Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 18-03-2024 19-03-2024
Gdańsk 20-05-2024 21-05-2024
Warszawa 04-07-2024 05-07-2024
Kraków 23-09-2024 24-09-2024
Wrocław 18-11-2024 19-11-2024
Zakopane 05-12-2024 06-12-2024
Warszawa 16-12-2024 17-12-2024

Cel i program szkolenia

Celem warsztatów, bo tak należy nazwać to spotkanie (70% czasu to ćwiczenia) jest rozwój wiedzy brygadzisty, mistrza w zakresie:

 • wspierania, motywowania i budowania zespołu,
 • wyboru najskuteczniejszej formy zarządzania podległym personelem,
 • analizy przyczyn powstawania konfliktów wewnątrz zespołowych i określenie metod zapobiegania im,
 • doskonalenia postawy asertywnej,
 •  skutecznych metod zarządzania czasem.

Korzyści dla uczestników

Jest to skondensowana pigułka wiedzy praktycznej, która pozwoli rozwinąć umiejętności uczestników w zakresie:

 • rozpoznawania rzeczywistych intencji i motywacji podwładnych oraz partnerów dyskusji i prowadzonych działań (bazowanie na faktach, nie własnych wyobrażeniach),
 • inspirowania pracowników do efektywnego działania,
 • skutecznej argumentacji i wywierania pozytywnego wpływ na drodze werbalnej i pozawerbalnej, co pozwala budować pozytywny wizerunek własny oraz reprezentowanej organizacji,
 • lepszego dostrzegania potrzeb zespołu i skuteczniejszego reagowania na konflikt w zespole w oparciu o świadomą postawę asertywną w trudnych sytuacjach,
 • efektywnego delegowania uprawnień w oparciu o plan pracy.

Adresaci szkolenia

Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.

 

Program szkolenia

Przywództwo – osobowość lidera:

 • Menadżer – pozytywy – negatywy
 • Style zarządzania a moi pracownicy
 • Budowanie wizerunku przywódcy

Budowanie relacji międzyludzkich:

 • Zasady procesu komunikacji.
 • Dobre i złe nawyki komunikacyjne.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas komunikacji.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku.
 • Techniki wywierania wpływu.
 • Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji.

Budowanie i motywowanie zespołu:

 • Motywy postępowania
 • Motywowanie podwładnych (integracja zespołu)
  • skuteczne przekazywanie poleceń
  • kontrola
  • pochwała vs. (motywująca) nagana
 •  Zarządzanie personelem – „miękkie” prawa zarządzania

Rozwijanie postawy asertywnej:

 • Postawa asertywna (nastawienie do siebie, drugiego człowieka i życia).
 • Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne).
 • Czynniki hamujące asertywność.
 • Rozwijanie postawy asertywnej
  • praca z „hamulcami” asertywności,
  • budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie

Narzędzia wspierające rozwój kompetencji i zaangażowania pracowniczego:

 • 5S
 • System sugestii
 • 5x Dlaczego?
 • Praca w małych grupach

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń) – stanowi o atrakcyjności tej formy podnoszenia kwalifikacji i cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Zapytałem kolegów o ich opinie o szkoleniu. W lapidarnym skrócie:
  – bardzo miła atmosfera
  – rozwiązywanie problemów związanych z praktyką zawodową
  – dużo zajęć praktycznych typu scenki sytuacyjne
  – indywidualne podejście trenera do każdego kursanta
  – bardzo ciekawa osobowość samego trenera p. Tomasza, który potrafił zainteresować tematem każdego
  – dobre zaplecze organizacyjne
  – jedyny minus: brak informacji o możliwości zaparkowania na terenie hotelu”

Firma Księgarska Jacek Olesiejuk

 • „Szkolenie wywarło bardzo dobre wrażenie na uczestniczkach, tak od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Pozostaje czekać na wymierne owoce jakie przyniesie w ich codziennej pracy i rozwoju”

Fortatech

 • „Jestem zadowolona z udziału w tym szkoleniu. Materiał przedstawiony w sposób jasny i zrozumiały. Ciekawa i praktyczna treść”

Berker Polska

 • „Mnie osobiście bardzo się to szkolenie podobało. Treść, metoda i sposób w jakie było prowadzone. Nie było to takie oklepane że słucham i tyle tylko również uczestniczyłem w dyskusjach wyrażałem swoje zdanie. Jestem przekonany iż taka metoda lepiej trafia do człowieka i więcej pomaga zrozumieć by potem odpowiednio wykorzystać”

Arcelor Mittal

 • „Szkolenie było przeprowadzone w formie warsztatowej, co umożliwiło przećwiczenie uczestnikom zaproponowanych przez trenera technik i narzędzi. Podczas zajęć trener bardzo aktywnie wspierał uczestników i w sposób bardzo taktowny sugerował swoją pomoc. Zadania i ćwiczenia były bardzo dobrze dobrane, gdyż wskazywały obszary w zakresie kompetencji, które wymagają poprawy oraz pokazywały jak to osiągnąć.
  Trener równomiernie angażował wszystkich uczestników szkolenia do aktywnego uczestnictwa.
  Znakomicie potrafił rozluźnić atmosferę i stosował interesujące przykłady praktyczne, które łatwo uczestnicy mogli odnieść do własnych doświadczeń.
  Podobało mi się również to, że uczestnik szkolenia otrzymywał w materiałach coś w rodzaju „ściągawki” przydatnej w podtrzymywaniu pożądanych zachowań.”

Wienerberger Cegielnie Lębork

 • „W mojej opinii szkolenie przeprowadzone umiejętnie i w sposób szalenie interesujący.
  Duża wiedza trenera była widoczna na każdym etapie. Ogólnie rzecz ujmując „dobra robota”

SK Eurochem

Formularz zapisu na szkolenie:

"Brygadzista, mistrz – mały menedżer®" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.