Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdańsk 26-08-2024 27-08-2024
Katowice 19-09-2024 20-09-2024
Kraków 14-11-2024 15-11-2024
Wrocław 12-12-2024 13-12-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie „Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym” pomaga dyrektorom, kierownikom,  mistrzom produkcji w sprawnym komunikowaniu swoich potrzeb, efektywnym rozwiązywaniu problemów, skutecznym udzielaniu informacji zwrotnej, sprawnym delegowaniu i egzekwowaniu postawionych celów, motywowaniu pracowników oraz wzmocnieniu postaw asertywnych w trudnych sytuacjach. Warsztat pomaga również wzmocnić autorytet u podległego zespołu jak również działów współpracujących.

Cele szkolenia

Na szkoleniu poznasz różne aspekty mające wpływ na budowanie autorytetu, motywowanie pracowników, sprawne komunikowanie się z pracownikami i współpracownikami w sytuacjach trudnych oraz zaangażowanie podwładnych:

 • Dowiesz się jakie postawy/zachowania ze strony dyrektora, kierownika, mistrza produkcji mają wpływ na budowanie autorytetu u podległego zespołu,
 • Zrozumiesz jakie narzędzia, którymi dysponujesz możesz wykorzystać do motywacji indywidualnej
  i zespołowej,
 • Poznasz zasady skutecznej komunikacji, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania
  w zespole,
 • Zdobędziesz wiedzę, która pozwala kształtować w pracownikach zachowania proaktywne,
 • Dowiesz się, jak zarządzać energią grupy podczas prezentacji swoich pomysłów/wyników,
 • Poznasz metodologię, która umożliwia sprawnie prowadzić trudne rozmowy z pracownikami,
 • Zdobędziesz wiedzę na temat narzędzi, które można wykorzystać podczas udzielania informacji zwrotnej,
 • Zrozumiesz znaczenie swoich emocji i emocji innych ludzi w jaki sposób na poziomie świadomym
  i podświadomym wpływają na sprawną komunikację,
 • Nauczysz się, jak radzić sobie z postawami agresywnymi ze strony pracowników
  i współpracowników,
 • Zrozumiesz jakie zachowania sprzyjają tworzeniu i zaostrzaniu się sytuacji konfliktowych,
 • Poznasz na warsztatach jakie postawy/zachowania/komunikaty sprzyjają zwiększeniu motywacji pracownika do działania.

Zdobędziesz umiejętności, dzięki którym komunikowanie się z pracownikami, współpracownikami i przełożonymi będzie łatwiejsze:

 • Skuteczniej będziesz budował autorytet u pracowników,
 • Lepiej przygotujesz argumenty, które będą przemawiać do słuchaczy podczas prezentacji/rozmowy,
 • Zwiększysz poziom wywierania wpływu podczas prezentacji/rozmowy,
 • Skuteczniej będziesz ich motywował do efektywnego działania,
 • Sprawniej będziesz reagował w przypadku gdy u pracowników pojawią się niepożądane zachowania,
 • Wzmocnisz umiejętność słuchania ze zrozumieniem poprzez zadawanie pytań,
 • Łatwiej będziesz przydzielał zadania i egzekwował ich realizację,
 • Nauczysz się udzielać informacji zwrotnej w sposób jak najbezpieczniejszy dla słuchacza,
 • Zaczniesz zamieniać negatywną informację zwrotną na obszary do sprawdzenia lub wzmocnienia,
 • Lepiej będziesz budował postawy proaktywne u pracowników,
 • Zrozumiesz motywy postaw agresywnych u swoich pracowników,
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie budowania postaw asertywnych w trudnych sytuacjach.

Nauczysz się, jak sprawnie funkcjonować w trudnych sytuacjach:

 • Poznasz trzy techniki pomagające budować zaangażowanie pracownika do realizacji celów,
 • Podczas ćwiczeń nauczysz się jakie metody można wykorzystać w celu zachowania spokoju podczas agresywnych postaw rozmówców,
 • Wzmocnisz się w zakresie przyjmowania postaw asertywnych w sytuacjach roszczeniowych postawach podwładnych,
 • Rozwiniesz u siebie umiejętność w sytuacjach konfliktowych skupiania się na poszukiwaniu rozwiązań a nie człowieku.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I moduł Rola lidera, budowanie autorytetu, motywowanie pracowników produkcyjnych

Wprowadzenie:

 • Przedstawienie celu i programu szkolenia,
 • Ustalenie indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Rola dyrektora, kierownika, mistrza w organizacji produkcyjnej:

 • Cechy, umiejętności i zadania lidera zespołu produkcyjnego,
 • Style przewodzenia.

