Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdańsk 06-06-2024 07-06-2024
Kraków 16-09-2024 17-09-2024
Warszawa 14-10-2024 15-10-2024
Katowice 18-11-2024 19-11-2024
Zakopane 05-12-2024 06-12-2024

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami optymalizacji procesów magazynowych, nabycie umiejętności rozpoznawania i eliminowania „marnotrawstw” na magazynie, wypracowanie całościowego spojrzenia na procesy na magazynie oraz aktywne poznanie przydatnych narzędzi Lean Manufacturing przez uczestników wraz z praktyczną możliwością wykorzystania ich w swojej firmie, na swoich obszarach.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy w kolejnych etapach gry:

 • uczą się całościowego postrzegania procesów na magazynie,
 • przełamują rutynę codziennej pracy,
 • konfrontują się z możliwościami zmian,
 • poznają metodologię oraz wybrane narzędzia Lean oraz sposoby ich wykorzystania do usprawnienia procesów magazynowych,
 • uczą się dostrzegania wszystkich typów marnotrawstwa, strat oraz metod ich eliminowania.

Adresaci szkolenia

Warsztaty skierowane do:

 • operatorów logistycznych,
 • kadry i pracowników magazynowych (niezależnie od branży),
 • magazynów produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych

PROGRAM SZKOLENIA

Wstęp do LEAN MANUFACTURING?:

 • Podstawowy LEAN MANUFACTURING.
 • Pojęcie wartości dodanej oraz marnotrawstwa.
 • Identyfikacja potrzeb klienta.
 • KAIZEN – ciągłe doskonalenie.

Symulacja – runda I:

 • Wprowadzenie do symulacji.
 • Runda I.
 • Analiza wyników oraz identyfikacja możliwości wprowadzenia usprawnień.

Przepływ jako podstawa efektywnych procesów:

 • Rodzaje strumieni materiałowych.
 • Towary i materiały.
 • Opakowania i materiały pomocnicze.
 • Metody optymalizacja przepływu.
 • Przepływ jednej sztuki „One-piece-flow”.
 • Metoda sterowania przepływem „PUSH/PULL”.
 • Balansowanie zamówień.
 • Balansowanie przepływów oraz obciążeń stanowisk roboczych.

Podstawy zarządzania wizualnego:

 • Komunikacja i zarządzanie informacjami.
 • Cele i wskaźniki.
 • Zastosowanie instrukcji stanowiskowych.
 • Wykres Spaghetti.

Organizacji stanowiska pracy i obszaru magazynu z wykorzystaniem metody 5S:

 • Podstawy metody 5S.
 • Wprowadzanie 5S na magazynie.
 • Przykładowe rozwiązania systemowe na magazynie.

Symulacja – runda II:

 • Wprowadzenie modyfikacji procesu – sesja KAIZEN.
 • Runda II.
 • Analiza wyników oraz identyfikacja możliwości wprowadzenia usprawnień.

Mapowanie Strumienia Wartości:

 • Identyfikacja strumienia wartości.
 • Mapa Stanu Obecnego.
 • Ćwiczenia ze sporządzania map strumieni wartości oraz identyfikacji miejsc do optymalizacji.

Zarządzanie zapasami:

 • Metody analizy zapasów ABC i XYZ.
 • Zarządzanie magazynem w oparciu o wyniki analiz ABC oraz XYZ.
 • Poziom zapasów, koszty zapasów a poziom obsługi klienta.

Symulacja – runda III:

 • Wprowadzenie modyfikacji procesu – sesja KAIZEN.
 • Runda III.
 • Analiza wyników oraz identyfikacja możliwości wprowadzenia usprawnień.

Zaawansowane techniki organizacji przepływu materiałów:

 • Sterowanie łańcuchem dostaw.
 • Efekt „Byczego Bicza”.
 • Dostawy JIT oraz JIS.
 • Vendor Managed Inventory VMI.
 • Milk Run – optymalizacja przepływów i zapasów.
 • Sterowanie przepływami wewnętrznymi.
 • System KANBAN i 2Bin.
 • Waterspider – zasilanie.
 • Organizacja strefy kompletacji.

Symulacja – runda IV:

 • Wprowadzenie modyfikacji procesu – sesja KAIZEN.
 • Runda IV.
 • Analiza wyników końcowych.
 • Omówienie rozwiązań możliwych do wprowadzenia do życia w firmie.

Podsumowanie szkolenia.

Pytania i odpowiedzi.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • warsztaty prowadzone w formie gry symulującej procesy magazynowe
 • każdą rundę gry poprzedzają mini-wykłady wzbogacone o filmy, zdjęcia, przykłady z innych firm
 • warsztaty mogą być dedykowane dla firmy, w której są przeprowadzane (po uprzednim poznaniu procesów firmy oraz wymagań klienta – kierownictwo, dział HR)

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte: Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.