Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 23-10-2023 24-10-2023
Wrocław 27-11-2023 28-11-2023
Zakopane 11-12-2023 12-12-2023
Katowice 25-01-2024 26-01-2024
Wrocław 20-05-2024 21-05-2024
Kraków 04-07-2024 05-07-2024

Cel i program szkolenia

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z planowaniem produkcji oraz specyfiką harmonogramu produkcji. W trakcie szkolenia nabędą oni umiejętność efektywnego planowania produkcji. Nabędą wiedzę z zakresu prawidłowego tworzenia harmonogramu produkcji.

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie wiedzy z zakresu planowania i harmonogramów produkcji
 • poznania sposobów zastosowania niektórych harmonogramów produkcji
 • budowanie świadomości potrzeby optymalizacji procesów produkcyjnych

Adresaci szkolenia:

 • kierownicy, mistrzowie, specjaliści produkcji oraz planowania produkcji
 • osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

Wstęp i terminologia

Strategiczne, taktyczne i operacyjne planowanie produkcji

 • planowanie strategiczne
 • planowanie taktyczne
 • planowanie operacyjne

Planowanie produktu – cykl życia produktu

 • planowanie w poszczególnych cyklach życia produktu

Typy produkcji i sposoby planowania przy danych typach

 • jednostkowa, małoseryjna, seryjna, masowa, ciągła
 • stacjonarna, niepotkowa, potokowa, gniazdowa

Przygotowanie produkcji organizacyjne, technologiczne i konstrukcyjne

Planowanie procesu, zasobów ludzkich, zdolności produkcyjnej, wyposażenia

 • Maszruta
 • BOM – zestawienie materiałowe
 • planowanie surowców, materiałów, komponentów
 • planowanie zasobów ludzkich
 • planowanie maszyn i urządzeń
 • planowanie zdolności produkcyjnych

Prognozowanie

 • ogólne wytyczne
 • reguły prognozowania
 • metody prognozowania

Plan sprzedaży i produkcji

 • wytyczne i sposoby tworzenia

Główny plan produkcji

 • wytyczne i sposoby tworzenia

Harmonogram

 • wstęp – rodzaje harmonogramów, etapy tworzenia harmonogramów
 • metoda kolejek
 • cyklogram
 • wykres Gantt’a
 • wykresy sieciowe

MRP, MRP II, ERP

Analiza ograniczeń

 • OPT – Optimize Production Technology
 • TOC – Theory of Constraints

Nowoczesne metody wspomagające planowanie i harmonogram produkcji – metodologia Lean

 • ogólne założenia i narzędzia
 • planowanie w produkcji push i pull
 • JIT – just in time
 • system Kanban

Elastyczny system produkcyjny FMS

Ewidencja, kontrola i analiza stopnia realizacji założeń harmonogramów produkcji

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Miniwykłady, ćwiczenia, case study, scenki ćwiczeniowe, praca w grupach,

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Szkolenie konkretne i rzeczowe. Pani Beata wykazała się dużą znajomością omawianych zagadnień i potrafiła odpowiednio zainteresować uczestników. Wszyscy byli aktywni i nie było mowy o monotonii. Wystawiam ocenę bardzo dobrą.”

Gates Polska

 • „Szkolenie było ciekawe pod każdym względem.Jestem zadowolona.”

Simoldes Plasticos

 • „Moja opinia jest bardzo pozytywna , Pani Beata potrafiła przekazać uczestnikom szkolenia nie tylko wiedzę teoretyczną ale tez pokazać nam jak można zastosować ją w praktyce. Wiedza wyniesiona z tego szkolenia na pewno znajdzie zastosowanie w mojej pracy i będzie bardzo przydatna”

ILPEA

 • „Szkolenie przeprowadzone w moim odczuciu bardzo rzetelnie. Pani Beata w bardzo umiejętny sposób łączyła elementy wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną. Krótkie zajęcia praktyczne pozwalały poznać i zrozumieć omawiane zagadnienia teoretyczne.
  Sprzyjającym faktem była również liczebność grupy, tj. w 9-cio osobowej grupie była duża swoboda wypowiadania się, był czas by każdy mógł wypowiedzieć swoją opinię i aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Takie szkolenie jest bardzo dobrym startem dla osoby rozpoczynającej swoją przygodę z planowaniem produkcji, pozwala na „nazwanie rzeczy po imieniu”, które wykonuje się podczas swojej codziennej pracy. Z kolei świadomość i znajomość haseł wspomaga już samo planowanie.”

Korona

Formularz zapisu na szkolenie:

"Harmonogram i planowanie produkcji" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.