Dostępne terminy szkolenia

Test formatu daty: 20240418 20240417
Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 17-04-2024 17-04-2024
Online 15-05-2024 15-05-2024
Online 17-06-2024 17-06-2024
Online 05-07-2024 05-07-2024
Online 19-08-2024 19-08-2024
Online 30-09-2024 30-09-2024
Online 30-10-2024 30-10-2024
Online 25-11-2024 25-11-2024
Online 06-12-2024 06-12-2024

Cel i program szkolenia

Transport morski jest szeroko wykorzystywany w handlu międzynarodowym. Nie zawsze handlowcy i spedytorzy znają przepisy regulujące ten rodzaj transportu oraz potrafią posłużyć się dokumentami takimi jak: konosament, morski list przewozowy czy kwit sternika.  Handlowcy powinni ostrożniej dobierać warunki dostaw Incoterms 2010/2020 przy dostawach droga morską np. zasadniczo dostawy na FOB (port nadania) nie powinny być stosowane do kontenerów – a są to najczęściej stosowane warunki do kontenerów. Powiemy jak być powinno.

Cele szkolenia jest  zapoznanie uczestników z zasadami transportu morskiego i dokumentacją związaną z tym rodzajem transportu.

Korzyści dla uczestników: Uczestnicy będą umieli dobrać właściwe warunki dostaw Incoterms 2010/2020 w przypadku handlu z wykorzystaniem drogi morskiej, zapoznają się z dokumentacją stosowaną w transporcie i spedycji morskiej, będą potrafili dochodzić roszczeń w przypadku ubytku, uszkodzenia lub utraty towaru w czasie dostawy droga morską.

Adresaci szkolenia: handlowcy importerzy/eksporterzy droga morską, logistycy, spedytorzy.

PROGRAM SZKOLENIA

 • żegluga liniowa – przewozy kontenerowe
 • stawka frachtowa
 • dodatki frachtowe (BAF, CAF), THC, demurrage, detention.
 • koszty portowe (THC) i lądowe przewozu kontenerów
 • konosament (wystawianie konosamentu, zwalnianie ładunku, konosament spedycyjny)
 • inne dokumenty używane w transporcie morskim (np. kwit sternika, morski list przewozowy, manifest ładunkowy itp.)
 • dochodzenie roszczeń i tryb składania reklamacji z tytułu uszkodzenia, ubytku, utraty ładunku lub opóźnienia w dostawie drogą morską
 • spedytorzy i przewoźnicy morscy: przegląd rynku czyli jak wybierać odpowiedzialnego usługodawcę

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – ok.15:00 Zajęcia

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom Meetings.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom Meetings.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 790 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski – online" - 790 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.