Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 04-11-2024 05-11-2024

Cel i program szkolenia

Lean Management jest zastosowaniem Lean Thinking w całym obszarze biznesu. Jest to w sumie najbardziej uniwersalne podejście do tematyki Lean – procesy analizowane są całościowo i samo wdrożenie zawiera w sobie bardzo widoczny element kształtowania kultury całej organizacji. Dotyczy to tak samo formułowania strategii, jak i tematów operacyjnych.

Taki stan rzeczy ma swoje konkretne przyczyny ukryte w samych technikach i metodach wchodzących w skład Lean.
W szczególności można tu mieć na myśli ich uniwersalność, niezależnie od działu aktywizację pracowników, poprawienie jakości pracy, podniesienie stabilności procesów. Co najważniejsze – dosłowne skupienie na kliencie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Lean czasami jest błędnie „uśredniany” z Agile czy Scrum, co wręcz utrudnia jego zrozumienie. Lean Management zawiera pozostające w synergii liczne sposoby prowadzenia analizy i doskonalenia procesów, czy też kreatywnego rozwiązywania problemów.

W trakcie zajęć online, na licznych praktycznych przykładach z projektów, jak i w ramach realizowanego warsztatu – poznajemy „know-how” użycia metod i technik Lean Management.

Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie Lean Management zarówno od strony promowanych metod i technik, jak i zasad prowadzenia wdrożenia.

Korzyści:

 • opanowanie metod Lean Management,
 • nabycie umiejętności organizacji projektu wdrożeniowego,
 • poznanie na przykładach narzędzi problem solving np. Value Stream Analysis, problem solving tj.5S+1S, 5W+1H, Root Cause Analysis, Spaghetti,
 • zrozumienia, jak stosować Lean Management w tematach dotyczących od formułowania strategii, przez planowanie średnio i krótkoterminowe, po sterowanie pracą, od poziomu zarządczego po poziom operacyjny,
 • użycie TOC – ciągłe sterowanie wąskimi gardłami – sterowanie wydajnością procesów,
 • zrozumienie na przykładach korzyści możliwych do uzyskania w swoich zadaniach w pracy,
 • lepsza obsługa klienta zewnętrznego,
 • doskonalenie procesu świadczenia usług dla klientów wewnętrznych organizacji,
 • podniesienie poziomu satysfakcji z pracy i osobistego zaangażowania.

Grupa docelowa:

 • osoby zaangażowane w projekty wdrażania usprawnień,
 • inżynierowie procesów,
 • członkowie zespołów i liderzy Kaizen,
 • osoby chcące kompleksowo (organizacja) wdrażać zasady Lean Thinking

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Wprowadzenie:

 • agenda zajęć,
 • oczekiwania uczestników zajęć – cele,
 • krótko o historii powstania Lean Management.

Specyfiki naszego biznesu i klientów:

 • zdefiniowanie pojęcia klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • Lean Management w strategii, planowaniu i działaniach operacyjnych (sterowanie pracą),
 • określenia tzw. definicji wartości klienta, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego – krytyczny element dla pracy z Lean Management.

Lean Thinking:

 • jak postrzegać rzeczywistość dookoła nas z pespektywy myślenia Lean,
 • kultura organizacyjna w poszczególnych działach firmy – transformacja do myślenie procesowego (redukcja znaczenia „silosów”),
 • spójne i sprzeczne cele,
 • co to znaczy, iż Lean Management to nie jest narzędzie do „ślepego” cięcia kosztów, a raczej narzędzie do obracania strat w wolne zdolności.

Motywacja osobista i korzyści z pracy z Lean Management:

 • czynniki motywacyjne i punkty Deming’a raz jeszcze,
 • dlaczego to nie ludzie są winni, a procesy,
 • techniki „boostowania” kreatywności osobistej,
 • macierze/matryce kompetencji,
 • podtrzymywanie/wspieranie rozwiniętych dobrych praktyk.

Dobre praktyki w formułowaniu pracy Kaizen opartego o procesy firmowe (nie tyko departamenty):

 • czym jest Kaizen, sens ciągłego doskonalenia – dynamika prac,
 • formalny cykl PDCA Kaizen,
 • „szybki” Kaizen tj. Quick/Blitz.

