Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdańsk 17-06-2024 19-06-2024
Wrocław 08-07-2024 10-07-2024
Kraków 21-10-2024 23-10-2024
Warszawa 16-12-2024 18-12-2024

Cel i program szkolenia

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak usprawnić i zoptymalizować poszczególne procesy, a w szczególności:

 • jakie narzędzia i techniki są stosowane w procesie produkcyjnym?
 • jaka jest rola kierownika produkcji w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem?
 • jakie są powiązania pomiędzy działem produkcji a innymi obszarami przedsiębiorstwa?
 • jaki wpływ na poprawę produktywności ma efektywne zarządzanie zespołem?
 • jak skutecznie zarządzać zapasami, oraz jak usprawnić procesy magazynowania i transportu?”

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją, kierownictwa przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych), kierowników produkcji, planistów, pozostałych osób uczestniczących w procesach logistycznych, liderów zmian.

PROGRAM SZKOLENIA

STRATEGICZNE I TAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:

 • poziomy zarządzania produkcją
 • rozwój nowych produktów
 • techniczne przygotowanie produkcji
 • struktura systemu produkcyjnego
 • organizacja i sterowanie przepływem produkcji
 • nowoczesne metody sterowania produkcją
 • organizacja przestrzeni produkcyjnej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM:

 • klasyfikacja zapasów i sposoby zarządzania poszczególnymi kategoriami
 • struktura i wielkość zapasów
 • czynniki wpływające na wybór systemu kontroli zapasów
 • aspekty organizacyjne i ekonomiczne zapasów
 • prognozowanie popytu na wyroby
 • wybrane narzędzia zarządzania zapasami
 • ocena efektywności zarządzania zapasami
 • czynniki zapobiegające powstaniu zbędnych zapasów

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI – HIERARCHIA PLANÓW:

 • określenie partii produkcyjnych
 • produkcja krótkoseryjna / stała
 • określenie cyklu produkcyjnego wyrobu gotowego
 • informatyczne wspomaganie zarządzania produkcją

PLANOWANIE ZASOBÓW PRODUKCYJNYCH – „PLANOWANIE POTRZEB” MRPII  (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING):

 • popyt zależny i niezależny
 • planowanie zapotrzebowania materiałowego MRP
 • planowanie zapotrzebowania dystrybucji DRP
 • harmonogramowanie spływu produkcji MPS
 • planowanie zasobów wytwórczych MRPII
 • efekty stosowania systemu MRPII

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW – PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA:

 • wyliczenie i planowanie kosztów produkcji
 • kalkulacja kosztów własnych przedsiębiorstwa
 • analiza kosztów zaopatrzenia – kalkulacja zużycia materiałów
 • w zależności od wielkości produkcji
 • koszty pracy – bezpośrednie i pośrednie
 • kalkulacja kosztów produktów finalnych
 • nowoczesne metody optymalizacji procesu produkcyjnego
 • rentowność produktów
 • jak zwiększyć zyski przedsiębiorstwa?

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:

 • metody mierzenia efektywności zarządzania produkcją
 • Kluczowe Wskaźniki Efektywności – KPI

PRZYKŁADY STOSOWANIA NOWOCZESNYCH METOD ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:

 • SMED – zespołowa redukcja czasu przezbrojenia maszyn
 • „5”S” – Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja,
 • Samodoskonalenie
 • KAZEIN – ciągłe doskonalenie
 • TPM – ZERO usterek maszyn, ZERO wad, ZERO wypadków
 • JiT – zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją
 • metodologia KANBAN

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PROCESIE PRODUKCYJNYM:

 • rola kierownictwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • kształtowanie nawyków pracowników nastawionych na stałe udoskonalanie
 • organizacja miejsca pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • motywowanie pracowników
 • rola małych grup w procesie zarządzania produkcją
 • zorientowany na ludzi program poprawy produktywności
 • zasady budowania organizacji procesowej

