Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja

  Prawo pracy dla menedżerów


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 - 17:00
Cena szkolenia netto
690 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Przekazanie praktycznej i usystematyzowanej wiedzy niezbędnej dla osób zarządzających zespołami pracowniczymi i podejmujących bieżące decyzje personalne.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania z przepisami prawa oraz procedurami właściwego postępowania w typowych sytuacjach zarządzania podległym zespołem, co umożliwi efektywną współpracę z zarządem i działem kadr oraz pozwoli zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów prawa bądź procesu w sądzie pracy.Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza wszystkich szczebliProgram szkolenia:

Warunki zatrudnienia

 

 • Ochrona danych osobowych – dozwolony zakres zbieranych informacji o kandydatach i pracownikach
 • Wybór rodzaju umowy o pracę – zastosowanie okresu próbnego, umowa okresowa bądź bezterminowa i ich konsekwencje prawne
 • Elastyczność zatrudnienia – umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
 • Organizacja i czas pracy
 • Urlopy i nieobecności oraz uprawnienia rodzicielskie pracowników

 

Odpowiedzialność menedżera za relacje w zespole

 

 • Katalog niedozwolonych praktyk zdefiniowanych w Kodeksie Pracy – rodzaje i przykłady:
  • Dyskryminacja
  • Molestowanie (nękanie)
  • Molestowanie seksualne (dyskryminacja ze względu na płeć)
  • Mobbing
  • Naruszenie dóbr osobistych pracownika
 •     Odpowiedzialność pracodawcy oraz faktycznego sprawcy (np. mobbera)

 

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

 

 • Podstawowe obowiązki pracownika – m.in. dbałość o dobro i wizerunek firmy, lojalność i zaufanie, dopuszczalna krytyka pracodawcy
 • Granice kontroli pracownika w czasie i miejscu pracy – praktyczne możliwości i ryzyka związane z rozwojem nowych technologii i Internetu
 • Odpowiedzialność pracownika za naruszenie przepisów Kodeksu Pracy lub regulaminów wewnętrznych

 

Rozwiązanie stosunku pracy

 

 • Przygotowanie do zwolnienia pracownika – o jakie informacje i dokumenty należy zadbać na etapie podejmowania decyzji o zakończeniu współpracy
 • Rodzaje przyczyn wypowiedzenia – m.in. zakończenie umowy okresowej, zwolnienie w trybie zwykłym, zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie z przyczyn ekonomicznych leżących po stronie pracodawcy
 • Uzasadnienie wypowiedzenia – kiedy konieczne jest podanie przyczyn na piśmie i jak je sformułować
 • Wypowiedzenie z inicjatywy pracownika – obowiązki menedżera zespołu
 • Procedury i standardy zakończenia współpracy – m.in. komunikacja z pracownikiem, przestrzeganie przepisów prawa, rozstanie z klasą


Metody szkoleniowe

Wykład, przykłady i analizy przypadków, ćwiczenia, dyskusje moderowane.Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 690 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Prawo pracy dla menedżerów

Cena netto:690 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©