Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 13-06-2024 14-06-2024
Wrocław 28-10-2024 29-10-2024

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników związanych z zarządzaniem operacjami w systemie logistyki zaopatrzenia. Szkolenie to ma umożliwić spojrzenie uczestnikom na ich proces zaopatrzenia z innej perspektywy, przez co odkryją oni obszary możliwych usprawnień i potencjał do dalszego rozwoju organizacji.

Adresaci szkolenia:

 • kadra menedżerska i specjaliści z obszaru zakupów / zaopatrzenia,
 • kadra menedżerska i specjaliści z obszaru logistyki,
 • kadra menedżerska i specjaliści z obszaru planowania i realizacji dostaw produktów do firmy,
 • wszyscy zainteresowani zastosowaniem myślenia procesowego i systemowego w zakupach.

Program szkolenia

Dzień 1

Rola zaopatrzenia w przedsiębiorstwie:

 • Główne elementy określające funkcjonowanie zaopatrzenia w firmie.
 • Czym jest strategia zaopatrzenia w przedsiębiorstwie i jak można ją postrzegać?
 • Identyfikacja istniejących rozwiązań/warunków logistycznych w przedsiębiorstwie i ocena ich związku z kształtowaniem strategii zaopatrzenia.

Kształtowanie systemu informacji o zakupach w przedsiębiorstwie:

 • Analiza rynków zaopatrzenia,
 • Tworzenie bazy danych o dostawcach,
 • Stosowanie dobrych praktyk zakupowych,
 • Strategie cenowe dostawców. Analiza elementów składowych.

Relacje z dostawcami oraz system oceny dostawcy:

 • Proces zakupu, jego fazy i analiza jako efektywna podstawa kształtowania relacji z dostawcą.
 • Proces oceny i wyboru dostawcy jako podstawa kształtowania relacji z dostawcą.
 • Audyt logistyczny u dostawcy i jego elementy.

Koncepcja łańcucha dostaw w zakupach:

 • Co wyróżnia i jakie jest zastosowanie koncepcji łańcucha dostaw w zakupach?
 • Jak można wykorzystać koncepcję łańcucha dostaw w zakupach?
 • Główne typy strategii w łańcuchach dostaw.
 • Realizacja strategii dostaw w sferze zakupów i przykład wsparcia informacyjnego  w łańcuchu – możliwości usprawnienia procesów.

Dzień 2

Polityka sterowania zapasami w przedsiębiorstwie:

 • Czynniki wpływające na poziom zapasów w firmie – warunki kształtowania poziomu zapasów.
 • Znajomość przebiegu zaopatrzenia i możliwości dostosowania go do potrzeb produkcji i odbiorców.
 • Koncepcja logistyki oraz rola analiz procesowych i systemowych w doskonaleniu poziomu zapasów i zaopatrzenia.

Koszty w procesach zaopatrzenia:

 • Jak prosto klasyfikować i analizować koszty zaopatrzenia?
 • Konflikty działań i kosztów w procesach zaopatrzenia (kosztowe trade-offs).
 • Gra symulacyjna: przeprowadzenie gry ilustrującej konflikty kosztów, analiza, identyfikacja źródeł zakłóceń w procesie sterowania/zarządzania zapasami.

Klasyfikacje zapasów jako podstawa optymalizacji zapasów i sterowania nimi:

 • Funkcjonalna klasyfikacja zapasów,
 • Klasyfikacja zapasów w oparciu o wartość,
 • Inne parametry, które należy uwzględnić w klasyfikacji zapasów.

Sterowanie zapasami i pomiar wyników logistycznych w zaopatrzeniu:

 • Parametry sterowania zapasami,
 • Możliwości i warunki ustalenia wielkości dostaw oraz doskonalenia zarządzania zapasami,
 • Mierniki stosowane w ocenie sterowania zapasami i wynikach uzyskiwanych w zaopatrzeniu.

Rozkład godzinowy: 

 • pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
 • drugi dzień: 9:00 – 16:00

Prezentacja multimedialna, w której przedstawiono najważniejsze charakterystyki poruszanych zagadnień i strategii, dyskusje uczestników, analiza przypadków, przygotowywanie własnych przykładów, gry symulacyjne.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Operacyjne zarządzanie zakupami" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.