Inwentaryzacja produkcji w toku (półproduktów).
 • Inwentaryzacja w trakcie prowadzenie produkcji (wyznaczonych maszyn, linii, części zakładu),
 • Inwentaryzacja materiałów pomocniczych,
 • Aktualizacja danych w systemie.

Weryfikacja poprawności inwentaryzacji.

 • Kontrola danych,
 • Najczęściej występujące błędy inwentaryzacyjne,
 • Metody zapobiegania błędom.

Zamknięcie inwentaryzacji:

 • Rozliczenie inwentaryzacji.

Współpraca z audytorem zewnętrznym

 • Obowiązki audytorów,
 • Wymagania audytorów,
 • Współpraca z audytorem.

Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00,

Wykład wzbogacony o ćwiczenia, filmy, zdjęcia, przykłady z innych firm.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 690 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • “Szkolenie , na którym byłam w ostatni piątek było naprawdę dobrze i profesjonalnie przeprowadzone. Nie przegadane, konkretne i dające dużo praktycznych wskazówek. Trenerka – kompetentna i bardzo miła. Świetna robota!”

GS-Hydro

 • “Z treści i sposobu szkolenia jesteśmy bardzo zadowoleni. Szkolenie było bardzo rzeczowe i konkretne. Bardzo podobało nam się to, że Pani prowadząca była bardzo otwarta na wszelkie pytania czy wątpliwości”

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

 • “Przede wszystkim chciałabym podziękować Państwu za zorganizowanie szkolenia na temat przeprowadzenia inwentaryzacji. Ten temat dość rzadko pojawia się wśród propozycji szkoleniowych, a jest naprawdę bardzo ważnym tematem. Szkolenia obejmowały najważniejsze elementy dotyczące inwentaryzacji: jakie są inwentaryzacje, jak je przeprowadzić, jakich błędów nie popełniać, a jak je już popełnimy, to jak je sprostować.
  Z tematem inwentaryzacji w pewnym stopniu byłam obeznana, ale chciałam o pewnych rzeczach się dowiedzieć więcej i to mi się udało podczas szkoleń.
  Podsumowując:
  – uporządkowałam dotychczasową wiedzę na temat danego zagadnienia
  – wzbogaciłam wiedzę o pewne techniczne rozwiązania dotyczące przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, które zamierzam wykorzystać podczas rocznej inwentaryzacji.
  Podobało mi się to, że Pani trener jest praktykiem i zna się na tym, o czym mówi. “

MV POLAND

Formularz zapisu na szkolenie:

"Przygotowanie inwentaryzacji" - 690 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)
Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin zgłoszenia.