Etapy analizy a Lean Management – sprawny warsztat sekwencji metod, ćwiczonych w dalszej części zajęć:

 • wskaźnikowe uchwycenie definicji wartości klienta,
 • obszary strat i MUDA, MURA, MURI,
 • analiza procesu w obszarze wartości dodanej – VA, NVA, NVA-R,
 • klasyfikacja NVA i NVA-R w tzw. 7+1 obszarów strat MUDA,
 • zastosowanie metod problem solving, w szczególności dla uchwycenia istotności problemów – model Pareto,
 • reguły stosowania konkretnych narzędzi i technik Lean Management.

Dzień II

Metody prowadzenia prac w Lean Management – od spotkań międzywydziałowych przez Gemba Walk do analiz statystycznych:

 • zasady prowadzenia spotkań z uczestnictwem wielu interesariuszy,
 • rola inżynierów procesów lub/i koordynatorów prac Kaizen,
 • skupienie bardziej na analizie statystycznej (powtarzalne procesy) czy bardziej na analizie krytycznych ścieżek w produkcji i usługach (najdłuższe, krytyczne LT),
 • metody prowadzenia analiz, obserwacji i prezentacji proponowanych usprawnień,
 • analiza strumienia wartości – Value Stream w odniesieniu do wymagań klienta.

Metody problem solving:

 • 5W,
 • 5W+1H,
 • Ishikawa diagram, analiza RCA,
 • spaghetti diagram,
 • wsparcie przez formularz A3.

Standaryzacja 5S + 1S i Poka-Yoke w przedsiębiorstwie:

 • czym jest Visual Management i korzyści z jego używania,
 • selekcja i systematyka,
 • sprzątanie/porządkowanie – ochrona i podtrzymanie systematyki,
 • standaryzacja i samodyscyplina,
 • rozwiązania typu Poka-Yoke, czyli tworzenie metod błędo-odpornych, przykłady.

Autonomous maintenance (element TPM) w Lean Management

Użycie Kanban board dla sterowania workflow prac w przedsiębiorstwie:

 • wyrównywanie obciążenia pracą – Yamazumi i Levelling,
 • podtrzymanie w pracy Kanban jakości samego value stream/flow/kontrola WIP – szkolenia, audyty, zasady ciągłego doskonalenia,
 • typowe miejsca stosowania Kanban w odniesieniu do naszej praktyki pracy,
 • statusy prac i organizacja layout’u plansz, przykłady dashboard’ów Kanban,
 • opracowanie własnych metod wizualizacji, tj. rodzaje prac i usług, statusy, ryzyka, strefy w dashboard i poruszanie się między strefami z Kanban.

Zastosowanie teorii ograniczeń TOC/MBC w promocji wydajności – koncepcje proponowane przez Goldratt’a połączone z Visual Management – wizualizacja i kolejkowanie pracy w Critical Chain:

 • multitasking i pojęcie „przezbrojenia” intelektualnego wpływającego na obniżenie wydajności pracy,
 • identyfikacja, śledzenie i wsparcie dla łańcucha krytycznego prac.

 Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie i follow-up, jako praca domowa,
 • przekazanie linku do dysku sieciowego dla umożliwienia pobrania dodatkowych materiałów, jak i samych materiałów z zajęć, wyników warsztatów.

Informacje organizacyjne:

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 9:00 – 16:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • podstawowa komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega domyślnie z wykorzystaniem narzędzia Zoom; przed zajęciami przekazany jest uczestnikom numer/link umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową lub przez darmowy software Zoom,
 • materiały szkoleniowe zostają przekazane na początku zajęć w formacie plików pdf,
 • pliki używane do ćwiczeń przekazywane są systematycznie w trakcie zajęć do wglądu/edycji uczestnikom,
 • warsztaty wykonywane są również przy wsparciu narzędzi z dedykowanych portali internetowych,
 • wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć.
 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • w około 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie UK, Polski i Niemiec,
 • wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 1490 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Lean Management – warsztaty online" - 1490 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.