Autorytet menedżera:

 • Czym jest autorytet w pracy lidera?
 • Kompetencje niezbędne w budowaniu autorytetu,
 • Wizualne czynniki autorytetu.

Dawny kolega, obecny Szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o właściwe granice w relacjach z pracownikami produkcyjnymi:

 • Co to są zdrowe relacje szef & pracownik?
 • Określanie relacji,
 • Rozpoznawanie zdrowych relacji szef & pracownik,
 • Wzmacnianie u siebie nowych postaw i zachowań w stosunku do pracowników.

Motywacja indywidualna i zespołowa:

 • Co motywuje pracowników produkcyjnych?
 • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej,
 • Osobowość pracownika a motywatory,
 • Motywacja finansowa,
 • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego,
 • Chwalenia i doceniania,
 • Główne motywatory w pracy i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów pracowników.

II moduł Rozwiązywanie problemów i udzielanie informacji zwrotnej

Techniki i metody sprawnej komunikacji:

 • Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych,
 • Budowanie świadomości pracowniczej,
 • Metodologia prowadzenia rozmów z pracownikami.

Narzędzia rozwiązywania problemów:

 • Metody analizy problemów,
 • Narzędzia poszukiwania rozwiązań.

Pozytywna komunikacja z pracownikiem:

 • Docenianie pracownika i wyrażanie uznania,
 • Pozytywne komunikaty.

III moduł Udzielanie informacji zwrotnej

Feedback – informacja zwrotna:

 • Rola informacji zwrotnej w procesach komunikacji,
 • Kiedy informacja zwrotna jest efektywna i skuteczna,
 • Korzyści płynące z udzielenia feedbacku,
 • Wzmacniająca i korygująca informacja zwrotna.

Metodologia:

 • Różnica między komunikatem typu ja i typu ty,
 • Kolejne kroki udzielania informacji zwrotnej,
 • Feedback udzielany z perspektywy obserwatora i uczestnika sytuacji,
 • Kiedy mówić o własnych odczuciach a kiedy o konsekwencjach,
 • Różnica między feedbackiem „na bieżąco” a rozmową okresową.

Co tak naprawdę mówimy i co tak naprawdę słyszymy podczas feedbacku?

 • 4 rodzaje uszu i 4 rodzaje ust: model von Thuna,
 • Co mówić i jak mówić, aby być słyszanym?
 • Parafrazowanie i zadawanie pytań ( kiedy, jakie i po co) podczas feedbacku.

IV moduł Trudne rozmowy z pracownikami produkcyjnymi

Postawy agresywne ze strony pracowników produkcji:

 • Przyczyny postaw agresywnych,
 • Metody reakcji ze strony menedżera,
 • Budowanie zasobów odpornościowych własnych na postawy agresywne ze strony pracowników.

Trudne sytuacje na produkcji – wykorzystanie techniki i narzędzi poznanych na warsztatach:

 • Pracownik odmawia wykonania polecenia,
 • Pracownik nie realizuje celów produkcyjnych,
 • Pracownik obgaduje przełożonego i podburza zespół,
 • Pracownik nie przestrzega przepisów BHP,
 • Pracownik nie stosuje się do norm obowiązujących w zespole,
 • Delegowanie zadań i ich egzekwowanie,
 • Motywowanie pracownika w sytuacjach trudnych,
 • Budowanie postaw proaktywnych u pracowników,
 • Inne sytuacje przygotowane pod potrzeby firmy.

Rozwijanie asertywnej postawy w procesach komunikacji:

 • Nie uleganie presji pracowników,
 • Przedstawianie swojego stanowiska,
 • Mówienie „nie”,
 • Przyjmowanie krytyki.

Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
drugi dzień:       09:00 – 16:00

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, moderacja metaplanowa, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń).

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.