Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 09-11-2023 10-11-2023
Zakopane 11-12-2023 12-12-2023
Kraków 29-01-2024 30-01-2024
Wrocław 18-03-2024 19-03-2024
Poznań 13-05-2024 14-05-2024
Warszawa 17-06-2024 18-06-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie „Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym” pomaga menedżerom w sprawnym komunikowaniu swoich potrzeb, efektywnym rozwiązywaniu problemów, skutecznym udzielaniu informacji zwrotnej, sprawnym delegowaniu i egzekwowaniu postawionych celów, motywowaniu pracowników oraz wzmocnieniu postaw asertywnych w trudnych sytuacjach. Warsztat pomaga również wzmocnić autorytet u podległego zespołu jak również działów współpracujących.

 

Cele szkolenia:

Na szkoleniu poznasz różne aspekty mające wpływ na budowanie autorytetu, motywowanie pracowników, sprawne komunikowanie się z pracownikami i współpracownikami w sytuacjach trudnych oraz zaangażowanie podwładnych:

 • Dowiesz się jakie postawy/zachowania mają wpływ na budowanie autorytetu u podległego zespołu
 • Zrozumiesz jakie narzędzia, którymi dysponujesz możesz wykorzystać do motywacji indywidualnej i zespołowej
 • Poznasz zasady skutecznej komunikacji, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania w zespole
 • Zdobędziesz wiedzę, która pozwala kształtować w pracownikach zachowania proaktywne
 • Dowiesz się, jak zarządzać energią grupy podczas prezentacji swoich pomysłów/wyników
 • Poznasz metodologię, która umożliwia sprawnie prowadzić trudne rozmowy z pracownikami
 • Zdobędziesz wiedzę na temat narzędzi, które można wykorzystać podczas udzielania informacji zwrotnej
 • Zrozumiesz znaczenie swoich emocji i emocji innych ludzi w jaki sposób na poziomie świadomym i podświadomym wpływają na sprawną komunikację
 • Nauczysz się, jak radzić sobie z postawami agresywnymi ze strony pracowników i współpracowników
 • Zrozumiesz jakie zachowania sprzyjają tworzeniu i zaostrzaniu się sytuacji konfliktowych
 • Poznasz na warsztatach jakie postawy/zachowania/komunikaty sprzyjają zwiększeniu motywacji pracownika do działania

 

Zdobędziesz umiejętności, dzięki którym komunikowanie się z pracownikami, współpracownikami i przełożonymi będzie łatwiejsze:

 • Skuteczniej będziesz budował autorytet u pracowników
 • Lepiej przygotujesz argumenty, które będą przemawiać do słuchaczy podczas prezentacji/rozmowy
 • Zwiększysz poziom wywierania wpływu podczas prezentacji/rozmowy
 • Skuteczniej będziesz ich motywował do efektywnego działania
 • Sprawniej będziesz reagował w przypadku gdy u pracowników pojawią się niepożądane zachowania
 • Wzmocnisz umiejętność słuchania ze zrozumieniem poprzez zadawanie pytań
 • Łatwiej będziesz przydzielał zadania i egzekwował ich realizację
 • Nauczysz się udzielać informacji zwrotnej w sposób jak najbezpieczniejszy dla słuchacza
 • Zaczniesz zamieniać negatywną informację zwrotną na obszary do sprawdzenia lub wzmocnienia
 • Lepiej będziesz budował postawy proaktywne u pracowników
 • Zrozumiesz motywy postaw agresywnych u swoich pracowników
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie budowania postaw asertywnych w trudnych sytuacjach

Nauczysz się, jak sprawnie funkcjonować w trudnych sytuacjach:

 • Poznasz trzy techniki pomagające budować zaangażowanie pracownika do realizacji celów
 • Podczas ćwiczeń nauczysz się jakie metody można wykorzystać w celu zachowania spokoju podczas agresywnych postaw rozmówców
 • Wzmocnisz się w zakresie przyjmowania postaw asertywnych w sytuacjach roszczeniowych postawach podwładnych
 • Rozwiniesz u siebie umiejętność w sytuacjach konfliktowych skupiania się na poszukiwaniu rozwiązań a nie człowieku

Adresaci szkolenia:

Warsztat skierowany jest do dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji.

