Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 04-07-2024 05-07-2024
Kraków 23-09-2024 24-09-2024
Wrocław 18-11-2024 19-11-2024
Zakopane 05-12-2024 06-12-2024
Warszawa 16-12-2024 17-12-2024

Cel i program szkolenia

Skutecznie działający pracownik na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej firmy to solidna podstawa do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Jego zapał, postawa, motywacja, zorientowanie na wyniki, otwartość na zmiany, jak również chęć do współpracy wewnątrz zespołowej to obszary, w których szefowie oddziałują na swoich podwładnych.

Wielokrotnie zdarza się, że sfery te są niewykorzystane przez szefów z powodu niekompletnej wiedzy z zakresu funkcjonowania człowieka lub też są osłabiane ze względu na niedoskonałości w zakresie komunikacji interpersonalnej, nieprecyzyjnej diagnozy oczekiwań pracownika, jak również niedostateczna znajomość własnej osoby na sytuacje stresowe.

Wszystkie te elementy mają duże przełożenie na ocenę przełożonego przez podległy personel, co niesie za sobą w większości przypadków identyczną opinię na temat firmy.

Rynek pracy wymusza na pracodawcy potrzebę powiększania kompetencji liderów, brygadzistów, mistrzów. Otwarcie granic spowodowało większy problem z pozyskaniem załogi, jak również utrzymaniem pracowników w firmie. Wiele zakładów pomimo wprowadzenia nowatorskich systemów wynagrodzeń nie jest w stanie zmniejszyć wskaźnika rotacji kadry i podnieść poziomu zadowolenia pracowników, a co za tym idzie lepiej związać pracowników z zakładem.

Firmy idące z duchem czasu z jednej strony analizują wartość pracownika na rynku pracy, a z drugiej strony rozwijają liderów, brygadzistów, mistrzów poprzez szkolenia, mentoring, ponieważ tam są największe wyzwania z pracownikami.

Celem warsztatów, bo tak należy nazwać to spotkanie (70% czasu to ćwiczenia) jest rozwój wiedzy  lidera, brygadzisty, mistrza w zakresie:

 • wspierania, motywowania i budowania zespołu,
 • wyboru najskuteczniejszej formy zarządzania podległym personelem,
 • analizy przyczyn powstawania konfliktów wewnątrz zespołowych i określenie metod zapobiegania im,
 • doskonalenia postawy asertywnej.

Jest to skondensowana pigułka wiedzy praktycznej, która podczas szkolenia pozwoli rozwinąć umiejętności liderów, brygadzistów, mistrzów w zakresie:

 • rozpoznawania rzeczywistych intencji i motywacji podwładnych oraz partnerów dyskusji
  i prowadzonych działań (bazowanie na faktach, nie własnych wyobrażeniach),
 • inspirowania pracowników do efektywnego działania,
 • skutecznej argumentacji i wywierania pozytywnego wpływ na drodze werbalnej
  i pozawerbalnej, co pozwala budować pozytywny wizerunek własny oraz reprezentowanej organizacji,
 • lepszego dostrzegania potrzeb zespołu i skuteczniejszego reagowania na konflikt w zespole
  w oparciu o świadomą postawę asertywną w trudnych sytuacjach,
 • efektywnego zlecania zadań w oparciu o plan pracy.

Szkolenie skierowane jest do liderów, brygadzistów i mistrzów produkcji, działów technicznych, magazynów oraz kontroli jakości.

Spotkanie będzie prowadzone przez praktyka z wieloletnim stażem w zakresie zarządzania produkcją.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Przywództwo – osobowość lidera:

 • Rola brygadzisty, mistrza, lidera w organizacji,
 • Style zarządzania a moi pracownicy,
 • Budowanie wizerunku przywó

Budowanie relacji międzyludzkich:

 • Zasady procesu komunikacji,
 • Dobre i złe nawyki komunikacyjne,
 • Najczęściej popełniane błędy podczas komunikacji,
 • Budowanie pozytywnego wizerunku,
 • Techniki wywierania wpływu,
 • Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji.

