Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 04-07-2024 04-07-2024
Online 27-08-2024 27-08-2024
Online 24-09-2024 24-09-2024
Online 22-10-2024 22-10-2024
Online 19-11-2024 19-11-2024
Online 05-12-2024 05-12-2024
Online 20-12-2024 20-12-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie skierowane jest do logistyków, spedytorów, przewoźników oraz osób mających styczność ze spedycją i transportem drogowym (nadawców, odbiorców, pracowników magazynów, którzy wysyłają i odbierają towary do przewoźników drogowych), a także do osób zajmujących się likwidacją szkód w transporcie.

Cel szkolenia
Zasadniczym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z przepisami bezwzględnie stosowanymi przy umowie spedycji i umowie przewozu drogowego krajowego i międzynarodowego.

W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak odróżnić umowę spedycji od umowy przewozu?
 • Dlaczego mylenie spedytora z przewoźnikiem może być bardzo kosztowne,
 • Za co odpowiada spedytor a za co przewoźnik,
 • Dlaczego co do zasady nie należy płacić „za przewóz” spedytorowi, a jedynie zwrot poniesionych kosztów (które musi udokumentować i uzasadnić),
 • Jaka jest rola listu przewozowego i dlaczego jest taki „superważny”,
 • Kto jest uprawniony do składania reklamacji oraz kiedy i jak składać reklamacje do spedytora, a kiedy do przewoźnika: forma, terminy, przedawnienia.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora:

 • Czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu?
 • Zakres odpowiedzialności spedytora;
 • Najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji;
 • Skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem;
 • Czego mają prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie?
 • Czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi?
 • Instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora.

Omówienie proponowanych zmian w ustawie o transporcie drogowym istotne dla nadawców, spedytorów, logistyków:

 • Zakaz zlecania przewozu krajowego, międzynarodowego, kabotażowego podmiotom nieposiadającym zezwolenia/licencji na takie przewozy;
 • Spedytor, nadawca, podwykonawca ma obowiązek sprawdzenia uprawnień przewoźnika i posiadania u siebie kopi stosownych zezwoleń, uprawnień, licencji przewoźnika (okres przechowania 5 lat);
 • Obowiązek przekazania przewoźnikowi (musi nim dysponować kierowca) potwierdzenia zlecenia transportowego, aby organy kontrolne mogły ustalić kto zlecił transport;
 • Wysokie kary:
  • za zlecenie przewozu podmiotowi nieuprawnionemu 200 000 zł,
  • za brak przekazania przewoźnikowi „potwierdzenia zlecenie transportowego” 1500 zł,
  • za brak archiwizacji dokumentów 100 000 zł,
  • suma kar podczas jednej kontroli u nadawcy, spedytora, podwykonawcy do 1 000 000 zł.

Ubezpieczania – co należy wiedzieć:

 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek;
 • Co przewoźnik o swoim ubezpieczeniu powinien wiedzieć a czego z reguły nie wie;
 • Dlaczego pomimo opłacenia składki zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania, najczęściej podawane przyczyny – jak temu zapobiec;
 • Klauzula podwykonawcy;
 • Można mieć rację, ale nie mieć pieniędzy tzw. „ciche klauzule”;
 • Zakres ubezpieczenia CARGO;
 • Czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?;
 • Czy CARGO może chronić przewoźnika? (może ale pod pewnym warunkiem).

Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR):

 • Podstawy prawne;
 • Zakres odpowiedzialności przewoźnika;
 • Niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron);
 • Kto jest obowiązany załadować i wyładować towar, kto mocuje towar na pojeździe?
 • Wysokie kary za podanie w liście przewozowym danych niezgodnych z rzeczywistością lub niezamieszczenie ważnych informacji;
 • Umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy;
 • Najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych;
 • Zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych;
 • Najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych;
 • Przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie transportu, ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika (obrona przed niesłusznie złożonymi reklamacjami);
 • Kto jest uprawniony złożyć reklamację do przewoźnika (to nie takie oczywiste);
 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor);
 • Przykłady praktyczne.

Dyskusja – pytania.

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – ok.15:00 Zajęcia

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom Meetings.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom Meetings.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 890 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • kontakt prowadzącego z grupą i zadawanie pytań
 • bardzo profesjonalny trener z bardzo dużą wiedzą i przede wszystkim doświadczeniem.
 • bardzo doświadczony trener
 • świetny kontakt ze słuchaczami

Formularz zapisu na szkolenie:

"Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe – warsztaty online" - 890 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.