Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 06-12-2024 06-12-2024

Cel i program szkolenia

Podczas szkolenia przedstawiane są praktyczne aspekty przeciwdziałania w odniesieniu do patologicznych zachowań w miejscu pracy. Przedstawione są sposoby rozpoznawania i klasyfikowania tych patologicznych zachowań i postaw, a także sposoby przeciwdziałania na gruncie prawnym, zarządczym i psychologicznym. Wskazana jest rola różnych podmiotów w zwalczaniu mobbingu, molestowania i dyskryminacji, a także możliwości pomocy pracodawcy i pracownikom oraz zarówno ofiarom jak i sprawcom. Przedstawiona jest również praktyka przeciwdziałania w realiach miejsca pracy ze szczególnym naciskiem na procedury przeciwdziałania.

Zajęcia mają również na celu wspólne wypracowanie i przekazanie gotowego schematu procedury antymobbingowej i/lub antydyskryminacyjnej, a także określenie faktycznych możliwości oddziaływania w zwalczaniu (przeciwdziałaniu, ograniczaniu, łagodzeniu skutków) tych patologii. Uczestnicy poznają również przykładowe (z praktyki) procedury i schematy postępowania w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zachowań w miejscu pracy.

Adresaci szkolenia

Dla menedżerów HR działów kadr i specjalistów, dla wszystkich osób zajmujących się problematyką zarządzania procesem pracy i ludźmi, także dla osób przygotowujących procedury antymobbingowe, członków zespołów zajmujących się walką z niepożądanymi zjawiskami, pracowników działów organizacji i zarządzania, prawników pracujących na rzecz zakładów pracy (tworzących dokumenty wewnętrzne w organizacjach).

PROGRAM SZKOLENIA

Mobbing, dyskryminacja – wprowadzenie:

 • Definicje mobbingu a praktyka.
 • Zjawisko mobbingu – określenie kluczowych elementów.
 • Jak odróżnić mobbing i dyskryminację od zachowań dopuszczalnych w miejscu pracy.
 • Zarzuty dotyczące mobbingu i dyskryminacji w przypadku pracy zdalnej – przykłady.
 • Zmiany przepisów kodeksu pracy – aktualne (wrzesień 2019) i zmiany przygotowywane.
 • Charakterystyka pojęcia dyskryminacji.
 • Definicja molestowania.
 • Czym jest, a czym nie jest molestowanie seksualne?
 • Jakie powinno być podejście pracodawców.

Konsekwencje mobbingu, dyskryminacji, molestowania dla zakładu pracy:

 • Konsekwencje prawne.
 • Praktyka sądowa.
 • Konsekwencje zarządcze.
 • Konsekwencje społeczne.
 • Konsekwencje indywidualne.

Faktyczne przeciwdziałanie patologiom – obowiązek pracodawcy i pracowników:

 • Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania.
 • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy- najnowsze praktyki.
 • Punkt wyjścia – deklaracja woli pracodawcy.
 • Działania diagnostyczne.
 • Przykład ankiety antymobbingowej.
 • Działania informacyjne oraz uświadamiające.
 • Inne rozwiązania systemowe.
 • Rola i zadania kadry kierowniczej w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.
 • Obowiązki pracowników.
 • Szczegółowe rekomendacje dotyczące obszaru rekrutacji.

Tworzenie procedury:

 • Cel procedury antymobbingowej (antydyskryminacyjnej) – realne możliwości oddziaływania.
 • Zakres procedury i jej szczegółowość.
 • Zawartość procedury.
 • Powołanie zespołu.
 • Podział zadań.
 • Niezbędne uzgodnienia.
 • Jak wdrożyć procedurę antymobbingową (antydyskryminacyjną)- warunki do skutecznego wdrożenia.
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – jakie sankcje i w jakim zakresie.

Przykłady procedur i ich omówienie:

 • Przykład 1 procedury antymobbingowej (wersja uproszczona).
 • Przykład 2 procedury antymobbingowej (wersja rozbudowania).
 • Przykład 3 kompleksowej procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi (formularze, zgłoszenia, protokoły).

Podsumowanie szkolenia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 890 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania – online" - 890 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.