Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Kraków 13-05-2024 14-05-2024

Cel i program szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają analizę FMEA krok po kroku. Będą pracowali na własnych przykładach procesu produkcyjnego wykonają. Nabytą wiedzę i umiejętności będą mogli przenieść do dalszych procesów w firmie i samodzielnie wykonać FMEA w swoim otoczeniu produkcyjnym. W trakcie szkolenia przeanalizują wybrany przez siebie etap procesu, przyjrzą się możliwym wadom, które mogą powstać na danym etapie, ich skutkom oraz przyczynom powstawania. Określą akcje zabezpieczające powstawanie wady oraz sposób ich wykrywania. Zastanowią się jakie działania doskonalące można zastosować w celu ograniczenia możliwości powstania wad. W trakcie szkolenia wypracują dokumentację pomocną w tworzeniu analizy FMEA w swoim środowisku produkcyjnym.

Celem szkolenia jest uzyskanie i poszerzenie kompetencji uczestników (wiedzy, umiejętności, świadomości). Uczestnik:

 • nabędzie wiedzę m.in. z zakresu narzędzi wspomagających proces FMEA, etapów tworzenia analizy FMEA,
 • będzie umiał zastosować narzędzia jakościowe i metodologię FMEA w swoich procesach produkcyjnych,
 • nabędzie świadomości m.in. ważności pracy zespołowej przy analizie FMEA, będzie świadomy korzyści i zagrożeń pojawiających się w trakcie analizy FMEA.

 Adresaci szkolenia

Osoby będące uczestniczyć w analizie FMEA, kierownicy produkcji, jakości, inżynierowie procesu, kontrola jakości, brygadziści, mistrzowie produkcji, osoby zainteresowane tematem i zagadnieniami szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie:

 • Geneza powstania.
 • Definicje i zakres stosowania FMEA
 • Cele FMEA.
 • Korzyści i trudności przy stosowaniu FMEA.

Organizacja zespołu FMEA:

 • Zasoby niezbędne do przeprowadzenia FMEA.
 • Znaczenie zespołowego przeprowadzania FMEA
 • Skład i rola zespołu.
 • Rola koordynatora zespołu FMEA

Narzędzia pomocnicze w FMEA:

 • schemat blokowy,
 • diagram Ishikawy,
 • analiza Pareto,
 • 5-why
 • diagramy korelacji,
 • karty kontroln,
 • arkusze analityczne itp.

Działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze. detekcja, prewencja:

 • Definicje,
 • Różnice pomiędzy poszczególnymi pojęciami.

Przygotowanie danych wejściowych dla PFMEA:

 • wymagania wewnętrzne, wymagania klienta,
 • specyfikacje wyrobu i procesu,
 • schemat blokowy procesu,
 • zapisy niezgodności,
 • zapisy z przebiegu procesu, itp.

Etapy prowadzenia PFMEA:

 • Etapy FMEA – 7 kroków
 • Analiza FMEA procesu produkcyjnego – krok po kroku
 • Zasada 5T
 • Analiza struktury
 • Analiza funkcji
 • Analiza wad (definiowanie wad, definiowanie skutków, definiowanie przyczyn)
 • Analiza ryzyka (Wskaźniki ryzyka, AP-Action Priority)
 • Optymalizacja (redukcja zagrożeń)
 • Dokumentowanie wyników

Podsumowanie i zakończenie.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Warsztaty, praca i ćwiczenia samodzielne, i grupowe, dyskusja, mini wykłady, case study.                                    

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Formularz zapisu na szkolenie:

"FMEA – analiza przyczyn i skutków wad" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.