Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 04-11-2024 05-11-2024

Cel i program szkolenia

Jednym z najważniejszych zadań logistyki jest utrzymanie odpowiedniej ilości i asortymentu zapasów w przedsiębiorstwie. Jest to zadanie bardzo istotne z uwagi na wysokie koszty utrzymania zapasów (koszty zamrożonych kapitałów), szczególnie przy zapasach zbyt wysokich, nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistych potrzebach, jak również może być przyczyną przestojów ciągów produkcyjnych i utraconych przychodów przy zbyt niskim ich poziomie.

Określone ilości i asortymentu zapasów wspiera działania marketingowe przedsiębiorstwa. Produkty mogą być utrzymywane w formie zapasów w pobliżu miejsc wystąpienia na nie popytu. Takie działania są  z korzyścią dla klientów, którzy, pragną lub muszą mieć dostęp do zapasów lub wymagają od producentów  i dostawców krótkich okresów dostaw. Dla przedsiębiorstwa dostarczającego te produkty może to oznaczać wzmocnienie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku i zmniejszenie utraconych możliwości sprzedaży.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ich ilości przeznaczonych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określenie zapasów maksymalnych, zapasów minimalnych, kosztów zamrożonych kapitałów oraz analiza i wykorzystanie różnych systemów zarządzania zapasami.

W obecnym czasie występuje szereg problemów z możliwością realizacji szkoleń bezpośredniego z grupami uczestników w salach wykładowych, dlatego aby działy zakupowo – zaopatrzeniowe i planowania były na bieżąco z istniejącymi rozwiązaniami oraz miały możliwość przedyskutowania istniejących problemów  i wyzwań, proponuje się szkolenie online na platformie informatycznej.

Podczas realizacji poszczególnych dni (paneli przedstawionych w programie szkolenia) możliwe są bieżące konsultacje z trenerem, dotyczące zagadnień omawianych podczas szkolenia i przełożenia tematyki na bazę poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwi to uczestnikom przedyskutować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i wypracować sposoby i możliwości ich rozwiązania, jak również, pokazać praktyczne zastosowanie poszczególnych narzędzi omawianych w trakcie szkolenia.

Korzyści dla uczestników

Podczas wykładów i konwersatoriów zakłada się osiągnąć wiele istotnych korzyści, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za planowanie, analizę i obsługę zapasów, m.in.:

 • podejmowanie decyzji w zakresie sterowania zapasami,
 • określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie różnymi grupami zapasów,
 • określenie rodzajów popytu oraz ich wpływ na wielkość zapasów,
 • określenie rozkładu popytu oraz jego wpływ na zarządzanie zapasami,
 • wykorzystanie metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych okresach czasowych,
 • określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
 • określenie i analiza metod zarządzania zapasami,
 • określenie wpływu ilości miejsc składowania na wielkość zapasów,
 • zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami  w przedsiębiorstwie,
 • opracowanie kompletu narzędzi do optymalizacji zapasów,
 • obliczenie wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • obliczenie ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
 • kontrola i koordynacja przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
 • określenie struktury i wielkości kosztów tworzenia i utrzymania zapasów,
 • analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych dotyczących zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie.

Czas trwania szkolenia

Założeniem szkolenia jest sprawne przekazanie wymaganej wiedzy i prezentowanych rozwiązań z możliwością jej odpowiedniego przyswojenia przez uczestników. Dlatego zaplanowane są 2 dni szkoleniowe po 6 godzin każdy. Każdego dnia po 1,5 godzinie sesji szkoleniowej realizowane są dwie przerwy trwające 15 minut. W każdym dniu szkoleniowym zaplanowana jest przerwa na lunch od 12.00 do 13.00.

W tym miejscu zalecane jest, aby szkolenie było realizowane w jednym ciągu, bez przerw miedzy poszczególnymi panelami. W sytuacjach szczególnych (brak możliwości realizacji w jednym czasie) zakłada się przerwy miedzy poszczególnymi panelami trwające nie dłużej niż 2 dni.

