Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdańsk 28-08-2024 28-08-2024
Warszawa 18-12-2024 18-12-2024

Cel i program szkolenia

Na rynku pracy mamy obecnie cztery aktywne zawodowo pokolenia: BB, X oraz Y i Z.  I do wejścia na rynek pracy przygotowuje się najmłodsze – pokolenie Alpha.

Jak to wykorzystać by zwiększać wydajność organizacji?  Jak tworzyć optymalne środowisko pracy dla ludzi z różnych pokoleń? Jak świadomie zarządzać międzypokoleniowym potencjałem zespołu?

Z pojęciem pokolenia spotykamy się coraz częściej w kontekście zarządzania. Jest to termin kluczowy z punktu widzenia rozwoju firmy i zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia. Przyjęło się uznawać, że pokolenie to grupa społeczna, którą charakteryzują określone wzorce zachowań i określone podejście do rzeczywistości, w tym: do pracy.

– Problemy wynikające z różnic międzypokoleniowych pracowników coraz częściej pojawiają się w organizacjach, które nie potrafią – w sposób świadomy – zarządzać potencjałem ludzi w różnym wieku, o różnych motywacjach i potrzebach. Często deprecjonujemy doświadczenie starszych pracowników, nie doceniając ich wiedzy oraz roli, jaką pełnią w organizacji. Z kolei do osób młodszych podchodzimy z nieufnością, obawiając się o to, że mogą nas zbyt łatwo i zbyt szybko zastąpić, szczególnie widząc ich elastyczność oraz sprawność uczenia się.

Każde pokolenie wyrasta w innych warunkach społeczno – demograficznych, co w wpływa na posiadany styl komunikacji, sposób pracy, wartości, potrzeby, oczekiwania płacowe oraz stosunek do struktur, obowiązków i hierarchii.

Te różnorodności mogą stać się źródłem konfliktów, które negatywnie wpływają na efektywność i satysfakcję zawodową pracowników albo… różnice międzypokoleniowe mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej oraz przyczynić się do wzrostu wydajności zespołów.

Aby się tak jednak stało, potrzebne jest stworzenie systemu i środowiska sprzyjających konstruktywnemu wykorzystywaniu międzypokoleniowego potencjału, który drzemie w każdej organizacji!

Cele szczegółowe warsztatu:

 • Jak tworzyć optymalne środowisko pracy dla ludzi z różnych pokoleń? Jak świadomie zarządzać międzypokoleniowym potencjałem zespołu?
 • Jak zatrzymać wiedzę i doświadczenie w organizacji? Jak budować środowisko działające na prawach synergii międzypokoleniowej, w którym ludzie dzielą się wiedzą i umiejętnościami?
 • Jak rozwijać wzajemne zaufanie i docenienie pracowników w różnym wieku? Co motywuje pracowników z różnych pokoleń i czego oczekują od przełożonego, i od pracy?
 • Jak korzystać z potencjału wszystkich pokoleń (Alpha, Z, Y, X, BB) by zwiększać wydajność organizacji?

Korzyści:

Szkolenie adresowane jest do właścicieli firm, menedżerów każdego szczebla zarządzania, działów HR, wdrażających inicjatywy związane z różnorodnością w organizacji:

 • dla osób, które zajmują się z zarządzaniem ludźmi i chcą dowiedzieć się co łączy, a co dzieli poszczególne pokolenia, z czego wynikają różnice między pokoleniowe, jakie są główne motywatory ważne dla każdego pokolenia w miejscu pracy oraz jakie są zasady motywowania, komunikowania się adekwatne dla różnych pokoleń.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1. Otwartość na innych – 6 pokoleń na rynku konsumenckim – 5 pokoleń na rynku pracy – 3 najmłodsze pokolenia Alpha, Z, Y:

 • Diagnoza dotychczasowego sposobu zarządzania zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo;
 • Zidentyfikowanie i skategoryzowanie zagadnień, sytuacji, zachowań, obszarów problemowych związanych z wiekiem pracowników w miejscu pracy oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze.

Moduł 2. Analiza pokoleń na rynku pracy Z, Y, X, BB:

 • Charakterystyka pokoleń funkcjonujących na rynku pracy: Z, Y, X, BB
 • Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami w różnym wieku.
 • Budowanie motywacji i zaangażowania Pokoleń XXI wieku. Przyczyny różnic międzypokoleniowych.

Moduł 3. Jak przygotowaliśmy się na przyjęcie najmłodszych pokoleń Y i Z oraz Alpha?:

 • Jaki jest pracownik pokolenia Y i Z?
 • Jak się komunikować z pracownikiem z pokolenia Y i Z?
 • Jak rekrutować pracowników z pokolenia Y i Z?
 • Jak zarządzać pracownikiem z pokolenia Y i Z?
 • Jaki będzie pracownik z pokolenia Alpha (co kształtuje osoby z tego pokolenia, co jest dla nich ważne)?

Moduł 4. Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo: Alpha, Z, Y, X, BB:

 • Motywowanie członków zespołu w różnym wieku poprzez odpowiednią organizację pracy i przydział zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami i stopniem zaangażowania.
 • Czego oczekuje od przełożonego i od firmy pracownik Y i Z? oraz X i BB?
 • Co motywuje pracownika z pokolenia Z i Y? oraz X i BB?
 • Co motywuje osoby z pokolenia Alpha i czego oczekują od pracodawcy?

Moduł 5. Podsumowanie

 • Różnice pokoleniowe wśród pracowników:
  • Mocne strony i kluczowe kompetencje wszystkich pokoleń.

Większość z omawianych składowych elementów modułu przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Warsztat prowadzony jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń, oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi mogą spotykać się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma szkolenia daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności, oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy w organizacji.

Rozkład godzinowy:  
10:00 – 17:00

Metody szkoleniowe:

 • Działania w grupach zadaniowych – analiza pokoleń. Ćwiczenia autorskie w zespołach. Dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń. Najnowsze badania z rynku polskiego dotyczące pokoleń. Filmy szkoleniowe związane z problematyką pokoleń. Uczestnicy otrzymają bogaty materiał dotyczący Pokoleń, przykłady dobrych praktyk z obszaru zarządzania wiekiem, rekomendowaną bibliografię oraz autorski słownik najczęściej używanych pojęć i skrótów przez pokolenie Alpha i Z.

Większość z omawianych składowych elementów modułu przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Warsztat prowadzony jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń, oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi mogą spotykać się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma zajęć daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności, oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy w organizacji.

Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej min. zawierający przykłady wdrażania zmian w różnego typu organizacjach oraz Pigułki Wiedzy z obszaru zarządzania wiekiem.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1190 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem: Alpha, Z, Y, X, Baby Boomers" - 1190 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.