Program szkolenia

 

I moduł Rola lidera, budowanie autorytetu, motywowanie pracowników produkcyjnych

Wprowadzenie

 • Przedstawienie celu i programu szkolenia
 • Ustalenie indywidualnych potrzeb rozwojowych

Rola menedżera w organizacji produkcyjnej

 • Cechy, umiejętności i zadania lidera zespołu produkcyjnego
 • Style przewodzenia

Autorytet menedżera

 • Czym jest autorytet w pracy lidera
 • Kompetencje niezbędne w budowaniu autorytetu
 • Wizualne czynniki autorytetu

Dawny kolega, obecny Szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o właściwe granice w relacjach z pracownikami produkcyjnymi

 • Co to są zdrowe relacje szef & pracownik
 • Określanie relacji:
 • mapa moich relacji
 • rozpoznawanie zdrowych relacji szef & pracownik
 • wzmacnianie u siebie nowych postaw i zachowań w stosunku do pracowników

Motywacja indywidualna i zespołowa

 • Co motywuje pracowników produkcyjnych
 • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej
 • Osobowość pracownika a motywatory
 • Motywacja finansowa
 • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego
 • Chwalenia i doceniania
 • Główne motywatory w pracy i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów pracowników.

 

II moduł Rozwiązywanie problemów i udzielanie informacji zwrotnej

Techniki i metody sprawnej komunikacji

 • Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • Budowanie świadomości pracowniczej
 • Metodologia prowadzenia rozmów z pracownikami

Narzędzia rozwiązywania problemów

 • Metody analizy problemów
 • Narzędzia poszukiwania rozwiązań

Pozytywna komunikacja z pracownikiem

 • Docenianie pracownika i wyrażanie uznania
 • Pozytywne komunikaty

 

III moduł Udzielanie informacji zwrotnej

Feedback – informacja zwrotna

 • Rola informacji zwrotnej w procesach komunikacji
 • Kiedy informacja zwrotna jest efektywna i skuteczna
 • Korzyści płynące z udzielenia feedbacku
 • Wzmacniająca i korygująca informacja zwrotna

Metodologia

 • Różnica między komunikatem typu ja i typu ty
 • Kolejne kroki udzielania informacji zwrotnej
 • Feedback udzielany z perspektywy obserwatora i uczestnika sytuacji
 • Kiedy mówić o własnych odczuciach a kiedy o konsekwencjach
 • Różnica między feedbackiem „na bieżąco” a rozmową okresową

Co tak naprawdę mówimy i co tak naprawdę słyszymy podczas feedbacku?

 • 4 rodzaje uszu i 4 rodzaje ust: model von Thuna
 • Co mówić i jak mówić, aby być słyszanym?
 • Parafrazowanie i zadawanie pytań ( kiedy, jakie i po co) podczas feedbacku

 

IV moduł Trudne rozmowy z pracownikami produkcyjnymi

Postawy agresywne ze strony pracowników

 • Przyczyny postaw agresywnych
 • Metody reakcji ze strony menedżera
 • Budowanie zasobów odpornościowych własnych na postawy agresywne ze strony pracowników

Trudne sytuacje na produkcji – wykorzystanie techniki i narzędzi poznanych na warsztatach

 • Pracownik odmawia wykonania polecenia
 • Pracownik nie realizuje celów produkcyjnych
 • Pracownik obgaduje przełożonego i podburza zespół
 • Pracownik nie przestrzega przepisów BHP
 • Pracownik nie stosuje się do norm obowiązujących w zespole
 • Delegowanie zadań i ich egzekwowanie
 • Motywowanie pracownika w sytuacjach trudnych
 • Budowanie postaw proaktywnych u pracowników
 • Inne sytuacje przygotowane pod potrzeby firmy

Rozwijanie asertywnej postawy w procesach komunikacji

 • Nie uleganie presji pracowników
 • Przedstawianie swojego stanowiska
 • Mówienie „nie”
 • Przyjmowanie krytyki

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, moderacja metaplanowa, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń).

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.