Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Kraków 05-07-2024 05-07-2024
Warszawa 19-08-2024 19-08-2024
Warszawa 25-11-2024 25-11-2024
Kraków 06-12-2024 06-12-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie skierowane jest do handlowców, logistyków, spedytorów, oraz osób mających styczność ze spedycją i transportem morskim (nadawców, odbiorców, pracowników magazynów, którzy wysyłają i odbierają towary w kontenerach i towary drobnicowe) a także do osób zajmujących się likwidacją szkód w transporcie.

Cel szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z przepisami i dokumentami stosowanymi w spedycji i transporcie morskim towarów w kontenerach.

W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się:

 • jak odróżnić umowę spedycji od umowy przewozu,
 • dlaczego mylenie spedytora z przewoźnikiem może być bardzo kosztowne,
 • za co odpowiada spedytor a za co przewoźnik,
 • dlaczego co do zasady nie należy płacić „za przewóz” spedytorowi a jedynie zwrot poniesionych kosztów (które musi udokumentować i uzasadnić),
 • jaka jest rola konosamentu (Bill of Lading) w transporcie morskim a także innych dokumentów np. kwit sternika, Sea Waybill itp.,
 • kto jest uprawniony do składania reklamacji oraz kiedy i jak składać reklamacje do przewoźnika morskiego a kiedy pociągać do odpowiedzialności spedytora

 

PROGRAM SZKOLENIA

Rola spedytora w organizacji transportu morskiego:

 • istota umowy spedycji, prawa i obowiązki spedytora,
 • różnica miedzy umową spedycji a umową przewozu,
 • „instrukcja wysyłkowa”, doradztwo, ważne obowiązki spedytora,
 • kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik i dlaczego nie jest to dobre rozwiązanie,
 • wynagrodzenie spedytora to „prowizja spedytorska” nie „za przewóz” czy „za fracht”,
 • obowiązek spedytora rozliczenia się ze zlecenia i ujawnienie wynagrodzenia przewoźnika.

Podstawowe pojęcia w transporcie morskim:

 • jakie przepisy regulują przewóz ładunku drogą morską,
 • przewoźnik morski (armator), przewóz ładunku, statek morski,
 • wyjaśnienie pojęć takich jak: armator, przewoźnik, NVOCC, frachtujący, shipper, agent, makler, FCL/LCL i wiele innych,
 • żegluga liniowa – umowa bukingowa,
 • przewozy kontenerowe „drzwi-drzwi” (przewozy drobnicowe – LCL), problem „rolowania” kontenerów.

Konosament i inne dokumenty:

 • wystawianie konosamentu i jak czytać konosament (omówimy poszczególne rubryki),
 • rodzaje konosamentu: załadowania i przyjęcia do załadowania (shipped, on board), (received for shipment), konosament multimodalny,
 • Express bill, Sea waybill – czy zastępuje konosament?
 • prezentacja konosamentu – zwalnianie ładunku w porcie przeznaczenia, telex release, czy rzeczywiście do zwolnienia ładunku w porcie potrzeba wszystkich oryginałów?

Koszty transportu morskiego:

 • koszty transportu w żegludze liniowej,
 • stawka frachtowa: LILO, LIFO, FILO, FIFO, dodatki frachtowe: BAF, CAF, congestion, inne koszty portowe, THC, demurrage, detention, storage, inne.

Szkody w transporcie morskim i ubezpieczenia morskie:

 • przesłanki zwalniające przewoźnika od konieczności wypłaty odszkodowania,
 • ograniczenia co do wysokości odszkodowania za ładunek w transporcie morskim,
 • awaria wspólna (general average) i szczególna (partucular average),
 • ubezpieczenie ładunku czyli CARGO,
 • reklamacje do przewoźnika morskiego: forma, terminy, osoba uprawniona.

Rozkład godzinowy: 
10:00 – 16:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 890 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski" - 890 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.