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ I TRANSPORTEM WEWNĘTRZNYM:

 • usprawnianie procesu magazynowania
 • efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej
 • zastosowanie automatycznej identyfikacji
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie

Dodatkowe zagadnienie realizowane podczas szkolenia to:

 • przeprowadzenie scenek rodzajowych związanych z tematyką szkolenia,
 • wprowadzenie symulacji (gry) procesu produkcyjnego,
 • wprowadzenie ćwiczeń z zakresu komunikacji,
 • przykłady rozwiązywania konfliktów,
 • elementy motywacyjne dla pracowników.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
drugi dzień: 9:00 – 16:00
trzeci dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

 • Wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
 • Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 2190 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Szkolenie jak najbardziej przydatne, wrażenia bardzo pozytywne. Pan Krystian był bardzo dobrze przygotowany, a szkolenie poprowadził w sposób ciekawy. Można było podyskutować na każdy temat. Dodatkowy atut to sam Pan Krystian – człowiek z bardzo dużym doświadczeniem w kierowaniu produkcją”

PKN ORLEN S.A

 • „Na temat ostatniego mojego szkolenia mogę z góry powiedzieć, ze odbyło sie w milej i przyjaznej atmosferze. Na temat Pana Krystiana mogę powiedzieć ze zrobił na mnie i na innych uczestnikach szkolenia bardzo duże wrażenie, jego wiedza i umiejętność przekazania jej słuchaczom była na bardzo wysokim poziomie . Sam osobiście mogę powiedzieć ze nie spotkałem się z takim trenerem, a byłem na paru innych szkoleniach. Ćwiczeniami i praktyką dał nam bardzo dużo wiedzy do swojej pracy a efektem szkolenia na pewno będzie to ze parę systemów o których była mowa na szkoleniu będziemy mogli wprowadzić do swoich firm”

BASF Polska

 • „Szkolenie jak najbardziej na „+”. Pierwszy dzień jak dla mnie przyładowany trochę teorią, ale za to pozostałe dwa dni bardzo pozytywne. Bardzo fajnym rozwiązaniem byłyby warsztaty z tego zakresu, przeprowadzone w tej samej grupie słuchaczy po okresie np. 6 miesięcy czy roku, tak aby można było podzielić się doświadczeniami – przedyskutować tematy poruszone w szkoleniu, a które nie udało się lub udało się ale z problemami wprowadzić w życie firmy. Wykładowca bardzo konkretny z bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem, co ważne nie teoretyk, a praktyk. Jedną rzeczą, na którą można by ponarzekać to obiady, które uważam, że mogłyby być lepsze”

Pak-Hurt

 • „Poziom szkolenia efektywne planowanie i zarządzanie produkcją oceniam wysoko.
  Szkolenie było prowadzone w gronie 7 osób + trener, co sprzyjało bezpośredniej wymianie doświadczeń
  zawodowych. W tak niedużym gronie można było również łatwiej odgrywać ćwiczenia grupowe, case study. Trener posiada dużą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, o czym można było przekonać się podczas szkolenia”

A. Kayser Automotive Systems Polska

 • „Jestem mile zaskoczona szkoleniem ,,Efektywne planowanie i zarządzenie produkcją’ które było prowadzone przez Pana Krystiana. Zarówno sposób aktywnie prowadzonego szkolenia (formie warsztatów a nie samej teorii) jak i potrzebne źródłowe materiały szkoleniowe zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Prowadzący umiejętnie przekazał swoją wiedzę która pozwoli mi na rozwijanie i wprowadzenie ulepszeń w mojej firmie. Za co jestem trenerowi bardzo wdzięczna”

Vector

 • „Kilka słów po szkoleniu… Szkolenie spełniło nasze i uczestników wymagania. Pracownicy wysoko ocenili szkolenie, zakres i tematykę a także wiedzę i fachowość prowadzącego.”

Fabryka Kotłów RAFAKO

Formularz zapisu na szkolenie:

"Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją" - 2190 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.