Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 27-09-2024 27-09-2024
Online 08-11-2024 08-11-2024

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania nowoczesnych łańcuchów dostaw.
 • Nabycie umiejętności szacowania kosztów logistyki oraz identyfikacji konfliktów w łańcuchu dostaw.
 • Zapoznanie się z różnymi metodami redukcji nadmiernych stanów zapasów oraz zapobiegania przerwom w dostawach w łańcuchu dostaw.
 • Poznanie znaczenia wymiany informacji między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw.
 • Zapoznanie się z głównymi kryteriami decyzji o zlecaniu czynności logistycznych firmom zewnętrznym w ramach łańcucha dostaw.

Korzyści:

 • Poznanie elementów mających wpływ na kształtowanie łańcuchów dostaw.
 • Rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw.
 • Poznanie podejścia do szacowania kosztów logistycznych w łańcuchu dostaw.
 • Uwrażliwienie na aspekty przebiegu procesów, w tym roli informacji.
 • Poznanie aspektów kształtujących ryzyko w łańcuchach dostaw.

Adresaci szkolenia on-line:

 • Menedżerowie, którym podlega obszar planowania i organizowania działań łańcucha dostaw. Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. logistyki
 • Analitycy i stratedzy łańcuchów dostaw.
 • Kierownicy, planiści, specjaliści poszczególnych obszarów zarządzania logistyką przedsiębiorstwa: zakupami i zaopatrzeniem, zapasami, logistyką produkcji i przepływem materiałów, magazynem, gospodarką magazynową oraz systemami składowania, transportem i spedycją, sprzedażą i dystrybucją, controllingiem logistyki.
 • Osoby zainteresowane tematyką funkcjonowania łańcuchów dostaw.

PROGRAM SZKOLENIA

Łańcuch dostaw jako nowoczesna forma współpracy przedsiębiorstw i redukcji ryzyka działalności przedsiębiorstw:

 • Przesłanki i cele tworzenia łańcuchów dostaw. Główne zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw.
 • Współzależności i konflikty pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw – na wybranych przykładach.
 • Czy założenie redukcji ryzyka w łańcuchu jest dzisiaj aktualne?

Koszty logistyki w łańcuchu dostaw:

 • Logistyka a łańcuch dostaw. Jak rozumieć obszar logistyki i łańcucha?
 • Identyfikacja kosztów logistyki w łańcuchu dostaw.
 • Kontrola przyrostu kosztów logistyki na poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw.
 • Możliwości redukcji kosztów logistyki skali łańcucha dostaw.

Obsługa klienta w łańcuchu dostaw:

 • Etapy i fazy obsługi klienta w odniesieniu do specyfiki funkcjonowania łańcuchów dostaw – możliwości identyfikacji czynności i znaczenie praktyczne kształtowania procesów obsługi w strukturze łańcucha dostaw.
 • Jak mierzyć poziom obsługi klienta w łańcuchu? Elementy, mierniki i standardy obsługi klienta w łańcuchu dostaw. Wskaźnik OTIF.

Zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw:

 • Cele utrzymywania zapasów w poszczególnych ogniwach łańcucha.
 • Koszty zapasów, koszty zamrożenia kapitału. Czy są obecnie możliwości redukcji ryzyka wzrostu kosztów?
 • Główne elementy klasyfikacji zapasów (wg wartości i funkcji) oraz możliwości błędnych interpretacji wyników w łańcuchu dostaw.
 • Wybrane, główne metody ustalania wielkości dostaw.
 • Wybrane elementy kompleksowych systemów zarządzania zapasami i informacją w łańcuchu dostaw. Systemy planowania oraz przykłady rozwiązań.

Rozkład godzinowy:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 15:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Forma szkolenia: dyskusja, zadania indywidualne i grupowe, „burza mózgów”, mikro wykłady, prezentacje, analiza przypadków, podejście oparte na analizie porównawczej – benchmarkingu dowolnych wzorców, filmy instruktażowe. Warsztaty prowadzone w formie interaktywnej.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 990 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • Forma wypowiedzi, zrozumiale i konkretnie
 • Aktywne podejście do przykładów podawanych przez uczestników
 • Aktywna forma rozmowy z uczestnikami
 • Dużo obrazowych analiz

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zarządzanie łańcuchem dostaw – online" - 990 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.