Budowanie i motywowanie zespołu:

 • Motywy postępowania.
 • Motywowanie podwładnych (integracja zespołu):
 • skuteczne przekazywanie poleceń,
 • kontrola,
 • pochwała vs. (motywująca) nagana.

Rozwijanie postawy asertywnej:

 • Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne),
 • Czynniki hamujące asertywność.
 • Dawny kolega – obecny szef – jak budować relacje po awansie?
 • Egzekwowanie zadań
 • Rozwijanie postawy asertywnej:
 • praca z „hamulcami” asertywności,
 • budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie.

Narzędzia wspierające rozwój kompetencji i zaangażowania pracowniczego:

 • 5S,
 • System sugestii,
 • 5x Dlaczego?
 • Praca w małych grupach.

Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
drugi dzień:       09:00 – 16:00

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń) – stanowi o atrakcyjności tej formy podnoszenia kwalifikacji i cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Zapytałem kolegów o ich opinie o szkoleniu. W lapidarnym skrócie:
  – bardzo miła atmosfera
  – rozwiązywanie problemów związanych z praktyką zawodową
  – dużo zajęć praktycznych typu scenki sytuacyjne
  – indywidualne podejście trenera do każdego kursanta
  – bardzo ciekawa osobowość samego trenera p. Tomasza, który potrafił zainteresować tematem każdego
  – dobre zaplecze organizacyjne
  – jedyny minus: brak informacji o możliwości zaparkowania na terenie hotelu”

Firma Księgarska Jacek Olesiejuk

 • „Szkolenie wywarło bardzo dobre wrażenie na uczestniczkach, tak od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Pozostaje czekać na wymierne owoce jakie przyniesie w ich codziennej pracy i rozwoju”

Fortatech

 • „Jestem zadowolona z udziału w tym szkoleniu. Materiał przedstawiony w sposób jasny i zrozumiały. Ciekawa i praktyczna treść”

Berker Polska

 • „Mnie osobiście bardzo się to szkolenie podobało. Treść, metoda i sposób w jakie było prowadzone. Nie było to takie oklepane że słucham i tyle tylko również uczestniczyłem w dyskusjach wyrażałem swoje zdanie. Jestem przekonany iż taka metoda lepiej trafia do człowieka i więcej pomaga zrozumieć by potem odpowiednio wykorzystać”

Arcelor Mittal

 • „Szkolenie było przeprowadzone w formie warsztatowej, co umożliwiło przećwiczenie uczestnikom zaproponowanych przez trenera technik i narzędzi. Podczas zajęć trener bardzo aktywnie wspierał uczestników i w sposób bardzo taktowny sugerował swoją pomoc. Zadania i ćwiczenia były bardzo dobrze dobrane, gdyż wskazywały obszary w zakresie kompetencji, które wymagają poprawy oraz pokazywały jak to osiągnąć.
  Trener równomiernie angażował wszystkich uczestników szkolenia do aktywnego uczestnictwa.
  Znakomicie potrafił rozluźnić atmosferę i stosował interesujące przykłady praktyczne, które łatwo uczestnicy mogli odnieść do własnych doświadczeń.
  Podobało mi się również to, że uczestnik szkolenia otrzymywał w materiałach coś w rodzaju „ściągawki” przydatnej w podtrzymywaniu pożądanych zachowań.”

Wienerberger Cegielnie Lębork

 • „W mojej opinii szkolenie przeprowadzone umiejętnie i w sposób szalenie interesujący.
  Duża wiedza trenera była widoczna na każdym etapie. Ogólnie rzecz ujmując „dobra robota”

SK Eurochem

Formularz zapisu na szkolenie:

"Brygadzista, mistrz – mały menedżer®" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.