Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Katowice 22-04-2024 23-04-2024
Wrocław 08-07-2024 09-07-2024
Warszawa 28-10-2024 29-10-2024
Kraków 09-12-2024 10-12-2024

Cel i program szkolenia

Obecnie  firmy stają przed nowymi wyzwaniami związanymi z coraz trudniejszymi warunkami na rynku pracy. Szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z produkcją, organizacje muszą zmierzyć się z presją na wytwarzanie coraz większej ilości produktów, przy zachowaniu ich najwyższej jakości. Presja rynkowa w połączeniu ze zmianami na rynku pracy wymusza również zmiany w relacjach z pracownikami.

Liderzy, brygadziści, mistrzowie produkcji powinni wzmocnić swoje kompetencje w zakresie sprawnego komunikowania się z pracownikami produkcji. Straszenie karami lub zwolnieniami dziś już nie przyniesie pozytywnych rezultatów – zamiast tego spowoduje konflikty i bierny opór. Pracownik produkcji ma świadomość, że jego znaczenie w firmie wzrasta, a w związku z tym coraz częściej chce wpływać na to, jak zorganizowana jest jego praca. Nie ma nic złego w tym, że pracownicy chcą wyrażać swoje opinie. Gorzej, że gdy liderzy, brygadziści, mistrzowie produkcji nie liczą się z ich zdaniem, pracownicy coraz częściej odmawiają wykonywania poleceń lub wykonują je bez właściwego zaangażowania. Rozwiązania siłowe sprawiają, że niezadowoleni pracownicy obniżają swoją wydajność lub odchodzą, a to generuje kolejne koszty dla organizacji.

Rozwiązaniem nie jest zaostrzanie konfliktów, ale zrozumienie emocji – zarówno własnych, jak  i pracowników. Ważna jest także umiejętność racjonalnego działania pod presją i rozwiązywania konfliktów w sposób akceptowalny dla obydwu stron. Dziś mamy często do czynienia z sytuacją, w której pracownicy i ich liderzy nie potrafią się porozumieć pomimo wspólnych interesów. Czas to zmienić! Jedynie poprzez wzajemne wysłuchanie swoich racji i odpowiednio zorganizowaną współpracę można na nowo wzmocnić efektywność, poprawiając przy tym atmosferę w miejscu pracy. Większa satysfakcja z pracy oznacza zazwyczaj spadek rotacji i co za tym idzie, niższe koszty związane z zatrudnianiem i przyuczaniem kolejnych pracowników.

Celem szkolenia jest rozwinięcie następujących kompetencji liderskich:

 • rozumienie wpływu komunikacji na sprawne funkcjonowanie w organizacji,
 • sprawne funkcjonowanie w sytuacjach konfliktowych,
 • efektywne prowadzenie spotkań roboczych i zarządzanie energią grupy,
 • wzrost odwagi menedżerskiej do komunikowania trudnych informacji i decyzji,
 • zamienianie negatywnej energii rozmówcy w siłę do dalszego działania,
 • lepsze rozumienie psychologii konfliktu, jego źródeł i czynników podsycających go,
 • zrozumienie roli szefa w sterowaniu konfliktami,
 • sprawne utrzymywanie nerwów na wodzy w przypadku sytuacji trudnych,
 • rozumienie własnych emocji, także w trudnych sytuacjach,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej w zakresie docierania do źródeł emocji własnych i rozmówcy

Podczas warsztatu skupiamy się na trzech obszarach rozwojowych:

 1. Sprawna komunikacja skierowana na rozwiązywanie problemów
 2. Rozwój inteligencji emocjonalnej niezbędnej do funkcjonowania w trudnych sytuacjach.
 3. Radzenie sobie w przypadkach, gdy pracownicy przyjmują postawy agresywne.

Adresaci szkolenia: liderzy, brygadziści, mistrzowie, kierownicy produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA

Inteligencja emocjonalna:

 • Podstawy inteligencji emocjonalnej.
 • Czym jest inteligencja emocjonalna?
 • Rozpoznawanie emocji u siebie i innych.
 • Wykorzystanie inteligencji emocjonalnej podczas trudnych rozmów z pracownikami.
 • Rozwijanie asertywnych zachowań podczas trudnych rozmów z pracownikami.
 • Radzenie sobie z negatywnymi komunikatami.

Co powinniśmy wiedzieć o komunikacji:

 • Aksjomaty komunikacji,
 • Najczęstsze błędy w komunikacji,
 • W jaki sposób słuchamy i mówimy?
 • Bariery komunikacyjne.

Efektywne prowadzenie spotkań roboczych/prezentacji:

 • Przygotowanie do spotkania/prezentacji,
 • Zarządzanie energią grupy,
 • Reakcja na przerywanie, przeszkadzanie, wyśmiewanie.

Komunikacja skierowana na rozwiązywanie problemów:

 • Problem czy zasób do rozwoju pracownika/organizacji.
 • Psychologia problemu – czym jest problem dla szefa a czym dla pracownika.
 • Blokady w mówieniu o problemach.
 • Przełamywanie bariery w mówieniu o problemach.
 • Komunikacja nastawiona na rozwiązywanie problemów.

Radzenie sobie z postawami agresywnymi u pracowników:

 • Przyczyny agresji,
 • Metody pracy z osobami agresywnymi.

Psychologia konfliktu:

 • Główne czynniki wywołujące konflikt – pracownik, szef, organizacja. Jak zdiagnozować?
 • Jak radzić sobie z konfliktem w zespole?

Trudne rozmowy z pracownikami:

 • Sposoby przeprowadzania rozmów oceniających, motywujących, korygujących z pracownikami, tak aby rozwijały, a nie blokowały pracowników,
 • Praca ze zwaśnionymi pracownikami.

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń) – stanowi o atrakcyjności tej formy podnoszenia kwalifikacji i cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku.

Cena udziału 1 osoby wynosi: 1650 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.