Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 14-11-2024 15-11-2024

Cel i program szkolenia

Dotrzymywanie terminów i unikanie opóźnień zakończenia pracy, ograniczenie czasu pomiędzy złożeniem zamówienia przez klienta do zakończenia transakcji, wykorzystania zasobów pracy oto główne cele efektywnego planowania i układania harmonogramów produkcji.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z planowaniem i produkcji oraz specyfiką harmonogramu produkcji. W trakcie szkolenia nabędą oni wiedzę na temat planowania produkcji oraz wiedzę z zakresu prawidłowego tworzenia harmonogramu produkcji.

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie wiedzy z zakresu planowania i harmonogramów produkcji,
 • poznanie wybranych algorytmów przydatnych do kolejkowania zadań,
 • świadomość ważności uporządkowania danych zawartych w marszrutach, zestawieniach materiałowych w celu efektywnego planowania,
 • poznania sposobów zastosowania niektórych harmonogramów produkcji,
 • budowanie świadomości potrzeby optymalizacji procesów produkcyjnych.

Adresaci szkolenia:

 • kierownicy, mistrzowie, specjaliści produkcji oraz planowania produkcji
 • osoby zainteresowane tematyką szkolenia                   

 

PROGRAM SZKOLENIA

Wstęp i terminologia.

Strategiczne, taktyczne i operacyjne planowanie produkcji:

 • planowanie strategiczne
 • planowanie taktyczne
 • planowanie operacyjne

Planowanie produktu – cykl życia produktu:

 • planowanie w poszczególnych cyklach życia produktu

Typy produkcji i sposoby planowania przy danych typach:

 • jednostkowa, małoseryjna, seryjna, masowa, ciągła
 • stacjonarna, niepotkowa, potokowa, gniazdowa

Planowanie procesu, zasobów ludzkich, zdolności produkcyjnej, wyposażenia:

 • Maszruta
 • BOM – zestawienie materiałowe
 • planowanie surowców, materiałów, komponentów
 • planowanie zasobów ludzkich
 • planowanie maszyn i urządzeń
 • planowanie zdolności produkcyjnych

Prognozowanie:

 • ogólne wytyczne
 • reguły prognozowania
 • metody prognozowania

Plan sprzedaży i produkcji:

 • wytyczne i sposoby tworzenia

Główny plan produkcji:

 • wytyczne i sposoby tworzenia

Harmonogram:

 • wstęp – rodzaje harmonogramów, etapy tworzenia harmonogramów
 • metoda kolejek
 • cyklogram
 • wykres Gantt’a
 • wykresy sieciowe

Analiza ograniczeń:

 • analiza ograniczeń i planowanie wąskich gardeł

Metody wspomagające planowanie i harmonogram produkcji – metodologia Lean:

 • ogólne założenia i narzędzia
 • planowanie w produkcji push i pull
 • JIT – just in time
 • system Kanban

Elastyczny system produkcyjny FMS.

Wskaźniki realizacji zadań z harmonogramów produkcji.

Rozkład godzinowy:
Dzień I i II
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi: 1490 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom ukończenia w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • angażowanie uczestników w szkolenie, przystosowanie do potrzeb i specyfiki pracy uczestników, jasna i prosta forma prowadzenia zajęć.
 • przykłady, a nie tylko teoria.
 • bardzo jasno wytłumaczone, super szkolenie dla osoby początkującej w zawodzie
 • różnorodne techniki planowania
 • druga część szkolenia dla mnie była bardzo pomocna i interesująca , pokazania na przykładach , wykresach i wyjaśniona w razie wątpliwości , oraz ćwiczenia .
 • duża ilość przykładów
 • narzędzia wykorzystywane na szkoleniu
 • ćwiczenia praktyczne, które pomagają przenieść teorię w praktykę

Formularz zapisu na szkolenie:

"Harmonogram i planowanie produkcji – online" - 1490 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.