Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 26-09-2024 27-09-2024
Kraków 24-10-2024 25-10-2024
Warszawa 21-11-2024 22-11-2024
Zakopane 09-12-2024 10-12-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich komórek organizacyjnych łańcucha logistycznego (szczególnie zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji i planowania) uczestniczących w zarządzaniu zapasami (zarówno surowcowymi, technicznych, jak i wyrobów gotowych).

Cel główny
Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określenie zapasów maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, kosztów zamrożonych kapitałów oraz analiza i wykorzystanie różnych systemów zarządzania zapasami.

Cele szczegółowe
Podczas  wykładów,  ćwiczeń  oraz  konwersatoriów zakłada się osiągnąć następujące cele:

 • dokonanie podziału  zapasów  według  czynników ważności i kompleksowości zaopatrzenia
 • podejmowanie decyzji w zakresie sterowania zapasami,
 • ustalenie zasad i metod planowania potrzeb materiałowych,
 • wykorzystanie metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych okresach czasowych,
 • określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
 • określenie wpływu ilości miejsc składowania na wielkość zapasów,
 • obliczenie wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • obliczenie ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
 • określenie struktury i wielkości kosztów tworzenia i utrzymania zapasów,
 • kontrola i koordynacja przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
 • analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie działań dotyczących gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwie.

Adresatami szkolenia są pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych łańcucha logistycznego (szczególnie zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji i planowania) uczestniczących w zarządzaniu zapasami (zarówno surowcowymi, jak i wyrobów gotowych).

 

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

Czynniki kształtowania zapasów:

 • czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy,
 • przyczyny gromadzenia zapasów,
 • podział zapasów według kryteriów ważności, zamrożonych kapitałów (ABC),
 • inne metody podziału zapasów (np. XYZ),
 • metody sterowania zapasami.

Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów:

 • rodzaje popytu,
 • cykl życia produktu,
 • metody wyceny zapasów.

Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych:

 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.

Obsługa klienta i jej wpływ na strukturę i poziomy zapasów:

 • standardy obsługi klienta,
 • poziomy obsługi klienta w odniesieniu do wielkości zapasów,
 • wpływ przyjętych poziomów obsługi na wielkość poszczególnych grup zapasów.

Planowanie potrzeb materiałowych:

 • miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa,
 • metody planowania potrzeb materiałowych.

Analiza poziomów (wielkości) zapasów:

 • kalkulacja czasu składania zamówień,
 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
 • wielkość zapasów bieżących,
 • poziom zapasów bezpieczeństwa,
 • wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania,
 • ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.

II dzień

Prognozowanie wielkości zapasów:

 • cele i zadania prognozowania,
 • metody wykorzystywane w prognozowaniu potrzeb wielkości zapasów,
 • prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe,
 • prognozowanie sezonowe.

Koszty zapasów:

 • koszty gromadzenia zapasów,
 • koszty utrzymania zapasów,
 • koszty zdarzeń nadzwyczajnych,
 • utracone przychody.

Ekonomika dostaw:

 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD) optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
 • optymalizacja dostaw grup towarowych,
 • inwestowanie w zapasy,
 • wielkość zapasów maksymalnych,
 • ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmiennej cenie zamawianych towarów.

Mierniki i wskaźniki  zapasów:

 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

Analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie gospodarowania zapasami:

 • usprawnienie procesu przepływu zapasów,
 • wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami,
 • analiza i ocena usprawnień.

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:30,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • wykłady (około 25-30% czasu),
 • analiza przypadków,
 • case study,
 • praca w grupach w formie treningu menedżerskiego.

Około 70 % zajęć jest organizowane w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy rozwiązują różnorodne zagadnienia związane ze sterowaniem strumieni zapasów. W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie i analizę szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu i optymalizacji poszczególnych rodzajów zapasów w przedsiębiorstwie, zarówno po stronie zapasów zaopatrzeniowych, jak i wyrobów gotowych.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1790 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Dziękuję za zapytanie. Oczywiście uważam, iż szkolenie było prowadzone na wysokim poziomie w dość niekonwencjonalny sposób, dzięki któremu praktycznie przez cały czas człowiek był aktywny (było dużo przypadków tzw. trenowania ). Ogólne wrażenie – b. pozytywne – tak też napisałam w ankiecie, którą otrzymałam pod koniec szkolenia.”

IMPRESS DECOR POLSKA

 • „Szkolenie bardzo fajnie prowadzone, ciekawie z wieloma przykładami i ćwiczeniami.Materiał przekazany w bardzo przystępnej formie. Szkolenie jak najbardziej spełniło moje oczekiwania i oceniam je bardzo dobrze.”

L’oreal Polska

 • „Szkolenie było na prawdę dobre. Trener ma niesamowitą wiedzę i świetną umiejętność zwracania na siebie uwagi uczestników. Dzięki temu jest ciekawie i nikt nie śpi. Na prawdę szkolenie godne polecenia. Jeśli chodzi o szkolenie to pod względem merytorycznym spełniło ono moje oczekiwania. Prowadzący jest specyficzną osobowością, dzięki której szkolenie stało się jeszcze bardziej interesujące.”

Nexteer Automotive Poland

 • „Szkolenie bardzo mi się podobało, było bardzo intensywne ale nie można się było nudzić. W skali od 1-5 oceniam szkolenie na 5.”

Cadbury Wedel

 • „Szkolenie bardzo interesujące. Miałem już jakiś czas temu okazję uczestniczy w szkoleniu, które było prowadzone przez tego samego trenera. Szkolenie na piątkę z plusem. Szkolenie było prowadzone w bardzo interesujący i ciekawy sposób. Duża ilość zadań praktycznych pozwoliła na lepsze zrozumienie wielu problemów.”

SWEDWOOD POLAND

 • „Jestem bardzo zadowolona. Myślę, ze jeśli będę wybierać sie na szkolenie z dziedziny logistyki na pewno rozważę Państwa firmę szkoleniową. Prowadzący naprawdę dobry, również miejsce oraz wyżywienie w porządku.”

Roche Polska

Formularz zapisu na szkolenie:

"Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów" - 1790 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.