 

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ (PANEL) 1/2

Czynniki kształtowania zapasów:

 • czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy,
 • przyczyny gromadzenia zapasów,
 • podział zapasów według kryteriów ważności, zamrożonych kapitałów (ABC),
 • inne metody podziału zapasów (np. XYZ),
 • metody sterowania zapasami.

Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów:

 • rodzaje popytu,
 • cykl życia produktu,
 • metody wyceny zapasów.

Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych:

 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.

Obsługa klienta i jej wpływ na strukturę i poziomy zapasów:

 • standardy obsługi klienta,
 • poziomy obsługi klienta w odniesieniu do wielkości zapasów,
 • wpływ przyjętych poziomów obsługi na wielkość poszczególnych grup zapasów.

Planowanie potrzeb materiałowych:

 • miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa,
 • metody planowania potrzeb materiałowych.

Analiza poziomów (wielkości) zapasów:

 • kalkulacja czasu składania zamówień,
 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
 • wielkość zapasów bieżących,
 • poziom zapasów bezpieczeństwa,
 • wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania,
 • ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.

DZIEŃ (PANEL) 2/2

Prognozowanie wielkości zapasów:

 • cele i zadania prognozowania,
 • metody wykorzystywane w prognozowaniu potrzeb wielkości zapasów,
 • prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe,
 • prognozowanie sezonowe.

Koszty zapasów:

 • koszty gromadzenia zapasów,
 • koszty utrzymania zapasów,
 • koszty zdarzeń nadzwyczajnych,
 • utracone przychody.

Ekonomika dostaw:

 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD) optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
 • optymalizacja dostaw grup towarowych,
 • inwestowanie w zapasy,
 • wielkość zapasów maksymalnych,
 • ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmiennej cenie zamawianych towarów.

Mierniki i wskaźniki zapasów:

 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

Analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie gospodarowania zapasami:

 • usprawnienie procesu przepływu zapasów,
 • wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami,
 • analiza i ocena usprawnień.

Rozkład godzinowy:
Dzień I i II
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy
09:00 – 16:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Zasadnicza komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega z wykorzystaniem narzędzia Zoom. Przed zajęciami przekazany jest uczestnikom numer umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową lub przez darmowy software ZOOM.
 • Materiały szkoleniowe zostają przekazane przed zajęciami w formacie plików pdf, lub na życzenie uczestników w wersji drukowanej.
 • Zalecane jest aby uczestnicy biorący udział w poszczególnych panelach, posiadali wydrukowane, przesłane wcześniej przez prowadzącego materiały szkoleniowe, które będą wykorzystane w trakcie realizacji do nanoszenia stosownych uwag i uzupełnień.
 • Część ćwiczeń jest realizowane z użyciem Ms Excel – gdzie uczestnicy będą mogli na bieżąco dokonywać analizy i obliczeń niezbędnych w omawianiu poszczególnych zagadnień.
 • Warsztaty wykonywane są również przy wsparciu narzędzi z dedykowanych portali internetowych.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 1550 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • prowadzący przekazywał wiedzę w sposób zrozumiały i ciekawy. Bardzo kompetentna osoba.
 • trener jest bezbłędny ,przekazuje wiedzę w jasny i klarowny sposób . Sposób prowadzenia i żywiołowość – zapewniają wrażenia nie do zapomnienia – w najlepszy możliwy sposób.
 • dynamiczne szkolenie, ogrom materiału umiejętnie dobierany do uczestników w oparciu o najważniejsze zagadnienia ze szkolenia
 • ćwiczenia praktyczne – obliczenia, wyjaśnienie jak budować stany magazynowe.
 • humor prowadzącego, kontakt z uczestnikami, sposób na zaangażowanie słuchaczy
 • prowadzący dokładnie wszystko tłumaczył oraz zależało mu aby każdy zrozumiał.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online" - 1550 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.