Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 19-06-2024 19-06-2024
Online 28-08-2024 28-08-2024
Online 11-10-2024 11-10-2024

Cel i program szkolenia

Rozporządzenie European Union Deforestation Regulation (EUDR) zakazuje wprowadzania na rynek Unii Europejskiej lub eksportowania produktów, które nie spełniają wymogów zrównoważonego rozwoju. Regulacje obejmują siedem grup towarów, m.in. drewno, olej palmowy, soja, kauczuk, bydło, kakao, kawa oraz produkty wytworzone lub zawierające w składzie powyższe wyroby, uzyskane poprzez np. karmienie zwierząt tymi towarami (zastosowanie w paszach).

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 30 grudnia 2024 roku, firmy będą miały obowiązek wykazania pochodzenia produktu wraz z podaniem współrzędnych geograficznych, które umożliwią dokładną lokalizację źródła. Rozporządzenie skupia się na zapobieganiu wylesianiu i degradacji lasów poprzez import i eksport tylko legalnie pozyskanych towarów.

Cel szkolenia:

Zrozumienie przepisów i wymagań prawnych:

 • Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat obowiązujących przepisów, terminologii, zasad i procedur określonych w Rozporządzeniu UE 2023/1115 – EUDR.

Minimalizacja ryzyka naruszenia przepisów:

 • Zrozumienie przepisów i procedur pozwoli uczestnikom uniknąć ryzyka konsekwencji prawnych i finansowych dla ich działalności.

Nabycie umiejętności monitorowania i raportowania:

 • Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności monitorowania oraz sporządzania raportów zgodnie z wymogami rozporządzenia.

Efektywne planowanie i realizacja procesów importowych i eksportowych:

 • Poznanie działań mających na celu zoptymalizowanie procesu importu i eksportu oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Podniesienie świadomości ekologicznej:

 • Szkolenie przyczyni się do zwiększenia świadomości uczestników na temat wpływu wylesiania na środowisko naturalne oraz konieczności podejmowania działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Adresaci:

Zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem międzynarodowym, osoby odpowiedzialne za import/eksport, ich planowanie oraz rozliczenia towarów importowanych/eksportowanych w firmie.

Korzyści dla uczestników:

 • Udział w profesjonalnie zorganizowanym i realizowanym szkoleniu z udziałem wysoko kwalifikowanego trenera.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat tematyki szkolenia.
 • Możliwość indywidualnych konsultacji poszkoleniowych dla uczestników.
 • Otrzymanie odpowiedzi na pytania dotyczące EUDR i jego implementacji.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do Rozporządzenia UE 2023/1115 – EUDR.
 • Cel i zakres rozporządzenia.
 • EUTR >>> EUDR – konsekwencje działań.
 • Omówienie kluczowych terminów i definicji.
 • Osoby objęte rozporządzeniem.
 • Ramy czasowe wprowadzenia nowego obowiązku.
 • Zasada i system „należytej staranności”.
 • Uproszczona „należyta staranność”.
 • Zobowiązania i obowiązki podmiotów.
 • Oświadczenia o „należytej staranności”
 • Kontrola oraz coroczne raportowanie przez właściwe organy.
 • Praktyczne przykłady.
 • Krajowe podejście do EUDR.
 • Przewidywane sankcje w przypadku niezastosowania się do rozporządzenia.

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 logowanie do platformy
09:00 –14:00 zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi: 990 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"EUDR – Nowe Rozporządzenie UE dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej" - 990 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.